Szeretettel köszöntjük honlapunkon!
 

Plébániai hírek

Hirdetések

2020. 05. 30. Pünkösdvasárnap hirdetései >>

Orgonakoncert

2017. 06. 12. Felhívjuk Kedves Látogatóink figyelmét, hogy június 1-től október 31-ig a Bazilikában minden nap fél órás orgonakoncertet tartunk.

Hétköznap: 12.00 - 12.30-ig
Vasárnap: 12.45 - 13.15-ig

Elsőcsütörtöki szentségimádás

2020. 05. 30. Június 4-én, csütörtökön "AZ EUCHARISZTIA AZ EVANGELIZÁCIÓ FORRÁSA ÉS CSÚCSPONTJA" címmel folytatódik a januárban megkezdett elsőcsütörtöki szentmise, katekézis és szentségimádás. A Dobó téri (minorita) Szent Antal templomba várják a híveket, ahol 18.00-tól a szentmisét dr Ternyák Csaba egri érsek mutatja be Eger város papságával. A mintegy másfél órás szertartást a Szent István Rádió is közvetíti.
A város többi templomában ezen a napon nem lesz esti szentmise.

Jegyeskurzus

2020. 05. 30. Június 6-án, szombaton délután szeretettel várjuk az idén házasságra készülő jegyespárokat:
 • * 14.30-kor a plébánia hittantermében a (Telekessy utcában) folytatódik a járvány miatt félbeszakadt első jegyes kurzus.
 • * 15.30-kor pedig a Bazilika belső (káptalani) sekrestyéjében elkezdődik a második jegyeskurzus.

Jézus Szíve litánia

2020. 05. 30. Június a Jézus Szíve tiszteletére szentelt hónap, ezért a hónap minden napján
az esti szentmise után közösen el fogjuk imádkozni a Jézus Szíve litániát
a felajánló imádsággal.
 

Szentmisék, szertartások, irodai ügyintézés

2020. 05. 24. Örömmel és szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket, és hálát adunk Istennek, hogy az elmúlt hetek templomainkat is érintő óvintézkedései után (habár: kézfertőtlenítés, 1,5-2 méteres távolságtartás, maszk használat, kézbeáldozás, és más elővigyázatossági szabályok megtartásával, de már) újból jöhetünk templomba, részt vehetünk a szentmiséken és szertartásainkon.
 • A Szent István Rádió a reggel 7 órakor kezdődő szentmiséket hétköznaponként újból a bazilikából fogja közvetíteni. Hálásan köszönjük a Papnevelő Intézet elöljáróinak és kispapjainak, hogy az elmúlt hetekben -a tőlük közvetített szertartásokkal, imádságokkal- egyházmegyénk mintegy lelki centrumaként segítettek bennünket.
 • A bazilikai hétköznapi miserend némileg változik. A felújítási munkálatok miatt 8 órakor a Mária kápolnában nincs lehetőség szentmise bemutatására, így az esti fél 7-es szentmise mellett reggel is csak egy: a 7 órakor kezdődő szentmise lesz.
 • A gyóntatás nem a gyóntatószékekben, hanem általában a Mária kápolnában történik. Ha sokan szeretnének szentgyónást végezni, akkor a belső (káptalani) sekrestyében is fogunk gyóntatni.
 • A szentmise felajánlásakor nem lesz perselyezés (hogy a kézbe történő áldozás előtt ne szennyezzük be kezünket a pénzt fogdosásával), hanem a templomból való távozásunkkor a kihelyezett gyűjtőkosarakba helyezhetjük el adományainkat, amelyeket hálásan köszönünk.
 • Az egyes csoportok, kisközösségek imaórái (ugyancsak a biztonsági előírások megtartása mellett,) pünkösd ünnepe után tudnak fokozatosan újraindulni.
 • A plébániai iroda nyitva tartásában is van egy kis változás: kedden és csütörtökön csak de. van ügyintézési lehetőség.

Nyilvános istentiszteletek az Egri Főegyházmegyében

2020. 05. 17. 2020. május 18-tól, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános szentmiséket és más liturgikus cselekményeket templomainkban vagy alkalmas szabadtéri környezetben Főegyházmegyénk egész területén.
Ennek során gondosan tartsuk meg a mindenkori állami előírásokat!
A szertartások során ügyeljünk arra, hogy az egyes résztvevők között másfél méter távolságot tartsunk. Fertőtlenítsük a kilincseket, helyezzünk el kézfertőtlenítőt a bejárat közelében. Kérjük a paptestvéreket és a liturgiában segédkezőket, hogy a szentmise előtt és után fertőtlenítsék kezüket. Figyelmeztessük a résztvevőket a szájat és orrot eltakaró maszk (vagy kendő) használatára.
A szenteltvíztartók továbbra is üresen maradnak, a szentáldozás kizárólag kézbe adással történik.
Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén történjen.
További intézkedésig Főegyházmegyénkben fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés, valamint a több gyónónak egyéni bűnvallomás nélkül adható általános szentségi feloldozás lehetősége. Aki azonban így feloldozásban részesül, az később, a legközelebbi egyéni gyónás során tartozik bűneit megvallani.
Ezek a felmentések és óvatossági rendelkezések különösen is az idősek és gyenge egészségűek védelmét szolgálják, akikért továbbra is fokozott felelősséggel tartozunk.
Ahol van rá lehetőség, folytassuk a szentmisék online közvetítését. Ez a fajta kapcsolattartás a hívő közösség tagjaival a járványügyi helyzet remélt javulásával úgy is folytatható, hogy egyes szentmisék helyett más vallási tartalmakat közvetítünk.
A tömegrendezvényeket a hatósági előírások még nem teszik lehetővé, így közösségi alkalmakat csak a járványügyi szabályok megtartásával szervezzünk.
Kérjük a Szentlélek Úristen elevenítő erejét plébániáink és egész egyházmegyénk számára!

E g e r, 2020. május 16.
Ternyák Csaba
egri érsek

Személyi jövedelemadó 1 + 1 % felajánlása

Hálás szívvel köszönjük a Magyar Katolikus Egyház és a Szent István Rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítványa számára felajánlott 1%-okat.

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
A Szent István Rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány adószáma: 18578726-2-10

Egyházi hozzájárulás

A vasárnapi hirdetésekben már tájékoztattuk a Kedves Testvéreket az „egyházadónak” is nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésének lehetőségeiről, amely szerint:
 • Az eddigi „egyházadó-beszedő” nem tudja tovább ezt a feladatot vállalni, így egyenlőre nem fogunk senkit otthonában ez ügyben felkeresni.
 • Ezt a támogatást a plébánia folyószámlájára átutalással, valamint a plébániai irodában vagy a sekrestyében személyesen lehet befizetni, ill. a templomi padok szélein található postai sárga csekkel, amelyekből vigyünk ismerőseinknek és szomszédjainknak is, így segítve őket egyházközségünkről való gondoskodásuk szándékában.
Kérjük, minden esetben adják meg nevüket és címüket!

Plébániánk számlaszáma:

Belvárosi Főplébánia
OTP Bank 11739009-20013750

A Bazilika felújítása

2020. 01. 12. Elkezdődtek a Bazilika felújításának munkálatai, ami az első ütemben a külső területeken túl, belül a főbejárattól a kupoláig lévő templomrészt érinti.
Ezen időszak alatt az oldalbejáraton és (szükség esetén a sekrestye ajtaján át) tudunk közlekedni. Szertartásaink számára az első padtömböt, az oldalhajók oltárhoz közeli részét és a szentélyt fogjuk használni.
Az esetleges kényelmetlenséget a felújítás szépségének reményében igyekszünk türelemmel viselni.

A szentmisék bemutatásának helyszíne megváltozott. Előre láthatólag másfél-két évig a régi főoltár előtt, a szentélyben ülve fogunk részt venni a szentmiséken, ezért különösen távozáskor bátran használjuk a sekrestyén keresztüli kijáratot is.

52. Eucharisztikus Kongresszus

2017. 07. 17. A katolikus világeseménynek 2021. szeptember 5-12. között ad otthont Budapest.
Az egészségügyi válsághelyzetre és annak következményeire tekintettel Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel egyeztetve az eredeti időponthoz képest egy évvel elhalasztotta. A 2020-ban Budapesten megrendezendő 52. Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésként a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kéri egy erre az eseményre fogalmazott imádság szentmiséhez kapcsolódó végzését. Mivel az egri egyházmegyében a szentmisék végén a papi hívatásokért imádkozunk, ezért érsek atya úgy rendelkezett, hogy a Püspöki Kar által kért imádságot a szentmisék kezdetén imádkozzuk el.

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk, Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.

Egyházi hozzájárulás

2017. 02. 18. A személyi jövedelemadó bevallásának időszakában ismételten tolmácsoljuk ÉRSEK ATYA köszönetét azok felé, akik az elmúlt esztendőben a személyi jövedelemadójuk 1%-ával Katolikus Egyházunkat, egy másik 1%-kal pedig a Magyar Katolikus Rádió Alapítványt, vagy más egyházi alapítványt támogattak.

Illetve a sokak által ma is „egyházadónak vagy párbérnek” is nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésével a saját egyházközségüket segítették. Kérjük tegyék ezt meg az idén is.

Ezt a támogatást

 • - a plébániai irodában vagy a sekrestyében lehet befizetni
 • - elküldhető a plébánia folyószámlájára átutalással
 • - vagy befizethető a templomi padok szélén található postai sárga csekkel, amelyekből vigyünk ismerőseinknek és szomszédjainknak is, így segítve őket egyházközségünkről való gondoskodásuk szándékában.

Isten bőséges áldása kísérje az egyházközséget adományaikkal támogatók életét!

Heti programok

szeretettel hívjuk a Kedves Testvéreket a Bazilikához kapcsolódó programjainkra:
- vasárnaponként az esti szentmise előtt a vesperás közös imádkozására,
- csütörtökönként este fél 6-tól szentségimádásra,