Szeretettel köszöntjük honlapunkon!
 

Plébániai hírek

Hirdetések

2017. 12. 10. Advent 2. vasárnapjának hirdetései >>

Advent

2017. 11. 27. A templomi adventi gyertyagyújtást a szombat esti szentmisék kezdetén és vasárnaponként fél 9-kor végezzük.

Az Érseki Palota és Látogatóközpont díszudvarán - az adventi idő szombatjain - du. fél 4-kor meggyújtjuk az adventi koszorú gyertyáját. – A másodikat a Szent Imre Katolikus általános iskola tanulóinak közreműködésével.

Advent második vasárnapján, december 10-én 4 órakor a városi ökumenikus gyertyagyújtásra várnak bennünket.

December 16-án, szombaton elkezdődik az adventi gyóntatás, amely dec. 24-ig minden nap reggel 8-tól délig fog tartani.

Roráte misék

2017. 12. 04.    December 4. hétfőtől advent hétköznapjain reggel 6 órakor kezdődik a    Szent István Rádió által is közvetített ún. RORÁTE szentmise,    amelyben a kispapokkal együtt a reggeli dicséretet is imádkozzuk.
   A hajnali misén résztvevő iskolások, ministránsok utána közösen    reggeliznek a plébánián.
   A reggeli második szentmise a Mária kápolnában továbbra is 8 órakor    lesz.

Szentlélek szeminárium

2017. 12. 06.
Az egri Bazilika és a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében Szentlélek szeminárium indul
2018. január 13-március 18-ig a Szent János Házban.
A szeminárium 10 héten át tart, szombatonként 16-tól 18 óráig,
Szabó József spirituális atya és Koós Ede prefektus atya vezetésével.

Jelentkezni január 6-ig lehet a Bazilika sekrestyéjében
ill. a szeminárium portáján található, vagy az innen letölthető jelentkezési lap kitöltésével és leadásával.
További információ a +36/30/260-5778 telefonszámon kérhető.
Azok jelentkezését várjuk, akik 5 éven belül nem végezték el a Szentlélek szemináriumot.

Bazilikába járó gyermekek énekkara

2017. 09. 17. Az Eucharisztikus Kongresszusra is készülve megalakult a Bazilikába járó gyermekek énekkara. Biztatjuk azokat a 9-16 év közötti gyermekeket, akik szívesen részt vennének Isten dicséretére ebben a nagyon szép feladatban, hogy csatlakozzanak. Az énekkart Szabó József Béla atya vezeti és a próbák pénteken 5 órától vannak a Jézus Szíve kápolnában.

52. Eucharisztikus Kongresszus

2017. 07. 17. A 2020-ban Budapesten megrendezendő 52. Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésként a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kéri egy erre az eseményre fogalmazott imádság szentmiséhez kapcsolódó végzését. Mivel az egri egyházmegyében a szentmisék végén a papi hívatásokért imádkozunk, ezért érsek atya úgy rendelkezett, hogy a Püspöki Kar által kért imádságot a szentmisék kezdetén imádkozzuk el.

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk, Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.

Egyházi hozzájárulás

2017. 02. 18. A személyi jövedelemadó bevallásának időszakában ismételten tolmácsoljuk ÉRSEK ATYA köszönetét azok felé, akik az elmúlt esztendőben a személyi jövedelemadójuk 1%-ával Katolikus Egyházunkat, egy másik 1%-kal pedig a Magyar Katolikus Rádió Alapítványt, vagy más egyházi alapítványt támogattak.

Illetve a sokak által ma is „egyházadónak vagy párbérnek” is nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésével a saját egyházközségüket segítették. Kérjük tegyék ezt meg az idén is.

Ezt a támogatást

  • - a plébániai irodában vagy a sekrestyében lehet befizetni
  • - elküldhető a plébánia folyószámlájára átutalással
  • - vagy befizethető a templomi padok szélén található postai sárga csekkel, amelyekből vigyünk ismerőseinknek és szomszédjainknak is, így segítve őket egyházközségünkről való gondoskodásuk szándékában.

Isten bőséges áldása kísérje az egyházközséget adományaikkal támogatók életét!