Szeretettel köszöntjük honlapunkon!
 

Plébániai hírek

Hirdetések

2020. 09. 13. Évközi 24. vasárnap hirdetései >>

Elsőáldozás

2020. 09. 14. Egyházközségünkben az elsőáldozás szeptember 27-én két csoportban tartva a délelőtt fél 9-es és a fél 12-kor kezdődő szentmisékben lesz.
A járványhelyzet óvintézkedéseinek megtartása érdekében kérjük, hogy minden elsőáldozót lehetőleg csak 3-4 közeli hozzátartozó kísérje el, akik pedig általában ezeken a szentmiséken szoktak részt venni, most szeptember 27-én kivételesen (ha ez lehetséges) más szentmisére jöjjenek.
Imádkozzunk az elsőáldozókért, hogy az Úr Jézus iránti szeretetük a rendszeres szentádozás által egyre növekedjék.

Elizeus evangelizáció

2020. 09. 14. Az Elizeus katolikus, karizmatikus közösség tart evangelizációt Egerben, a Ciszter templomban 2020. október 3-án, szombaton. A program délután 2 órakor dicsőítéssel kezdődik, majd tanúságtétellel, szentségimádással és szentmisével folytatódik. Hívjuk és várjuk mindazokat, akik szeretnék mélyíteni a Jézussal való személyes kapcsolatukat és növekedni szeretnének a hitben. A program plakátját ide kattintva tekinthetik meg.

FÁJDALMAS ANYA búcsú

2020. 09. 14. A Servita templomban a FÁJDALMAS ANYA búcsúja 2020. szeptember 19-én (szombaton) délután fél 5-kor gyóntatással és a Fájdalmas Anya keresztútjának imádkozásával kezdődik. A családok szentmiséje fél 6-kor lesz, ami rövid szentségimádással zárul.
Szeptember 20-án (vasárnap) a búcsúi program a 9 órakor kezdődő betegekért felajánlott szentmisével, majd a fájdalmas rózsafüzér és litánia elimádkozásával folytatódik. A délelőtt 11 órakor kezdődő szabadtéri ünnepi szentmisét Buda Péter szemináriumi rektor atya mutatja be. A jelen helyzetre való tekintettel nem lesz körmenet, hanem a búcsú a kegytárgyak és a jelenlévők megáldásával zárul. Mindenkit kérünk az óvintézkedések és a biztonsági távolság fokozott betartására.

Jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséje

2020. 09. 14. Szeptember 26-án, a Szent Mihály búcsú előestéjén este fél 7-kor az idén is megtartjuk a jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséjét, amelyre szeretettel várjuk mindazokat a házaspárokat, akik 5, 10, 15, 20 (...) 65, 70 éve kötöttek szentségi házasságot. Kérjük a jubilánsokat, hogy a sekrestyében vagy a plébánián mielőbb jelentkezzenek.

Orgonakoncert

2020. 06. 01. Felhívjuk Kedves Látogatóink figyelmét, hogy június 1-től október 31-ig a Bazilikában minden nap fél órás orgonakoncertet tartunk.

Hétköznap: 12.00 - 12.30-ig
Vasárnap: 12.45 - 13.15-ig

A belépőjegy
  • nyugdíjasoknak és diákoknak: 400,- Ft/fő
  • felnőtteknek: 600,- Ft/fő.

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezései

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a veszélyhelyzet idejére hozott korábbi rendelkezéseit módosította.
  1. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést és az általános feloldozás lehetőségét június 14-től, Úrnapjától kezdődően visszavonja. De a szentmisén való részvétel kötelezettsége természetesen nem vonatkozik az idős, a veszélyeztetett, illetve beteg testvéreinkre, továbbá azokra, akik kötelességüket teljesítése miatt nem tudnak templomba menni.
  2. A szentségek kiszolgáltatásának módjáról a megyéspüspökök a helyi körülmények és lehetőségek, valamint az egészségügyi előírások figyelembe vételével döntenek.
  3. Ez úton szeretnénk köszönetet mondani a híveknek kitartásukért, imáikért, és mindenkinek a helytállásért az élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra!

Személyi jövedelemadó 1 + 1 % felajánlása

Hálás szívvel köszönjük a Magyar Katolikus Egyház és a Szent István Rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítványa számára felajánlott 1%-okat.

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
A Szent István Rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány adószáma: 18578726-2-10

Egyházi hozzájárulás

A vasárnapi hirdetésekben már tájékoztattuk a Kedves Testvéreket az „egyházadónak” is nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésének lehetőségeiről, amely szerint:
  • Az eddigi „egyházadó-beszedő” nem tudja tovább ezt a feladatot vállalni, így egyenlőre nem fogunk senkit otthonában ez ügyben felkeresni.
  • Ezt a támogatást a plébánia folyószámlájára átutalással, valamint a plébániai irodában vagy a sekrestyében személyesen lehet befizetni, ill. a templomi padok szélein található postai sárga csekkel, amelyekből vigyünk ismerőseinknek és szomszédjainknak is, így segítve őket egyházközségünkről való gondoskodásuk szándékában.
Kérjük, minden esetben adják meg nevüket és címüket!

Plébániánk számlaszáma:

Belvárosi Főplébánia
OTP Bank 11739009-20013750

A Bazilika felújítása

2020. 01. 12. Elkezdődtek a Bazilika felújításának munkálatai, ami az első ütemben a külső területeken túl, belül a főbejárattól a kupoláig lévő templomrészt érinti.
Ezen időszak alatt az oldalbejáraton és (szükség esetén a sekrestye ajtaján át) tudunk közlekedni. Szertartásaink számára az első padtömböt, az oldalhajók oltárhoz közeli részét és a szentélyt fogjuk használni.
Az esetleges kényelmetlenséget a felújítás szépségének reményében igyekszünk türelemmel viselni.

A szentmisék bemutatásának helyszíne megváltozott. Előre láthatólag másfél-két évig a régi főoltár előtt, a szentélyben ülve fogunk részt venni a szentmiséken, ezért különösen távozáskor bátran használjuk a sekrestyén keresztüli kijáratot is.

52. Eucharisztikus Kongresszus

2017. 07. 17. A katolikus világeseménynek 2021. szeptember 5-12. között ad otthont Budapest.
Az egészségügyi válsághelyzetre és annak következményeire tekintettel Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel egyeztetve az eredeti időponthoz képest egy évvel elhalasztotta. A 2020-ban Budapesten megrendezendő 52. Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésként a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kéri egy erre az eseményre fogalmazott imádság szentmiséhez kapcsolódó végzését. Mivel az egri egyházmegyében a szentmisék végén a papi hívatásokért imádkozunk, ezért érsek atya úgy rendelkezett, hogy a Püspöki Kar által kért imádságot a szentmisék kezdetén imádkozzuk el.

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk, Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.

Egyházi hozzájárulás

2017. 02. 18. A személyi jövedelemadó bevallásának időszakában ismételten tolmácsoljuk ÉRSEK ATYA köszönetét azok felé, akik az elmúlt esztendőben a személyi jövedelemadójuk 1%-ával Katolikus Egyházunkat, egy másik 1%-kal pedig a Magyar Katolikus Rádió Alapítványt, vagy más egyházi alapítványt támogattak.

Illetve a sokak által ma is „egyházadónak vagy párbérnek” is nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésével a saját egyházközségüket segítették. Kérjük tegyék ezt meg az idén is.

Ezt a támogatást

  • - a plébániai irodában vagy a sekrestyében lehet befizetni
  • - elküldhető a plébánia folyószámlájára átutalással
  • - vagy befizethető a templomi padok szélén található postai sárga csekkel, amelyekből vigyünk ismerőseinknek és szomszédjainknak is, így segítve őket egyházközségünkről való gondoskodásuk szándékában.

Isten bőséges áldása kísérje az egyházközséget adományaikkal támogatók életét!

Heti programok

szeretettel hívjuk a Kedves Testvéreket a Bazilikához kapcsolódó programjainkra:
- vasárnaponként az esti szentmise előtt a vesperás közös imádkozására,
- csütörtökönként este fél 6-tól szentségimádásra,