Szeretettel köszöntjük honlapunkon!
 

Plébániai hírek

Hirdetések

2020. 11. 15. Évközi 33. vasárnap hirdetései >>

Miserend - változás!

2020. 11. 15. A súlyosbodó járványhelyzet kapcsán született szigorításokhoz és a Püspöki Konferencia felhívásához igazodva, hogy este 8 órára mindenki otthon lehessen, ezért az esti szentmiséket egy fél órával korábban: 18.00-kor fogjuk kezdeni.

Járványügyi intézkedések

2020. 11. 15. Szentmiséinken és szertartásainkon mindenkitől kérjük a msaszk (orrot is eltakaró) használatát, a templomba lépéskor a kézfertőtlenítést, az ülőhelyek elfoglalásakor mellettünk egy szék üresen hagyását, a középen egyes oszlopban történő áldozáskor az oldalfalak felé való helyremenetelt, a gyónáskor mondanivalónk összeszedettségét és az óvintézkedések betartását.

A temetéseket szabadtéren történő ravatalozással végezzük, de így is fontos a kellő távolságtartás és a részvétnyilvánítás testi érintkezési formáinak kerülése.

Hittantermeinkben az egyes csoportok összejövetelei a járvány lecsengéséig elmaradnak, de az egymásért is végzett imádságainkban továbbra is megéljük az összetartozásunkat, és Isten irgalmába vetett hitünket.

Szent Erzsébet napi gyűjtés

2020. 11. 08. A plébániai Karitász csoport az idén sem rendez Szent Erzsébet napi adománygyőjtő jótékonysági vásárt, de a következő vasárnap, nov. 15-én a Szent Mihály oltár elé tett perselybe elhelyezhető a karácsonyi csomagkészítéshez felajánlott adomány, amit a karitász csoport készít és juttat el a rászorulókhoz.

Mindenszentek ünnepe és halottak napja

2020. 11. 01.

A november 1-8 között a halottakért felajánlható teljes búcsú elnyerésének lehetőségét az Apostoli Penitenciária egész novemberre kiterjesztette. Azt is engedélyezte, hogy a szentgyónás, szentáldozás és a pápa szándékára végzett ima mellett, akik koruk vagy veszélyeztetett helyzetük miatt nem tudnak egy temetőt meglátogatni, s halottaikért ott imádkozni, azok ezt egy feszület, Jézus vagy Mária kép előtt is megtehetik. A búcsúnyerés megkönnyítése érdekében nem csak a szentmisék alatt, hanem minden nap fél 11 és 12 óra között a Mária kápolnában gyónási lehetőség lesz.

Katekumenátus

2020. 10. 12. A plébánia hittantermében szerda esténként fél 8-kor katekumenátus (a felnőttek számára a keresztségre, bérmálásra és áldozásra felkészítő kurzusok) kezdődött, amelyre Vizi János atya szeretettel hívja az eddig még meg nem keresztelt, vagy bérmálkozásban és elsőáldozásban nem részesült felnőtteket.

Orgonakoncert

2020. 06. 01. Felhívjuk Kedves Látogatóink figyelmét, hogy június 1-től október 31-ig a Bazilikában minden nap fél órás orgonakoncertet tartunk.

Hétköznap: 12.00 - 12.30-ig
Vasárnap: 12.45 - 13.15-ig

A belépőjegy
  • nyugdíjasoknak és diákoknak: 400,- Ft/fő
  • felnőtteknek: 600,- Ft/fő.

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezései

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a veszélyhelyzet idejére hozott korábbi rendelkezéseit módosította.
  1. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést és az általános feloldozás lehetőségét június 14-től, Úrnapjától kezdődően visszavonja. De a szentmisén való részvétel kötelezettsége természetesen nem vonatkozik az idős, a veszélyeztetett, illetve beteg testvéreinkre, továbbá azokra, akik kötelességüket teljesítése miatt nem tudnak templomba menni.
  2. A szentségek kiszolgáltatásának módjáról a megyéspüspökök a helyi körülmények és lehetőségek, valamint az egészségügyi előírások figyelembe vételével döntenek.
  3. Ez úton szeretnénk köszönetet mondani a híveknek kitartásukért, imáikért, és mindenkinek a helytállásért az élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra!

Személyi jövedelemadó 1 + 1 % felajánlása

Hálás szívvel köszönjük a Magyar Katolikus Egyház és a Szent István Rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítványa számára felajánlott 1%-okat.

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
A Szent István Rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány adószáma: 18578726-2-10

Egyházi hozzájárulás

A vasárnapi hirdetésekben már tájékoztattuk a Kedves Testvéreket az „egyházadónak” is nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésének lehetőségeiről, amely szerint:
  • Az eddigi „egyházadó-beszedő” nem tudja tovább ezt a feladatot vállalni, így egyenlőre nem fogunk senkit otthonában ez ügyben felkeresni.
  • Ezt a támogatást a plébánia folyószámlájára átutalással, valamint a plébániai irodában vagy a sekrestyében személyesen lehet befizetni, ill. a templomi padok szélein található postai sárga csekkel, amelyekből vigyünk ismerőseinknek és szomszédjainknak is, így segítve őket egyházközségünkről való gondoskodásuk szándékában.
Kérjük, minden esetben adják meg nevüket és címüket!

Plébániánk számlaszáma:

Belvárosi Főplébánia
OTP Bank 11739009-20013750

A Bazilika felújítása

2020. 01. 12. Elkezdődtek a Bazilika felújításának munkálatai, ami az első ütemben a külső területeken túl, belül a főbejárattól a kupoláig lévő templomrészt érinti.
Ezen időszak alatt az oldalbejáraton és (szükség esetén a sekrestye ajtaján át) tudunk közlekedni. Szertartásaink számára az első padtömböt, az oldalhajók oltárhoz közeli részét és a szentélyt fogjuk használni.
Az esetleges kényelmetlenséget a felújítás szépségének reményében igyekszünk türelemmel viselni.

A szentmisék bemutatásának helyszíne megváltozott. Előre láthatólag másfél-két évig a régi főoltár előtt, a szentélyben ülve fogunk részt venni a szentmiséken, ezért különösen távozáskor bátran használjuk a sekrestyén keresztüli kijáratot is.

52. Eucharisztikus Kongresszus

2017. 07. 17. A katolikus világeseménynek 2021. szeptember 5-12. között ad otthont Budapest.
Az egészségügyi válsághelyzetre és annak következményeire tekintettel Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel egyeztetve az eredeti időponthoz képest egy évvel elhalasztotta. A 2020-ban Budapesten megrendezendő 52. Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésként a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kéri egy erre az eseményre fogalmazott imádság szentmiséhez kapcsolódó végzését. Mivel az egri egyházmegyében a szentmisék végén a papi hívatásokért imádkozunk, ezért érsek atya úgy rendelkezett, hogy a Püspöki Kar által kért imádságot a szentmisék kezdetén imádkozzuk el.

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk, Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.

Egyházi hozzájárulás

2017. 02. 18. A személyi jövedelemadó bevallásának időszakában ismételten tolmácsoljuk ÉRSEK ATYA köszönetét azok felé, akik az elmúlt esztendőben a személyi jövedelemadójuk 1%-ával Katolikus Egyházunkat, egy másik 1%-kal pedig a Magyar Katolikus Rádió Alapítványt, vagy más egyházi alapítványt támogattak.

Illetve a sokak által ma is „egyházadónak vagy párbérnek” is nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésével a saját egyházközségüket segítették. Kérjük tegyék ezt meg az idén is.

Ezt a támogatást

  • - a plébániai irodában vagy a sekrestyében lehet befizetni
  • - elküldhető a plébánia folyószámlájára átutalással
  • - vagy befizethető a templomi padok szélén található postai sárga csekkel, amelyekből vigyünk ismerőseinknek és szomszédjainknak is, így segítve őket egyházközségünkről való gondoskodásuk szándékában.

Isten bőséges áldása kísérje az egyházközséget adományaikkal támogatók életét!

Heti programok

szeretettel hívjuk a Kedves Testvéreket a Bazilikához kapcsolódó programjainkra:
- vasárnaponként az esti szentmise előtt a vesperás közös imádkozására,
- csütörtökönként este fél 6-tól szentségimádásra,