Szeretettel köszöntjük honlapunkon!
 

Plébániai hírek

Hirdetések

2021. 02. 14. Évközi 6. vasárnap hirdetései >>

Nagyböjt

2021. 02. 14. Február 17-án, hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjti időszak.
Azok számára, akik ezen a napon nem tudtak részt venni a szentmisén, a következő vasárnap is lesz hamvazás.
Hamvazószerdán az esti szentmisét érsek atya mutatja be, s végzi a hamvazás szertartását.

Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti nap, aminek a húsevéstől való tartózkodással ill. a 18 és 60 év közöttiek a napi legfeljebb háromszori étkezéssel és csak egyszeri jóllakással tudunk eleget tenni.

Pénteken az este negyed 6-kor kezdődő keresztúti ájtatosság közös végzésére hívjuk a Kedves Testvéreket, melyet a SZent István Rádió is közvetít.

Bűnbánatunk jeleként Anyaszentegyházunk nagyböjt péntekjein a húsételektől való megtartóztatást kéri a 14 évnél idősebbektől.
Isten iránti szeretetből örömmel hozzuk meg ezt az áldozatot.

Egyházi hozzájárulás

2021. 02. 14. A személyi jövedelemadó bevallásának időszakában ismételten tolmácsoljuk ÉRSEK ATYA üzenetét: Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben a személyi jövedelemadójuk 1%-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a (0011 technikai számú) Katolikus Egyház kapja meg, hiszen az állam így teszi lehetővé, hogy az állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1%-ával Egyházukat támogassák. 2018. évtől kezdődően az 1%-os felajánlások visszavonásig, ill. újabb nyilatkozattételig érvényesek.
Mint tudjuk, unkat, lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1%-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatunk. Híveinktől azt kérem, hogy támogassák a 1857903-1-10 adószámú Főegyházmegyei Alapítványt, amely az Egri Főegyházmegye alapítványa.

Ezt az alkalmat használom fel arra is, hogy köszönetet mondjak és buzdítsam a kedves híveket a sokak által ma is „egyházadónak vagy párbérnek” is nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésére, amely elsősorban az egyházközségek anyagi alapját, működését hivatott biztosítani.

Ezt a támogatást

Nagylelkűségükért köszönetet mond és életükre Isten bőséges áldását kéri: Dr Ternyák Csaba érsek.

Jegyeskurzus

2021. 02. 14. Nagyböjt szombatjain fél 4-től jegyeskurzusra hívjuk az ez évben a Bazilikában házasságot kötni szándékozó jegyespárokat.

 

Szent József év

2020. 12. 13. Ferec pápa december 8-án, az új apostoli levelében meghirdette a Szent József évet abból az alkalomból, hogy Szent Józsefet, a Boldogságos Szűz Mária jegyesét Boldog IX. Piusz pápa 150 éve (1870. december 8-án) nyilvánította a Katolikus Egyház védőszentjévé. A Szent József év 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tart.
Mivel a szerdai nap Szent József tiszteletéhez kapcsolódik, ezért szerda esténként közösen el fogjuk imádkozni a Szent József litániát. Szerdai napokon a Szent József szobor előtt egy szál égő gyertya fogja emlékeztetni a templomba jövőket Szent József tiszteletére. Az ott lévő térdeplőn található Szent József imádságok egy-egy példányát ki-ki magával viheti.

Miserend - változás!

2020. 11. 15. A súlyosbodó járványhelyzet kapcsán született szigorításokhoz és a Püspöki Konferencia felhívásához igazodva, hogy este 8 órára mindenki otthon lehessen, ezért az esti szentmiséket egy fél órával korábban: 18.00-kor fogjuk kezdeni.

Járványügyi intézkedések

2020. 11. 15. Szentmiséinken és szertartásainkon mindenkitől kérjük a msaszk (orrot is eltakaró) használatát, a templomba lépéskor a kézfertőtlenítést, az ülőhelyek elfoglalásakor mellettünk egy szék üresen hagyását, a középen egyes oszlopban történő áldozáskor az oldalfalak felé való helyremenetelt, a gyónáskor mondanivalónk összeszedettségét és az óvintézkedések betartását.

A temetéseket szabadtéren történő ravatalozással végezzük, de így is fontos a kellő távolságtartás és a részvétnyilvánítás testi érintkezési formáinak kerülése.

Hittantermeinkben az egyes csoportok összejövetelei a járvány lecsengéséig elmaradnak, de az egymásért is végzett imádságainkban továbbra is megéljük az összetartozásunkat, és Isten irgalmába vetett hitünket.

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezései

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a veszélyhelyzet idejére hozott korábbi rendelkezéseit módosította.
  1. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést és az általános feloldozás lehetőségét június 14-től, Úrnapjától kezdődően visszavonja. De a szentmisén való részvétel kötelezettsége természetesen nem vonatkozik az idős, a veszélyeztetett, illetve beteg testvéreinkre, továbbá azokra, akik kötelességüket teljesítése miatt nem tudnak templomba menni.
  2. A szentségek kiszolgáltatásának módjáról a megyéspüspökök a helyi körülmények és lehetőségek, valamint az egészségügyi előírások figyelembe vételével döntenek.
  3. Ez úton szeretnénk köszönetet mondani a híveknek kitartásukért, imáikért, és mindenkinek a helytállásért az élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra!

Személyi jövedelemadó 1 + 1 % felajánlása

Hálás szívvel köszönjük a Magyar Katolikus Egyház és a Szent István Rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítványa számára felajánlott 1%-okat.

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
A Szent István Rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány adószáma: 18578726-2-10

Egyházi hozzájárulás

A vasárnapi hirdetésekben már tájékoztattuk a Kedves Testvéreket az „egyházadónak” is nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésének lehetőségeiről, amely szerint:
  • Az eddigi „egyházadó-beszedő” nem tudja tovább ezt a feladatot vállalni, így egyenlőre nem fogunk senkit otthonában ez ügyben felkeresni.
  • Ezt a támogatást a plébánia folyószámlájára átutalással, valamint a plébániai irodában vagy a sekrestyében személyesen lehet befizetni, ill. a templomi padok szélein található postai sárga csekkel, amelyekből vigyünk ismerőseinknek és szomszédjainknak is, így segítve őket egyházközségünkről való gondoskodásuk szándékában.
Kérjük, minden esetben adják meg nevüket és címüket!

Plébániánk számlaszáma:

Belvárosi Főplébánia
OTP Bank 11739009-20013750

A Bazilika felújítása

2020. 01. 12. Elkezdődtek a Bazilika felújításának munkálatai, ami az első ütemben a külső területeken túl, belül a főbejárattól a kupoláig lévő templomrészt érinti.
Ezen időszak alatt az oldalbejáraton és (szükség esetén a sekrestye ajtaján át) tudunk közlekedni. Szertartásaink számára az első padtömböt, az oldalhajók oltárhoz közeli részét és a szentélyt fogjuk használni.
Az esetleges kényelmetlenséget a felújítás szépségének reményében igyekszünk türelemmel viselni.

A szentmisék bemutatásának helyszíne megváltozott. Előre láthatólag másfél-két évig a régi főoltár előtt, a szentélyben ülve fogunk részt venni a szentmiséken, ezért különösen távozáskor bátran használjuk a sekrestyén keresztüli kijáratot is.

52. Eucharisztikus Kongresszus

2017. 07. 17. A katolikus világeseménynek 2021. szeptember 5-12. között ad otthont Budapest.
Az egészségügyi válsághelyzetre és annak következményeire tekintettel Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel egyeztetve az eredeti időponthoz képest egy évvel elhalasztotta. A 2021-ben Budapesten megrendezendő 52. Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésként a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kéri egy erre az eseményre fogalmazott imádság szentmiséhez kapcsolódó végzését. Mivel az egri egyházmegyében a szentmisék végén a papi hívatásokért imádkozunk, ezért érsek atya úgy rendelkezett, hogy a Püspöki Kar által kért imádságot a szentmisék kezdetén imádkozzuk el.

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk, Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.

Heti programok

szeretettel hívjuk a Kedves Testvéreket a Bazilikához kapcsolódó programjainkra:
- vasárnaponként az esti szentmise előtt a vesperás közös imádkozására,
- csütörtökönként este fél 6-tól szentségimádásra,