Szeretettel köszöntjük honlapunkon!
 

Plébániai hírek

Hirdetések

2022. 05. 03. Húsvét 3. vasárnapjának hirdetései >>

Lorettói litánia

2022. 05. 01. Május a Szűz Anya hónapja, ezért e hónap minden napján a Bazilikában
az esti szentmise előtt, 18.00-tól a lorettói litániát imádkozzuk.
 

Húsvét

2022. 04. 17.
A Kedves Testvéreknek és szeretteiknek ISTENTŐL MEGÁLDOTT,
KEGYELMEKBEN GAZDAG HÚSVÉTOT
kívánunk.

Egyben hálásan köszönjük mindazoknak a MUNKÁJÁT, ADOMÁNYÁT és SEGÍTSÉGÉT, akik hozzájárultak ahhoz, hogy templomunk a húsvéti ünnepekre szép és a feltámadás ünnepléséhez méltó legyen. Köszönjük a kispapok, az énekkar és mindenki szolgálatát, akik közreműködtek a szertartások áhítatos előkészítésében.

Húsvétvasárnap minden szentmise után megáldjuk a HÚSVÉTI ÉTELEKET.

Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket arra, az Egyház ősi hagyománya szerint a húsvéti időben (Pünkösdig) az Úrangyala imádság helyett a MENNYNEK KIRÁLYNÉ ASSZONYA imádságot mondjuk.

Elsőáldozás és bérmálás

2022. 04. 24. Örömmel értesítjük a Kedves Testvéreket, hogy a bazilikában a bérmálás Pünkösdkor, az elsőáldozás pedig május 14-én (szombaton), a servita templomban pedig május 15-én (vasárnap) lesz.

Személyi jövedelemadó 1 + 1 % felajánlása és egyházi hozzájárulás

Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben a személyi jövedelemadójuk 1%-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a (0011 technikai számú) Katolikus Egyház kapja meg, hiszen az állam így teszi lehetővé, hogy az állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1%-ával Egyházukat támogassák. 2018. évtől kezdődőken az 1%-os felajánlások visszavonásig, ill. újabb nyilatkozattételig érvényesek. Mint tudjuk, lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1%-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatunk. Híveinktől azt kérem, hogy támogassák a 18573903-1-10 adószámú Főegyházmegyei Alapítványt, amely az Egri Főegyházmegye alapítványa.
Ezt az alkalmat használom fel arra is, hogy köszönetet mondjak és buzdítsam a kedves híveket a sokak által ma is „párbér”–nek nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésére, amely elsősorban az egyházközségek anyagi alapját, működését hivatott biztosítani. --- Ezt a támogatást általában a plébániai irodákban és sekrestyékben lehet befizetni, vagy a plébániák folyószámlájára átutalással, esetleg az egyházközség postai sárga csekkjein lehet feladni.
Nagylelkűségükért köszönetet mond és életükre Isten bőséges áldását kéri:
Dr. Ternyák Csaba érsek.


Plébániánk számlaszáma:
Belvárosi Főplébánia
OTP Bank 11739009-20013750
Kérjük, minden esetben adják meg nevüket és címüket!

A Bazilika felújítása

2020. 01. 12. Elkezdődtek a Bazilika felújításának munkálatai, ami az első ütemben a külső területeken túl, belül a főbejárattól a kupoláig lévő templomrészt érinti.
Ezen időszak alatt az oldalbejáraton és (szükség esetén a sekrestye ajtaján át) tudunk közlekedni. Szertartásaink számára az első padtömböt, az oldalhajók oltárhoz közeli részét és a szentélyt fogjuk használni.
Az esetleges kényelmetlenséget a felújítás szépségének reményében igyekszünk türelemmel viselni.

A szentmisék bemutatásának helyszíne megváltozott. Előre láthatólag másfél-két évig a régi főoltár előtt, a szentélyben ülve fogunk részt venni a szentmiséken, ezért különösen távozáskor bátran használjuk a sekrestyén keresztüli kijáratot is.

Heti programok

szeretettel hívjuk a Kedves Testvéreket a Bazilikához kapcsolódó programjainkra:
- vasárnaponként az esti szentmise előtt a vesperás közös imádkozására,
- csütörtökönként este fél 6-tól szentségimádásra,