Szeretettel köszöntjük honlapunkon!
 

Plébániai hírek

Hirdetések

2017. 03. 25. Nagyböjt 4. vasárnapjának hirdetései >>

Tartósélelmiszer-gyűjtés

2017. 03. 19. A Magyar Katolikus Püspöki Kar az elmúlt évekhez hasonlóan az idei nagyböjtben is meghirdette a tartós élelmiszergyűjtési akcióját, amely a jövő vasárnapig (március 26-ig) tart. A felajánlott élelmiszereket a mellékoltárnál lévő kosarakba tehetjük, vagy a sekrestyében adhatjuk le. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk, hiszen a templomainkban összegyűjtött élelmiszerek - amit a rászorulók között a karitász fog szétosztani - üzenetet is visznek magukkal: a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.
Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk. --- Isten áldja meg segítőkész családjainkat! Hálásan köszönjük minden kedves testvér jó szándékú adományát.

Keresztút

2017. 02.27. Nagyböjt péntekjein a Bazilikában este háromnegyed 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk.
A keresztúti ájtatosságok alatt Katona István püspök atya gyóntat.

Nagypéntek

2017. 03. 25. Mivel nagypéntek (mely idén április 14-ére esik) munkaszüneti nap lett, ezért megnyílt annak lehetősége, hogy a Bazilikában a nagypénteki szertartást Urunk halálának időpontjában: délután 3 órakor kezdjük.

Este 8 órakor pedig a servita plébánia szervezésében fáklyás keresztúti ájtatosság lesz a VÁR KÁLVÁRIADOMBJÁN, amelyről több információt a hirdetőtáblai plakáton találunk.

Jegyeskurzus

2017. 02. 18. Nagyböjt szombatjain fél 4-től jegyeskurzusra hívjuk az ez évben a Bazilikában házasságot kötni szándékozó jegyespárokat a Bazilika Jézus Szíve kápolnájába.

 

Isteni Irgalmasság VIII. Országos Konferenciája

2017. 03. 21.A Szegeden 2017. április 22-én tartandó Isteni Irgalmasság VIII. Országos Konferenciájára Egerből autóbuszon zarándoklat szerveződik, amelyre mindenkit szeretettel hívunk, hiszen az ezen való részvétel nagyban segíthet az Isten emberhez hajló irgalmas szeretetének mélyebb megtapasztalásában.
Részvételi díj: 4500 Ft.
Jelentkezni Bótáné Rékánál lehet a Bazilika sekrestyéjében.

Csíksomlyói zarándolkat

2017. 02. 27.
2017. június 2-5. között idén is lesz autóbuszos zarándoklat
a Csíksomlyói búcsúra.
A részletes program a plakáton megtekinthető.

Részvételi díj: 38. 000 Ft/fő, mely tartalmazza az utazást, utasbiztosítást és a félpanziós ellátást.
Kérjük, hogy a részvételi szándékukat minél előbb jelezzék, de legkésőbb: 2017. április 15-ig.
A jelentkezés 20. 000 Ft/fő foglaló ellenében lehetséges.
Jelentkezni: Bazilika sekrestyéjében, vagy Bótáné Rékánál: a 20/348-1403-as telefonszámon lehet.

Fatimai zarándoklat

2017. 02. 27.
"Végül azonban Szeplőtelen Szívem győzedelmeskedni fog"
Lelkigyakorlattal egybekötött zarándoklat indul az Egri Bazilikából FATIMÁBA, ahol 100 évvel ezelőtt három pásztorgyermeknek megjelent a Szűzanya.
Időpontja: 2017. augusztus 26-szeptember 10.
Lelki vezetője: Füleczki István atya.
Útvonal: Eger - Torino (Bosco Szent János) - Ars sur Formans (Vianney Szent János) LOURDES - Oviedo - Santiago de Compostella (Szent Jakab sírja) - FATIMA - Avila (Avilai Szent Teréz) - Castellon - Manresa, Monserat (Loyolai Szent Ignác) - Girona - Savona - Eger
További részletek a plakáton olvashatóak.

Elsőáldozás és bérmálás

2017. 02. 18. Egyházközségünkben az elsőáldozás május 14-én a 8.30-as szentmisén,
a bérmálás pedig Pünkösdkor: június 4-én a 10 órai szentmisén lesz.

Egyházi hozzájárulás

2017. 02. 18. A személyi jövedelemadó bevallásának időszakában ismételten tolmácsoljuk ÉRSEK ATYA köszönetét azok felé, akik az elmúlt esztendőben a személyi jövedelemadójuk 1%-ával Katolikus Egyházunkat, egy másik 1%-kal pedig a Magyar Katolikus Rádió Alapítványt, vagy más egyházi alapítványt támogattak.

Illetve a sokak által ma is „egyházadónak vagy párbérnek” is nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésével a saját egyházközségüket segítették. Kérjük tegyék ezt meg az idén is.

Ezt a támogatást

  • - a plébániai irodában vagy a sekrestyében lehet befizetni
  • - elküldhető a plébánia folyószámlájára átutalással
  • - vagy befizethető a templomi padok szélén található postai sárga csekkel, amelyekből vigyünk ismerőseinknek és szomszédjainknak is, így segítve őket egyházközségünkről való gondoskodásuk szándékában.

Isten bőséges áldása kísérje az egyházközséget adományaikkal támogatók életét!

Heti programok

szeretettel hívjuk a Kedves Testvéreket a Bazilikához kapcsolódó programjainkra:
- vasárnaponként az esti szentmise előtt a vesperás közös imádkozására,
- hétfőn az imacsoportok, lelkiségi mozgalmak összejöveteleire
- kedd esténként a szentségek vételére felkészítő katekumenátusra,
- szerdán esténként az esti szentmise előtt a „Teológia felnőtteknek” előadássorozatra, szentmise után pedig énekkari próbára,
- csütörtökönként este fél 6-tól szentségimádásra,
- pénteken este fél 6-tól ifjúsági énekkarra, valamint ministráns foglalkozásra, 7 órától ifjúsági hittanra,
- szombaton elsőáldozási és bérmálkozási hittanra.