Szeretettel köszöntjük honlapunkon!
 

Plébániai hírek

Hirdetések

2023. 03. 28. Nagyböjt 5. vasárnap hirdetései >>

Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

2023. 03. 10. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Szentatya magyarországi apostoli útjára való lelki felkészülés segítésére közzétett egy imádságot, amit a szentmisék végén ( az áldás előtt ) naponta közösen fogunk elimádkozni.

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!

Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.
Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban
megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!

Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen békében
és önzetlen szeretetben.

Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos
Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába.

Ámen.

A Szentatya apostoli útjával kapcsolatban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) külön honlapot indított: ferenc2023.hu

Nagyböjt

2023. 02. 19. Február 22-én, hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjti időszak.

A bazilikában az egri egyházközségek virágvasárnaphoz kötődő nagyböjti közös lelkigyakorlata március 31-től április 2-ig lesz, melyet Mischinger Ferenc ózdi plébános ( egykori bazilikai káplán ) fog vezetni

2023.04.01 szombaton kezdődik a bazilikában a húsvétig tartó, minden délelőtti ( fél 9 és fél 12 közötti ) gyóntatás.

Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti nap, aminek a húsevéstől való tartózkodással ill. a 18 és 60 év közöttiek a napi legfeljebb háromszori étkezéssel és csak egyszeri jóllakással tudunk eleget tenni.

Pénteken az este 3/4 6-kor kezdődő keresztúti ájtatosság közös végzésére hívjuk a Kedves Testvéreket, melyet a Szent István Rádió is közvetít.

Bűnbánatunk jeleként Anyaszentegyházunk nagyböjt péntekjein a húsételektől való megtartóztatást kéri a 14 évnél idősebbektől.
Isten iránti szeretetből örömmel hozzuk meg ezt az áldozatot.

Jegyeskurzus

2023. 02. 19. Nagyböjt szombatjain fél 5-től jegyeskurzusra hívjuk az ez évben a Bazilikában házasságot kötni szándékozó jegyespárokat a plébániára.

 

Káptalani misék a Bazilikában

2023. 01. 23.2022 októberétől az Egri Bazilikában különböző kórusok és énekművészek teljesítenek zenei szolgálatot vasárnaponként a 10 órakor kezdődő Káptalani szentmisén. A szentmisén kórusművek, gregorián énekek és népénekek szólalnak meg. Szeretettel várunk mindenkit!

A Bazilika felújítása

2022. 08. 17. Örömmel értesítjük a Kedves Testvéreket, hogy a bazilika felújításának első üteme befejeződött. Augusztus 20-át már a felújított részben ünnepeltük. Ettől kezdve a szentmiséket és minden más szertartást is a már felújított részben fogunk végezni, ahová a főbejáraton át lehet bejönni.

Heti programok

szeretettel hívjuk a Kedves Testvéreket a Bazilikához kapcsolódó programjainkra:
- vasárnaponként az esti szentmise előtt a vesperás közös imádkozására,
- csütörtökönként este fél 6-tól szentségimádásra.