Szeretettel köszöntjük honlapunkon!
 

Plébániai hírek

Hirdetések

2018. 11. 22. Évközi 33. vasárnap hirdetései >>

Programok

2018. 11. 22. 2018. november 24-én, szombaton:
délelőtt 9 órától a plébánia hittantermébe adventi koszorút készítő játszóházi programra hívjuk a hittanosokat. Szalmakoszorút nem, de a 4 adventi gyertyát mindenki hozzon magával.
Az eucharisztikus kongresszusra való készületként - az országos felhíváshoz csatlakozva - a Bazilika Mária kápolnájában az esti szentmise előtt 6 órától csendes szentségimádást tartunk.

Krisztus Király ünnepe

2018. 11. 22. 2018. november 25-én, vasárnap
- országos gyűjtés keretében a perselyadományainkkal a karitász munkáját támogatjuk.
- A 10 órakor kezdődő szentmisén lesz az akolitusok és lektorok avatása, valamint az 5. évfolyamos kispapok diakonátusra való jelentkezése az ún. ad missió.
- Ezen a napon este 6 órától a kispapok vezetésével az Oltáriszentség előtt el fogjuk imádkozni a Jézus Szíve litániát a felajánló imádsággal. Akik ezen az ájtatosságon részt vesznek, a szokott feltételekkel teljes búcsút nyerhetnek.

Hittan órák

2018. 10. 20. Október 20-án, szombattól a nem egyházi iskolába járó elsőáldozásra készülőknek 9, a bérmálkozásra készülőknek 10 órától lesz a templomi felkészítő hittan.

Katekumenátus

2018. 09. 23. Október 17-től szerda este 7 órától - a plébánia hittantermében – megkezdődik az ún. katekumenátus (szentségek felvételére előkészítő felnőtt hittan), amelyre Zsolt atya szeretettel hívja az eddig még meg nem keresztelt, vagy bérmálkozásban és elsőáldozásban nem részesült felnőtteket.

Szentségimádás iskolája

2018. 09. 04. Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve csütörtökönként (szeptember 13-án este 6 órakor) - 12 alkalomból álló ún. szentségimádás iskolája indult a Ciszterci templomban, amely közös éneklésből, előadásból és a kitett oltáriszentség előtti egyéni imádkozásból áll.
November 7-től ezt a bazilikai "teológia felnőtteknek" előadássorozatban megismételjük.

Plébániai iroda - változás

2018. 06. 04. Tájékoztatjuk a Kedves Testvéreket, hogy a plébániai irodai nyitva tartási ideje változott: hétfőtől csütörtökig de. 8.30-11.30, du. 16.00-17.30, pénteken pedig 12 - 15 óra között van lehetőség ügyintézésre. >>

Orgonakoncert

2017. 06. 12. Felhívjuk Kedves Látogatóink figyelmét, hogy május 1-től október 31-ig a Bazilikában minden nap fél órás orgonakoncertet tartunk.

Hétköznap: 11.30 - 12.00-ig
Vasárnap: 12.45 - 13.15-ig

A belépőjegy
  • nyugdíjasoknak és diákoknak: 500,- Ft/fő
  • felnőtteknek: 800,- Ft/fő.

52. Eucharisztikus Kongresszus

2017. 07. 17. A 2020-ban Budapesten megrendezendő 52. Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésként a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kéri egy erre az eseményre fogalmazott imádság szentmiséhez kapcsolódó végzését. Mivel az egri egyházmegyében a szentmisék végén a papi hívatásokért imádkozunk, ezért érsek atya úgy rendelkezett, hogy a Püspöki Kar által kért imádságot a szentmisék kezdetén imádkozzuk el.

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk, Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.

Egyházi hozzájárulás

2017. 02. 18. A személyi jövedelemadó bevallásának időszakában ismételten tolmácsoljuk ÉRSEK ATYA köszönetét azok felé, akik az elmúlt esztendőben a személyi jövedelemadójuk 1%-ával Katolikus Egyházunkat, egy másik 1%-kal pedig a Magyar Katolikus Rádió Alapítványt, vagy más egyházi alapítványt támogattak.

Illetve a sokak által ma is „egyházadónak vagy párbérnek” is nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésével a saját egyházközségüket segítették. Kérjük tegyék ezt meg az idén is.

Ezt a támogatást

  • - a plébániai irodában vagy a sekrestyében lehet befizetni
  • - elküldhető a plébánia folyószámlájára átutalással
  • - vagy befizethető a templomi padok szélén található postai sárga csekkel, amelyekből vigyünk ismerőseinknek és szomszédjainknak is, így segítve őket egyházközségünkről való gondoskodásuk szándékában.

Isten bőséges áldása kísérje az egyházközséget adományaikkal támogatók életét!

Heti programok

szeretettel hívjuk a Kedves Testvéreket a Bazilikához kapcsolódó programjainkra:
- vasárnaponként az esti szentmise előtt a vesperás közös imádkozására,
- hétfőn az imacsoportok, lelkiségi mozgalmak összejöveteleire
- szerdánként az esti szentmise előtt a „Teológia felnőtteknek” előadássorozatra, szentmise után a liturgikus énekkar próbájára, és a szentségek vételére felkészítő katekumenátusra.
- csütörtökönként este fél 6-tól szentségimádásra,
- pénteken este 5 órától a bazilikai gyermekénekkar próbájára, 6-tól ifjúsági énekkarra, 7 órától ifjúsági hittanra.
- szombaton elsőáldozási és bérmálkozási hittanra.