Szeretettel köszöntjük honlapunkon!
 

Plébániai hírek

Hirdetések

2022. 01. 16. Évközi 2. vasárnap hirdetései >>

Ökumenikus imahét Egerben
2022. január 16-22.

2022. 01. 17. Az ökumenikus imahét helyszínei
A 22-IG (SZOMBATIG) TARTÓ ÖKUMENIKUS IMAHETET (holnap)/MA MINDEN FELEKEZET- EGYHÁZKÖZSÉG A SAJÁT TEMPLOMÁBAN: A VASÁRNAPI HIVATALOS iSTENTISZTELETÉN- SZENTMISÉJÉN NYÍTJA MEG. (Ez A BAZILIKÁBAN az ESTE fél 7-KOR KEZDŐDŐ SZENTMISÉN lesz.)
  • A hét többi napjain az imaóra du. 5 órakor kezdődik.
  • Hétfőn a református templomba megyünk, ahol érsek atya fogja az igehirdetést végezni. A többi napok helyszineit a hirdetőtáblán olvashatjuk. (Itt a bazilikában kededen és pénteken leszünk.)
  • Ebben az évben a járványhelyzetre való tekintettel a kislégterű (evangélikus, görög katolikus, baptista) templomokban-imaházakban nem lesz összejövetel, és az imaórák után a szeretetvendégség is elmarad.

Január 16. vasárnap
Minden felekezet-egyházközség a saját templomában a varánapi hivatalos istentiszteletén/ szentmiséjén nyitja meg az ökumenikus imahetet.
Ez a Bazilikában az este fél 7-kor kezdődő szentmise keretében lesz.
Nap Helyszín Igehirdető Liturgia vezető
Január 17. hétfő
du. 5 óra
Református templom Dr. Ternyák Csaba
érsek
Tóth Imre
ref. lelkész
Január 18. kedd
du. 5 óra
Bazilika Tóth Imre
ref. lelkész
Csizmadia István
plébános
Január 19. szerda
du. 5 óra
Szent II. János Pál pápa Evangelizációs Központ Aklan Béla Sándor
ev. lelkész
Ailer Gellért
plébános
Január 20. csütörtök
du. 5 óra
Ciszterci templom Zentai László
ny. baptista lekész
Koós Ede
plébános, templomigazgató
Január 21. péntek
du. 5 óra
Bazilika Demkó Balázs
gk. parókus
Csizmadia István
plébános
Január 22. szombat
du. 5 óra
Református templom Csizmadia István
plébános
Tóth Imre
ref. lelkész

• Az ökumenikus imaóra minden nap du. 5 órakor kezdődik.
• Csütörtökön a ciszterci templomban „Taizé-i jellegű” imaóra lesz.
• Az imaórák után a járványhelyzetre való tekintettel a szeretetvendégség/agapé az idén elmarad.

LEGYÜNK EGY SZÍV ÉS EGY LÉLEK A KÖZÖS IMÁDKOZÁSBAN
ÉS A SZERETETTELJES EGYÜTTLÉTBEN!

Vízkereszt

2022. 01. 05. Urunk megjelenését, Vízkeresz napját január 6-án, csütörtökön ünnepeljük. Ezen a napon a hívek számára kötelező a szentmisén való részvétel, ezért a Bazilikában délelőtt 7, 8 és 10 órakor, este pedig fél 7-kor lesznek a szentmisék, melyek kezdetén elvégezzük a vízszentelés szertartását.
Szenteltvizet a járványhelyzetre való tekintettel a szokásos módon most nem vihetünk haza magunkkal, de aki szeretné, hogy otthon legyen szenteltvize, az hozzon magával egy flakonban vizet, melybe odahaza egy piciny sót is tett. A templomi vízzel együtt ezeket is megáldjuk, s így lehet otthon szenteltvizünk.

Vízkeresztkor imáinkban megemlékezünk egyházmegyénk főpásztoráról, Dr. Ternyák Csabáról, akit 28 évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa Rómában Vízkereszt napján szentelt püspökké.

Járványügyi rendelkezés az Egri Főegyházmegyében

2021. 11. 06. A fokozódó járványhelyzetre való tekintettel az alábbi rendelkezéseket léptetem hatályba templomainkban, visszavonásig.
A templomok bejáratánál helyezzünk el kézfertőtlenítőt.
A szenteltvíztartókat ürítsük ki.
A szentmiséken, egyéb liturgikus tevékenységek során, és minden zárt helyiségben tartott rendezvényen az orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező.
A szentmisében és egyéb találkozásaink során a kézfogást mellőzzük.
Áldoztatáskor az áldoztatók fertőtlenítsék kezüket, viseljenek maszkot és csak kézbe áldoztassanak.
A perselyezés a szentmise végén legyen.
Gyóntatáskor használjunk maszkot, igyekezzünk a megfelelő távolságot tartani és lehetőleg jól szellőző helyiségben gyóntassunk.
A vírusfertőzés, influenza, vagy egyéb megfázásos betegség tüneteivel senki ne jöjjön szentmisére, és ne vegyen részt templomi imaalkalmakon. Ebben az esetben a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést adok.
Szűz Mária, a betegek gyógyítója, és Szent János evangélista, egyházmegyénk védőszentje közbenjárását kérve, imádkozzunk a járvány megszűnéséért hazánkban és a világban!
Eger, 2021. november 6.
Ternyák Csaba
egri érsek

Szent József év

2020. 12. 13. Ferec pápa december 8-án, az új apostoli levelében meghirdette a Szent József évet abból az alkalomból, hogy Szent Józsefet, a Boldogságos Szűz Mária jegyesét Boldog IX. Piusz pápa 150 éve (1870. december 8-án) nyilvánította a Katolikus Egyház védőszentjévé. A Szent József év 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tart.
Mivel a szerdai nap Szent József tiszteletéhez kapcsolódik, ezért szerda esténként közösen el fogjuk imádkozni a Szent József litániát. Szerdai napokon a Szent József szobor előtt egy szál égő gyertya fogja emlékeztetni a templomba jövőket Szent József tiszteletére. Az ott lévő térdeplőn található Szent József imádságok egy-egy példányát ki-ki magával viheti.

Személyi jövedelemadó 1 + 1 % felajánlása

Hálás szívvel köszönjük a Magyar Katolikus Egyház és a Szent István Rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítványa számára felajánlott 1%-okat.

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
A Szent István Rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány adószáma: 18578726-2-10

Egyházi hozzájárulás

A vasárnapi hirdetésekben már tájékoztattuk a Kedves Testvéreket az „egyházadónak” is nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésének lehetőségeiről, amely szerint:
  • Az eddigi „egyházadó-beszedő” nem tudja tovább ezt a feladatot vállalni, így egyenlőre nem fogunk senkit otthonában ez ügyben felkeresni.
  • Ezt a támogatást a plébánia folyószámlájára átutalással, valamint a plébániai irodában vagy a sekrestyében személyesen lehet befizetni, ill. a templomi padok szélein található postai sárga csekkel, amelyekből vigyünk ismerőseinknek és szomszédjainknak is, így segítve őket egyházközségünkről való gondoskodásuk szándékában.
Kérjük, minden esetben adják meg nevüket és címüket!

Plébániánk számlaszáma:

Belvárosi Főplébánia
OTP Bank 11739009-20013750

A Bazilika felújítása

2020. 01. 12. Elkezdődtek a Bazilika felújításának munkálatai, ami az első ütemben a külső területeken túl, belül a főbejárattól a kupoláig lévő templomrészt érinti.
Ezen időszak alatt az oldalbejáraton és (szükség esetén a sekrestye ajtaján át) tudunk közlekedni. Szertartásaink számára az első padtömböt, az oldalhajók oltárhoz közeli részét és a szentélyt fogjuk használni.
Az esetleges kényelmetlenséget a felújítás szépségének reményében igyekszünk türelemmel viselni.

A szentmisék bemutatásának helyszíne megváltozott. Előre láthatólag másfél-két évig a régi főoltár előtt, a szentélyben ülve fogunk részt venni a szentmiséken, ezért különösen távozáskor bátran használjuk a sekrestyén keresztüli kijáratot is.

Heti programok

szeretettel hívjuk a Kedves Testvéreket a Bazilikához kapcsolódó programjainkra:
- vasárnaponként az esti szentmise előtt a vesperás közös imádkozására,
- csütörtökönként este fél 6-tól szentségimádásra,