Szeretettel köszöntjük honlapunkon!
 

Plébániai hírek

Hirdetések

2020. 12. 27. Szent Család és Szent János apostol (egyházmegyénk védőszentjének) ünnepének hirdetései >>

Vízkereszt

2021. 01. 05. Urunk megjelenését, Vízkeresz napját január 6-án, szerdán ünnepeljük. Ezen a napon a hívek számára kötelező a szentmisén való részvétel, ezért a Bazilikában délelőtt 7, fél 9 és 10 órakor, délután 4, este pedig 6 órakor lesznek a szentmisék, melyek kezdetén elvégezzük a vízszentelés szertartását.
Szenteltvizet a járványhelyzetre való tekintettel a szokásos módon most nem vihetünk haza magunkkal, de aki szeretné, hogy otthon legyen szenteltvize, az hozzon magával egy flakonban vizet, melybe odahaza egy piciny sót is tett. A templomi vízzel együtt ezeket is megáldjuk, s így lehet otthon szenteltvizünk.

Vízkeresztkor imáinkban megemlékezünk egyházmegyénk főpásztoráról, Dr. Ternyák Csabáról, akit 27 évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa Rómában Vízkereszt napján szentelt püspökké. S ugyancsak imáinkkal kísérjük a szentelési oltárhoz Felföldi László kinevezett pécsi püspök atyát, aki nemcsak Egerben tanult és itt szentelték pappá, hanem a mi egyházközségünkben káplán is volt. Isten áldása kísérje vízkeresztkor kezdődő püspöki szolgálatát.

A vízkereszt utáni házszentelések szokásos gyakorlata az idén megváltozik. Az elővigyázatosság miatt nem tudjuk felkeresni a kedves hívek otthonait, hanem a vízsszenteléskor megáldjuk a lakások ajtajára felragasztható matricákat, amit a sekrestyében lehet majd kérni, és azt ki-ki otthon egy Miatyánk és Üdvözlégy imádság elmondása közben felragasztja lakásának egyik (lehetőleg a bejárati) ajtajára. Így kérve a házra/lakásra Isten áldását.

Szent József év

2020. 12. 13. Ferec pápa december 8-án, az új apostoli levelében meghirdette a Szent József évet abból az alkalomból, hogy Szent Józsefet, a Boldogságos Szűz Mária jegyesét Boldog IX. Piusz pápa 150 éve (1870. december 8-án) nyilvánította a Katolikus Egyház védőszentjévé. A Szent József év 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tart.
Mivel a szerdai nap Szent József tiszteletéhez kapcsolódik, ezért szerda esténként közösen el fogjuk imádkozni a Szent József litániát. Szerdai napokon a Szent József szobor előtt egy szál égő gyertya fogja emlékeztetni a templomba jövőket Szent József tiszteletére. Az ott lévő térdeplőn található Szent József imádságok egy-egy példányát ki-ki magával viheti.

Miserend - változás!

2020. 11. 15. A súlyosbodó járványhelyzet kapcsán született szigorításokhoz és a Püspöki Konferencia felhívásához igazodva, hogy este 8 órára mindenki otthon lehessen, ezért az esti szentmiséket egy fél órával korábban: 18.00-kor fogjuk kezdeni.

Járványügyi intézkedések

2020. 11. 15. Szentmiséinken és szertartásainkon mindenkitől kérjük a msaszk (orrot is eltakaró) használatát, a templomba lépéskor a kézfertőtlenítést, az ülőhelyek elfoglalásakor mellettünk egy szék üresen hagyását, a középen egyes oszlopban történő áldozáskor az oldalfalak felé való helyremenetelt, a gyónáskor mondanivalónk összeszedettségét és az óvintézkedések betartását.

A temetéseket szabadtéren történő ravatalozással végezzük, de így is fontos a kellő távolságtartás és a részvétnyilvánítás testi érintkezési formáinak kerülése.

Hittantermeinkben az egyes csoportok összejövetelei a járvány lecsengéséig elmaradnak, de az egymásért is végzett imádságainkban továbbra is megéljük az összetartozásunkat, és Isten irgalmába vetett hitünket.

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezései

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a veszélyhelyzet idejére hozott korábbi rendelkezéseit módosította.
  1. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést és az általános feloldozás lehetőségét június 14-től, Úrnapjától kezdődően visszavonja. De a szentmisén való részvétel kötelezettsége természetesen nem vonatkozik az idős, a veszélyeztetett, illetve beteg testvéreinkre, továbbá azokra, akik kötelességüket teljesítése miatt nem tudnak templomba menni.
  2. A szentségek kiszolgáltatásának módjáról a megyéspüspökök a helyi körülmények és lehetőségek, valamint az egészségügyi előírások figyelembe vételével döntenek.
  3. Ez úton szeretnénk köszönetet mondani a híveknek kitartásukért, imáikért, és mindenkinek a helytállásért az élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra!

Személyi jövedelemadó 1 + 1 % felajánlása

Hálás szívvel köszönjük a Magyar Katolikus Egyház és a Szent István Rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítványa számára felajánlott 1%-okat.

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
A Szent István Rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány adószáma: 18578726-2-10

Egyházi hozzájárulás

A vasárnapi hirdetésekben már tájékoztattuk a Kedves Testvéreket az „egyházadónak” is nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésének lehetőségeiről, amely szerint:
  • Az eddigi „egyházadó-beszedő” nem tudja tovább ezt a feladatot vállalni, így egyenlőre nem fogunk senkit otthonában ez ügyben felkeresni.
  • Ezt a támogatást a plébánia folyószámlájára átutalással, valamint a plébániai irodában vagy a sekrestyében személyesen lehet befizetni, ill. a templomi padok szélein található postai sárga csekkel, amelyekből vigyünk ismerőseinknek és szomszédjainknak is, így segítve őket egyházközségünkről való gondoskodásuk szándékában.
Kérjük, minden esetben adják meg nevüket és címüket!

Plébániánk számlaszáma:

Belvárosi Főplébánia
OTP Bank 11739009-20013750

A Bazilika felújítása

2020. 01. 12. Elkezdődtek a Bazilika felújításának munkálatai, ami az első ütemben a külső területeken túl, belül a főbejárattól a kupoláig lévő templomrészt érinti.
Ezen időszak alatt az oldalbejáraton és (szükség esetén a sekrestye ajtaján át) tudunk közlekedni. Szertartásaink számára az első padtömböt, az oldalhajók oltárhoz közeli részét és a szentélyt fogjuk használni.
Az esetleges kényelmetlenséget a felújítás szépségének reményében igyekszünk türelemmel viselni.

A szentmisék bemutatásának helyszíne megváltozott. Előre láthatólag másfél-két évig a régi főoltár előtt, a szentélyben ülve fogunk részt venni a szentmiséken, ezért különösen távozáskor bátran használjuk a sekrestyén keresztüli kijáratot is.

52. Eucharisztikus Kongresszus

2017. 07. 17. A katolikus világeseménynek 2021. szeptember 5-12. között ad otthont Budapest.
Az egészségügyi válsághelyzetre és annak következményeire tekintettel Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel egyeztetve az eredeti időponthoz képest egy évvel elhalasztotta. A 2021-ben Budapesten megrendezendő 52. Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésként a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kéri egy erre az eseményre fogalmazott imádság szentmiséhez kapcsolódó végzését. Mivel az egri egyházmegyében a szentmisék végén a papi hívatásokért imádkozunk, ezért érsek atya úgy rendelkezett, hogy a Püspöki Kar által kért imádságot a szentmisék kezdetén imádkozzuk el.

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk, Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.

Egyházi hozzájárulás

2017. 02. 18. A személyi jövedelemadó bevallásának időszakában ismételten tolmácsoljuk ÉRSEK ATYA köszönetét azok felé, akik az elmúlt esztendőben a személyi jövedelemadójuk 1%-ával Katolikus Egyházunkat, egy másik 1%-kal pedig a Magyar Katolikus Rádió Alapítványt, vagy más egyházi alapítványt támogattak.

Illetve a sokak által ma is „egyházadónak vagy párbérnek” is nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésével a saját egyházközségüket segítették. Kérjük tegyék ezt meg az idén is.

Ezt a támogatást

  • - a plébániai irodában vagy a sekrestyében lehet befizetni
  • - elküldhető a plébánia folyószámlájára átutalással
  • - vagy befizethető a templomi padok szélén található postai sárga csekkel, amelyekből vigyünk ismerőseinknek és szomszédjainknak is, így segítve őket egyházközségünkről való gondoskodásuk szándékában.

Isten bőséges áldása kísérje az egyházközséget adományaikkal támogatók életét!

Heti programok

szeretettel hívjuk a Kedves Testvéreket a Bazilikához kapcsolódó programjainkra:
- vasárnaponként az esti szentmise előtt a vesperás közös imádkozására,
- csütörtökönként este fél 6-tól szentségimádásra,