Archívum

Nagyboldogasszony ünnepe

2023. 08. 15. Nagyboldogasszony vigíliáján (augusztus 14-én, hétfőn) az esti szentmise után a magyar szentek litániájának elimádkozásával az idén is belekapcsolódunk a „Virrasztás Magyarországért” országos imádságba.

Augusztus 15-én (kedden) Nagyoldogasszony parancsolt ünnepén a Bazilikában a reggeli és az esti szentmiséken kívül a Bazilikában délelőtt 8 és 10 órakor is lesz szentmise.

11 órakor az Érseki Papnevelő intézet kápolnájának lesz a búcsúi szentmiséje, amikorÉrsek atya megáldja a külsőleg-belsőleg felújított Szemináriumot, amit a sszentmise után meg is lehet tekinteni. E búcsúi szentmisére szeretettel hívják és várják a szemináriumot szerető, a kispapokért sokat imádkozó Testvéreket.

Szent István király ünnepe

2023. 08. 13. Augusztus 19-én, szombaton templomaink este fél 7-kor megszólaló harangjai jelzi a királyköszöntő menet indulását, az augusztus 20-i ünnepségek elkezdődését.

Augusztus 20-án (vasárnap) Szent István király napján a Bazilikában délelőtt 7:00, 8:00 !!!! (8:30 helyett) 10:00 (ünnepi szentmise) 12:00!!! (11:30 helyett) és 18:30-kor lesznek szentmisék.

A hagyományoknak megfelelően a szentmisék kezdetén megáldjuk a hevesi gazák által felajánlott, az Egri Malom által térítésmentesen őrölt, a Hesi Kft által sütött kenyereket.

A 10 órakor kezdődő ünnepi, Érsek atya által celebrált szentmisén a Cantus Agriensis, a miskolci Cardinal Mindszenty, a miskolci Szent Ferenc, az Egri Érseki Fiúkórus és a Camerata Miskolc Kamarazenekar előadásában, Gergely Péter Pál vezényletével felhangzik Liszt Ferenc Koronázási miséje.
Szeretettel várjuk a Kedves Testvéreket!
>

Személyi és szervezeti változások az Egri Főegyházmegyében
2023. augusztus 1-től

2023. 06. 30.

Papszentelés

2023. 06. 14. 2023. június 17-én 10 órai kezdettel Egerben az egri főszékesegyházban Ternyák Csaba egri érsek áldozópappá szentelte Czárán Bálint, Pietro Trevisan diakónusokat és diakónussá szenteli Gyarmati Valentin, Kubik Zsolt, Lestál Balázs, Muhari Máté, Novák Lajos, Szedmák Zoltán és Parra Molina Adolfo Enrique akolitusokat.

A szertartást élőben közvetítette a Szent István Rádió és a Szent István Televízió Youtube-csatornája.

Imádkozzunk az újonnan szentelt papokért, hogy Isten bőséges áldása kísérje szolgálatukat.

Katona István püspök atya rubinmiséje

2023. 06. 04. Június 7-én, szerdán a nyíregyházi Seregély István Papi Otthonban du. 5 órakor volt Katona István püspök atya rubintmiséje.

Isten áldását kívánjuk számára ezen a ritka papi jubileumon!

 

 

Elsőáldozás és bérmálás

2023. 04. 24. Örömmel értesítjük a Kedves Testvéreket, hogy a bazilikában a bérmálás Pünkösdkor, az elsőáldozás pedig május 14-én (szombaton), a servita templomban pedig május 15-én (vasárnap) lesz.

Lorettói litánia

2023. 05. 01. Május a Szűz Anya hónapja, ezért e hónap minden napján a Bazilikában
az esti szentmise előtt, 18.00-tól a lorettói litániát imádkozzuk.
 

Pápalátogatás - szentmise

2023. 04. 20. Hálásan gondolunk Ferenc pápára, aki mozgásnehézségei ellenére péntektől vasárnapig lelkipásztori látogatásra hazánkba érkezik, hogy hitünkben megerősítsen bennünket. Egyházmegyénkből többen részt fognak venni
 • a pénteki kispapokkal, lelkipásztorokkal és munkatársaikkal való találkozáson
 • a szombati fiatalokkal való programon
 • és a vasárnapi Kossuth téren bemutatandó szentmisén.

A vasárnapi pápai szentmisén való részvételhez nincs szükség regisztrációra, és a menetrendszerinti autóbuszokon és vonatokon egyénileg is ingyenesen lehet utazni. A Kossuth téren tartandó szentmisére Egerből a fél 4- kor induló vonattal érdemes elmenni, hiszen a téren 8 óráig érkezési sorrendben lehet elfoglalni a helyeket. Ezen a vonaton lesz Vizi János atya is.

Kérünk mindenkit, hogy lehetőleg ismerőseivel együtt utazzon és vigyázzon magára, hogy minden baj nélkül,lelkiekben gazdagodva térhessenek haza.

Püspökatyáink arra buzdítanak, hogy minél többen személyesen legyünk jelen az egyes eseményeken, akiknek erre nincs lehetősége, azok a programokat a hírközlő eszközök segítségével kövessék. Ezért vasárnap a legtöbb templomban délelőtt elmaradnak a szentmisék.

Az itthon maradottaknak Egerben a bazilikában reggel 7 és este fél 7-kor, a minoritáknál 12 órakor, a barátoknál du.5 órakor, a servitáknál este fél 6-kor lesznek szentmisék.

Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

2023. 03. 10. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Szentatya magyarországi apostoli útjára való lelki felkészülés segítésére közzétett egy imádságot, amit a szentmisék végén ( az áldás előtt ) naponta közösen fogunk elimádkozni.

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!

Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.
Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban
megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!

Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen békében
és önzetlen szeretetben.

Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos
Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába.

Ámen.

A Szentatya apostoli útjával kapcsolatban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) külön honlapot indított: ferenc2023.hu

Húsvét

2023. 04. 10.
A Kedves Testvéreknek és szeretteiknek ISTENTŐL MEGÁLDOTT,
KEGYELMEKBEN GAZDAG HÚSVÉTOT
kívánunk.

Egyben hálásan köszönjük mindazoknak a MUNKÁJÁT, ADOMÁNYÁT és SEGÍTSÉGÉT, akik hozzájárultak ahhoz, hogy templomunk a húsvéti ünnepekre szép és a feltámadás ünnepléséhez méltó legyen. Köszönjük a kispapok, az énekkar és mindenki szolgálatát, akik közreműködtek a szertartások áhítatos előkészítésében.

Húsvétvasárnap minden szentmise után megáldjuk a HÚSVÉTI ÉTELEKET.

Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket arra, az Egyház ősi hagyománya szerint a húsvéti időben (Pünkösdig) az Úrangyala imádság helyett a MENNYNEK KIRÁLYNÉ ASSZONYA imádságot mondjuk.

Nagyheti liturgia a Bazilikában

2023. 04. 05. Nagyszerdán:
 • az esti szentmise előtt 6 órakor Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A SZENT HÁROMNAP ALATT a belvárosban lévő CISZTER – MINORITA – SZENT ANNA templomokban nem lesz szertartás. Kérjük, hogy a Bazilikában, (az Érsek Atya által vezetett liturgián) minél többen vegyünk részt!
Ezekben a napokban reggel nincs szentmise, de a Bazilika 8 órától az imádkozók számára nyitva lesz. – Kérjük, hogy aki csatlakozik a „hozz egy szál virágot Jézus sírjára” kezdeményezéshez, az felajánlását csütörtök délig hozza el.

Nagycsütörtökön
 • - délelőtt 9 órakor Érsek Atya az egyházmegye papságával és a bérmálkozók jelenlétében OLAJSZENTELÉSI SZENTMISÉT végez.
 • - este fél 6-tól szentségimádás lesz, 6 órakor Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk, majd a fél 7-kor kezdődő, az UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE végzett szentmise után (8 órától) virrasztás is lesz.
Nagypénteken (amely egyben szigorú böjti nap!)
 • - délután 3 órakor kezdődik URUNK SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE.
  Előtte (fél 3-kor) Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk.
  Ezen a napon kell elkezdeni az IRGALMASSÁG KILENCEDET is.
 • - este fél 8-tól keresztúti ájtatosság lesz a Servita templomtól a VÁR KÁLVÁRIADOMBJÁRA
Nagyszombaton
 • - délelőtt 9-től ZSOLOZSMÁRA és SZENTSÍR LÁTOGATÁSRA várjuk a Kedves Testvéreket.
 • - este 8 órakor kezdődik a HÚSVÉTI VIGILIA SZERTARTÁSA.

A húsvéti ételeket Húsvétvasárnap a szentmisék végén áldjuk meg.

Szent sír látogatás

2023. 04. 03.
Vezető: Ft. Vízi János atya

Nagyböjt

2023. 02. 19. Február 22-én, hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjti időszak.

A bazilikában az egri egyházközségek virágvasárnaphoz kötődő nagyböjti közös lelkigyakorlata március 31-től április 2-ig lesz, melyet Mischinger Ferenc ózdi plébános ( egykori bazilikai káplán ) fog vezetni

2023.04.01 szombaton kezdődik a bazilikában a húsvétig tartó, minden délelőtti ( fél 9 és fél 12 közötti ) gyóntatás.

Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti nap, aminek a húsevéstől való tartózkodással ill. a 18 és 60 év közöttiek a napi legfeljebb háromszori étkezéssel és csak egyszeri jóllakással tudunk eleget tenni.

Pénteken az este 3/4 6-kor kezdődő keresztúti ájtatosság közös végzésére hívjuk a Kedves Testvéreket, melyet a Szent István Rádió is közvetít.

Bűnbánatunk jeleként Anyaszentegyházunk nagyböjt péntekjein a húsételektől való megtartóztatást kéri a 14 évnél idősebbektől.
Isten iránti szeretetből örömmel hozzuk meg ezt az áldozatot.

Jegyeskurzus

2023. 02. 19. Nagyböjt szombatjain fél 5-től jegyeskurzusra hívjuk az ez évben a Bazilikában házasságot kötni szándékozó jegyespárokat a plébániára.

 

Farsangi bál

2023. 01. 15. Egyházközségünk hagyományos farsangi bálja idén február 4-én lesz.
Helye: a Bartók Béla téri gyakorlóiskola új rendezvényterme.
A vacsorát is tartalmazó báli költségekre felnőttektől 5.500, diákoktól 3.500, támogatóinktól pedig 1000,-Ft adományt kérünk. Jelentkezési határidő: január 30.
A bálra tombolatárgyak felajánlását örömmel fogadjuk és tisztelettel kérjük, ezeket a sekrestyében vagy a plébániai irodában lehet leadni.
Minden felajánlást és a támogatást hálásan köszönünk.

Gyertyaszentelő Boldogasszonynak ünnepe

2023. 01. 29. Febuár 2, csütörtök, Urunk bemutatásának, Gyertyaszentelő Boldogasszonynak ünnepe. Ezen a napon a szentmisék kezdetén elvégezzük a gyertyaszentelés szertartását.
Elkezdődik a február 11-ig tartó LOURDES-I KILENCED, amelynek egyéni imádkozására is szeretettel buzdítjuk a Kedves Testvéreket.
Urunk bemutatásának ünnepe a szerzetesi hivatásokért való könyörgő nap is, ezért Érsek atya az egyházmegyében élő szerzetesek-szerzetesnők részvételével a ciszter templomban du. 5 órakor gyertyaszenteléssel egybekapcsolt szentmisét mutat be.
A bazilikában az esti szentmise előtt az elsőcsütörtöki SZENTSÉGIMÁDÁS 17:30-kor kezdődik.
Az Érseki Látogatóközpontban a több mint 150 betlehemből álló kiállítás Gyertyaszentelő napjáig tekinthető meg.

Ökumenikus imahét Egerben
2023. január 15-21.

2023. 01. 15. Az Ökumenikus Imahét 2023. január 15-től 22-ig tart, amelynek a központi igéje így hangzik: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Iz 1,17)

Egerben az alábbi rend szerint lesznek az események:

Január 15. vasárnap
Minden felekezet-egyházközség a saját templomában a vasárnapi hivatalos istentiszteletén/ szentmiséjén nyitja meg az ökumenikus imahetet.
Ez a Bazilikában az este fél 7-kor kezdődő szentmise keretében lesz.

Nap Helyszín Igehirdető Liturgia vezető
Január 16.
hétfő

du. 5 óra
Evangélikus templom Dr. Ternyák Csaba
egri érsek
Aklan Béla Sándor
evangélikus lelkész
Január 17.
kedd

du. 5 óra
Bazilika Aklan Béla Sándor
evangélikus lelkész
Csizmadia István
rk. plébános
Január 18.
szerda

du. 5 óra
Szent II. János Pál Pápa Evangelizációs Központ Tóth Imre
református lelkész
Ailer Gellért
rk. plébános
Január 19.
csütörtök

du. 5 óra
Ciszterci Szent Bernát templom Demkó Balázs
görög katolikus pap
Koós Ede
rk. plébános
Január 20.
péntek

du. 5 óra
minorita templom Zentai László
baptista lelkész
Cebula Pawel OFM Conv
rk. plébános
Január 21. szombat
du. 5 óra
református templom Ailer Gellért
rk. plébános
Tóth Imre
református lelkész

• Az ökumenikus imaóra minden nap du. 5 órakor kezdődik.
• Csütörtökön a ciszterci templomban „Taizé-i jellegű” imaóra lesz.

LEGYÜNK EGY SZÍV ÉS EGY LÉLEK A KÖZÖS IMÁDKOZÁSBAN
ÉS A SZERETETTELJES EGYÜTTLÉTBEN!

Vízkereszt

2023. 01. 05. Urunk megjelenését, Vízkeresz napját január 6-án, pénteken ünnepeljük. Ezen a napon a hívek számára kötelező a szentmisén való részvétel, ezért a Bazilikában délelőtt 7-kor és fél 12-kor, este pedig fél 7-kor lesznek a szentmisék, melyek kezdetén (ahogy az előesti szentmisén is) elvégezzük a vízszentelés szertartását.
Vízkereszt napján a ciszterci templomban 8, a barátok templomában 9, a servita templomban este fél 6-kor lesz a szentmise.
Aki szeretné, hogy otthon legyen szenteltvize, az természetesen tud vinni a templomban megáldott vízből is, de hozhat magával egy flakonban vizet, melybe odahaza egy piciny sót is tett. A templomi vízzel együtt ezeket is megáldjuk, s így lehet otthon szenteltvizünk.

Vízkeresztkor imáinkban megemlékezünk egyházmegyénk főpásztoráról, Dr. Ternyák Csaba érsek úrról, akit 30 évvel ezelőtt a később szentté avatott II. János Pál pápa Rómában Vízkereszt napján szentelt püspökké. Ugyancsak vízkeresztkor szentelték püspökké Erdő Péter bíboros urat, Veres András győri, Felföldi László pécsi püspököket. Isten áldása kísérje vízkeresztkor kezdődött püspöki szolgálatukat.
Mivel Vízkereszt ünnepe elsőpéntekre esik, délelőtt az elsőpéntekes időseket fogjuk meglátogatni. Az esti szentmise végén pedig elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát a felajánló imádsággal

Vízszenteléskor megáldjuk a lakások ajtajára felragasztható matricákat, amiket a sekrestyében lehet majd kérni, és azt ki-ki otthon egy Miatyánk és Üdvözlégy imádság elmondása közben felragaszthatja lakásának egyik ( lehetőleg bejárati ) ajtajára. Így kérve a házra / lakásra Isten áldását. Természetesen azokhoz, akik kérik lakásuk megáldását, egy megbeszélt időpontban szívesen el is megyünk.

.

Szent János napi borszentelés

2022. 12. 27. December 27-én, kedden Szent János apostol, egyházmegyénk védőszentjének ünnepén a reggel 7, és az esti szentmisén kívül a Bazilikában délelőtt 10 órakor is lesz szentmise, amely végén megtartjuk a hagyományos Szent János napi borszentelést.

Aprószentek

2022. 12. 27. December 28-án, szerdán Aprószentek ünnepén délután 3 órakor néhány perces harangozás lesz a meg nem született és csecsemőkorben elhunyt gyermekek emlékére.

Szent Család ünnepe

2022. 12. 27. December 30-án, pénteken Szent Család ünnepe lesz, amikor a szentmisék befejező áldásában a családokért külön is fohászkodunk.

Év végi hálaadás

2022. 12. 27. December 31-én, szombaton lesz a polgári év utolsó napja, amikor Egyházunk ősi hagyománya szerint ÉV VÉGI HÁLAADÁST tartunk Érsek atya vezetésével, amely a Bazilikában este fél 7-kor kezdődik.
Isten iránti hálánk és köszönetünk jeleként minél többen vegyünk részt ezen a közös imádságon, amelyen teljes búcsút nyerhetünk.
Ezen az estén fogunk megemlékezni a 4 évvel ezelőtt elhunyt Dr. Seregély István egykori egri érsekről is.

Karácsony

2022. 12. 22. December 24-én, szombaton véget ér az adventi időszak. Ezen a napon már nincs rorate szentmise. A reggeli szentmise ismét 7 órakor kezdődik. A bazilika délután 2 órától az éjjféli szentmiséig zárva lesz.

Az éjféli szentmise előtt fél 12-től orgonazene várja az éjféli szentmisére érkezőket.

Rómában a médiák által közvetített pápai szentmise 19.30-kor kezdődik

A karácsony éjféli és első napi szentmisék perselyadományaival a papnevelést fogjuk támogatni.

Karácsonykor a HISZEKEGYNEK a „megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett” szavaknál térdet hajtunk.
Akik a 12 órakor kezdődő pápai Urbi et Orbi áldást áhítattal fogadják, teljes búcsúban részesülhetnek.

Hálásan köszönve a templomunk karácsonyra való díszítéséért és a liturgia szépségéért vállalt fáradozásokat, a fenyőfák felajánlását, a papnevelő intézet javára adott karácsonyi perselyadományokat, a jókívánságokat, s mindazt, amivel az ünnep szépségéhez és áhítatához hozzájárultak, a Kedves Testvéreknek, szeretteiknek Istentől megáldott, boldog, békés Karácsonyt kívánunk!

Adventi gyóntatás

2017. 12. 17. December 17-én, szombaton elkezdődik az adventi gyóntatás, amely dec. 24-ig minden nap reggel 9-tól délig, illetve este 18-19.00-ig fog tartani.

Roráte misék

2022. 12. 04.

   November 28. hétfőtől advent hétköznapjain reggel 6 órakor kezdődik a    Szent István Rádió által is közvetített ún. RORÁTE szentmise,
   amelyben a kispapokkal együtt a reggeli dicséretet is imádkozzuk.

 Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket!

“Videntes Stellam” adventi kórushangverseny

2022. 12. 15. December 17-én szombaton 14:30-tól “Videntes Stellam” adventi kórushangverseny lesz a bazilikában.

Közreműködik az Andante Kamarakórus, a Cantus Agriensis Kórus, az Egri Érseki Fiúkórus, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kórusa, az Érseki Papnevelő Intézet kórusa, Bajzáth Linda zongorán, Kubik Tamás orgonán, valamint Simorjay Emese.

Advent

2022. 11. 24. Szombaton ( 17-én ) reggel 9 órakor kezdjük templomunk karácsonyi nagytakarítását és a fenyőfa díszítését, amelyhez a Kedves Testvérek segítségét kérjük.

Szombat délután fél 4-kor az érsekség díszudvarán - az Érseki Papnevelő Intézet kispapjainak veses-zenés áhítata – meggyújtjuk az adventi koszorú negyedik gyertyáját. A templomi adventi gyertyagyújtás a szombat esti szentmisék kezdetén és vasárnaponként fél 9-kor végezzük.

Advent 4. vasárnapján a bazilikai fél 9-kor kezdődő szentmiséhez kapcsolódóan lesz a Szent Imre Katolikus Ált. Iskola pásztorjátéka.

Du. 4 órakor Érsek atya fogja végezni a városi közös gyertyagyújtást a Dobó téren.

Minden adventi vasárnap este 6 órától adventi Vesperást imádkozunk.

Böjte Csaba testvér Egerben - szentmise és tanítás

2022. 11. 20. November 24-én, csütörtökön az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem meghívására Egerbe érkezik Böjte Csaba ferences szerzetes, aki 24-én 16 órától a bazilikában szentmisét mutat be, majd ezt követően "A szeretet csodája" címmel tart adventi előadást. AS szentmise keretében lehetőség lesz adományokkal támogatni a Dévai Szent Ferenc Alapítvány munkáját, hozzájárulva az ott lévő gyermekek boldogabb karácsonyi ünnepéhez.

Advent

2022. 11. 24. November 23-án, szombaton
 • 9 órától a kisebbeknek a plébánia közösségi termében adventi koszorút készítő játszóházi program, a ministránsoknak és az ifjúsági hittanosoknak pedig Vizi János atyával a recski emlékhelyre való látogatás lesz.
 • Délután fél 4-kor az érsekség díszudvarán -- az óvodások verses-zenés áhítata után – meggyújtjuk az adventi koszorú első gyertyáját. A templomi adventi gyertyagyújtás a szombat esti szentmisék kezdetén és vasárnaponként fél 9-kor végezzük. A Dobó téri városi gyertyagyújtás vasárnaponként 4 órakor lesz.

 • November 27-én, vasárnap advent első vasárnapja lesz. Minden adventi vasárnap este 6 órától adventi Vesperást imádkozunk, minden hétköznap reggel 6 órától a szemináriumi atyák és kispapok vezetésével „rorate” szentmisét végzünk, amikre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket.

  Mindenszentek ünnepe és halottak napja

  2022. 10. 29. November 1-jén, Mindenszentek kötelező ünnepén a bazilikában a reggel 7 és este fél 7-kor kezdődő szentmiséken kívül de. 10 órakor is lesz szentmise. A servita templomban a szentmise este fél 6-kor fog kezdődni.

  A halottakért végzett temetői szertartás a hatvani temetőben délután 3 órakor, a Donát temetőben 4 órakor fog kezdődni. Ha valaki ezen a napon síremléket szeretne megáldatni, arra a Hatvani temetőben közvetlenül a szertartás után, a Dónát temetőben pedig előtte lesz lehetőség.
  A bazilikában az esti szentmisével elkezdődik a "gergelymise-sorozat", amelybe úgy tudunk bekapcsolódni, hogy elhunyt szeretteink nevét az erre a célra felajánlott adományainkkal együtt egy borítékba téve a plébánián vagy a sekrestyében leadhatjuk, hisz az ott szereplőkért fogjuk 30 napon keresztül a szentmisét bemutatni.

  November 2-án, halottak napján
  a bazilikában a reggel 7 órai szentmisét az összes elhunytakért ajánljuk fel.
  Reggel 8 órakor a Hatvani temetőben is lesz szentmise, amit az oda eltemetettekért fogunk felajánlani.
  A bazilikában az esti fél 7-kor kezdődő szentmise főcelebránsa Érsek atya lesz, akivel az egyházmegye elhunyt főpásztoraiért fogunk imádkozni. A Cantus Agriensis, a Cardinal Mindszenty és az Érseki Fiúkórus közreműködésével elhangzik a Requiem.

  A november 1 . és 8. között a halottakért felajánlható teljes búcsú nyerhető. Akik koruk vagy veszélyeztetett helyzetük miatt nem tudnak egy temetőt meglátogatni és halottaikért ott imádkozni, azok a szentgyónás, szentáldozás és a pápa szándékára történő imádkozás mellett ezt az otthonaikban egy feszület, Jézus vagy Mária képe előtt is megtehetik.

  A Bazilika felújítása

  2022. 08. 17. Örömmel értesítjük a Kedves Testvéreket, hogy a bazilika felújításának első üteme lassan befejeződik, így augusztus 20-át már a felújított részben fogjuk ünnepelni, ahová a főbejáraton keresztül lehet bemenni.

  A 10 órakor kezdődő szentmisét Érsek atya mutatja be, amelyen felhangzik Joseph Haydn miséje, a Paukenmesse a Cantus Agriensis Kórus, az Egri Érseki Fiúkórus, a Miskolci Cardinal Mindszenty Kórus és a Miskolci Szent Ferenc Kórus és Kamarazenekar előadásában Gergely Péter Pál vezényletével.

   

  Nagyboldogasszony ünnepe

  2022. 08. 15. Nagyboldogasszony vigíliáján (augusztus 14-én, vasárnap) az esti szentmise után a magyar szentek litániájának elimádkozásával az idén is belekapcsolódunk a „Virrasztás Magyarországért” országos imádságba.

  Augusztus 15-én, hétfőn, Nagyoldogasszony parancsolt ünnepén a Bazilikában a reggeli és az esti szentmiséken kívül a Bazilika káptalani termében délelőtt 8 és 10 órakor is szentmise.

  Köszöntjük az új káplán atyát!

  2022. 08. 07. Szeretettel köszöntjük Kovács József atyát, egyházközségünk új lelkipásztorát, aki a Miskolc-Mindszenti plébániáról érkezett hozzánk. A győri egyházmegyéből származik, de egri teológiai tanulmányainak befejezése után Érsek atya 2014-ben itt a bazilikában szentelte pappá. Lelkipésztori szolgálatának ez a harmadik állomása. Nemcsak azt kérjük és kívánjukszámára, hogy érezze jól, s itthon magát közöttünk, hanem, hogy Isten bőséges áldása kísérje munkálkodását mind az iskola-lelkészi, mind a plébániai lelkipásztori küldetésében. Isten hozta közénk!

  A Bazilika felújítása

  2020. 01. 12. Elkezdődtek a Bazilika felújításának munkálatai, ami az első ütemben a külső területeken túl, belül a főbejárattól a kupoláig lévő templomrészt érinti.
  Ezen időszak alatt az oldalbejáraton és (szükség esetén a sekrestye ajtaján át) tudunk közlekedni. Szertartásaink számára az első padtömböt, az oldalhajók oltárhoz közeli részét és a szentélyt fogjuk használni.
  Az esetleges kényelmetlenséget a felújítás szépségének reményében igyekszünk türelemmel viselni.

  A szentmisék bemutatásának helyszíne megváltozott. Előre láthatólag másfél-két évig a régi főoltár előtt, a szentélyben ülve fogunk részt venni a szentmiséken, ezért különösen távozáskor bátran használjuk a sekrestyén keresztüli kijáratot is.

  Diakónus és papszentelés

  2022. 06. 12. Június 18-án, szombaton a Bazilikában diakónus és papszentelés lesz. A 10 órakor kezdődő szentmisén a helyszűke miatt csak azok tudnak részt venni, akiket a szentelendők külön meghívtak, de a Szent István Rádió közvetítése által mindenki bele tud kapcsolódni. Imádkozzunk az újonnan szentelt papokért, hogy Isten bőséges áldása kísérje szolgálatukat.
  A papszentelés kapcsán megismételjük a korábban már közzétett hirdetésünket, amely szerint: Érsek Atya szeretettel hívja azokat az érettségizett fiatalokat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus Krisztus papságra hívó szavát és az Egri Főegyházmegyében szeretnének papi szolgálatot végezni. A jelentkezési kérelmet a Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet címére kell elküldeni.

  Szalók 40

  2022. 06. 01.

   

  Jézus Szíve litánia

  2022. 06. 01. Június a Jézus Szíve tiszteletére szentelt hónap, ezért a hónap minden napján
  az esti szentmise után közösen el fogjuk imádkozni a Jézus Szíve litániát
  a felajánló imádsággal.
   

  Jegyeskurzus

  2022. 06. 12. Júniusban szombat délutánonként 5 órakor folytatódik a 2. „jegyeskurzus”, amelyre szeretettel várjuk az idén házasságra készülő jegyespárokat. szeretettel várjuk az idén házasságra készülő jegyespárokat:

  Lorettói litánia

  2022. 05. 01. Május a Szűz Anya hónapja, ezért e hónap minden napján a Bazilikában
  az esti szentmise előtt, 18.00-tól a lorettói litániát imádkozzuk.
   

  Húsvét

  2022. 04. 17.
  A Kedves Testvéreknek és szeretteiknek ISTENTŐL MEGÁLDOTT,
  KEGYELMEKBEN GAZDAG HÚSVÉTOT
  kívánunk.

  Egyben hálásan köszönjük mindazoknak a MUNKÁJÁT, ADOMÁNYÁT és SEGÍTSÉGÉT, akik hozzájárultak ahhoz, hogy templomunk a húsvéti ünnepekre szép és a feltámadás ünnepléséhez méltó legyen. Köszönjük a kispapok, az énekkar és mindenki szolgálatát, akik közreműködtek a szertartások áhítatos előkészítésében.

  Húsvétvasárnap minden szentmise után megáldjuk a HÚSVÉTI ÉTELEKET.

  Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket arra, az Egyház ősi hagyománya szerint a húsvéti időben (Pünkösdig) az Úrangyala imádság helyett a MENNYNEK KIRÁLYNÉ ASSZONYA imádságot mondjuk.

  Elsőáldozás és bérmálás

  2022. 04. 24. Örömmel értesítjük a Kedves Testvéreket, hogy a bazilikában a bérmálás Pünkösdkor, az elsőáldozás pedig május 14-én (szombaton), a servita templomban pedig május 15-én (vasárnap) lesz.

  Nagyheti liturgia a Bazilikában

  2021. 04. 12. Nagyszerdán:
  • az esti szentmise előtt 6 órakor Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  A SZENT HÁROMNAP ALATT a belvárosban lévő CISZTER – MINORITA – SZENT ANNA templomokban nem lesz szertartás. Kérjük, hogy a Bazilikában, (az Érsek Atya által vezetett liturgián) minél többen vegyünk részt!
  Ezekben a napokban reggel nincs szentmise, de a Bazilika 8 órától az imádkozók számára nyitva lesz. – Kérjük, hogy aki csatlakozik a „hozz egy szál virágot Jézus sírjára” kezdeményezéshez, az felajánlását csütörtök délig hozza el.

  Nagycsütörtökön
  • - délelőtt 9 órakor Érsek Atya az egyházmegye papságával és a bérmálkozók jelenlétében OLAJSZENTELÉSI SZENTMISÉT végez, amelynek keretében beiktatja a káptalan új tagjait.
  • - este 6 órakor Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk, majd a fél 7-kor kezdődő, az UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE végzett szentmise után (8 órától) virrasztás is lesz.
  Nagypénteken (amely egyben szigorú böjti nap!)
  • - délelőtt 9-kor a KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG imádságait egyházközségünk tagjai végzik
  • - délután 3 órakor kezdődik URUNK SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE.
   Előtte (fél 3-kor) Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk.
   Ezen a napon kell elkezdeni az IRGALMASSÁG KILENCEDET is.
  • - este 8-tól keresztúti ájtatosság lesz a Servita templomtól a VÁR KÁLVÁRIADOMBJÁRA
  Nagyszombaton
  • - délelőtt 9-től ZSOLOZSMÁRA és SZENTSÍR LÁTOGATÁSRA várjuk a Kedves Testvéreket.
  • - este 8 órakor kezdődik a HÚSVÉTI VIGILIA SZERTARTÁSA.

  A húsvéti ételeket Húsvétvasárnap a szentmisék végén áldjuk meg.

  Egri egyházközségek nagyböjti közös lelkigyakorlata és Eged-hegyi keresztút

  2022. 03. 29. A bazilikában az egri egyházközségek nagyböjti közös lelkigyakorlata április 7-8-9-én lesz, amelyet Kiss Csaba jászárokszállási plébános (egykori bazilikai káplán) fog vezetni.

  A lelkigyakorlat 3. napján (szombaton) a hagyományos „Eged-hegyi keresztút” a minorita templom elől de. 10 órakor indul.

   

  Nagyböjt

  2022. 02. 27. Március 2-án, hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjti időszak.

  Pénteken az este 3/4 6-kor kezdődő keresztúti ájtatosság közös végzésére hívjuk a Kedves Testvéreket, melyet a SZent István Rádió is közvetít.

  Április 9-tól Húsvétig - a bazilikában - minden de. fél 9 és fél 12 között gyónási lehetőség lesz, hogy mindenki el tudja végezni a húsvéti szentgyónását.

  Bűnbánatunk jeleként Anyaszentegyházunk nagyböjt péntekjein a húsételektől való megtartóztatást kéri a 14 évnél idősebbektől.
  Isten iránti szeretetből örömmel hozzuk meg ezt az áldozatot.

  Nagyböjt péntekjein teljes búcsút nyerhet az, aki a szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza az: „Íme, jóságos Jézusom..” kezdetű imakönyveinkben (és a templomi újságos asztalon) is megtalálható imádságot.
  Íme, jóságos Jézusom, térdre borulok szent színed előtt, és lelkem egész buzgóságával kérlek és könyörgöm Hozzád; öntsd szivembe a hit, a remény és a szeretet élő érzelmeit, bűneim fölötti igazbánatot és azok jóvátételéért elszánt erős akaratot. Megilletődéssel és szívbéli fájdalommal veszem fontolóra öt szent sebedet és elmélkedem fölöttük, szemen előtt tartva, amit Dávid próféta megmondott rólad, jóságos Jézusom: "Átlyuggatták kezemet és lábamat,és megszámlálták minden csontomat".

  Járványügyi rendelkezések visszavonása

  2022. 03. 04. Az állami rendelkezésekkel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 7-étől a templomokban és más zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi módon rendelkezem.

  Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tartásának előírása.
  Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe.
  A kiengesztelődéskor a kézfogás vagy békecsók nem kerül visszavezetésre, hiszen a hamarosan megjelenő új misekönyvből a hivatalos liturgia szerint is kimarad.
  Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjuk el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.
  A szociális és egészségügyi intézményekben azonban továbbra is érvényben maradnak a védekezést szolgáló intézkedések. Kérjük azokat, akik ilyen helyeken látnak el szolgálatot, továbbra is tartsák meg a helyi előírásokat!
  Továbbá buzdítjuk a híveket, hogy – amennyiben lehetséges – személyesen vegyenek részt a szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmakon.
  Eger, 2022. március 4.

  Ternyák Csaba
  egri érsek

  Járványügyi rendelkezés az Egri Főegyházmegyében

  2021. 11. 06. A fokozódó járványhelyzetre való tekintettel az alábbi rendelkezéseket léptetem hatályba templomainkban, visszavonásig.
  A templomok bejáratánál helyezzünk el kézfertőtlenítőt.
  A szenteltvíztartókat ürítsük ki.
  A szentmiséken, egyéb liturgikus tevékenységek során, és minden zárt helyiségben tartott rendezvényen az orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező.
  A szentmisében és egyéb találkozásaink során a kézfogást mellőzzük.
  Áldoztatáskor az áldoztatók fertőtlenítsék kezüket, viseljenek maszkot és csak kézbe áldoztassanak.
  A perselyezés a szentmise végén legyen.
  Gyóntatáskor használjunk maszkot, igyekezzünk a megfelelő távolságot tartani és lehetőleg jól szellőző helyiségben gyóntassunk.
  A vírusfertőzés, influenza, vagy egyéb megfázásos betegség tüneteivel senki ne jöjjön szentmisére, és ne vegyen részt templomi imaalkalmakon. Ebben az esetben a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést adok.
  Szűz Mária, a betegek gyógyítója, és Szent János evangélista, egyházmegyénk védőszentje közbenjárását kérve, imádkozzunk a járvány megszűnéséért hazánkban és a világban!
  Eger, 2021. november 6.
  Ternyák Csaba
  egri érsek

  Szentmise orvosokért, betegekért, ápolókért, mentősökért és az egészségügyben dolgozókért

  2022. 02. 07. Február 11-én, pénteken 17.00-tól a Boldogságos Szűz Mária Lourdes-i megjelenésének napján, - ami a betegekért való könyörgő nap -- a járványhelyzetre való tekintettel Érsek atya nem a servita templomban, hanem a nagyobb légterű bazilikában fogja az orvosokért, betegekért, ápolókért és mentősökért és az egészségügyben dolgozókért felajánlott szentmisét bemutatni és a betegek kenetét kiszolgáltatni mindazoknak, akik „betegségük vagy öreg koruk miatt súlyosan gyengélkednek (...) ha erejük fogytán van, még ha nincs is különösebben veszélyes betegségük” és a szentség vételére szentgyónással is kellőképpen felkészültek.
  Rokonaiknak, ismerőseiknek, szomszédjaiknak tegyük lehetővé, hogy részt vehessenek a betegek szentmiséjén, amely felszítja bennük az Istenbe vetett bizalmat, és megerősíti őket.
  A bazilikában aznap este fél 7-kor már nem lesz szentmise.

  Megszentelt élet napja - Gyertyaszentelő Boldogasszony

  2022. 02. 01. Február 2-án, szerdán Urunk bemutatásának – Gyertyaszentelő Boldogasszonynak - ünnepén a bazilikában a reggeli és esti szentmiséken kívül de. 10 órakor is lesz szentmise, amelyek kezdetén elvégezzük a gyertyaszentelés szertartását.
  Ezen a napon kezdődik a - február 11-ig tartó - LOURDES-I KILENCED, amelynek egyéni imádkozására is szeretettel buzdítjuk a Kedves Testvéreket.
  Urunk bemutatásának ünnepe a szerzetesi hívatásokért való könyörgő nap is, ezért Érsek atya - az egyházmegyében élő szerzetesek-szerzetesnők részvételével a ciszter templomban du. 5 órakor gyertyaszenteléssel egybekapcsolt szentmisét mutat be.

  Ökumenikus imahét Egerben
  2022. január 16-22.

  2022. 01. 17. Az ökumenikus imahét helyszínei
  A 22-IG (SZOMBATIG) TARTÓ ÖKUMENIKUS IMAHETET (holnap)/MA MINDEN FELEKEZET- EGYHÁZKÖZSÉG A SAJÁT TEMPLOMÁBAN: A VASÁRNAPI HIVATALOS iSTENTISZTELETÉN- SZENTMISÉJÉN NYÍTJA MEG. (Ez A BAZILIKÁBAN az ESTE fél 7-KOR KEZDŐDŐ SZENTMISÉN lesz.)
  • A hét többi napjain az imaóra du. 5 órakor kezdődik.
  • Hétfőn a református templomba megyünk, ahol érsek atya fogja az igehirdetést végezni. A többi napok helyszineit a hirdetőtáblán olvashatjuk. (Itt a bazilikában kededen és pénteken leszünk.)
  • Ebben az évben a járványhelyzetre való tekintettel a kislégterű (evangélikus, görög katolikus, baptista) templomokban-imaházakban nem lesz összejövetel, és az imaórák után a szeretetvendégség is elmarad.

  Január 16. vasárnap
  Minden felekezet-egyházközség a saját templomában a varánapi hivatalos istentiszteletén/ szentmiséjén nyitja meg az ökumenikus imahetet.
  Ez a Bazilikában az este fél 7-kor kezdődő szentmise keretében lesz.
  Nap Helyszín Igehirdető Liturgia vezető
  Január 17. hétfő
  du. 5 óra
  Református templom Dr. Ternyák Csaba
  érsek
  Tóth Imre
  ref. lelkész
  Január 18. kedd
  du. 5 óra
  Bazilika Tóth Imre
  ref. lelkész
  Csizmadia István
  plébános
  Január 19. szerda
  du. 5 óra
  Szent II. János Pál pápa Evangelizációs Központ Aklan Béla Sándor
  ev. lelkész
  Ailer Gellért
  plébános
  Január 20. csütörtök
  du. 5 óra
  Ciszterci templom Zentai László
  ny. baptista lekész
  Koós Ede
  plébános, templomigazgató
  Január 21. péntek
  du. 5 óra
  Bazilika Demkó Balázs
  gk. parókus
  Csizmadia István
  plébános
  Január 22. szombat
  du. 5 óra
  Református templom Csizmadia István
  plébános
  Tóth Imre
  ref. lelkész

  • Az ökumenikus imaóra minden nap du. 5 órakor kezdődik.
  • Csütörtökön a ciszterci templomban „Taizé-i jellegű” imaóra lesz.
  • Az imaórák után a járványhelyzetre való tekintettel a szeretetvendégség/agapé az idén elmarad.

  LEGYÜNK EGY SZÍV ÉS EGY LÉLEK A KÖZÖS IMÁDKOZÁSBAN
  ÉS A SZERETETTELJES EGYÜTTLÉTBEN!

  Vízkereszt

  2022. 01. 05. Urunk megjelenését, Vízkeresz napját január 6-án, csütörtökön ünnepeljük. Ezen a napon a hívek számára kötelező a szentmisén való részvétel, ezért a Bazilikában délelőtt 7, 8 és 10 órakor, este pedig fél 7-kor lesznek a szentmisék, melyek kezdetén elvégezzük a vízszentelés szertartását.
  Szenteltvizet a járványhelyzetre való tekintettel a szokásos módon most nem vihetünk haza magunkkal, de aki szeretné, hogy otthon legyen szenteltvize, az hozzon magával egy flakonban vizet, melybe odahaza egy piciny sót is tett. A templomi vízzel együtt ezeket is megáldjuk, s így lehet otthon szenteltvizünk.

  Vízkeresztkor imáinkban megemlékezünk egyházmegyénk főpásztoráról, Dr. Ternyák Csabáról, akit 28 évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa Rómában Vízkereszt napján szentelt püspökké.

  1 2 345