Archívum

Koncert

2018. 09. 04. 2018. szeptember 5-én, szerdán este egy texasi kórus lesz a vendégünk, akik már a bazilikai esti szentmisén is fognak énekelni, utána pedig ingyenes koncertet tartanak, amelyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

Kisboldogasszony templom búcsúja

2018. 09. 04. A következő vasárnap (szeptember 9-én) lesz a Kisboldogasszony templom búcsúja. Az ünnepi szentmise és körmenet de. 10 és du. 4 órakor kezdődik, amelyet de. Racs Csaba teológiai tanár, egerbaktai, du. Török László teológiai tanár, mezőkövesdi pléános atyák vezetnek. A délutáni szentmise előtt fél 4-kor kerül sor Dr. Vizy Miklós egykori szervező lelkész emléktáblájának megáldására.

Turisztikai hirdetés

2018. 08. 28. Augusztus 29-én, szerdán a Bazilikában: 9-13 óra között az egyházmegye katolikus oktatási intézményeinek tanévnyitó szakmai napja lesz, amelyre közel 1800 pedagógust várunk. Ezért

a szokásos déli orgona-bemutató elmarad, és a turisták sem látogathatják napközben a Bazilikát.

Veni Sancte

2018. 08. 28. Szeptember 2-án, vasárnap a fél 9-es szentmisén lesz a közös Veni Sancte és tanszermegáldás szertartása, amelyben a diákokért, tanítókért, tanárokért, nevelőkért, oktatókért, óvónőkért, és természetesen a gyermekek legfőbb nevelőiért: a szülőkért száll Istenhez imádságunk.

Nagyboldogasszony ünnepe

2018. 08. 15. Augusztus 15-én, szerdán, Nagyboldogasszony napján a Bazilikában ünnepi rend szerint (7, fél 9, 10 és este fél 7-kor lesznek a szentmisék).
A fél 12–es szentmise elmarad, mivel az Érseki Papnevelő Intézet (Szeminárium) kápolnájának búcsúi szentmiséje 11-kor kezdődik, s oda hívják és várják a szemináriumot szerető, és a kispapokért sokat imádkozó kedves testvéreket.
A búcsúi szentmisét Czapkó Mihály teológiai tanár, a szeminárium új prefektusa mutatja be.

Jézus Szíve litánia

2018. 05. 28. Június a Jézus Szíve tiszteletére szentelt hónap, ezért a hónap minden napján
az esti szentmise után közösen el fogjuk imádkozni a Jézus Szíve litániát
a felajánló imádsággal.
 

Te Deum

2018. 06. 04. A következő vasárnap, június 10-én a fél 9-es szentmisén lesz a tanév végi közös hálaadásunk: a Te Deum.

Csíksomlyói zarándolkat

2018. 02. 27.
2018. május 18-21. között idén is lesz autóbuszos zarándoklat
a Csíksomlyói búcsúra.
A részletes program a plakáton megtekinthető.

Részvételi díj: 40. 000 Ft/fő, mely tartalmazza az utazást, utasbiztosítást és a félpanziós ellátást valamint a belépőt a tordai sóbányába.
Kérjük, hogy a részvételi szándékukat minél előbb jelezzék.
A jelentkezés 20. 000 Ft/fő foglaló ellenében még lehetséges!
Jelentkezni: Bazilika sekrestyéjében, vagy Bótáné Rékánál: a 20/348-1403-as telefonszámon lehet.

Lelkigyakorlattal egybekötött zarándoklat Franciaországi kegyhelyekre

2018. 01. 17. Lelkigyakorlattal egybekötött zarándoklat indul az egri Bazilikából Franciaországi kegyhelyekre 2018. június 23- július 8 között.
A részvételi díj tartalmazza az utazás költségeit, az utasbiztosítást, a szállást és a félpanziós ellátást. Jelentkezni lehet az Egri Bazilika sekrestyéjében foglaló ellenében március 15-ig. Részletfizetés is lehetséges május 30.-ig.
További részleteket ide kattintva olvashatnak, vagy telefonon Bótáné Rékánál a 20-348-1403 telefonszámon kérhetnek.

Lorettói litánia

2018. 05. 01. Május a Szűz Anya hónapja, ezért e hónap minden napján a Bazilikában
az esti szentmise előtt, 18.00-tól a lorettói litániát imádkozzuk.
 

Pünkösd

2018. 05. 20. Május 19-én, szombaton az esti szentmise után 8 órától Urbán Péter karnagy úr és Denk Viktória közreműködésével "pünkösdváró" koncert volt.

Pünkösdvasárnap a Bazilikában a de. 10 órai szentmisén Érsek atya az egri egyházközségek mintegy 110 fiatalját a bérmálás szentségében részesíti. Ezért a fél 12-es szentmise a bérmálás befejezése után kb. 12 órakor fog kezdődni.
Imádkozzunk a bérmálkozókért, hogy nyitott lélekkel várják, fogadják és őrizzék a Szentlélek kegyelmeit.

Az esti szentmise végén a húsvéti gyertyát, - amely eddig az oltár mellett égett - a keresztelőkúthoz visszük kifejezve ezzel azt, hogy a mai nappal befejeződik a húsvéti időszak.
A harangszóra ismét az ÚRANGYALA IMÁDSÁGÁT fogjuk imádkozni.
Pünkösd vasárnapján a szokásos feltételek (gyónás-áldozás-pápa szándékára való imádkozás) és a Jöjj Szentlélek himnusz éneklésén való részvétellel teljes búcsú nyerhető.

Pünkösdhétfőn -amely Szűz Mária, az Egyház Anyja ünnepe is - elkezdődik az évközi időszak második része. A Bazilikában hétköznapi rend szerint lesznek a szentmisék: reggel 7 és 8, valamint este fél 7-kor.

Elsőáldozás és bérmálkozás

2018. 05. 01. Pünkösd ünnepén, május 20-án a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise keretében Érsek atya az egri egyházközségek fiataljainak a bérmálás szentségét fogja kiszolgáltatni.
Ezért a fél 12-es szentmise a bérmálás befejezése után kb. 12 órakor fog kezdődni.

Egyházközségünkben az elsőáldozás május 6-án a fél 12-es szentmisében volt.  

 

Húsvét

2018. 04. 01.
A Kedves Testvéreknek és szeretteiknek ISTENTŐL MEGÁLDOTT,
KEGYELMEKBEN GAZDAG HÚSVÉTOT
kívánunk.

Egyben hálásan köszönjük mindazoknak a MUNKÁJÁT, ADOMÁNYÁT és SEGÍTSÉGÉT, akik hozzájárultak ahhoz, hogy templomunk a húsvéti ünnepekre szép és a feltámadás ünnepléséhez méltó legyen. Köszönjük a kispapok, az énekkar és mindenki szolgálatát, akik közreműködtek a szertartások áhítatos előkészítésében.

Húsvétvasárnap minden szentmise után megáldjuk a HÚSVÉTI ÉTELEKET. Ilyen szentelt étellel kínáljuk a templom ajtóban a szentmiséről távozókat is.
Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket arra, az Egyház ősi hagyománya szerint a húsvéti időben (Pünkösdig) az Úrangyala imádság helyett a MENNYNEK KIRÁLYNÉ ASSZONYA imádságot mondjuk.
HÚSVÉT MÁSODIK NAPJÁN, - ugyan nem kötelező ünnep - de a Bazilikában ünnepi rend szerint (7, 8.30, 10, 11.30, 18.30) lesznek a szentmisék.

Kis zenés áhítat az Egri Bazilikában

2018. 04. 04. Április 8-án az esti szentmise után ismét lesz „Kis zenés áhítat a bazilikában”. Vendégeink: a máriabesnyői Szent Ferenc Gyermek Schola tagjai már a szentmisén is fognak énekelni.

Nagyheti liturgia a Bazilikában

2018. 03. 26. Nagyszerdán:
 • az esti szentmise előtt 6 órakor Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A SZENT HÁROMNAP ALATT a belvárosban lévő CISZTER – MINORITA – SZENT ANNA templomokban nem lesz szertartás. Kérjük, hogy a Bazilikában, (az Érsek Atya által vezetett liturgián) minél többen vegyünk részt!
Ezekben a napokban reggel nincs szentmise, de a Bazilika 8 órától az imádkozók számára nyitva lesz. – Kérjük, hogy aki csatlakozik a „hozz egy szál virágot Jézus sírjára” kezdeményezéshez, az felajánlását csütörtök délig hozza el.

Nagycsütörtökön
 • - délelőtt 9 órakor Érsek Atya az egyházmegye papságával és a bérmálkozók jelenlétében OLAJSZENTELÉSI SZENTMISÉT végez, amelynek keretében beiktatja a káptalan új tagjait.
 • - este 6 órakor Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk, majd a fél 7-kor kezdődő, az UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE végzett szentmise után (8 órától) virrasztás is lesz.
Nagypénteken (amely egyben szigorú böjti nap!)
 • - délelőtt 9-kor a KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG imádságait egyházközségünk tagjai végzik
 • - délután 3 órakor kezdődik URUNK SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE.
  Előtte (fél 3-kor) Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk.
  Ezen a napon kell elkezdeni az IRGALMASSÁG KILENCEDET is.
 • - este 8-tól keresztúti ájtatosság lesz a Servita templomtól a VÁR KÁLVÁRIADOMBJÁRA
Nagyszombaton
 • - délelőtt 9-től ZSOLOZSMÁRA és SZENTSÍR LÁTOGATÁSRA várjuk a Kedves Testvéreket.
 • - este 8 órakor kezdődik a HÚSVÉTI VIGILIA SZERTARTÁSA, ami a föltámadási körmenettel fejeződik be.

A húsvéti ételeket Húsvétvasárnap a szentmisék végén áldjuk meg.

Nagyböjt

2018. 02. 13. Február 14-én, hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjt.

Pénteken az este háromnegyed 6-kor kezdődő keresztúti ájtatosság imádságait ezen a héten a Fertálymesteri Testület tagjai végzik.

Nagyböjt péntekjein teljes búcsút nyerhet az, aki a szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza az: Íme, jóságos Jézusom kezdetű imádságot, amelyet megtalálhatunk a Bazilikában lévő feszületek előtti térdeplőkön és az újságos asztalon is.

Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket, hogy bűnbánatunk jeleként Anyaszentegyházunk - nagyböjt péntekjein - a húsételektől való megtartóztatást kéri tőlünk.
Isten iránti szeretetből örömmel hozzuk meg ezt az áldozatot.

Jegyeskurzus

2018. 02. 13. Nagyböjt szombatjain fél 4-től jegyeskurzusra hívjuk az ez évben a Bazilikában házasságot kötni szándékozó jegyespárokat a Bazilika Jézus Szíve kápolnájába.

Farsangi bál

2018. 01. 15. Egyházközségünk hagyományos farsangi bálja idén február 10-én 19.00-tól lesz.
Helye: a Bartók Béla téri gyakorlóiskola új rendezvényterme.
A vacsorát is tartalmazó báli költségekre felnőttektől 3.500, diákoktól 1.500, támogatóinktól pedig 500,-Ft adományt kérünk.
A bálra tombolatárgyak felajánlását örömmel fogadjuk és tisztelettel kérjük, ezeket a sekrestyében vagy a plébániai irodában lehet leadni. Minden felajánlást és a támogatást hálásan köszönünk.
Jelentkezni február 6-ig lehet.

Bazilikába járó gyermekek énekkara

2017. 09. 17. Az Eucharisztikus Kongresszusra is készülve megalakult a Bazilikába járó gyermekek énekkara. Biztatjuk azokat a 9-16 év közötti gyermekeket, akik szívesen részt vennének Isten dicséretére ebben a nagyon szép feladatban, hogy csatlakozzanak. Az énekkart Szabó József Béla atya vezeti és a próbák pénteken 5 órától vannak a Jézus Szíve kápolnában.

Megszentelt élet napja - Gyertyaszentelő Boldogasszony

2018. 01. 28. Február 2-án, pénteken Urunk bemutatásának – Gyertyaszentelő Boldogasszonynak - ünnepén a gyertyaszentelés szertartását a Bazilikában a reggel 7, és a du 5 órakor kezdődő szentmisében végezzük.
Délelőtt az időseket és betegeket látogatjuk meg, hogy elsőpénteki szentgyónásukat és szentáldozásukat ők is elvégezhessék.
Ez a nap a szerzetesi hívatásokért való könyörgő nap. Ezért Érsek atya - az egyházmegyében élő szerzetesekkel-szerzetesnőkkel együtt - mindannyiunkat du. 5 órára a Bazilikába hív, ahol gyertyaszenteléssel egybekapcsolt szentmisét mutat be.
Természetesen ezen a napon este külön esti szentmise már nem lesz.

Vízkereszt

2018. 01. 03. Urunk megjelenését, Vízkeresz napját január 6-án ünnepeljük. Ezen a napon a hívek számára kötelező a szentmisén való részvétel, ezért a Bazilikában délelőtt 7, 8 és 10 órakor, este pedig fél 7-kor lesznek a szentmisék.
A vízmegáldást az előesti és a délelőtt 10 órai szentmisében végezzük.

A 10 órai szentmisét Érsek atya fogja bemutatni, akit 25 évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa Rómában Vízkereszt napján szentelt püspökké. E jeles évfordulón szeretettel köszöntjük, és imádkozunk érte, hogy egyházmegyénk főpásztoraként Isten bőséges áldása kísérje életét és főpásztori szolgálatát.

Akik lakásukat, otthonukat szeretnék megáldatni, azok a címüket és telefonszámukat írassák fel a plébánián, vagy a sekrestyében.

1 2 345