Archívum

Mindenszentek ünnepe és halottak napja

2018. 10. 01. November 1-jén, Mindenszentek ünnepén a Bazilikában a reggeli 7, 8 és esti fél 7-es szentmisén kívül délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.
A halottakért végzett temetői szertartás a hatvani temetőben délután fél 4-kor, a Donát temetőben fél 3-kor fog kezdődni. Ha valaki ezen a napon síremléket szeretne megáldatni, azt közvetlenül a temetői szertartások előtt fogjuk végezni.
A bazilikában este fél 6-tól szentségimádás lesz, majd az esti szentmisével elkezdődik a "gergelymise-sorozat", amelybe úgy tudunk bekapcsolódni, hogy elhunyt szeretteink nevét az erre a célra felajánlott adományainkkal együtt egy borítékba téve a plébánián vagy a sekrestyében leadhatjuk, hisz az ott szereplőkért fogjuk 30 napon keresztül a szentmisét bemutatni.

November 2-án, halottak napján a Bazilikában a reggel 7 órai szentmisét az összes elhunytakért ajánljuk fel, az este fél 7–kor kezdődőt pedig az egyházmegye elhunyt főpásztoraiért Érsek Atya fogja bemutatni.
A bazilikai szentmiséken kívül reggel 8 órakor a Hatvani temetőben is lesz szentmise, amit az oda eltemetettekért fogunk felajánlani.
Mivel ez a nap elsőpéntek is, ezért délelőtt az időseket és betegeket látogatjuk meg, az esti szentmise végén pedig el fogjuk imádkozni a Jézus Szíve litániát a felajánló imádsággal.

November 1-8. között halottainkért felajánlható teljes búcsút nyerhetünk, ha a szentgyónás és szentáldozás mellett meglátogatunk egy temetőt, és ott áhítatos lélekkel imádkozunk az elhunytakért, ill. a pápa szándékára.

Szeretettel kérjük a Kedves Testvéreket, hogy a bazilikai mécsestartókra temetői, műanyag-bevonatú vagy teamécseseket ne helyezzenek el, mert ezek nagyon kormoznak. Csak az ott található, direkt templomi használatra készített, csökkentett kormozású mécseseket gyújtsák meg. Megértésüket köszönjük!

Zarándoklat Medjugorjéba

2018. 08. 28. 2018. október 4 - 8-ig autóbuszos zarándoklat indul Medjugorjéba.
Szállás: 2-3 ágyas szobákban
Ellátás: félpanziós
Részvétel költsége: 23.000 Ft + 80 Euró, mely tartalmazza
az utasbiztosítást is. (5 nap – 4 éjszaka)
Jelentkezni, szeptember 15 –ig, 23.000 Ft foglaló ellenében lehetséges, Egerben, a bazilika sekrestyéjében, vagy telefonon Bótáné Rékánál a 20-348-1403 telefonszámon lehet.
További részletek ide kattintva olvashatóak.

Templombúcsú, egyházközségi nap és jubiláns házaspárok találkozója

2018. 09. 23. A Bazilika Szent Mihály búcsúját szeptember 30-án, vasárnap az este fél 7-kor kezdődő szentmisében tartjuk. A szentmisét és a körmenetet Stefán Secka püspök úr, a szepesváraljai egyházmegye főpásztora fogja bemutatni és vezetni. Erre az ünnepi alkalomra szeretettel hívjuk a Bazilikát szerető és ide imádkozni járó Testvéreket.

Szeptember 29-én, - a templombúcsúnk előtti szombaton, az egyházközség napját a Szent Imre Katolikus Általános Iskola Kossuth utcai épületében tartjuk meg, ahol lesz: szabadtéri főzés, "kíváljuk meg egymást azzal, amit sütöttünk-főztünk" vendéglátás, a plébániai közösségek életével való ismerkedés, valamint sok hasznos információ. A de. 9-től du. 2-ig tartó programra szeretettel várunk mindenkit!
Este pedig a bazilikában idén is megrendezzük a jubiláns házaspárok találkozóját. Az esti szentmisére és az azt követő agapéra szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akik 5, 10, 15, 20...65, 70 éve kötöttek szentségi házasságot. Kérjük a jubilánsokat, hogy a sekrestyében vagy a plébánián mielőbb jelentkezzenek.

Veni Sancte és hittan órák

2018. 09. 23. A tanév elkezdésével - az iskolákban a HITOKTATÁS IS MEGKEZDŐDÖTT. A közös Veni Sancte és tanszermegáldás a Bazilikában szeptember 2-ánn a fél 9-kor kezdődő szentmisében volt.
Kérjük a kedves szülőket, hogy nagy gonddal kísérjék figyelemmel gyermekeiknek a hittanórákon és a vasárnapi szentmiséken való részvételét.

A nem egyházi iskolába járóknak az elsőáldozásra és bérmálkozásra való templomi felkészítő hittanra szeptember 30-ig kell jelentkezni a plébánián, vagy a sekrestyében, mely október közepétől szombatonként az elsőáldozóknak 9, a bérmálkozóknak 10 órakor lesz a Jézus Szíve kápolnában.

Koncert

2018. 09. 04. 2018. szeptember 5-én, szerdán este egy texasi kórus lesz a vendégünk, akik már a bazilikai esti szentmisén is fognak énekelni, utána pedig ingyenes koncertet tartanak, amelyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

Kisboldogasszony templom búcsúja

2018. 09. 04. A következő vasárnap (szeptember 9-én) lesz a Kisboldogasszony templom búcsúja. Az ünnepi szentmise és körmenet de. 10 és du. 4 órakor kezdődik, amelyet de. Racs Csaba teológiai tanár, egerbaktai, du. Török László teológiai tanár, mezőkövesdi pléános atyák vezetnek. A délutáni szentmise előtt fél 4-kor kerül sor Dr. Vizy Miklós egykori szervező lelkész emléktáblájának megáldására.

Turisztikai hirdetés

2018. 08. 28. Augusztus 29-én, szerdán a Bazilikában: 9-13 óra között az egyházmegye katolikus oktatási intézményeinek tanévnyitó szakmai napja lesz, amelyre közel 1800 pedagógust várunk. Ezért

a szokásos déli orgona-bemutató elmarad, és a turisták sem látogathatják napközben a Bazilikát.

Veni Sancte

2018. 08. 28. Szeptember 2-án, vasárnap a fél 9-es szentmisén lesz a közös Veni Sancte és tanszermegáldás szertartása, amelyben a diákokért, tanítókért, tanárokért, nevelőkért, oktatókért, óvónőkért, és természetesen a gyermekek legfőbb nevelőiért: a szülőkért száll Istenhez imádságunk.

Nagyboldogasszony ünnepe

2018. 08. 15. Augusztus 15-én, szerdán, Nagyboldogasszony napján a Bazilikában ünnepi rend szerint (7, fél 9, 10 és este fél 7-kor lesznek a szentmisék).
A fél 12–es szentmise elmarad, mivel az Érseki Papnevelő Intézet (Szeminárium) kápolnájának búcsúi szentmiséje 11-kor kezdődik, s oda hívják és várják a szemináriumot szerető, és a kispapokért sokat imádkozó kedves testvéreket.
A búcsúi szentmisét Czapkó Mihály teológiai tanár, a szeminárium új prefektusa mutatja be.

Jézus Szíve litánia

2018. 05. 28. Június a Jézus Szíve tiszteletére szentelt hónap, ezért a hónap minden napján
az esti szentmise után közösen el fogjuk imádkozni a Jézus Szíve litániát
a felajánló imádsággal.
 

Te Deum

2018. 06. 04. A következő vasárnap, június 10-én a fél 9-es szentmisén lesz a tanév végi közös hálaadásunk: a Te Deum.

Csíksomlyói zarándolkat

2018. 02. 27.
2018. május 18-21. között idén is lesz autóbuszos zarándoklat
a Csíksomlyói búcsúra.
A részletes program a plakáton megtekinthető.

Részvételi díj: 40. 000 Ft/fő, mely tartalmazza az utazást, utasbiztosítást és a félpanziós ellátást valamint a belépőt a tordai sóbányába.
Kérjük, hogy a részvételi szándékukat minél előbb jelezzék.
A jelentkezés 20. 000 Ft/fő foglaló ellenében még lehetséges!
Jelentkezni: Bazilika sekrestyéjében, vagy Bótáné Rékánál: a 20/348-1403-as telefonszámon lehet.

Lelkigyakorlattal egybekötött zarándoklat Franciaországi kegyhelyekre

2018. 01. 17. Lelkigyakorlattal egybekötött zarándoklat indul az egri Bazilikából Franciaországi kegyhelyekre 2018. június 23- július 8 között.
A részvételi díj tartalmazza az utazás költségeit, az utasbiztosítást, a szállást és a félpanziós ellátást. Jelentkezni lehet az Egri Bazilika sekrestyéjében foglaló ellenében március 15-ig. Részletfizetés is lehetséges május 30.-ig.
További részleteket ide kattintva olvashatnak, vagy telefonon Bótáné Rékánál a 20-348-1403 telefonszámon kérhetnek.

Lorettói litánia

2018. 05. 01. Május a Szűz Anya hónapja, ezért e hónap minden napján a Bazilikában
az esti szentmise előtt, 18.00-tól a lorettói litániát imádkozzuk.
 

Pünkösd

2018. 05. 20. Május 19-én, szombaton az esti szentmise után 8 órától Urbán Péter karnagy úr és Denk Viktória közreműködésével "pünkösdváró" koncert volt.

Pünkösdvasárnap a Bazilikában a de. 10 órai szentmisén Érsek atya az egri egyházközségek mintegy 110 fiatalját a bérmálás szentségében részesíti. Ezért a fél 12-es szentmise a bérmálás befejezése után kb. 12 órakor fog kezdődni.
Imádkozzunk a bérmálkozókért, hogy nyitott lélekkel várják, fogadják és őrizzék a Szentlélek kegyelmeit.

Az esti szentmise végén a húsvéti gyertyát, - amely eddig az oltár mellett égett - a keresztelőkúthoz visszük kifejezve ezzel azt, hogy a mai nappal befejeződik a húsvéti időszak.
A harangszóra ismét az ÚRANGYALA IMÁDSÁGÁT fogjuk imádkozni.
Pünkösd vasárnapján a szokásos feltételek (gyónás-áldozás-pápa szándékára való imádkozás) és a Jöjj Szentlélek himnusz éneklésén való részvétellel teljes búcsú nyerhető.

Pünkösdhétfőn -amely Szűz Mária, az Egyház Anyja ünnepe is - elkezdődik az évközi időszak második része. A Bazilikában hétköznapi rend szerint lesznek a szentmisék: reggel 7 és 8, valamint este fél 7-kor.

Elsőáldozás és bérmálkozás

2018. 05. 01. Pünkösd ünnepén, május 20-án a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise keretében Érsek atya az egri egyházközségek fiataljainak a bérmálás szentségét fogja kiszolgáltatni.
Ezért a fél 12-es szentmise a bérmálás befejezése után kb. 12 órakor fog kezdődni.

Egyházközségünkben az elsőáldozás május 6-án a fél 12-es szentmisében volt.  

 

Húsvét

2018. 04. 01.
A Kedves Testvéreknek és szeretteiknek ISTENTŐL MEGÁLDOTT,
KEGYELMEKBEN GAZDAG HÚSVÉTOT
kívánunk.

Egyben hálásan köszönjük mindazoknak a MUNKÁJÁT, ADOMÁNYÁT és SEGÍTSÉGÉT, akik hozzájárultak ahhoz, hogy templomunk a húsvéti ünnepekre szép és a feltámadás ünnepléséhez méltó legyen. Köszönjük a kispapok, az énekkar és mindenki szolgálatát, akik közreműködtek a szertartások áhítatos előkészítésében.

Húsvétvasárnap minden szentmise után megáldjuk a HÚSVÉTI ÉTELEKET. Ilyen szentelt étellel kínáljuk a templom ajtóban a szentmiséről távozókat is.
Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket arra, az Egyház ősi hagyománya szerint a húsvéti időben (Pünkösdig) az Úrangyala imádság helyett a MENNYNEK KIRÁLYNÉ ASSZONYA imádságot mondjuk.
HÚSVÉT MÁSODIK NAPJÁN, - ugyan nem kötelező ünnep - de a Bazilikában ünnepi rend szerint (7, 8.30, 10, 11.30, 18.30) lesznek a szentmisék.

Kis zenés áhítat az Egri Bazilikában

2018. 04. 04. Április 8-án az esti szentmise után ismét lesz „Kis zenés áhítat a bazilikában”. Vendégeink: a máriabesnyői Szent Ferenc Gyermek Schola tagjai már a szentmisén is fognak énekelni.

Nagyheti liturgia a Bazilikában

2018. 03. 26. Nagyszerdán:
 • az esti szentmise előtt 6 órakor Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A SZENT HÁROMNAP ALATT a belvárosban lévő CISZTER – MINORITA – SZENT ANNA templomokban nem lesz szertartás. Kérjük, hogy a Bazilikában, (az Érsek Atya által vezetett liturgián) minél többen vegyünk részt!
Ezekben a napokban reggel nincs szentmise, de a Bazilika 8 órától az imádkozók számára nyitva lesz. – Kérjük, hogy aki csatlakozik a „hozz egy szál virágot Jézus sírjára” kezdeményezéshez, az felajánlását csütörtök délig hozza el.

Nagycsütörtökön
 • - délelőtt 9 órakor Érsek Atya az egyházmegye papságával és a bérmálkozók jelenlétében OLAJSZENTELÉSI SZENTMISÉT végez, amelynek keretében beiktatja a káptalan új tagjait.
 • - este 6 órakor Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk, majd a fél 7-kor kezdődő, az UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE végzett szentmise után (8 órától) virrasztás is lesz.
Nagypénteken (amely egyben szigorú böjti nap!)
 • - délelőtt 9-kor a KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG imádságait egyházközségünk tagjai végzik
 • - délután 3 órakor kezdődik URUNK SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE.
  Előtte (fél 3-kor) Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk.
  Ezen a napon kell elkezdeni az IRGALMASSÁG KILENCEDET is.
 • - este 8-tól keresztúti ájtatosság lesz a Servita templomtól a VÁR KÁLVÁRIADOMBJÁRA
Nagyszombaton
 • - délelőtt 9-től ZSOLOZSMÁRA és SZENTSÍR LÁTOGATÁSRA várjuk a Kedves Testvéreket.
 • - este 8 órakor kezdődik a HÚSVÉTI VIGILIA SZERTARTÁSA, ami a föltámadási körmenettel fejeződik be.

A húsvéti ételeket Húsvétvasárnap a szentmisék végén áldjuk meg.

Nagyböjt

2018. 02. 13. Február 14-én, hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjt.

Pénteken az este háromnegyed 6-kor kezdődő keresztúti ájtatosság imádságait ezen a héten a Fertálymesteri Testület tagjai végzik.

Nagyböjt péntekjein teljes búcsút nyerhet az, aki a szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza az: Íme, jóságos Jézusom kezdetű imádságot, amelyet megtalálhatunk a Bazilikában lévő feszületek előtti térdeplőkön és az újságos asztalon is.

Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket, hogy bűnbánatunk jeleként Anyaszentegyházunk - nagyböjt péntekjein - a húsételektől való megtartóztatást kéri tőlünk.
Isten iránti szeretetből örömmel hozzuk meg ezt az áldozatot.

Jegyeskurzus

2018. 02. 13. Nagyböjt szombatjain fél 4-től jegyeskurzusra hívjuk az ez évben a Bazilikában házasságot kötni szándékozó jegyespárokat a Bazilika Jézus Szíve kápolnájába.

Farsangi bál

2018. 01. 15. Egyházközségünk hagyományos farsangi bálja idén február 10-én 19.00-tól lesz.
Helye: a Bartók Béla téri gyakorlóiskola új rendezvényterme.
A vacsorát is tartalmazó báli költségekre felnőttektől 3.500, diákoktól 1.500, támogatóinktól pedig 500,-Ft adományt kérünk.
A bálra tombolatárgyak felajánlását örömmel fogadjuk és tisztelettel kérjük, ezeket a sekrestyében vagy a plébániai irodában lehet leadni. Minden felajánlást és a támogatást hálásan köszönünk.
Jelentkezni február 6-ig lehet.

Bazilikába járó gyermekek énekkara

2017. 09. 17. Az Eucharisztikus Kongresszusra is készülve megalakult a Bazilikába járó gyermekek énekkara. Biztatjuk azokat a 9-16 év közötti gyermekeket, akik szívesen részt vennének Isten dicséretére ebben a nagyon szép feladatban, hogy csatlakozzanak. Az énekkart Szabó József Béla atya vezeti és a próbák pénteken 5 órától vannak a Jézus Szíve kápolnában.

Megszentelt élet napja - Gyertyaszentelő Boldogasszony

2018. 01. 28. Február 2-án, pénteken Urunk bemutatásának – Gyertyaszentelő Boldogasszonynak - ünnepén a gyertyaszentelés szertartását a Bazilikában a reggel 7, és a du 5 órakor kezdődő szentmisében végezzük.
Délelőtt az időseket és betegeket látogatjuk meg, hogy elsőpénteki szentgyónásukat és szentáldozásukat ők is elvégezhessék.
Ez a nap a szerzetesi hívatásokért való könyörgő nap. Ezért Érsek atya - az egyházmegyében élő szerzetesekkel-szerzetesnőkkel együtt - mindannyiunkat du. 5 órára a Bazilikába hív, ahol gyertyaszenteléssel egybekapcsolt szentmisét mutat be.
Természetesen ezen a napon este külön esti szentmise már nem lesz.

Vízkereszt

2018. 01. 03. Urunk megjelenését, Vízkeresz napját január 6-án ünnepeljük. Ezen a napon a hívek számára kötelező a szentmisén való részvétel, ezért a Bazilikában délelőtt 7, 8 és 10 órakor, este pedig fél 7-kor lesznek a szentmisék.
A vízmegáldást az előesti és a délelőtt 10 órai szentmisében végezzük.

A 10 órai szentmisét Érsek atya fogja bemutatni, akit 25 évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa Rómában Vízkereszt napján szentelt püspökké. E jeles évfordulón szeretettel köszöntjük, és imádkozunk érte, hogy egyházmegyénk főpásztoraként Isten bőséges áldása kísérje életét és főpásztori szolgálatát.

Akik lakásukat, otthonukat szeretnék megáldatni, azok a címüket és telefonszámukat írassák fel a plébánián, vagy a sekrestyében.

1 2 345