Archívum

1 2 345

Szent József év

2020. 12. 13. Ferec pápa december 8-án, az új apostoli levelében meghirdette a Szent József évet abból az alkalomból, hogy Szent Józsefet, a Boldogságos Szűz Mária jegyesét Boldog IX. Piusz pápa 150 éve (1870. december 8-án) nyilvánította a Katolikus Egyház védőszentjévé. A Szent József év 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tart.
Mivel a szerdai nap Szent József tiszteletéhez kapcsolódik, ezért szerda esténként közösen el fogjuk imádkozni a Szent József litániát. Szerdai napokon a Szent József szobor előtt egy szál égő gyertya fogja emlékeztetni a templomba jövőket Szent József tiszteletére. Az ott lévő térdeplőn található Szent József imádságok egy-egy példányát ki-ki magával viheti.

Adventi gyóntatás

2021. 12. 13. December 18-án, szombaton kezdődik az adventi gyóntatás, amely dec. 24-ig minden nap délelőtt 9-12 óráig, illetve este 17-18 óra között fog tartani.

Roráte misék

2021. 12. 04.    November 29. hétfőtől advent hétköznapjain reggel 6 órakor kezdődik a    Szent István Rádió által is közvetített ún. RORÁTE szentmise, amelyben    a kispapokkal együtt a reggeli dicséretet is imádkozzuk.
December 24-én, pénteken véget ér az adventi időszak. Aznap a reggeli szentmise 6 órakor lesz, de már zsolozsma imádkozása nélkül.   

Az egri Bazilika karácsonyi ünnepi miserendje

2021. 12. 21. December 24-én /pénteken /
 • 17:00 órakor VIGILIA szentmise
 • 0:00 órakor ÉJFÉLI szentmise

December 25-én /szombaton/ Karácsony
Jézus születésének ünnepe
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, és 18:30-kor

December 26-án /vasárnap/ Szent Család vasárnapja
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, és 18:30-kor

Dec. 27-én Szent János apostol és evangélista ünnepe
7:00, 10:00 /Borszentelés / és 18:30-kor

Karácsony

2021. 12. 22. December 24-én, pénteken a napközi imaórával véget ér az adventi időszak. A reggeli szentmise 6 órakor lesz, de már a reggeli zsolozsma imádkozása nélkül. A Bazilika 12 órától az esti szentmiséig zárva lesz.

Mivel a templomunk befogadóképessége a felújítás miatt jóval kisebb, mint korábban volt, ill. a tumultus elkerülése érdekében Megváltónk születését nem csak éjfélkor, hanem 24-én (szenteste) a délután 5 órakor kezdődő vigília szentmisében is ünnepeljük.

A karácsony vigíliai és első napi perselyadományainkkal a papnevelést fogjuk támogatni.

Karácsony napján a HISZEKEGYNEK a „megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett” szavainál térdet hajtunk.Ezen a napon akik a pápai Urbi et Orbi áldást áhítattal fogadják teljes búcsúban részesülhetnek.

Hálásan köszönve a templomunk karácsonyra való díszítéséért és a liturgia szépségéért vállalt fáradozásokat, a fenyőfák felajánlását, a papnevelő intézet javára adott karácsonyi perselyadományokat, a jókívánságokat, s mindazt, amivel az ünnep szépségéhez és áhítatához hozzájárultak, a Kedves Testvéreknek, szeretteiknek Istentől megáldott, boldog, békés Karácsonyt kívánunk!

Advent

2021. 12. 13.

December 18-án, szombaton reggel fél 9-kor kezdjük templomunk karácsonyi nagytakarítását és a fenyőfák díszítését, amelyhez a Kedves Testvérek segítségét kérjük.

A templomi adventi gyertyagyújtást a szombat esti szentmisék kezdetén és vasárnaponként fél 9-kor végezzük.

52. Eucharisztikus Kongresszus

2021. 09. 05. A katolikus világeseménynek 2021. szeptember 5-12. között ad otthont Budapest.
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egy hétig tartó programsorozata a pápai szentmisével fejeződik be, mely alatt templomainkban nem lesznek szentmisék.
Így szeptember 12-én a bazilikában elmarad a 10-es és a fél 12-es szentmise, csak reggel 7, fél 9 és este fél 7-kor lesznek szentmisék.
A servita templomban pedig 11 óra helyett este fél 6-kor fog kezdődni.

 

52. Eucharisztikus Kongresszus

2017. 07. 17.
Az egészségügyi válsághelyzetre és annak következményeire tekintettel Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel egyeztetve az eredeti időponthoz képest egy évvel elhalasztotta. A 2021-ben Budapesten megrendezendő 52. Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésként a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kéri egy erre az eseményre fogalmazott imádság szentmiséhez kapcsolódó végzését. Mivel az egri egyházmegyében a szentmisék végén a papi hívatásokért imádkozunk, ezért érsek atya úgy rendelkezett, hogy a Püspöki Kar által kért imádságot a szentmisék kezdetén imádkozzuk el.

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk, Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.

Nagyboldogasszony ünnepe

2021. 08. 12. Nagyboldogasszony vigíliáján (augusztus 14-én, szombaton) az esti szentmise után a magyar szentek litániájának elimádkozásával az idén is belekapcsolódunk a „Virrasztás Magyarországért” országos imádságba.

A következő vasárnap (augusztus 15-én) sok felé (a bélapátfalvi apátsági templomban, Mátraverebély-szentkúton, de itt Egerben is a Farkasvölgy úti Mária szobornál) nagyboldogasszonyi búcsút tartanak. Ez utóbbi: a Farkasvölgy-úti Mária szobornál a Nagyboldogasszonyt köszöntő szabadtéri szentmise - a fertálymesterek szervezésében és közreműködésével - du. 5 órakor kezdődik.

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményé

2021. 07. 11. Örömmel értesülve a járványügyi helyzet javulásáról, újfent köszönetet mondunk mindenkinek a rendkívüli helyzetben való helytállásért. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra. - Figyelembe véve a szakemberek véleményét, valamint tekintettel a beoltottak magas számára és járvány miatt életben lévő korlátozások további enyhítésére, a korábbi intézkedéseink július 4-től a következőképpen módosulnak:

Mostantól nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe (mint pl. a kézbeáldoztatás, távolságtartás, stb.). Nem kötelező zárt térben a maszk viselése sem, de továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve az aktuális járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára.

Budapest, 2021. június 25. - A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Missziós kereszt a Bazilikában

2021. 07. 27.

A részletes program ide kattintva olvasható.

Miserend - változás

2021. 04. 11. Április 17, szombattól a bazilikában a hétköznapi és vasárnapi esti szentmisék nem 6 órakor, hanem a korábbi időpontban: fél 7-kor fognak kezdődni. A délelőtti szentmisék időpontja változatlan.

Az Egri Főegyházmegye járványügyi rendelkezései

2021. 04. 11. Örömmel adjuk közre az Egri Főegyházmegye április 9-én közzétett járványügyi rendelkezéseit, amely szerint:

a./ Tekintettel az óvatos állami enyhítésekre és a beoltottak növekvő számára, az Egri Főegyházmegyében, mint ahogy az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében is, 2021. április 17-én, szombattól ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket a püspöki konferencia irányelveinek megtartásával: amely szerint, továbbra is kötelező a maszkviselés, a kézbe áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata a megfelelő távolságtartás, a perselyezés mise után történő végzése.

b./ A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés további intézkedésig érvényben marad, kérve azokat, akik a koronavírus-betegség bármilyen tünetét észlelik magukon vagy családtagjain, hogy maradjanak távol a liturgikus közösségtől.

c./ Templomainkon kívül, plébániáinkon és az oktatási, egészségügyi és más intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk kiadott általános irányelvekre.

Egyházi hozzájárulás

2021. 02. 14. A személyi jövedelemadó bevallásának időszakában ismételten tolmácsoljuk ÉRSEK ATYA üzenetét: Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben a személyi jövedelemadójuk 1%-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a (0011 technikai számú) Katolikus Egyház kapja meg, hiszen az állam így teszi lehetővé, hogy az állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1%-ával Egyházukat támogassák. 2018. évtől kezdődően az 1%-os felajánlások visszavonásig, ill. újabb nyilatkozattételig érvényesek.
Mint tudjuk, unkat, lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1%-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatunk. Híveinktől azt kérem, hogy támogassák a 1857903-1-10 adószámú Főegyházmegyei Alapítványt, amely az Egri Főegyházmegye alapítványa.

Ezt az alkalmat használom fel arra is, hogy köszönetet mondjak és buzdítsam a kedves híveket a sokak által ma is „egyházadónak vagy párbérnek” is nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésére, amely elsősorban az egyházközségek anyagi alapját, működését hivatott biztosítani.

Ezt a támogatást

Nagylelkűségükért köszönetet mond és életükre Isten bőséges áldását kéri: Dr Ternyák Csaba érsek.

Nagyheti szertartások

2021. 03. 30. Csütörtöktől (a SZENT HÁROMNAP ALATT) a Szent István Rádióban reggel nem lesz szentmise közvetítés, de a Bazilika de. fél 9-től du. 5 óráig az imádkozók számára továbbra is minden nap nyitva lesz.

A járványhelyzet miatt a SZENT HÁROMNAP ún. „sine populo”(a hívő nép részvétele nélkül) végzett liturgiájába a Szent István Rádió és a Szent István Televízió Youtube csatornáján élő közvetítés által tudunk bekapcsolódni:
 • Nagycsütörtökön az este 6 órakor az UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE végzett szentmisébe
 • Nagypénteken a du. 3 órakor kezdődő URUNK SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSÉbe.
 • Nagyszombaton az este 6 órakor kezdődő HÚSVÉTI VIGILIA SZERTARTÁSába,
 • Húsvétvasárnap pedig a de. 10 órai ünnepi szentmisébe.

A nagyheti szertartásaink a szokottnál ugyan rövidebbek és egyszerübbek lesznek, (hiszen a siralmak, a nagycsütörtöki virrasztás, a nagypénteki keresztút, a szentsír látogatás, a feltámadási körmenet és a húsvéti ételeket megáldása is elmarad), de a megváltásunk szent titkainak szemlélése által ezeket a napokat, mégis mint egy nagy lelkigyakorlatot éljük meg.

Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket, hogy nagypéntek hamvazószerdához hasonlóan szigorú böjti nap, aminek a húsevéstől való tartózkodással, ill. a 18 és 60 év közöttiek a napi legfeljebb háromszori étkezéssel tudnak eleget tenni. Isten iránti szeretetből örömmel hozzuk meg ezt az áldozatot.

Az Egri Főegyházmegye járványügyi rendelkezései

2021. 03. 05. Az Egri Főegyházmegyében – a püspöki konferencia irányelvein túlmenően – az itt élő hívekért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány magyarországi harmadik hulláma miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezések lépnek életbe:

1. A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárnunk, ezért a nyilvános istentiszteletek 2021. március 8., hétfőtől az egyházmegye egész területén szünetelnek. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden, maximum 50 fő részvételével lehet megtartani, hacsak a hatóságok ennél kisebb létszámot nem írnak elő.
2. A már felvett miseszándékok, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról az interneten vagy a tömegtájékoztatás eszközein kapcsolódjanak be a szent cselekményekbe.
3. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést jelen rendelkezéssel minden hívőnek visszavonásig megadom.
4. A betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami és egyházi járványügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását a szokásos feltételekkel.
5. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.
6. A tavaszi bérmálásokról és a nagyheti szertartásokról később történik intézkedés.

Eger, 2021. 03. 05.

Ternyák Csaba
egri érsek

Nagyböjt

2021. 02. 14. Február 17-án, hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjti időszak.
Azok számára, akik ezen a napon nem tudtak részt venni a szentmisén, a következő vasárnap is lesz hamvazás.
Hamvazószerdán az esti szentmisét érsek atya mutatja be, s végzi a hamvazás szertartását.

Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti nap, aminek a húsevéstől való tartózkodással ill. a 18 és 60 év közöttiek a napi legfeljebb háromszori étkezéssel és csak egyszeri jóllakással tudunk eleget tenni.

Pénteken az este negyed 6-kor kezdődő keresztúti ájtatosság közös végzésére hívjuk a Kedves Testvéreket, melyet a SZent István Rádió is közvetít.

Bűnbánatunk jeleként Anyaszentegyházunk nagyböjt péntekjein a húsételektől való megtartóztatást kéri a 14 évnél idősebbektől.
Isten iránti szeretetből örömmel hozzuk meg ezt az áldozatot.

Vízkereszt

2021. 01. 05. Urunk megjelenését, Vízkeresz napját január 6-án, szerdán ünnepeljük. Ezen a napon a hívek számára kötelező a szentmisén való részvétel, ezért a Bazilikában délelőtt 7, fél 9 és 10 órakor, délután 4, este pedig 6 órakor lesznek a szentmisék, melyek kezdetén elvégezzük a vízszentelés szertartását.
Szenteltvizet a járványhelyzetre való tekintettel a szokásos módon most nem vihetünk haza magunkkal, de aki szeretné, hogy otthon legyen szenteltvize, az hozzon magával egy flakonban vizet, melybe odahaza egy piciny sót is tett. A templomi vízzel együtt ezeket is megáldjuk, s így lehet otthon szenteltvizünk.

Vízkeresztkor imáinkban megemlékezünk egyházmegyénk főpásztoráról, Dr. Ternyák Csabáról, akit 27 évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa Rómában Vízkereszt napján szentelt püspökké. S ugyancsak imáinkkal kísérjük a szentelési oltárhoz Felföldi László kinevezett pécsi püspök atyát, aki nemcsak Egerben tanult és itt szentelték pappá, hanem a mi egyházközségünkben káplán is volt. Isten áldása kísérje vízkeresztkor kezdődő püspöki szolgálatát.

A vízkereszt utáni házszentelések szokásos gyakorlata az idén megváltozik. Az elővigyázatosság miatt nem tudjuk felkeresni a kedves hívek otthonait, hanem a vízsszenteléskor megáldjuk a lakások ajtajára felragasztható matricákat, amit a sekrestyében lehet majd kérni, és azt ki-ki otthon egy Miatyánk és Üdvözlégy imádság elmondása közben felragasztja lakásának egyik (lehetőleg a bejárati) ajtajára. Így kérve a házra/lakásra Isten áldását.

Év végi hálaadás

2020. 12. 27. December 31-én, csütörtökön lesz a polgári év utolsó napja, amikor Egyházunk ősi hagyománya szerint ÉV VÉGI HÁLAADÁST tartunk, amely a Bazilikában este 5 órakor fog kezdődni, de a járványhelyzet biztonsági előírásainak betartása érdekében délután fél 3-kor is lesz már egy hálaadó szentmise.
Isten iránti hálánk és köszönetünk jeleként minél többen vegyünk részt ezen a közös imádságon, amelyen teljes búcsút nyerhetünk.
Ezen az estén fogunk megemlékezni a 2 évvel ezelőtt elhunyt Dr. Seregély István egykori egri érsekről is.

Január 1-jén, pénteken SZŰZ MÁRIA ISTENANYASÁGÁNAK ÜNNEPÉN ünnepi miserend lesz, ezen a napon rendkívüli időben, 4 órakor is lesz szentmise.

Advent

2020. 12. 13.

December 19-én, szombaton reggel fél 9-kor kezdjük templomunk karácsonyi nagytakarítását és a fenyőfák díszítését, amelyhez a Kedves Testvérek segítségét kérjük.

A templomi adventi gyertyagyújtást a szombat esti szentmisék kezdetén és vasárnaponként fél 9-kor végezzük.

Adventi gyóntatás

2020. 12. 13. December 18-án, pénteken este kezdődik az adventi gyóntatás, amely dec. 24-ig minden nap délelőtt 9-11 óráig, illetve este 17-18 óra között fog tartani.

Roráte misék

2020. 12. 04.    November 30. hétfőtől advent hétköznapjain reggel 6 órakor kezdődik a    Szent István Rádió által is közvetített ún. RORÁTE szentmise, amelyben    a kispapokkal együtt a reggeli dicséretet is imádkozzuk.
December 24-én, csütörtökön véget ér az adventi időszak. Aznap a reggeli szentmise 6 órakor lesz, de már zsolozsma imádkozása nélkül.   

Karácsony

2020. 12. 20. December 24-én, csütörtökön az előző évektől eltérően a járványhelyzet miatt Megváltónk születését nem éjfélkor, este a 6 órakor kezdődő szentmisében fogjuk ünnepelni. Mivel a templomunk befogadóképessége a felújítás miatt jóval kisebb, mint korábban volt, ill. a tumultus elkerülése érdekében 24-én és 25-én délután 4 órakor előesti szentmise is lesz. Ezen a napon (csütörtökön) 11 órától 15.30-ig a Bazilika ZÁRVA lesz. 17.30-tól pedig orgonakoncert várja az ünnepi szentmisére érkezőket.

A karácsony vigíliai és első napi perselyadományainkkal a papnevelést fogjuk támogatni.

Karácsony napján a HISZEKEGYNEK a „megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett” szavainál térdet hajtunk.Ezen a napon akik a pápai Urbi et Orbi áldást áhítattal fogadják teljes búcsúban részesülhetnek.

December 26-án szombaton (Szent Istvánnak, az egyház első vértanújának napján) a bazilikában ünnepi rend szerint délelőtt 7, 8.30, 10, 11.30-kor és este 6 órakor lesznek a szentmisék.

Hálásan köszönve a templomunk karácsonyra való díszítéséért és a liturgia szépségéért vállalt fáradozásokat, a fenyőfák felajánlását, a papnevelő intézet javára adott karácsonyi perselyadományokat, a jókívánságokat, s mindazt, amivel az ünnep szépségéhez és áhítatához hozzájárultak, a Kedves Testvéreknek, szeretteiknek Istentől megáldott, boldog, békés Karácsonyt kívánunk!

Szent Család ünnepe és Szent János napi borszentelés

2020. 12. 20. December 27-én, a Szent Család és Szent János apostol (egyházmegyénk védőszentjének) ünnepén: a szentmisékben a családokra külön imádsággal kérjük Isten áldását. A Bazilikában a délelőtt 10 órai szentmise a hagyományos Szent János napi bormegáldással fejeződik be. Ezen a napon rendkívüli időben 16.00-kor is lesz szentmise. E napon a servita templomban templombúcsú és egyházmegyei szentségimádási nap is lesz, amit 10 órakor szentségkitétellel és az Eger város egyházközségeinek közös imaórájával tartunk meg. A templombúcsút a 11 órakor kezdődő szentmisével ünnepeljük.

Szent Erzsébet napi gyűjtés

2020. 11. 08. A plébániai Karitász csoport az idén sem rendez Szent Erzsébet napi adománygyőjtő jótékonysági vásárt, de a következő vasárnap, nov. 15-én a Szent Mihály oltár elé tett perselybe elhelyezhető a karácsonyi csomagkészítéshez felajánlott adomány, amit a karitász csoport készít és juttat el a rászorulókhoz.

Mindenszentek ünnepe és halottak napja

2020. 11. 01.

A november 1-8 között a halottakért felajánlható teljes búcsú elnyerésének lehetőségét az Apostoli Penitenciária egész novemberre kiterjesztette. Azt is engedélyezte, hogy a szentgyónás, szentáldozás és a pápa szándékára végzett ima mellett, akik koruk vagy veszélyeztetett helyzetük miatt nem tudnak egy temetőt meglátogatni, s halottaikért ott imádkozni, azok ezt egy feszület, Jézus vagy Mária kép előtt is megtehetik. A búcsúnyerés megkönnyítése érdekében nem csak a szentmisék alatt, hanem minden nap fél 11 és 12 óra között a Mária kápolnában gyónási lehetőség lesz.

Katekumenátus

2020. 10. 12. A plébánia hittantermében szerda esténként fél 8-kor katekumenátus (a felnőttek számára a keresztségre, bérmálásra és áldozásra felkészítő kurzusok) kezdődött, amelyre Vizi János atya szeretettel hívja az eddig még meg nem keresztelt, vagy bérmálkozásban és elsőáldozásban nem részesült felnőtteket.

Rózsafüzér

2020. 10. 06. Október minden estéjén 6 órától a rózsafüzér közös imádkozására hívjuk a Kedves Testvéreket. Az előimádkozó csoportok beosztása a templomi hirdetőtáblán olvasható.

Elsőáldozás

2020. 09. 14. Egyházközségünkben az elsőáldozás szeptember 27-én két csoportban tartva a délelőtt fél 9-es és a fél 12-kor kezdődő szentmisékben lesz.
A járványhelyzet óvintézkedéseinek megtartása érdekében kérjük, hogy minden elsőáldozót lehetőleg csak 3-4 közeli hozzátartozó kísérje el, akik pedig általában ezeken a szentmiséken szoktak részt venni, most szeptember 27-én kivételesen (ha ez lehetséges) más szentmisére jöjjenek.
Imádkozzunk az elsőáldozókért, hogy az Úr Jézus iránti szeretetük a rendszeres szentádozás által egyre növekedjék.

Elizeus evangelizáció

2020. 09. 14. Az Elizeus katolikus, karizmatikus közösség tart evangelizációt Egerben, a Ciszter templomban 2020. október 3-án, szombaton. A program délután 2 órakor dicsőítéssel kezdődik, majd tanúságtétellel, szentségimádással és szentmisével folytatódik. Hívjuk és várjuk mindazokat, akik szeretnék mélyíteni a Jézussal való személyes kapcsolatukat és növekedni szeretnének a hitben. A program plakátját ide kattintva tekinthetik meg.

FÁJDALMAS ANYA búcsú

2020. 09. 14. A Servita templomban a FÁJDALMAS ANYA búcsúja 2020. szeptember 19-én (szombaton) délután fél 5-kor gyóntatással és a Fájdalmas Anya keresztútjának imádkozásával kezdődik. A családok szentmiséje fél 6-kor lesz, ami rövid szentségimádással zárul.
Szeptember 20-án (vasárnap) a búcsúi program a 9 órakor kezdődő betegekért felajánlott szentmisével, majd a fájdalmas rózsafüzér és litánia elimádkozásával folytatódik. A délelőtt 11 órakor kezdődő szabadtéri ünnepi szentmisét Buda Péter szemináriumi rektor atya mutatja be. A jelen helyzetre való tekintettel nem lesz körmenet, hanem a búcsú a kegytárgyak és a jelenlévők megáldásával zárul. Mindenkit kérünk az óvintézkedések és a biztonsági távolság fokozott betartására.

Jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséje

2020. 09. 14. Szeptember 26-án, a Szent Mihály búcsú előestéjén este fél 7-kor az idén is megtartjuk a jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséjét, amelyre szeretettel várjuk mindazokat a házaspárokat, akik 5, 10, 15, 20 (...) 65, 70 éve kötöttek szentségi házasságot. Kérjük a jubilánsokat, hogy a sekrestyében vagy a plébánián mielőbb jelentkezzenek.

Hatvani temetőkápolna Havas Boldogasszony búcsúja

2020. 08. 02.

A Hatvani temetőkápolna Havas Boldogasszony búcsúját az augusztus 2-án, vasárnap délután fél 5-kor kezdődő és körmenettel egybekapcsolt szentmisében tartjuk, amit Szabó József Béla atya mutat be, de a temető kápolnájában délelőtt fél 10-kor is volt, és hétfőn reggel 8 órakor is lesz szentmise.

Hálásan köszönjük mindazoknak segítségét, akik a búcsú előkészítésében és megrendezésében adományaikkal és munkájukkal közreműködtek.

Jézus Szíve litánia

2020. 05. 30. Június a Jézus Szíve tiszteletére szentelt hónap, ezért a hónap minden napján
az esti szentmise után közösen el fogjuk imádkozni a Jézus Szíve litániát
a felajánló imádsággal.
 

Jegyeskurzus

2020. 05. 30. Június 6-án, szombaton délután szeretettel várjuk az idén házasságra készülő jegyespárokat:
 • * 14.30-kor a plébánia hittantermében a (Telekessy utcában) folytatódik a járvány miatt félbeszakadt első jegyes kurzus.
 • * 15.30-kor pedig a Bazilika belső (káptalani) sekrestyéjében elkezdődik a második jegyeskurzus.

Úrnapja

2020. 06. 07. A következő vasárnap (június 14-én) Úrnapján a bazilika felújítási munkálatai miatt nem lesz úrnapi körmenet. Helyette a 10 órai szentmisét rövid szentségimádással és szentségi áldással fogjuk befejezni.

Elsőcsütörtöki szentségimádás

2020. 05. 30. Június 4-én, csütörtökön "AZ EUCHARISZTIA AZ EVANGELIZÁCIÓ FORRÁSA ÉS CSÚCSPONTJA" címmel folytatódik a januárban megkezdett elsőcsütörtöki szentmise, katekézis és szentségimádás. A Dobó téri (minorita) Szent Antal templomba várják a híveket, ahol 18.00-tól a szentmisét dr Ternyák Csaba egri érsek mutatja be Eger város papságával. A mintegy másfél órás szertartást a Szent István Rádió is közvetíti.
A város többi templomában ezen a napon nem lesz esti szentmise.

Szentmisék, szertartások, irodai ügyintézés

2020. 05. 24. Örömmel és szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket, és hálát adunk Istennek, hogy az elmúlt hetek templomainkat is érintő óvintézkedései után (habár: kézfertőtlenítés, 1,5-2 méteres távolságtartás, maszk használat, kézbeáldozás, és más elővigyázatossági szabályok megtartásával, de már) újból jöhetünk templomba, részt vehetünk a szentmiséken és szertartásainkon.
 • A Szent István Rádió a reggel 7 órakor kezdődő szentmiséket hétköznaponként újból a bazilikából fogja közvetíteni. Hálásan köszönjük a Papnevelő Intézet elöljáróinak és kispapjainak, hogy az elmúlt hetekben -a tőlük közvetített szertartásokkal, imádságokkal- egyházmegyénk mintegy lelki centrumaként segítettek bennünket.
 • A bazilikai hétköznapi miserend némileg változik. A felújítási munkálatok miatt 8 órakor a Mária kápolnában nincs lehetőség szentmise bemutatására, így az esti fél 7-es szentmise mellett reggel is csak egy: a 7 órakor kezdődő szentmise lesz.
 • A gyóntatás nem a gyóntatószékekben, hanem általában a Mária kápolnában történik. Ha sokan szeretnének szentgyónást végezni, akkor a belső (káptalani) sekrestyében is fogunk gyóntatni.
 • A szentmise felajánlásakor nem lesz perselyezés (hogy a kézbe történő áldozás előtt ne szennyezzük be kezünket a pénzt fogdosásával), hanem a templomból való távozásunkkor a kihelyezett gyűjtőkosarakba helyezhetjük el adományainkat, amelyeket hálásan köszönünk.
 • Az egyes csoportok, kisközösségek imaórái (ugyancsak a biztonsági előírások megtartása mellett,) pünkösd ünnepe után tudnak fokozatosan újraindulni.
 • A plébániai iroda nyitva tartásában is van egy kis változás: kedden és csütörtökön csak de. van ügyintézési lehetőség.

Nyilvános istentiszteletek az Egri Főegyházmegyében

2020. 05. 17. 2020. május 18-tól, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános szentmiséket és más liturgikus cselekményeket templomainkban vagy alkalmas szabadtéri környezetben Főegyházmegyénk egész területén.
Ennek során gondosan tartsuk meg a mindenkori állami előírásokat!
A szertartások során ügyeljünk arra, hogy az egyes résztvevők között másfél méter távolságot tartsunk. Fertőtlenítsük a kilincseket, helyezzünk el kézfertőtlenítőt a bejárat közelében. Kérjük a paptestvéreket és a liturgiában segédkezőket, hogy a szentmise előtt és után fertőtlenítsék kezüket. Figyelmeztessük a résztvevőket a szájat és orrot eltakaró maszk (vagy kendő) használatára.
A szenteltvíztartók továbbra is üresen maradnak, a szentáldozás kizárólag kézbe adással történik.
Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén történjen.
További intézkedésig Főegyházmegyénkben fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés, valamint a több gyónónak egyéni bűnvallomás nélkül adható általános szentségi feloldozás lehetősége. Aki azonban így feloldozásban részesül, az később, a legközelebbi egyéni gyónás során tartozik bűneit megvallani.
Ezek a felmentések és óvatossági rendelkezések különösen is az idősek és gyenge egészségűek védelmét szolgálják, akikért továbbra is fokozott felelősséggel tartozunk.
Ahol van rá lehetőség, folytassuk a szentmisék online közvetítését. Ez a fajta kapcsolattartás a hívő közösség tagjaival a járványügyi helyzet remélt javulásával úgy is folytatható, hogy egyes szentmisék helyett más vallási tartalmakat közvetítünk.
A tömegrendezvényeket a hatósági előírások még nem teszik lehetővé, így közösségi alkalmakat csak a járványügyi szabályok megtartásával szervezzünk.
Kérjük a Szentlélek Úristen elevenítő erejét plébániáink és egész egyházmegyénk számára!

E g e r, 2020. május 16.
Ternyák Csaba
egri érsek

Nyilvános istentiszteletek az Egri Főegyházmegyében

2020. 05. 17. 2020. május 18-tól, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános szentmiséket és más liturgikus cselekményeket templomainkban vagy alkalmas szabadtéri környezetben Főegyházmegyénk egész területén.
Ennek során gondosan tartsuk meg a mindenkori állami előírásokat!
A szertartások során ügyeljünk arra, hogy az egyes résztvevők között másfél méter távolságot tartsunk. Fertőtlenítsük a kilincseket, helyezzünk el kézfertőtlenítőt a bejárat közelében. Kérjük a paptestvéreket és a liturgiában segédkezőket, hogy a szentmise előtt és után fertőtlenítsék kezüket. Figyelmeztessük a résztvevőket a szájat és orrot eltakaró maszk (vagy kendő) használatára.
A szenteltvíztartók továbbra is üresen maradnak, a szentáldozás kizárólag kézbe adással történik.
Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén történjen.
További intézkedésig Főegyházmegyénkben fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés, valamint a több gyónónak egyéni bűnvallomás nélkül adható általános szentségi feloldozás lehetősége. Aki azonban így feloldozásban részesül, az később, a legközelebbi egyéni gyónás során tartozik bűneit megvallani.
Ezek a felmentések és óvatossági rendelkezések különösen is az idősek és gyenge egészségűek védelmét szolgálják, akikért továbbra is fokozott felelősséggel tartozunk.
Ahol van rá lehetőség, folytassuk a szentmisék online közvetítését. Ez a fajta kapcsolattartás a hívő közösség tagjaival a járványügyi helyzet remélt javulásával úgy is folytatható, hogy egyes szentmisék helyett más vallási tartalmakat közvetítünk.
A tömegrendezvényeket a hatósági előírások még nem teszik lehetővé, így közösségi alkalmakat csak a járványügyi szabályok megtartásával szervezzünk.
Kérjük a Szentlélek Úristen elevenítő erejét plébániáink és egész egyházmegyénk számára!

E g e r, 2020. május 16.
Ternyák Csaba
egri érsek

Húsvét

2020. 04. 12.
A Kedves Testvéreknek és szeretteiknek ISTENTŐL MEGÁLDOTT,
KEGYELMEKBEN GAZDAG HÚSVÉTOT
kívánunk.

Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket arra, az Egyház ősi hagyománya szerint a húsvéti időben (Pünkösdig) az Úrangyala imádság helyett a MENNYNEK KIRÁLYNÉ ASSZONYA imádságot mondjuk.

Nagyheti szertartások

2020. 04. 09. A koronavírus okozta járvány miatt a lelkipásztorok hívek nélkül ünneplik meg a Húsvéti Szent Háromnap misztériumait. Kérjük a híveket, hogy ők otthonaikban kapcsolódjanak be az ünneplésbe. A szertartásokat a hívek élőben követhetik a Szent István Rádió , számos helyi TV csatorna és a szeminárium Facebook oldala segítségével.

 

 

Segédanyag a Nagyhétre a személyes és családi imádságokhoz

2020. 04. 09. Az MKPK Állandó Tanácsa segédanyagot készített a Nagyhétre a személyes és családi imádságokhoz, mely itt olvasható .

Az MKPK 03.17-i közleménye a nyilvános szentmisék és minden nyilvános liturgia szüneteltetéséről

2020. 03. 17. Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a dokumentumot, amelyet az Egri Főegyházmegye területén az általános rendelkezéstől eltérően azonnali hatállyal vezetünk be. A rendelkezés a szentmisék mellett vonatkozik minden templomi közösségi imádságra, szertartásra, keresztúti, rózsafűzér és egyéb ájtatosságra, bibliaórára is, amelyeket pap nélkül szoktak végezni, továbbá minden egyházközségi összejövetelre.
A közmédia által kínált közvetítések mellett használjuk ki a Szent István Rádió és Televízió által sugárzott és online elérhető tartalmakat, kapcsolódjunk be a szentmise, a déli Úrangyala és az esti rózsafűzér imádság közvetítésekbe. Külön felhívjuk a figyelmet, hogy a Rádió programjai interneten is elérhetőek, akár okostelefonon is.
A temetési szertartások a ravatalozó használatának kizárásával, egyszerű és rövid formában a sírnál történjenek.
Bővebben: http://eger.egyhazmegye.hu/hirek/hirek-200/az-mkpk-2020-marcius-17-i-kozl...

Az egri Bazilika minden nap 9.00-16.00-ig lesz nyitva.

Nagyböjt

2020. 02. 23. Február 26-án, hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjti időszak.

Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti nap, aminek a húsevéstől való tartózkodással ill. - a gyermekek és az idősek kivételével - a napi legfeljebb háromszori étkezéssel és csak egyszeri jóllakással tudunk eleget tenni.

Pénteken az este háromnegyed 6-kor kezdődő keresztúti ájtatosság közös végzésére hívjuk a Kedves Testvéreket.

Bűnbánatunk jeleként Anyaszentegyházunk nagyböjt péntekjein a húsételektől való megtartóztatást kéri tőlünk.
Isten iránti szeretetből örömmel hozzuk meg ezt az áldozatot.

A nagyböjt péntekjein teljes búcsút nyerhet az, aki a szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza az: Íme, jóságos Jézusom kezdetű imádságot, amelyet megtalálhatunk a bazilikában lévő feszületek előtti térdeplőkön és az újságos asztalon is.

Jegyeskurzus

2020. 02. 23. Nagyböjt szombatjain fél 4-től jegyeskurzusra hívjuk az ez évben a Bazilikában házasságot kötni szándékozó jegyespárokat a Bazilika belső, káptalani sekrestyéjébe.

 

Farsangi bál

2020. 01. 30. Egyházközségünk hagyományos farsangi bálja idén február 15-én 19.00-tól lesz. Jelentkezési határidő: február 10.
Helye: a Bartók Béla téri gyakorlóiskola új rendezvényterme.
A vacsorát is tartalmazó báli költségekre felnőttektől 3.500, diákoktól 1.500, támogatóinktól pedig 500,-Ft adományt kérünk.
A bálra tombolatárgyak felajánlását örömmel fogadjuk és tisztelettel kérjük, ezeket a sekrestyében vagy a plébániai irodában lehet leadni.
Minden felajánlást és a támogatást hálásan köszönünk.

Ökumenikus imahét Egerben
2020. január 19-26.

2020. 01. 19. Az ökumenikus imahét helyszínei

Január 19. vasárnap
Minden felekezet-egyházközség a saját templomában a varánapi hivatalos istentiszteletén/ szentmiséjén nyitja meg az ökumenikus imahetet.
Ez a Bazilikában az este fél 7-kor kezdődő szentmise keretében lesz.
Nap Helyszín Igehirdető Liturgia vezető
Január 20. hétfő
du. 5 óra
Református templom Szabó József
spirituális
Tóth Imre
ref. lelkész
Január 21. kedd
du. 5 óra
Bazilika Aklan Béla Sándor
ev. lelkész
Csizmadia István
plébános
Január 22. szerda
du. 5 óra
Evangélikus templom Koós Ede
plébános
Aklan Béla Sándor
ev. lelkész
Január 23. csütörtök
du. 5 óra
Ciszterci templom Békési Sándor
baptista lekész
Koós Ede
plébános, templomigazgató
Január 24. péntek
du. 5 óra
Református templom Demkó Balázs
gk. parókus
Tóth Imre
ref.lelkész
Január 25. szombat
du. 5 óra
Bazilika Tóth Imre
ref. lelkész
Csizmadia István
plébános

• Az ökumenikus imaóra minden nap du. 5 órakor kezdődik.
• Csütörtökön a ciszterci templomban „Taizé-i jellegű” imaóra lesz.
• A Református Gyülekezet csütörtökön este 7 órára szeretettel hívja és várja a város lelkészeit/papjait agapéra.

LEGYÜNK EGY SZÍV ÉS EGY LÉLEK A KÖZÖS IMÁDKOZÁSBAN
ÉS A SZERETETTELJES EGYÜTTLÉTBEN!

Vízkereszt

2020. 01. 05. Urunk megjelenését, Vízkeresz napját január 6-án ünnepeljük. Ezen a napon a hívek számára kötelező a szentmisén való részvétel, ezért a Bazilikában délelőtt 7, 8 és 10 órakor, este pedig fél 7-kor lesznek a szentmisék.
A vízmegáldást az előesti és a délelőtt 10 órai szentmisében végezzük.

A 10 órai szentmisét Érsek atya fogja bemutatni, akit 27 évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa Rómában Vízkereszt napján szentelt püspökké. E jeles évfordulón szeretettel köszöntjük, és imádkozunk érte, hogy egyházmegyénk főpásztoraként Isten bőséges áldása kísérje életét és főpásztori szolgálatát.

Akik lakásukat, otthonukat szeretnék megáldatni, azok a címüket és telefonszámukat írassák fel a plébánián, vagy a sekrestyében.

1 2 345