Archívum

1 2 345

Mindenszentek ünnepe és halottak napja

2016. 10. 27. November 1-jén, Mindenszentek ünnepén a Bazilikában a reggeli 7, 8 és esti fél 7-es szentmisén kívül délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.
Délután fél 4-kor kezdődik a hatvani temetőben a halottakért végzendő temetői ájtatosság. Ha valaki ezen a napon síremléket szeretne megáldatni, azt közvetlenül a temetői szertartás előtt ill. után fogjuk végezni.

November 2-án, halottak napján a Bazilikában a reggel 7 órai szentmisét az összes elhunytakért ajánljuk fel, az este fél 7–kor kezdődőt pedig az egyházmegye elhunyt főpásztoraiért Érsek Atya fogja bemutatni, majd a szentmise után halottak napi zenés áhítat, zongorakoncert lesz.
A bazilikai szentmiséken kívül reggel 8 órakor a Hatvani temetőben is lesz szentmise, amit az oda eltemetettekért fogunk felajánlani.

November 1-8. között halottainkért felajánlható teljes búcsút nyerhetünk, ha a szentgyónás és szentáldozás mellett meglátogatunk egy temetőt, és ott áhítatos lélekkel imádkozunk az elhunytakért, ill. a pápa szándékára.

Rózsafüzér

2016. 10. 04. Október minden estéjén 6 órától a rózsafüzér közös imádkozására hívjuk a Kedves Testvéreket. Az előimádkozó csoportok beosztása a templomi hirdetőtáblán olvasható.

Orgonakoncert

2016. 05. 04. Felhívjuk Kedves Látogatóink figyelmét, hogy május 1-től október 31-ig a Bazilikában minden nap fél órás orgonakoncertet tartunk.

Hétköznap: 11.30 - 12.00-ig
Vasárnap: 12.45 - 13.15-ig

A belépőjegy
  • nyugdíjasoknak és diákoknak: 500,- Ft/fő
  • felnőtteknek: 800,- Ft/fő.

Hittan órák

2016. 10. 04. Október 8-án, szombaton a Bazilika Jézus Szíve kápolnájában a nem egyházi iskolába járó elsőáldozásra készülőknek 9 órakor, a bérmálkozásra készülőknek pedig 10 órakor elkezdődik a szentségek felvételére felkészítő templomi hittanóra.

A plébánia hittantermében péntekenként fél 6-tól az ifjúsági énekkar próbája, és 7 órától ifjúsági hittan van.
A felnőttek katekézise október végén kezdődik.

Szent Mihály búcsú és egyházközségi nap

2016. 09. 15. A Bazilika Szent Mihály búcsúját október 2-án, vasárnap az esti fél 7-es szentmise keretében tartjuk, amelyet Schönberger Jenő, a szatmári egyházmegye püspöke fog bemutatni. Erre az ünnepi alkalomra szeretettel hívjuk a Bazilikát szerető és ide imádkozni járó Testvéreket.
Szent Mihály napján, szeptember 29-én szentségimádási nap lesz templomunkban.
A Bazilika búcsújához kapcsolódó Egyházközségi Napot a Szent Mihály napját megelőző szombaton (szeptember 24-én) fogjuk megtartani a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában, ahol lesz: szabadtéri főzés és gyermekprogram, „kínáljuk meg egymás azzal, amit sütöttünk-főztünk” vendéglátás, az iskola életével való ismerkedés, valamint sok hasznos információ. A de. 9-től du. 3 óráig tartó programra szeretettel várunk mindenkit!

Egyházmegyei ministránstalálkozó

2016. 09. 15. Október 1-jén, szombaton a Bazilikában egyházmegyei ministránstalálkozó lesz. A találkozó részletes programja az egri egyházmegye honlapján olvasható.
Mivel ez egész napos program, ezért a szokásos déli orgona-bemutató elmarad, és a turisták sem látogathatják napközben a Bazilikát.

Búcsúk Egerben

2016. 08. 30. Szeptember 4-én a Rozália búcsú ünnepi szentmiséje Felnémeten délelőtt 8, az egri Rozália temetőben pedig délután 4 órakor kezdődik.

Szeptember 11-én a Kisboldogasszony templom búcsúján délelőtt 10 órakor dr. Racs Csaba atya teológiai tanár, egerbaktai plébános mutat be szentmisét, majd vezeti a körmenetet. Délután 16 órakor Koós Ede atya szemináriumi prefektus, a ciszterci templom templomigazgatója mutat be szentmisét, majd vezeti a körmenetet.

Szeptember 16-18. között tartják a Fájdalmas Anya vagy más néven Servita búcsút, melynek részletes programja az egri egyházmegye honlapján olvasható.

 

Lengyel nyelvű szentmise a Szent Antal templomban

2015. 06. 28.
Július és augusztus hónapban
minden vasárnap 10 órától lengyel nyelvű szentmise lesz
a Dobó téri Szent Antal templomban.

Veni Sancte és hittan órák

2016. 08. 30. Szeptember 4-én a fél 9-es szentmisén lesz a közös Veni Sancte és tanszermegáldás szertartása, amelyben a diákokért, tanítókért, tanárokért, nevelőkért, oktatókért, óvónőkért, és természetesen a gyermekek legfőbb nevelőiért: a szülőkért száll Istenhez imádságunk.

Iskolai tanévnyitók a Bazilikában

2016. 08. 30. Augusztus 31-én, szerdán délután fél 5-kor az egri Ward Mária Iskola ,

Szeptember 1-jén, csütörtökön 8 órakor a Szent Imre Katolikus Általános Iskola,
fél 10-kor az Andrássy Gyula Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola,
11-kor pedig a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium
tarja az ünnepélyes tanévnyitóját a Bazilikában.
Ezen a napon a szokásos déli orgonakoncert egy órával később kezdődik.

Turisztikai hirdetés

2016. 08. 21. Augusztus 25-én, csütörtökön a Bazilikában: 9-13 óra között az egyházmegye katolikus oktatási intézményeinek tanévnyitó szakmai napja lesz, amelyre több mint 1600 pedagógust várunk. Ezért ebben az időben a Bazilika turisták számára nem lesz látogatható.

Búcsúk Egerben

2016. 08. 21. Augusztus 28-án vasárnap 2 templombúcsú lesz Egerben:

a délelőtt 11 órakor kezdődő (Kladiva Imre aranymisés, jászapáti plébános által bemutatott) szentmisével ünneplik a Lajosvárosi-plébániatemplom búcsúját, ahol a körmenet után az egyházközség tagjai a jelenlévőket agapéra is várják.


Délután 4 órakor kezdődik a Rókus kápolna búcsúja, amely Eger Város fogadalmi búcsúünnepe a több mint 300 évvel ezelőtti pestisjárvány elmúltáért.

Búcsúk Egerben

2015. 08. 08.

Augusztus 7-én, vasárnap a Hatvani temetőkápolna Havas Boldogasszony búcsúját a 16.30-kor kezdődő és körmenettel végződő szentmisében tartottuk, de a temető kápolnájában 9.30-kor is volt szentmise.
Másnap, augusztus 8-án reggel 8.00 órakor a temetőben eltemetettekért volt a szentmise.
Hálásan köszönjük mindazoknak a segítségét, akik a búcsú előkészítésében, megszervezésében munkájukkal és adományaikkal közreműködtek.

Augusztus 14-én délután 4 órakor a Farkasvölgy úti Mária szobornál - a Fertálymesterek szervezésében és közreműködésével - az idén is megtartjuk a Nagyboldogasszonyt köszöntő ünnepi szabadtéri búcsúi szentmisét, amelyet Buda Péter szemináriumi rektor atya fog bemutatni.

Virrasztás Magyarországért

2016. 08. 09. A Bazilikában augusztus 14-én az esti szentmise végétől éjfélig az idén is bekapcsolódunk a "Virrasztás Magyarországért" országos imádságba, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
A virrasztás közvetlenül az esti szentmise után a Fertálymesterek imaórájával kezdődik.
20 órától a Rózsafüzér Társulat, a Verbita Imaközösség, a Karitász és az énekkar
21 órától a belvárosi szerzetesi (a barátok, a ciszterek, a vincés nővérek és a servita) templomok hívei
22 órától az imacsoportok: az Engesztelő és a Karizmatikus csoport, a Mária Légió, a Szent Mónika közösség, a Mécs, a Cursillo imaórája lesz.
23 órától az ifjúság végzi és fejezi be a szentségimádást.

Szovátai gyermekek táboroztatása

2016. 07. 09. Augusztus 14 és 21 között - Böjte Csaba testvér szovátai gyermekotthonából - 20 gyermek részére Egerben nyári tábort terveznek.
A gyerekeket napközben 2 velük jövő nevelő fogja az egyes programokra kísérni.
A szervezők olyan családok jelentkezését várják, akik egy hétre 2-3 gyermek befogadását és ellátását szívesen vállalnák, vagy a költségekhez hozzájárulnának.
Ezzel kapcsolatosan bővebb információt a templomi hirdetőtáblán találunk.

Olaszország az Irgalmasság évében

frissítve: 2016. 06. 05. Az Irgalmasság évében autóbuszos zarándoklat indul Olaszországba.
Időpontja: 2016. július 9-19.
Lelki vezetője: Szabó József spirituális atya.
A fő úti célok: Assisi, Róma, San Giovanni Rotondo, Loreto.

Szépasszonyvölgyi kápolna búcsúja

2016. 05. 30. Július 3-án, vasárnap reggel 8 órakor kezdődik a szépasszonyvölgyi kápolna búcsúi szentmiséje, amelyet Szabó József spirituális atya fog végezni. Az ünnepre mindenkit szeretettel várunk.

 

Nyári oratórium

2016. 05. 27. frissítve: 2016. 06. 14. Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

2016. június 20-24 között tartandó plébániái nyári napközis táborunk jelentkezési időszaka lezárult.
Kérdéseikkel Kóródi Tibor táborszervezőhöz lehet fordulni a 06-30/742-8992-es telefonszámon vagy a hunkorodi@freemail.hu email címen.

Köszönettel:
Kóródi Tibor

Úrnapja

2016. 05. 22. A következő vasárnap (május 29-én) Úrnapján az előző évek gyakorlatától eltérően nem este, hanem a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmiséhez kapcsolódóan tartjuk meg az úrnapi körmenetet.
Kérjük mindazokat, akik az oltárokat és az egyes sátrakat szokták készíteni, vagy a körmenet megszervezésében segédkeznek, vállalják most is ezt a fáradságos, de az Oltáriszentség iránti szeretet kifejezését jelentő feladatot.
Külön kérjük az elsőáldozókat és a gyerekeket, hogy az úrnapi körmenetben az Oltáriszentség előtt hintsék a virágszirmokat, a lelkiségi mozgalmakhoz tartozókat pedig, hogy a gyerekek számára gyűjtsenek virágszirmokat, s virágadományokkal járuljanak hozzá az úrnapi díszítéshez, amit előre is hálásan köszönünk!

Szentlélek szeminárium

2016. 05. 22.
A Szentlélek Szeminárium zárásaként 2016. június 5-én vasárnap 15.00-tól kerül sor a küldetési szentmisére.

Ezt követően 16.30-tól 18.00-ig pedig dicsőítő koncert lesz Csiszér László vezetésével az egri Bazilikában.

Mindkét programra mindenkit szeretettel várunk!

Csíksomlyói zarándolkat

2016. 02. 28.
2016. május 13-16. között idén is lesz autóbuszos zarándoklat
a Csíksomlyói búcsúra.

Egyházmegyei zarándoklat az Egri Bazilikában az Irgalmasság évében

2016. 05. 02. Május 7-én, szombaton az Egri Bazilikában, a bazilika felszentelésének ünnepén tartanak zarándoklatot az Egri Főegyházmegyében, az Irgalmasság Szentévében. Az egri zarándoklaton 8 óra 30 perctől kezdődik a regisztráció, s a gyóntatás. 9 órától rózsafüzért imádkoznak a hívek.
A zarándokokat Csizmadia István, a bazilika plébánosa fogadja.
10 órakor Ternyák Csaba érsek köszönti a zarándokokat, majd közös zsolozsma lesz. Ezután hallgathatják meg a résztvevők Dolhai Lajosnak, az Egri Hittudományi Főiskola rektorának katekézisét, amelyet az Irgalmasság litániájának elimádkozása követ. A második katekézist Szabó József, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa tartja.
Az érseki szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik. Az ebédet követően 14 órakor folytatódik az összejövetel, melynek keretében szentségimádást tartanak, elimádkozzák az Irgalmasság rózsafüzérét. A program 15 óra 30 perckor a zarándokok elbocsátásával zárul.

A zarándoklatról fényképes beszámoló az egyházmegye honlapján olvasható.

Elsőáldozás és bérmálás

2016. 04. 24. Egyházközségünkben az elsőáldozás május 8-án a 8.30-as szentmisén,
a bérmálás pedig Pünkösdkor: május 15-én a 10 órai szentmisén lesz.

Húsvét

2016. 03. 27.
A Kedves Testvéreknek és szeretteiknek ISTENTŐL MEGÁLDOTT,
KEGYELMEKBEN GAZDAG HÚSVÉTOT
kívánunk.

Egyben hálásan köszönjük mindazoknak a MUNKÁJÁT, ADOMÁNYÁT és SEGÍTSÉGÉT, akik hozzájárultak ahhoz, hogy templomunk a húsvéti ünnepekre szép és a feltámadás ünnepléséhez méltó legyen. Köszönjük a kispapok, az énekkar és mindenki szolgálatát, akik közreműködtek a szertartások áhítatos előkészítésében.

Húsvétvasárnap minden szentmise után megáldjuk a HÚSVÉTI ÉTELEKET. Ilyen szentelt étellel kínáljuk a templom ajtóban a szentmiséről távozókat is.
Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket arra, az Egyház ősi hagyománya szerint a húsvéti időben (Pünkösdig) az Úrangyala imádság helyett a MENNYNEK KIRÁLYNÉ ASSZONYA imádságot mondjuk.
HÚSVÉT MÁSODIK NAPJÁN, - ugyan nem kötelező ünnep – de a Bazilikában ünnepi miserend lesz. A Szent Antal templomban a szentmise du. 5 órakor fog kezdődni.

A Szent Három nap szertartásai

2016. 03. 21. A SZENT HÁROM NAP alatt a belvárosban lévő ciszterci, minorita, Szent Anna templomokban nem lesz szertartás. Kérjük, hogy a Bazilikában, az Érsek Atya által vezetett liturgián vegyünk részt!
Ezekben a napokban reggel nincs szentmise, de a Bazilika 8 órától, a Dobó téri Szent Antal templom pedig fél 10-től az imádkozók számára nyitva lesz.
Kérjük, hogy aki csatlakozik a "hozz egy szál virágot Jézus sírjához" kezdeményezéshez, az felajánlását csütörtök délig hozza el.

Nagycsütörtökön:
- délelőtt 9 órakor Érsek Atya az egyházmegye papságának jelenlétében OLAJSZENTELÉSI SZENTMISÉT végez.
- este 6 órakor Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk, majd a fél 7-kor kezdődő, az UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE végzett szentmise után 8 órától virrasztás is lesz.

Nagypéntek:
- szigorú böjti nap, aminek a húsevéstől való tartózkodással ill. - a gyermekek és az idősek kivételével - a napi legfeljebb háromszori étkezéssel és csak egyszeri jóllakással tudunk eleget tenni.
- délután 3 órakor a KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG imádságait egyházközségünk tagjai végzik. Ekkor kell elkezdeni az irgalmasság kilencedet is.
- este 6 órakor Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk, amit fél 7-kor URUNK SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE követ.

Nagyszombaton:
- délelőtt SZENTSÍR LÁTOGATÁSRA várjuk a Kedves Testvéreket.
- este 8 órakor kezdődik a HÚSVÉTI VIGÍLIA SZERTARTÁSA, ami a feltámadási körmenettel fejeződik be.

A húsvéti ételeket Húsvétvasárnap a szentmisék végén áldjuk meg.

Nagyböjti lelkigyakorlat

2016. 03. 18. Március 18-20-ig, péntektől vasárnapig az esti fél 7-es szentmisében lesz az egri egyházközségek nagyböjti közös bazilikai lelkigyakorlata, amelyet Felföldi László - a Debrecen-nyíregyházi egyházmegye püspöki helynöke - debreceni plébános atya fog vezetni. A lelkigyakorlatos szentmisék előtt pénteken háromnegyed 6-tól a keresztút, szombaton 6 órától a rózsafüzér, vasárnap 6 órától pedig a vesperás közös imádkozására hívjuk a Kedves Testvéreket!
Ezekben a napokban a Servita templomban is lesz lelkigyakorlat, amelyet Linczenbold Levente atya tart.

Virágvasárnap

2016. 03. 18. Március 20-án, Virágvasárnap:
  • - A fél 9-es diákmiséhez kapcsolódva a Szent Imre Katolikus Ált. Iskola passiójátéka lesz.
  • - Az egri egyházközségek fiataljait Érsek Atya a 10 órakor kezdődő barkaszenteléssel egybekapcsolt ünnepi szentmisére hívja. Itt végzi el a húsvéti liturgiában a beavató szentségekben részesülők kiválasztási szertartását is.

Szentlélek szeminárium

2016. 03. 01.
Az egri Bazilika szervezésében Szentlélek szeminárium indul
2016. április 2-án szombaton, délután 4 órakor a Szent János Házban.
A szeminárium 10 héten át tart, szombatonként 16-tól 18 óráig,
Szabó József spirituális atya és Koós Ede prefektus atya vezetésével.

Jelentkezni 2016. március 20-ig lehet a Bazilika sekrestyéjében
ill. a szeminárium portáján található, vagy a jelentkezési lap kitöltésével és leadásával vagy a
szentlelek2016@gmail.com email címen.
További információ a +36/30/205-6083 telefonszámon kérhető.
Azok jelentkezését várjuk, akik 5 éven belül nem végezték el a Szentlélek szemináriumot.

Keresztút

2016. 02.07. Nagyböjt péntekjein a Bazilikában este háromnegyed 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk.
A keresztúti ájtatosságok alatt délután 5 órától Katona István püspök atya gyóntat.

Jegyeskurzus

2016. 02. 07. Nagyböjt szombatjain jegyeskurzusra hívjuk az ez évben a Bazilikában, és a Dobó téri Szent Antal templomban házasságot kötni szándékozó jegyespárokat.

 

Nagyböjt

2016. 02. 07. Február 10-én, hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti nap, aminek a húsevéstől való tartózkodással ill. - a gyermekek és az idősek kivételével - a napi legfeljebb háromszori étkezéssel és csak egyszeri jóllakással tudunk eleget tenni.
Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket, hogy bűnbánatunk jeleként Anyaszentegyházunk - nagyböjt péntekjein - a húsételektől való megtartóztatást kéri tőlünk. Isten iránti szeretetből örömmel hozzuk meg ezt az áldozatot.

Farsangi bál

2016. 01. 10. Egyházközségünk az idén is megrendezi a hagyományos farsangi bálját, amelynek időpontja: 2016. január 30.
Helye: a Bartók Béla téri gyakorlóiskola új rendezvényterme.
A bálra a sekrestyében vagy a plébániai irodában lehet jelentkezni.
A vacsorát is tartalmazó belépőjegyek ára: felnőtteknek 3.000, diákoknak: 1.500,-Ft.
Támogató jegy is váltható, melynek ára 500,-Ft.
A korábbi bálokhoz hasonlóan a Kedves Testvérektől tombolatárgyak felajánlását szeretnénk kérni, amit a résztvevők nevében hálásan köszönünk.

Ökumenikus imahét Egerben
2016. január 17-23.

2015. 01. 12. Az ökumenikus imahét helyszínei

Január 17. vasárnap
Minden felekezet-egyházközség a saját templomában a varánapi hivatalos istentiszteletén/ szentmiséjén nyitja meg az ökumenikus imahetet.
Ez a Bazilikában az este fél 7-kor kezdődő szentmise keretében lesz.
Nap Helyszín Igehirdető Liturgia vezető
Január 18. hétfő
du. 5 óra
Református templom Dr. Ternyák Csaba
érsek
Tóth Imre
ref. lelkész
Január 19. kedd
du. 5 óra
Bazilika Zentai László
ny. bapt. lelkész
Czibere Zsolt
káplán
Január 20. szerda
du. 5 óra
Evangélikus templom Demkó Balázs
gk. parókus
Aklan Béla Sándor
ev. lelkész
Január 21. csütörtök
du. 5 óra
Bazilika Dr. Fekete Károly
ev. püspök
Csizmadia István
plébános
Január 22. péntek
du. 5 óra
Baptista Imaház Tóth Imre
ref.lelkész
Zentai László
ny. bapt. lelkész
Január 23. szombat
du. 5 óra
Református templom Aklan Béla Sándor
ev. lelkész
Tóth Imre
ref.lelkész

LEGYÜNK EGY SZÍV ÉS EGY LÉLEK A KÖZÖS IMÁDKOZÁSBAN
ÉS A SZERETETTELJES EGYÜTTLÉTBEN!

Vízkereszt

2016. 01. 06. Urunk megjelenését, Vízkeresz napját január 6-án ünnepeljük. Ezen a napon a hívek számára kötelező a szentmisén való részvétel, ezért a Bazilikában délelőtt 7, 8, 10 és fél 12-kor, este pedig fél 7-kor lesznek a szentmisék.
A vízmegáldást az előesti és a délelőtt 10 órai szentmisében végezzük. A Szent Antal templomban pedig délután 5 órakor.
A reggel 8 órai szentmisén a Ward Mária Iskola és a Szent Imre Kat. Ált. Iskola diákjai, a 10 órai szentmisén az Andrássy György Kat. Közgazd. Szakközéiskola diákjainak képviselői, a fél 12-es misén pedig a Gárdonyi Géza Ciszt. Gimnázium diákjai is részt vesznek.

A 10 órai szentmisét Érsek atya fogja bemutatni, akit 23 évvel ezelőtt II. János Pál pápa Rómában Vízkereszt napján szentelt püspökké. E jeles évfordulón szeretettel köszöntjük, és imádkozunk érte, hogy egyházmegyénk főpásztoraként Isten bőséges áldása kísérje életét és főpásztori szolgálatát.

Év végi hálaadás

2015. 12. 26. December 31-én, csötörtökön lesz a polgári év utolsó napja, amikor Egyházunk ősi hagyománya szerint ÉV VÉGI HÁLAADÁST tartunk, amely a Szent Antal templomban délután 5, a Bazilikában Érsek atya vezetésével este fél 7-kor fog kezdődni.
Isten iránti hálánk és köszönetünk jeleként minél többen vegyünk részt ezen a közös imádságon.

Január 1-jén, pénteken SZŰZ MÁRIA ISTENANYASÁGÁNAK ÜNNEPE lesz. Szeretettel kérjük a kedves testvéreket, hogy a szilveszteri szórakozás mellett legyen szívügyünk a szentmisén való részvétel is.
Újév napja egyben elsőpéntek is. Az ünnepi miserend miatt az elsőpéntekes időseket és betegeket másnap (szombaton) fogjuk meglátogatni. Az esti szentmise végén pedig el fogjuk imádkozni a Jézus Szíve litániát a felajánló imádsággal.

1 2 345