Archívum

1 2 345

Év végi hálaadás

2019. 12. 29. December 31-én, kedden lesz a polgári év utolsó napja, amikor Egyházunk ősi hagyománya szerint ÉV VÉGI HÁLAADÁST tartunk, amely a Bazilikában Érsek atya vezetésével este fél 7-kor fog kezdődni.
Isten iránti hálánk és köszönetünk jeleként minél többen vegyünk részt ezen a közös imádságon, amelyen teljes búcsút nyerhetünk.
Ezen az estén fogunk megemlékezni az 1 évvel ezelőtt elhunyt Dr. Seregély István egykori egri érsekről is.

Január 1-jén, szerdán SZŰZ MÁRIA ISTENANYASÁGÁNAK ÜNNEPÉN ünnepi miserend lesz.

Karácsony

2019. 12. 24. December 24-én, kedden véget ér az adventi időszak. A szentmise ugyan reggel 6 órakor lesz de már zsolozsma imádkozása nélkül.
 • Az esti szentmise elmarad, mivel ez már szenteste, s az éjfélkor kezdődő szentmisével fogjuk Megváltónk születését ünnepelni.
  Ezen a napon 13 órától 22 óráig a Bazilika ZÁRVA LESZ.
  23.30-tól pedig orgonakoncert várja az éjféli szentmisére érkezőket.

  A Megváltó születését Érsek Atyával együtt az
  éjféli szentmisén ünnepeljük a Bazilikában.

  A karácsony éjféli és első napi perselyadományainkkal
  a papnevelést fogjuk támogatni.

  Karácsony napján a HISZEKEGYNEK a „megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett” szavainál térdet hajtunk.Ezen a napon akik a pápai Urbi et Orbi áldást áhítattal fogadják teljes búcsúban részesülhetnek.

  December 25-én, kedden, karácsony ünnepén, valamint december 26-án, karácsony második (Szent Istvánnak, az egyház első vértanújának) napján
  ünnepi rend szerint délelőtt 7, fél 9, 10, fél 12-kor, és este fél 7-kor lesznek a szentmisék.

  Hálásan köszönve a templomunk karácsonyra való díszítéséért és a liturgia szépségéért vállalt fáradozásokat, a fenyőfák felajánlását, a papnevelő intézet javára adott karácsonyi perselyadományokat, a jókívánságokat, s mindazt, amivel az ünnep szépségéhez és áhítatához hozzájárultak, a Kedves Testvéreknek, szeretteiknek Istentől megáldott, boldog, békés Karácsonyt kívánunk!

 • Szent János napi borszentelés

  2019. 12. 24. December 27-én, pénteken Szent János apostol, egyházmegyénk védőszentjének ünnepén a reggel 7, és 8 órai szentmisét követően a Bazilikában délelőtt 10 órakor is lesz szentmise a Bazilikában, amely végén megtartjuk a hagyományos Szent János napi borszentelést.

  Aprószentek

  2019. 12. 24. December 28-án, szombaton Aprószentek ünnepén délután 3 órakor néhány perces harangozás lesz a meg nem született és csecsemőkorben elhunyt gyermekek emlékére.

  Képviselőtestület-választás

  2019. 11. 10. Az egyházmegyében 2014-ben választott képviselőtestületek 5 évre szóló megbízatása lejárt. Eddigi munkájukat megköszönve életükre Isten bőséges áldását kívánjuk és kérjük!

  Az új képviselőtestület megválasztásának folyamata lezárult, 2019. december 1-jén, advent első vasárnapján az este fél 7-es szentmisében volt az új képviselőtestület eskütétele.

  A testület megválasztott tagjai: Béres Gyula, Bóta Zoltánné, Burgermaiszter Erzsébet, Csabai Edina Kitti, Csabainé Hornyák Judit, Dániel Gábor, Denk László, Fehér Balázs, Ferenczi Tamás, Gulyás Mónika, Hortobágyi Viktor, Horvátné Bartók Beáta, Kelemen Dávid, Kelemen József, Kelemenné Hideg Gabriella, Kovács Ottóné Dobos Eleonóra, Löffler Erzsébet, Dr. Lukács Tamás, Dr. pajtókné Dr. Tari Ilona, Sinkovics Andrea, Szauer Mátyás, Tóth Judit, Urbán Péter, Valkó Viktor.

  Roráte misék

  2019. 12. 04.    December 2. hétfőtől advent hétköznapjain reggel 6 órakor kezdődik a    Szent István Rádió által is közvetített ún. RORÁTE szentmise,    amelyben a kispapokkal együtt a reggeli dicséretet is imádkozzuk.
     A hajnali misén résztvevő iskolások, ministránsok utána közösen    reggeliznek a plébánián.
     A reggeli második szentmise a Mária kápolnában továbbra is 8 órakor    lesz.

  Advent

  2019. 12. 15.

  December 21-én, szombaton reggel fél 9-kor kezdjük templomunk karácsonyi nagytakarítását és a fenyőfák díszítését, amelyhez a Kedves Testvérek segítségét kérjük.

  A templomi adventi gyertyagyújtást a szombat esti szentmisék kezdetén és vasárnaponként fél 9-kor végezzük.

  Az Érseki Palota és Látogatóközpont díszudvarán - az adventi idő szombatjain - du. fél 4-kor meggyújtjuk az adventi koszorú gyertyáját. – A negyediket az Érseki Papnevelő Intézet kispapjainak verses-zenés áhítata után.

  Advent 4. vasárnapján du. 4 órakor Érsek atya fogja végezni a városi közös gyertyagyújtást.

  Adventi gyóntatás

  2019. 12. 15. December 15-én, vasárnap elkezdődött az adventi gyóntatás, amely dec. 24-ig minden nap reggel 8.30-tól délig, illetve este 18-19.00-ig fog tartani.

  Mindenszentek ünnepe és halottak napja

  2019. 11. 01. November 1-jén, Mindenszentek ünnepén a Bazilikában a reggeli 7, 8 és esti fél 7-es szentmisén kívül délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.
  A halottakért végzett temetői szertartás a hatvani temetőben délután 3 órakor, a Donát temetőben 4 órakor fog kezdődni. Ha valaki ezen a napon síremléket szeretne megáldatni, azt közvetlenül a temetői szertartások után fogjuk végezni.
  A bazilikában az esti szentmisével elkezdődik a "gergelymise-sorozat", amelybe úgy tudunk bekapcsolódni, hogy elhunyt szeretteink nevét az erre a célra felajánlott adományainkkal együtt egy borítékba téve a plébánián vagy a sekrestyében leadhatjuk, hisz az ott szereplőkért fogjuk 30 napon keresztül a szentmisét bemutatni.

  Az esti szentmise főcelebránsa Érsek atya lesz, akivel az elhúnyt főpásztorokért az altemplomban lucernáriumot is fogunk végezni.

  November 2-án, halottak napján a Bazilikában a reggel 7 órai szentmisét az összes elhunytakért ajánljuk fel.
  Reggel 8 órakor a Hatvani temetőben is lesz szentmise, amit az oda eltemetettekért fogunk felajánlani.
  Mivel ez a nap elsőpéntek is, ezért délelőtt az időseket és betegeket látogatjuk meg, az esti szentmise végén pedig el fogjuk imádkozni a Jézus Szíve litániát a felajánló imádsággal.

  November 1-8. között halottainkért felajánlható teljes búcsút nyerhetünk, ha a szentgyónás és szentáldozás mellett meglátogatunk egy temetőt, és ott áhítatos lélekkel imádkozunk az elhunytakért, ill. a pápa szándékára.

  Szeretettel kérjük a Kedves Testvéreket, hogy a bazilikai mécsestartókra temetői, műanyag-bevonatú vagy teamécseseket ne helyezzenek el, mert ezek nagyon kormoznak. Csak az ott található, direkt templomi használatra készített, csökkentett kormozású mécseseket gyújtsák meg. Megértésüket köszönjük!

  Templombúcsú és jubiláns házaspárok találkozója

  2019. 09. 27. Szeptember 28-án, - a templombúcsúnk előtti szombaton este a bazilikában idén is megrendezzük a jubiláns házaspárok találkozóját. Az esti szentmisére és az azt követő agapéra szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akik 5, 10, 15, 20...65, 70 éve kötöttek szentségi házasságot. Kérjük a jubilánsokat, hogy a sekrestyében vagy a plébánián mielőbb jelentkezzenek.

  Szeptember 29-én, Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok ünnepén délután a Bazilikában egyházmegyei szentségimádási nap lesz, egyházközségünk imaórája fél 6-kor kedődik. Ekkor lesz a Líceum előtti téren Eszterházy Károly szobrának avatása is.

  A Bazilika Szent Mihály búcsúját az este fél 7-kor kezdődő szentmisében tartjuk. A szentmisét és a körmenetet Dr. Ternyák Csaba érsek úr fogja bemutatni és vezetni, az ünnepi homíliát pedig Orosz Atanáz püspök úr, a miskolci görögkatolikus egyházmegye püspöke fogja tartani. Erre az ünnepi alkalomra szeretettel hívjuk a Bazilikát szerető és ide imádkozni járó Testvéreket.

  Fájdalmas Anya búcsú

  2019. 09. 10. A Servita templom Fájdalmas Anya búcsúja 2019. szeptember 14-én szombaton déután 4 órától a Fájdalmas Anya keresztútjával és a rózsafüzér imádkozásával kezdődik, de már délután 3 órától lesz gyóntatás.
  Fél 6-kor a családok szentmiséjét Vízi János atya mutatja be. A 7 órakor kezdődő és az Eukarisztikus kongresszusról szóló előadás után 9 óráig szentségimádás lesz.

  Vasárnap a búcsú programja a fél 9 órai zsolozsma elimádkozásával, s utána 9 órakor a betegekért felajánlott szntmisével és rózsafüzérrel folytatódik.
  A délelőtt 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét és körmenetet Szabó József Béla zenei főigazgató, teológiai tanár, aranymisés atya fogja bemutatni ill. vezetni.
  A búcsú a kegyszobornál délután fél 3-kor litániával és a kegytárgyak megáldásával zárul.
  http://egriservitaplebania.hu

  Tanévnyitó

  2019. 08. 27. 2019. augusztus 28-án, szerdán 10 órától Veni Sancte tanévnyitó szentmise lesz a Bazilikban, melyet Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom - budapesti érsek, Dr. Ternyák Csaba egri érsek és az intézmények lelkipásztorai mutatnak be.

  Szent István király ünnepe

  2019. 08. 18. Augusztus 19-én, hétfőn templomaink este fél 7-kor megszólaló harangjai jelzi a királyköszöntő menet indulását, az augusztus 20-i ünnepségek elkezdődését, amelynek része a bazilikai előesti szentmisét követő orgonakoncert is.

  Augusztus 20-án, kedden, Szent István király napján, ünnepi miserend szerint lesznek a szentmisék. A hagyományoknak megfelelően a Bazilikában délutáőn 5 órakor kezdődik a - hevesi gazák által felajánlott, az Egri Malom által térítésmentesen őrölt, a Hesi Kft által sütött kenyerek megáldásával egybekapcsolt - városi ünnepi szentmise, amit Érsek atya mutat be.
  A szentmise előtt fél 5-től a lubini énekkar ünnepi hangversenye lesz. Mindkettőre szeretettel várjuk a Kedves Testvéreket!

  Búcsúk Egerben

  2019. 08. 18. Augusztus 25-én vasárnap 2 templombúcsú lesz Egerben:

  a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisével ünneplik a Lajosvárosi-plébániatemplom búcsúját, ahol a körmenet után az egyházközség tagjai a jelenlévőket agapéra is várják.


  Délután 4 órakor kezdődik a Rókus kápolna búcsúja, amely Eger Város fogadalmi búcsúünnepe a több mint 300 évvel ezelőtti pestisjárvány elmúltáért.

  Köszöntjük az új káplán atyát!

  2019. 08. 04.
  2019. augusztus 1-jétől
  Vízi János atya Mezőkövesd II. plébániáról Eger Belváros Főplébániára kapott kápláni kinevezést. Isten hozta közénk!

  Czibere Zsolt atya Felsőtárkányba kapott plébániai kormányzói kinevezést. Oldallagosan ellátja Eger-Felnémet plébániát és Szarvaskő filiát, és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium iskolalelkészi feladatait.
  Isten áldása kísérje őket új feladatuk végzésében!

  Keith John angol orgonaművész jótékonysági hangversenye

  2019. 07. 14. Keith John angol orgonaművész jótékonysági hangversenye
  2019. július 18-án, csütörtökön az esti szentmise után,
  kb 19.30-tól az egri Bazilikában.

  Műsor:

  W. A. Mozart (1756-1791) f-moll Fantázia
  Flor Peeters (1903-1986) Variációk egy eredeti témára
  Christopher Steel (1938-1991) Fantázis egy Purcel témára
  Hubert Parry (1848-1918) Elégia
  Sebastian Forbes (sz.1941) Ite, Missa Est, Deo Gratias
  Charles-Marie Widor (1844-1937) Allegro a VI. (g-moll),
  Orgonaszimfóniából Op.42. /Jean Guillou kadenciájával/

  A hangversenyre a belépés ingyenes,
  önkéntes pénzbeli adományokat a szentély kisorgonájának
  felújítására köszönettel fogadunk.

  Te Deum

  2019. 06. 18. A következő vasárnap, június 23-án a fél 9-es szentmisén lesz a tanév végi közös hálaadásunk: a Te Deum.

  Úrnapja

  2019. 06. 18. A következő vasárnap (június 23-án) Úrnapján a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmiséhez kapcsolódóan tartjuk meg az úrnapi körmenetet.
  Kérjük mindazokat, akik az oltárokat és az egyes sátrakat szokták készíteni, vagy a körmenet megszervezésében segédkeznek, vállalják most is ezt a fáradságos, de az Oltáriszentség iránti szeretet kifejezését jelentő feladatot.
  Külön kérjük az elsőáldozókat és a gyerekeket, hogy az úrnapi körmenetben az Oltáriszentség előtt hintsék a virágszirmokat, a lelkiségi mozgalmakhoz tartozókat pedig, hogy a gyerekek számára gyűjtsenek virágszirmokat, s virágadományokkal járuljanak hozzá az úrnapi díszítéshez, amit előre is hálásan köszönünk!

  Úrnapján a belvárosi (Szent Anna, ciszterci, barátok, minorita) templomokban délelőtt 9-12 óra között nem lesz szentmise. A servita templomban pedig (úrnapi körmenet nélkül) a szokottnál korábban, fél 9-kor fog kezdődni.

  Jézus Szíve litánia

  2019. 06. 09. Június a Jézus Szíve tiszteletére szentelt hónap, ezért a hónap minden napján
  az esti szentmise után közösen el fogjuk imádkozni a Jézus Szíve litániát
  a felajánló imádsággal.
   

  Lengyelországi zarándoklat

  2019. 04. 10.
  2019. július 23 és 31 között autóbuszos zarándoklat indul Szent II. János Pál pápa nyomában Lengyelországba.
  A részletes program a plakáton megtekinthető.

  Részvételi díj: 40.000 Ft + 250 EU + 555 PLN, amely tartalmazza a szállást, félpanziós ellátást, az utazás költségeit az utasbiztosítást valamint a programnak megfelelően a belépők díját.
  Jelentkezni: a bazilika sekrestyéjében lehetséges 250 Euró foglaló ellenében.
  Érdeklődni és részletes tájékoztatást lehet kérni Bótáné Rékánál Tel: 20-348-1403

  Elsőáldozás és bérmálkozás

  2019. 05. 05. Egyházközségünkben az elsőáldozás május 19-én a fél 12-es szentmisében volt. Imádkozzunk az elsőáldozókért, hogy az Úr Jézus iránti szeretetük a rendszeres szentádozás által egyre növekedjék.  

    Pünkösd ünnepén, június 9-én a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise keretében Érsek atya az egri egyházközségek fiataljainak a bérmálás szentségét szolgáltatta ki. Imádkozzunk a bérmálkozókért, hogy nyitott lélekkel várják, fogadják és őrizzék a Szentlélek kegyelmeit.

  Lorettói litánia

  2018. 05. 01. Május a Szűz Anya hónapja, ezért e hónap minden napján a Bazilikában
  az esti szentmise előtt, 18.00-tól a lorettói litániát imádkozzuk.
   

  Május 7. a Bazilika felszentelésének napja - egyházmegyei szentségimádási nap

  2015. 05. 03. Kedden (május 7-én) - a Bazilika felszentelési napján
  9 órakor kezdődik a káptalani ünnepi szentmise,
  amit a Mária kápolnában este 6 óráig
  ez egri egyházközségek egyházmegyei szentségimádása követ.
  A bazilika híveinek imaórája 5 órakor kezdődik.

  Ezen a napon 10 órakor a bazilika főbejáratánál lesz a csíksomlyói gyalogos zarándoklaton résztvevők fogadása, akik rövid pihenő után a hozzájuk csatlakozókkal Szomolya irányába indulnak tovább.
  Du. 3 órakor kerül sor a Kracker-szobor avatására, séta keretében a Kacker művek megtekintésére, majd 5 órakor a Kracker oltárképekről szóló kiállítás megnyitására.

  Május 11-én, szombaton 10 órától a Szent Mihály búcsúhoz kötődő egyházközségi-iskola nap mellett, az idei évtől kezdve, a bazilika felszentelési napjához kapcsolódva a plébánián megtartjuk az egyházközségi napot, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk egyházközségünk tagjait. Az egyházközségi nap fél 2 körül agapéval zárul.

  Plébániai iroda - változás

  2018. 06. 04. Tájékoztatjuk a Kedves Testvéreket, hogy a plébániai irodai nyitva tartási ideje változott: hétfőtől csütörtökig de. 8.30-11.30, du. 16.00-17.30, pénteken pedig 12 - 15 óra között van lehetőség ügyintézésre. >>

  Nagyböjt

  2019. 03. 13. Március 6-án, hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjt.

  Pénteken az este háromnegyed 6-kor kezdődő keresztúti ájtatosság imádságait ezen a héten a Fertálymesteri testület tagjai végzik.

  Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket, hogy bűnbánatunk jeleként Anyaszentegyházunk - nagyböjt péntekjein - a húsételektől való megtartóztatást kéri tőlünk.
  Isten iránti szeretetből örömmel hozzuk meg ezt az áldozatot.

  Jegyeskurzus

  2019. 02. 18. Nagyböjt szombatjain fél 4-től jegyeskurzusra hívjuk az ez évben a Bazilikában házasságot kötni szándékozó jegyespárokat a Bazilika Jézus Szíve kápolnájába.

  Csíksomlyói zarándolkat

  2019. 04. 10.
  2019. június 7 és 10 között idén is lesz autóbuszos zarándoklat
  a Csíksomlyói búcsúra.
  A részletes program a plakáton megtekinthető.

  Részvételi díj: 43. 000 Ft/fő, mely tartalmazza az utazást, utasbiztosítást és a félpanziós ellátást.
  Kérjük, hogy a részvételi szándékukat minél előbb jelezzék, de legkésőbb: 2019. március 31-ig.
  A jelentkezés 20. 000 Ft/fő foglaló ellenében lehetséges.
  Jelentkezni: Bazilika sekrestyéjében, vagy Bótáné Rékánál: a 20/348-1403-as telefonszámon lehet.

  Nagyheti liturgia a Bazilikában

  2019. 04. 16. Nagyszerdán:
  • az esti szentmise előtt 6 órakor Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  A SZENT HÁROMNAP ALATT a belvárosban lévő CISZTER – MINORITA – SZENT ANNA templomokban nem lesz szertartás. Kérjük, hogy a Bazilikában, (az Érsek Atya által vezetett liturgián) minél többen vegyünk részt!
  Ezekben a napokban reggel nincs szentmise, de a Bazilika 8 órától az imádkozók számára nyitva lesz. – Kérjük, hogy aki csatlakozik a „hozz egy szál virágot Jézus sírjára” kezdeményezéshez, az felajánlását csütörtök délig hozza el.

  Nagycsütörtökön
  • - délelőtt 9 órakor Érsek Atya az egyházmegye papságával és a bérmálkozók jelenlétében OLAJSZENTELÉSI SZENTMISÉT végez, amelynek keretében beiktatja a káptalan új tagjait.
  • - este 6 órakor Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk, majd a fél 7-kor kezdődő, az UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE végzett szentmise után (8 órától) virrasztás is lesz.
  Nagypénteken (amely egyben szigorú böjti nap!)
  • - délelőtt 9-kor a KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG imádságait egyházközségünk tagjai végzik
  • - délután 3 órakor kezdődik URUNK SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE.
   Előtte (fél 3-kor) Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk.
   Ezen a napon kell elkezdeni az IRGALMASSÁG KILENCEDET is.
  • - este 8-tól keresztúti ájtatosság lesz a Servita templomtól a VÁR KÁLVÁRIADOMBJÁRA
  Nagyszombaton
  • - délelőtt 9-től ZSOLOZSMÁRA és SZENTSÍR LÁTOGATÁSRA várjuk a Kedves Testvéreket.
  • - este 8 órakor kezdődik a HÚSVÉTI VIGILIA SZERTARTÁSA, ami a föltámadási körmenettel fejeződik be.

  A húsvéti ételeket Húsvétvasárnap a szentmisék végén áldjuk meg.

  Farsangi bál

  2019. 01. 25. Egyházközségünk hagyományos farsangi bálja idén február 23-én 19.00-tól lesz.
  Helye: a Bartók Béla téri gyakorlóiskola új rendezvényterme.
  A vacsorát is tartalmazó báli költségekre felnőttektől 3.500, diákoktól 1.500, támogatóinktól pedig 500,-Ft adományt kérünk.
  A bálra tombolatárgyak felajánlását örömmel fogadjuk és tisztelettel kérjük, ezeket a sekrestyében vagy a plébániai irodában lehet leadni. Minden felajánlást és a támogatást hálásan köszönünk.
  Jelentkezni február 19-ig lehet.

  Ökumenikus imahét Egerben
  2018. január 20-27.

  2018. 01. 21. Az ökumenikus imahét helyszínei

  Január 15. vasárnap
  Minden felekezet-egyházközség a saját templomában a varánapi hivatalos istentiszteletén/ szentmiséjén nyitja meg az ökumenikus imahetet.
  Ez a Bazilikában az este fél 7-kor kezdődő szentmise keretében lesz.
  Nap Helyszín Igehirdető Liturgia vezető
  Január 21. hétfő
  du. 5 óra
  Református templom Ficzek László
  ált. helynök
  Tóth Imre
  ref. lelkész
  Január 22. kedd
  du. 5 óra
  Bazilika Aklan Béla Sándor
  ev. lelkész
  Csizmadia István
  plébános
  Január 23. szerda
  du. 5 óra
  Evangélikus templom Demkó Balázs
  gk. parókus
  Aklan Béla Sándor
  ev. lelkész
  Január 24. csütörtök
  du. 5 óra
  Ciszterci templom Zentai László
  ny. baptista lekész
  Koós Ede
  plébános, templomigazgató
  Január 25. péntek
  du. 5 óra
  Református templom Koós Ede
  plébános
  Tóth Imre
  ref.lelkész
  Január 26. szombat
  du. 5 óra
  Bazilika Tóth Imre
  ref. lelkész
  Csizmadia István
  plébános

  • Az ökumenikus imaóra minden nap du. 5 órakor kezdődik.
  • Csütörtökön a ciszterci templomban „Taizé-i jellegű” imaóra lesz.
  • A Belvárosi Főplébánia csütörtökön este 7 órára szeretettel hívja és várja a város lelkészeit/papjait agapéra.

  LEGYÜNK EGY SZÍV ÉS EGY LÉLEK A KÖZÖS IMÁDKOZÁSBAN
  ÉS A SZERETETTELJES EGYÜTTLÉTBEN!

  Elhunyt Dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek

  2018. 12. 31. Forrás: http://www.eger.egyhazmegye.hu Az Egri Főegyházmegye a papság, és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy DR. SEREGÉLY ISTVÁN nyugalmazott egri érsek 2018. december 31-én a nyíregyházi Főegyházmegyei Papi Szociális Otthonban szentségekkel megerősítve elhunyt.

  1931. március 13-án, Szombathelyen született. A miskolci Fráter György Gimnáziumban érettségizett. Teológiai tanulmányait Szombathelyen kezdte, majd Budapesten fejezte be. 1955. június 19-én Szombathelyen szentelték pappá. 1974-ig káplánként szolgált Gyöngyösfalun, majd Nyőgéren, Bagodvitenyéden, Zalaegerszegen, Szombathelyen. 1987-ig plébános volt Kőszegszerdahelyen és Kőszegen. Szent II. János Pál pápa 1987. június 5-én nevezte ki egri érsekké, július 25-én szentelték püspökké az Egri Bazilikában. 1990-től 2005-ig a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke, 1993-tól 2001-ig a CCEE alelnöke volt. 2007. június 9-től nyugalmazott érsek.

  Temetése 2019. január 8-án, kedden volt az Egri Főszékesegyházban. >>

  Jelmondata:
  „CHRISTUS EST VIA, VERITAS ET VITA”
  „Krisztus az út, az igazság és az élet”

  Év végi hálaadás

  2018. 12. 31. December 31-én, hétfőn lesz a polgári év utolsó napja, amikor Egyházunk ősi hagyománya szerint ÉV VÉGI HÁLAADÁST tartunk, amely a Bazilikában Érsek atya vezetésével este fél 7-kor fog kezdődni.
  Isten iránti hálánk és köszönetünk jeleként minél többen vegyünk részt ezen a közös imádságon.

  Január 1-jén, kedden SZŰZ MÁRIA ISTENANYASÁGÁNAK ÜNNEPÉN ünnepi miserend lesz.

  Karácsony

  2018. 12. 24. Az utolsó roráte szentmise december 24-én, hétfőn lesz. Ezen a napon esti szentmisét nem tartunk és délután 13 órától 22 óráig a Bazilika ZÁRVA LESZ.

  A Megváltó születését Érsek Atyával együtt az
  éjféli szentmisén ünnepeljük a Bazilikában.

  A karácsony éjféli és első napi perselyadományainkkal
  a papnevelést fogjuk támogatni.

  December 25-én, kedden, karácsony ünnepén, valamint december 26-án, karácsony második (Szent Istvánnak, az egyház első vértanújának) napján
  ünnepi rend szerint délelőtt 7, fél 9, 10, fél 12-kor, és este fél 7-kor lesznek a szentmisék.

  Hálásan köszönve a templomunk karácsonyra való díszítéséért és a liturgia szépségéért vállalt fáradozásokat, a fenyőfák felajánlását, a papnevelő intézet javára adott karácsonyi perselyadományokat, a jókívánságokat, s mindazt, amivel az ünnep szépségéhez és áhítatához hozzájárultak, a Kedves Testvéreknek, szeretteiknek Istentől megáldott, boldog, békés Karácsonyt kívánunk!

  Szent János napi borszentelés

  2018. 12. 24. December 27-én, csütörtökön Szent János apostol, egyházmegyénk védőszentjének ünnepén a reggel 7, és 8 órai szentmisét követően a Bazilikában délelőtt 10 órakor is lesz szentmise a Bazilikában, amely végén megtartjuk a hagyományos Szent János napi borszentelést.

  Aprószentek

  2018. 12. 24. December 28-án, pénteken Aprószentek ünnepén délután 3 órakor néhány perces harangozás lesz a meg nem született és csecsemőkorben elhunyt gyermekek emlékére.

  Roráte misék

  2018. 12. 04.    December 3. hétfőtől advent hétköznapjain reggel 6 órakor kezdődik a    Szent István Rádió által is közvetített ún. RORÁTE szentmise,    amelyben a kispapokkal együtt a reggeli dicséretet is imádkozzuk.
     A hajnali misén résztvevő iskolások, ministránsok utána közösen    reggeliznek a plébánián.
     A reggeli második szentmise a Mária kápolnában továbbra is 8 órakor    lesz.

  Programok

  2018. 11. 22. 2018. november 24-én, szombaton:
  délelőtt 9 órától a plébánia hittantermébe adventi koszorút készítő játszóházi programra hívjuk a hittanosokat. Szalmakoszorút nem, de a 4 adventi gyertyát mindenki hozzon magával.
  Az eucharisztikus kongresszusra való készületként - az országos felhíváshoz csatlakozva - a Bazilika Mária kápolnájában az esti szentmise előtt 6 órától csendes szentségimádást tartunk.

  Krisztus Király ünnepe

  2018. 11. 22. 2018. november 25-én, vasárnap
  - országos gyűjtés keretében a perselyadományainkkal a karitász munkáját támogatjuk.
  - A 10 órakor kezdődő szentmisén lesz az akolitusok és lektorok avatása, valamint az 5. évfolyamos kispapok diakonátusra való jelentkezése az ún. ad missió.
  - Ezen a napon este 6 órától a kispapok vezetésével az Oltáriszentség előtt el fogjuk imádkozni a Jézus Szíve litániát a felajánló imádsággal. Akik ezen az ájtatosságon részt vesznek, a szokott feltételekkel teljes búcsút nyerhetnek.

  Hittan órák

  2018. 10. 20. Október 20-án, szombattól a nem egyházi iskolába járó elsőáldozásra készülőknek 9, a bérmálkozásra készülőknek 10 órától lesz a templomi felkészítő hittan.

  Katekumenátus

  2018. 09. 23. Október 17-től szerda este 7 órától - a plébánia hittantermében – megkezdődik az ún. katekumenátus (szentségek felvételére előkészítő felnőtt hittan), amelyre Zsolt atya szeretettel hívja az eddig még meg nem keresztelt, vagy bérmálkozásban és elsőáldozásban nem részesült felnőtteket.

  Szentségimádás iskolája

  2018. 09. 04. Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve csütörtökönként (szeptember 13-án este 6 órakor) - 12 alkalomból álló ún. szentségimádás iskolája indult a Ciszterci templomban, amely közös éneklésből, előadásból és a kitett oltáriszentség előtti egyéni imádkozásból áll.
  November 7-től ezt a bazilikai "teológia felnőtteknek" előadássorozatban megismételjük.

  Mindenszentek ünnepe és halottak napja

  2018. 10. 01. November 1-jén, Mindenszentek ünnepén a Bazilikában a reggeli 7, 8 és esti fél 7-es szentmisén kívül délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.
  A halottakért végzett temetői szertartás a hatvani temetőben délután fél 4-kor, a Donát temetőben fél 3-kor fog kezdődni. Ha valaki ezen a napon síremléket szeretne megáldatni, azt közvetlenül a temetői szertartások előtt fogjuk végezni.
  A bazilikában este fél 6-tól szentségimádás lesz, majd az esti szentmisével elkezdődik a "gergelymise-sorozat", amelybe úgy tudunk bekapcsolódni, hogy elhunyt szeretteink nevét az erre a célra felajánlott adományainkkal együtt egy borítékba téve a plébánián vagy a sekrestyében leadhatjuk, hisz az ott szereplőkért fogjuk 30 napon keresztül a szentmisét bemutatni.

  November 2-án, halottak napján a Bazilikában a reggel 7 órai szentmisét az összes elhunytakért ajánljuk fel, az este fél 7–kor kezdődőt pedig az egyházmegye elhunyt főpásztoraiért Érsek Atya fogja bemutatni.
  A bazilikai szentmiséken kívül reggel 8 órakor a Hatvani temetőben is lesz szentmise, amit az oda eltemetettekért fogunk felajánlani.
  Mivel ez a nap elsőpéntek is, ezért délelőtt az időseket és betegeket látogatjuk meg, az esti szentmise végén pedig el fogjuk imádkozni a Jézus Szíve litániát a felajánló imádsággal.

  November 1-8. között halottainkért felajánlható teljes búcsút nyerhetünk, ha a szentgyónás és szentáldozás mellett meglátogatunk egy temetőt, és ott áhítatos lélekkel imádkozunk az elhunytakért, ill. a pápa szándékára.

  Szeretettel kérjük a Kedves Testvéreket, hogy a bazilikai mécsestartókra temetői, műanyag-bevonatú vagy teamécseseket ne helyezzenek el, mert ezek nagyon kormoznak. Csak az ott található, direkt templomi használatra készített, csökkentett kormozású mécseseket gyújtsák meg. Megértésüket köszönjük!

  Zarándoklat Medjugorjéba

  2018. 08. 28. 2018. október 4 - 8-ig autóbuszos zarándoklat indul Medjugorjéba.
  Szállás: 2-3 ágyas szobákban
  Ellátás: félpanziós
  Részvétel költsége: 23.000 Ft + 80 Euró, mely tartalmazza
  az utasbiztosítást is. (5 nap – 4 éjszaka)
  Jelentkezni, szeptember 15 –ig, 23.000 Ft foglaló ellenében lehetséges, Egerben, a bazilika sekrestyéjében, vagy telefonon Bótáné Rékánál a 20-348-1403 telefonszámon lehet.
  További részletek ide kattintva olvashatóak.

  Templombúcsú, egyházközségi nap és jubiláns házaspárok találkozója

  2018. 09. 23. A Bazilika Szent Mihály búcsúját szeptember 30-án, vasárnap az este fél 7-kor kezdődő szentmisében tartjuk. A szentmisét és a körmenetet Stefán Secka püspök úr, a szepesváraljai egyházmegye főpásztora fogja bemutatni és vezetni. Erre az ünnepi alkalomra szeretettel hívjuk a Bazilikát szerető és ide imádkozni járó Testvéreket.

  Szeptember 29-én, - a templombúcsúnk előtti szombaton, az egyházközség napját a Szent Imre Katolikus Általános Iskola Kossuth utcai épületében tartjuk meg, ahol lesz: szabadtéri főzés, "kíváljuk meg egymást azzal, amit sütöttünk-főztünk" vendéglátás, a plébániai közösségek életével való ismerkedés, valamint sok hasznos információ. A de. 9-től du. 2-ig tartó programra szeretettel várunk mindenkit!
  Este pedig a bazilikában idén is megrendezzük a jubiláns házaspárok találkozóját. Az esti szentmisére és az azt követő agapéra szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akik 5, 10, 15, 20...65, 70 éve kötöttek szentségi házasságot. Kérjük a jubilánsokat, hogy a sekrestyében vagy a plébánián mielőbb jelentkezzenek.

  Veni Sancte és hittan órák

  2018. 09. 23. A tanév elkezdésével - az iskolákban a HITOKTATÁS IS MEGKEZDŐDÖTT. A közös Veni Sancte és tanszermegáldás a Bazilikában szeptember 2-ánn a fél 9-kor kezdődő szentmisében volt.
  Kérjük a kedves szülőket, hogy nagy gonddal kísérjék figyelemmel gyermekeiknek a hittanórákon és a vasárnapi szentmiséken való részvételét.

  A nem egyházi iskolába járóknak az elsőáldozásra és bérmálkozásra való templomi felkészítő hittanra szeptember 30-ig kell jelentkezni a plébánián, vagy a sekrestyében, mely október közepétől szombatonként az elsőáldozóknak 9, a bérmálkozóknak 10 órakor lesz a Jézus Szíve kápolnában.

  Koncert

  2018. 09. 04. 2018. szeptember 5-én, szerdán este egy texasi kórus lesz a vendégünk, akik már a bazilikai esti szentmisén is fognak énekelni, utána pedig ingyenes koncertet tartanak, amelyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

  Kisboldogasszony templom búcsúja

  2018. 09. 04. A következő vasárnap (szeptember 9-én) lesz a Kisboldogasszony templom búcsúja. Az ünnepi szentmise és körmenet de. 10 és du. 4 órakor kezdődik, amelyet de. Racs Csaba teológiai tanár, egerbaktai, du. Török László teológiai tanár, mezőkövesdi pléános atyák vezetnek. A délutáni szentmise előtt fél 4-kor kerül sor Dr. Vizy Miklós egykori szervező lelkész emléktáblájának megáldására.

  Turisztikai hirdetés

  2018. 08. 28. Augusztus 29-én, szerdán a Bazilikában: 9-13 óra között az egyházmegye katolikus oktatási intézményeinek tanévnyitó szakmai napja lesz, amelyre közel 1800 pedagógust várunk. Ezért

  a szokásos déli orgona-bemutató elmarad, és a turisták sem látogathatják napközben a Bazilikát.

  Veni Sancte

  2018. 08. 28. Szeptember 2-án, vasárnap a fél 9-es szentmisén lesz a közös Veni Sancte és tanszermegáldás szertartása, amelyben a diákokért, tanítókért, tanárokért, nevelőkért, oktatókért, óvónőkért, és természetesen a gyermekek legfőbb nevelőiért: a szülőkért száll Istenhez imádságunk.

  Nagyboldogasszony ünnepe

  2018. 08. 15. Augusztus 15-én, szerdán, Nagyboldogasszony napján a Bazilikában ünnepi rend szerint (7, fél 9, 10 és este fél 7-kor lesznek a szentmisék).
  A fél 12–es szentmise elmarad, mivel az Érseki Papnevelő Intézet (Szeminárium) kápolnájának búcsúi szentmiséje 11-kor kezdődik, s oda hívják és várják a szemináriumot szerető, és a kispapokért sokat imádkozó kedves testvéreket.
  A búcsúi szentmisét Czapkó Mihály teológiai tanár, a szeminárium új prefektusa mutatja be.

  Jézus Szíve litánia

  2018. 05. 28. Június a Jézus Szíve tiszteletére szentelt hónap, ezért a hónap minden napján
  az esti szentmise után közösen el fogjuk imádkozni a Jézus Szíve litániát
  a felajánló imádsággal.
   

  Te Deum

  2018. 06. 04. A következő vasárnap, június 10-én a fél 9-es szentmisén lesz a tanév végi közös hálaadásunk: a Te Deum.

  Csíksomlyói zarándolkat

  2018. 02. 27.
  2018. május 18-21. között idén is lesz autóbuszos zarándoklat
  a Csíksomlyói búcsúra.
  A részletes program a plakáton megtekinthető.

  Részvételi díj: 40. 000 Ft/fő, mely tartalmazza az utazást, utasbiztosítást és a félpanziós ellátást valamint a belépőt a tordai sóbányába.
  Kérjük, hogy a részvételi szándékukat minél előbb jelezzék.
  A jelentkezés 20. 000 Ft/fő foglaló ellenében még lehetséges!
  Jelentkezni: Bazilika sekrestyéjében, vagy Bótáné Rékánál: a 20/348-1403-as telefonszámon lehet.

  Lelkigyakorlattal egybekötött zarándoklat Franciaországi kegyhelyekre

  2018. 01. 17. Lelkigyakorlattal egybekötött zarándoklat indul az egri Bazilikából Franciaországi kegyhelyekre 2018. június 23- július 8 között.
  A részvételi díj tartalmazza az utazás költségeit, az utasbiztosítást, a szállást és a félpanziós ellátást. Jelentkezni lehet az Egri Bazilika sekrestyéjében foglaló ellenében március 15-ig. Részletfizetés is lehetséges május 30.-ig.
  További részleteket ide kattintva olvashatnak, vagy telefonon Bótáné Rékánál a 20-348-1403 telefonszámon kérhetnek.

  Lorettói litánia

  2018. 05. 01. Május a Szűz Anya hónapja, ezért e hónap minden napján a Bazilikában
  az esti szentmise előtt, 18.00-tól a lorettói litániát imádkozzuk.
   

  Pünkösd

  2018. 05. 20. Május 19-én, szombaton az esti szentmise után 8 órától Urbán Péter karnagy úr és Denk Viktória közreműködésével "pünkösdváró" koncert volt.

  Pünkösdvasárnap a Bazilikában a de. 10 órai szentmisén Érsek atya az egri egyházközségek mintegy 110 fiatalját a bérmálás szentségében részesíti. Ezért a fél 12-es szentmise a bérmálás befejezése után kb. 12 órakor fog kezdődni.
  Imádkozzunk a bérmálkozókért, hogy nyitott lélekkel várják, fogadják és őrizzék a Szentlélek kegyelmeit.

  Az esti szentmise végén a húsvéti gyertyát, - amely eddig az oltár mellett égett - a keresztelőkúthoz visszük kifejezve ezzel azt, hogy a mai nappal befejeződik a húsvéti időszak.
  A harangszóra ismét az ÚRANGYALA IMÁDSÁGÁT fogjuk imádkozni.
  Pünkösd vasárnapján a szokásos feltételek (gyónás-áldozás-pápa szándékára való imádkozás) és a Jöjj Szentlélek himnusz éneklésén való részvétellel teljes búcsú nyerhető.

  Pünkösdhétfőn -amely Szűz Mária, az Egyház Anyja ünnepe is - elkezdődik az évközi időszak második része. A Bazilikában hétköznapi rend szerint lesznek a szentmisék: reggel 7 és 8, valamint este fél 7-kor.

  Elsőáldozás és bérmálkozás

  2018. 05. 01. Pünkösd ünnepén, május 20-án a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise keretében Érsek atya az egri egyházközségek fiataljainak a bérmálás szentségét fogja kiszolgáltatni.
  Ezért a fél 12-es szentmise a bérmálás befejezése után kb. 12 órakor fog kezdődni.

  Egyházközségünkben az elsőáldozás május 6-án a fél 12-es szentmisében volt.  

   

  Húsvét

  2018. 04. 01.
  A Kedves Testvéreknek és szeretteiknek ISTENTŐL MEGÁLDOTT,
  KEGYELMEKBEN GAZDAG HÚSVÉTOT
  kívánunk.

  Egyben hálásan köszönjük mindazoknak a MUNKÁJÁT, ADOMÁNYÁT és SEGÍTSÉGÉT, akik hozzájárultak ahhoz, hogy templomunk a húsvéti ünnepekre szép és a feltámadás ünnepléséhez méltó legyen. Köszönjük a kispapok, az énekkar és mindenki szolgálatát, akik közreműködtek a szertartások áhítatos előkészítésében.

  Húsvétvasárnap minden szentmise után megáldjuk a HÚSVÉTI ÉTELEKET. Ilyen szentelt étellel kínáljuk a templom ajtóban a szentmiséről távozókat is.
  Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket arra, az Egyház ősi hagyománya szerint a húsvéti időben (Pünkösdig) az Úrangyala imádság helyett a MENNYNEK KIRÁLYNÉ ASSZONYA imádságot mondjuk.
  HÚSVÉT MÁSODIK NAPJÁN, - ugyan nem kötelező ünnep - de a Bazilikában ünnepi rend szerint (7, 8.30, 10, 11.30, 18.30) lesznek a szentmisék.

  Kis zenés áhítat az Egri Bazilikában

  2018. 04. 04. Április 8-án az esti szentmise után ismét lesz „Kis zenés áhítat a bazilikában”. Vendégeink: a máriabesnyői Szent Ferenc Gyermek Schola tagjai már a szentmisén is fognak énekelni.

  Nagyheti liturgia a Bazilikában

  2018. 03. 26. Nagyszerdán:
  • az esti szentmise előtt 6 órakor Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  A SZENT HÁROMNAP ALATT a belvárosban lévő CISZTER – MINORITA – SZENT ANNA templomokban nem lesz szertartás. Kérjük, hogy a Bazilikában, (az Érsek Atya által vezetett liturgián) minél többen vegyünk részt!
  Ezekben a napokban reggel nincs szentmise, de a Bazilika 8 órától az imádkozók számára nyitva lesz. – Kérjük, hogy aki csatlakozik a „hozz egy szál virágot Jézus sírjára” kezdeményezéshez, az felajánlását csütörtök délig hozza el.

  Nagycsütörtökön
  • - délelőtt 9 órakor Érsek Atya az egyházmegye papságával és a bérmálkozók jelenlétében OLAJSZENTELÉSI SZENTMISÉT végez, amelynek keretében beiktatja a káptalan új tagjait.
  • - este 6 órakor Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk, majd a fél 7-kor kezdődő, az UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE végzett szentmise után (8 órától) virrasztás is lesz.
  Nagypénteken (amely egyben szigorú böjti nap!)
  • - délelőtt 9-kor a KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG imádságait egyházközségünk tagjai végzik
  • - délután 3 órakor kezdődik URUNK SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE.
   Előtte (fél 3-kor) Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk.
   Ezen a napon kell elkezdeni az IRGALMASSÁG KILENCEDET is.
  • - este 8-tól keresztúti ájtatosság lesz a Servita templomtól a VÁR KÁLVÁRIADOMBJÁRA
  Nagyszombaton
  • - délelőtt 9-től ZSOLOZSMÁRA és SZENTSÍR LÁTOGATÁSRA várjuk a Kedves Testvéreket.
  • - este 8 órakor kezdődik a HÚSVÉTI VIGILIA SZERTARTÁSA, ami a föltámadási körmenettel fejeződik be.

  A húsvéti ételeket Húsvétvasárnap a szentmisék végén áldjuk meg.

  Nagyböjt

  2018. 02. 13. Február 14-én, hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjt.

  Pénteken az este háromnegyed 6-kor kezdődő keresztúti ájtatosság imádságait ezen a héten a Fertálymesteri Testület tagjai végzik.

  Nagyböjt péntekjein teljes búcsút nyerhet az, aki a szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza az: Íme, jóságos Jézusom kezdetű imádságot, amelyet megtalálhatunk a Bazilikában lévő feszületek előtti térdeplőkön és az újságos asztalon is.

  Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket, hogy bűnbánatunk jeleként Anyaszentegyházunk - nagyböjt péntekjein - a húsételektől való megtartóztatást kéri tőlünk.
  Isten iránti szeretetből örömmel hozzuk meg ezt az áldozatot.

  Jegyeskurzus

  2018. 02. 13. Nagyböjt szombatjain fél 4-től jegyeskurzusra hívjuk az ez évben a Bazilikában házasságot kötni szándékozó jegyespárokat a Bazilika Jézus Szíve kápolnájába.

  Farsangi bál

  2018. 01. 15. Egyházközségünk hagyományos farsangi bálja idén február 10-én 19.00-tól lesz.
  Helye: a Bartók Béla téri gyakorlóiskola új rendezvényterme.
  A vacsorát is tartalmazó báli költségekre felnőttektől 3.500, diákoktól 1.500, támogatóinktól pedig 500,-Ft adományt kérünk.
  A bálra tombolatárgyak felajánlását örömmel fogadjuk és tisztelettel kérjük, ezeket a sekrestyében vagy a plébániai irodában lehet leadni. Minden felajánlást és a támogatást hálásan köszönünk.
  Jelentkezni február 6-ig lehet.

  Bazilikába járó gyermekek énekkara

  2017. 09. 17. Az Eucharisztikus Kongresszusra is készülve megalakult a Bazilikába járó gyermekek énekkara. Biztatjuk azokat a 9-16 év közötti gyermekeket, akik szívesen részt vennének Isten dicséretére ebben a nagyon szép feladatban, hogy csatlakozzanak. Az énekkart Szabó József Béla atya vezeti és a próbák pénteken 5 órától vannak a Jézus Szíve kápolnában.

  Megszentelt élet napja - Gyertyaszentelő Boldogasszony

  2018. 01. 28. Február 2-án, pénteken Urunk bemutatásának – Gyertyaszentelő Boldogasszonynak - ünnepén a gyertyaszentelés szertartását a Bazilikában a reggel 7, és a du 5 órakor kezdődő szentmisében végezzük.
  Délelőtt az időseket és betegeket látogatjuk meg, hogy elsőpénteki szentgyónásukat és szentáldozásukat ők is elvégezhessék.
  Ez a nap a szerzetesi hívatásokért való könyörgő nap. Ezért Érsek atya - az egyházmegyében élő szerzetesekkel-szerzetesnőkkel együtt - mindannyiunkat du. 5 órára a Bazilikába hív, ahol gyertyaszenteléssel egybekapcsolt szentmisét mutat be.
  Természetesen ezen a napon este külön esti szentmise már nem lesz.

  Vízkereszt

  2018. 01. 03. Urunk megjelenését, Vízkeresz napját január 6-án ünnepeljük. Ezen a napon a hívek számára kötelező a szentmisén való részvétel, ezért a Bazilikában délelőtt 7, 8 és 10 órakor, este pedig fél 7-kor lesznek a szentmisék.
  A vízmegáldást az előesti és a délelőtt 10 órai szentmisében végezzük.

  A 10 órai szentmisét Érsek atya fogja bemutatni, akit 25 évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa Rómában Vízkereszt napján szentelt püspökké. E jeles évfordulón szeretettel köszöntjük, és imádkozunk érte, hogy egyházmegyénk főpásztoraként Isten bőséges áldása kísérje életét és főpásztori szolgálatát.

  Akik lakásukat, otthonukat szeretnék megáldatni, azok a címüket és telefonszámukat írassák fel a plébánián, vagy a sekrestyében.

  1 2 345