Archívum

1 2 345

Szentlélek szeminárium

2017. 12. 06.
Az egri Bazilika és a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében Szentlélek szeminárium indul
2018. január 13-március 18-ig a Szent János Házban.
A szeminárium 10 héten át tart, szombatonként 16-tól 18 óráig,
Szabó József spirituális atya és Koós Ede prefektus atya vezetésével.

Jelentkezni január 6-ig lehet a Bazilika sekrestyéjében
ill. a szeminárium portáján található, vagy az innen letölthető jelentkezési lap kitöltésével és leadásával.
További információ a +36/30/260-5778 telefonszámon kérhető.
Azok jelentkezését várjuk, akik 5 éven belül nem végezték el a Szentlélek szemináriumot.

Karácsony

2016. 12. 18. December 24-én, advent 4. vasárnapján a fél 9-kor kezdődő szentmiséhez kapcsolódóan a Szent Imre Katolikus Ált. Iskola pásztorjátéka és utána az Ifjúsági Énekkar zenés áhítata lesz.

Aznap az esti szentmise elmarad, mivel ez már szenteste, s az éjfélkor kezdődő szentmisével fogjuk Megváltónknak születését ünnepelni.
Ezen a napon 14 órától 22 óráig a Bazilika ZÁRVA LESZ.
23 órától pedig orgonakoncert várja az éjféli misére érkezőket.

A karácsony éjféli és első napi perselyadományainkkal a papnevelést fogjuk támogatni.

December 25-én, hétfőn, karácsony ünnepén, valamint december 26-án, karácsony második (Szent Istvánnak, az egyház első vértanújának) napján ünnepi rend szerint délelőtt 7, fél 9, 10, fél 12-kor, és este fél 7-kor lesznek a szentmisék.

Hálásan köszönve a templomunk karácsonyra való díszítéséért és a liturgia szépségéért vállalt fáradozásokat, a fenyőfák felajánlását, a papnevelő intézet javára adott karácsonyi perselyadományokat, a jókívánságokat, s mindazt, amivel az ünnep szépségéhez és áhítatához hozzájárultak, a Kedves Testvéreknek, szeretteiknek Istentől megáldott, boldog, békés Karácsonyt kívánunk!

Szent János napi borszentelés

2017. 12. 24. December 27-én, szerdán Szent János apostol, egyházmegyénk védőszentjének ünnepén a reggel 7, és 8 órai szentmisét követően a Bazilikában délelőtt 10 órakor is lesz szentmise a Bazilikában, amely végén megtartjuk a hagyományos Szent János napi borszentelést.

Aprószentek

2017. 12. 24. December 28-án, csütörtökön Aprószentek ünnepén délután 3 órakor néhány perces harangozás lesz a meg nem született és csecsemőkorben elhunyt gyermekek emlékére.

Szent Család ünnepe és év végi hálaadás

2017. 12. 24. December 31-én, vasárnap Szent Család ünnepe és a polgári év utolsó napja lesz. A délelőtti szentmisék végén a családokra áldást kérve értük külön is imádkozunk.
Este pedig fél 7- kor az Érsek atya vezetésével ÉVVÉGI HÁLAADÁST TARTUNK. Isten iránti hálánk és köszönetünk jeleként minél többen vegyünk részt ezen a közös imádságon.

Advent

2017. 11. 27. A templomi adventi gyertyagyújtást a szombat esti szentmisék kezdetén és vasárnaponként fél 9-kor végezzük.

Az Érseki Palota és Látogatóközpont díszudvarán - az adventi idő szombatjain - du. fél 4-kor meggyújtjuk az adventi koszorú gyertyáját. – A negyediket az Érseki Papnevelő Intézet kispapjainak verses-zenés áhítata után.

Adventi gyóntatás

2017. 12. 17. December 16-án, szombaton elkezdődött az adventi gyóntatás, amely dec. 24-ig minden nap reggel 8-tól délig, illetve este 18-19.00-ig fog tartani.
8.00-10.00 10.00-12.00
December 16. szombat Csizmadia István Szabó József Béla
December 17. vasárnap Bazilika Bazilika
December 18. hétfő Deli Lajos Dolhai Lajos
december 19. kedd Füleczki István Filippe-Marie van Dael OSM
december 20. szerda Ailer Gellért Pawel Cebula OFM Conv
december 21. csütörtök Menyhárt József Szabó József
december 22. péntek Buda Péter Koós Ede
december 23. szombat Török László Czibere Zsolt
december 24. vasárnap Bazilika Bazilika
december 25. hétfő Bazilika Bazilika

Roráte misék

2017. 12. 04.    December 4. hétfőtől advent hétköznapjain reggel 6 órakor kezdődik a    Szent István Rádió által is közvetített ún. RORÁTE szentmise,    amelyben a kispapokkal együtt a reggeli dicséretet is imádkozzuk.
   A hajnali misén résztvevő iskolások, ministránsok utána közösen    reggeliznek a plébánián.
   A reggeli második szentmise a Mária kápolnában továbbra is 8 órakor    lesz.

Gergely-mise

2017. 10. 15. Novemberben minden nap a Bazilika Mária kápolnájában a 8 órai szentmisén - ún. „Gergely-misét” fogunk végezni. Elhunyt szeretteink nevét az erre a célra felajánlott adományainkkal együtt egy borítékba téve a plébánián vagy a sekrestyében leadhatjuk, s az ott szereplőkért fogjuk 30 napon keresztül a szentmisét bemutatni.

Kis zenés áhítat az Egri Bazilikában

2017. 11. 07. November 12-én vasárnap az esti szentmise után, 19.30-kor folytatódik a "Kis zenés áhítat az Egri Bazilikában" címmel indított sorozatunk, amelyben most a Kovács Csilla és Laczkó-Pető Balázs előadását hallhatjuk.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Veni Sancte és hittan órák

2017. 08. 27. A tanév elkezdésével - az iskolákban a HITOKTATÁS IS MEGKEZDŐDÖTT. A közös Veni Sancte és tanszermegáldás a Bazilikában szeptember 10-én a fél 9-kor kezdődő szentmisében volt.
Kérjük a kedves szülőket, hogy nagy gonddal kísérjék figyelemmel gyermekeiknek a hittanórákon és a vasárnapi szentmiséken való részvételét.

A nem egyházi iskolába járóknak az elsőáldozásra és bérmálkozásra való templomi felkészítő hittanra szeptember 30-ig kell jelentkezni a plébánián, vagy a sekrestyében. November 11-től, szombatonként az elsőáldozóknak 9, a bérmálkozóknak 10 órakor lesz a Jézus Szíve kápolnában.

Mindenszentek ünnepe és halottak napja

2017. 10. 30. November 1-jén, Mindenszentek ünnepén a Bazilikában a reggeli 7, 8 és esti fél 7-es szentmisén kívül délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.
Délután fél 4-kor kezdődik a hatvani temetőben a halottakért végzendő temetői ájtatosság. Ha valaki ezen a napon síremléket szeretne megáldatni, azt közvetlenül a temetői szertartás előtt ill. után fogjuk végezni.
Az esti szentmisével elkezdődik a "gergelymise-sorozat", amelybe úgy tudunk belekapcsolódni, hogy elhunyt szeretteink nevét - az erre a célra felajánlott adományainkkal együtt - egy borítékba téve a plébánián vagy a sekrestyében leadjuk, hiszen az ott szereplőkért fogjuk 30 napon keresztül a szentmisét felajánlani.

November 2-án, halottak napján a Bazilikában a reggel 7 órai szentmisét az összes elhunytakért ajánljuk fel, az este fél 7–kor kezdődőt pedig az egyházmegye elhunyt főpásztoraiért Érsek Atya fogja bemutatni.
A bazilikai szentmiséken kívül reggel 8 órakor a Hatvani temetőben is lesz szentmise, amit az oda eltemetettekért fogunk felajánlani.

November 1-8. között halottainkért felajánlható teljes búcsút nyerhetünk, ha a szentgyónás és szentáldozás mellett meglátogatunk egy temetőt, és ott áhítatos lélekkel imádkozunk az elhunytakért, ill. a pápa szándékára.

Mindenszentek és halottak napjához közeledve, szeretettel kérjük a Kedves Testvéreket, hogy a bazilikai mécsestartókra temetői, műanyag-bevonatú vagy teamécseseket ne helyezzenek el, mert ezek nagyon kormoznak. Csak az ott található, direkt templomi használatra készített, csökkentett kormozású mécseseket gyújtsák meg. Megértésüket köszönjük!

Rózsafüzér

2017. 10. 06. Október minden estéjén 6 órától a rózsafüzér közös imádkozására hívjuk a Kedves Testvéreket. Az előimádkozó csoportok beosztása a templomi hirdetőtáblán olvasható.

Katekumenátus

2017. 10. 15. Szerda este negyed 8-kor - a plébánia hittantermében – folytatódik az ún. katekumenátus (szentségek felvételére előkészítő felnőtt hittan), amelyre Zsolt atya szeretettel hívja az eddig még meg nem keresztelt, vagy bérmálkozásban és elsőáldozásban nem részesült felnőtteket.

Kis zenés áhítat az Egri Bazilikában

2017. 10. 09. Október 15-én vasárnap az esti szentmise után, 19.30-kor folytatódik a "Kis zenés áhítat az Egri Bazilikában" címmel indított sorozatunk, amelyben most a kispapok gregorián énekét hallhatjuk.

Zarándoklat Medjugorjéba

2017. 08. 08. 2017. október 19 - 23-ig autóbuszos zarándoklat indul Medjugorjéba.
Szállás: 2-3 ágyas szobákban
Ellátás: félpanziós
Részvétel költsége: 22.000 Ft + 80 Euró, mely tartalmazza
az utasbiztosítást is. (5 nap – 4 éjszaka)
Jelentkezni, szeptember 30 –ig, 22.000 Ft foglaló ellenében lehetséges, Egerben, a bazilika sekrestyéjében, vagy telefonon Bótáné Rékánál a 20-348-1403 telefonszámon lehet.
További részletek ide kattintva olvashatóak.

X. Egyházmegyei ministránstalálkozó

2017. 10. 05. Október 7-én, szombaton a Bazilikában egyházmegyei ministránstalálkozó lesz. A találkozó részletes programja az egri egyházmegye honlapján olvasható.

Mivel ez egész napos program, ezért

a szokásos déli orgona-bemutató elmarad, és a turisták sem látogathatják napközben a Bazilikát.

Templombúcsú, egyházközségi nap és jubiláns házaspárok találkozója

2017. 09. 04. A Bazilika Szent Mihály búcsúját október 1-jén, vasárnap tartjuk.

Szeptember 30-án, - a templombúcsúnk előtti szombaton, amikor az egyházközségi napot fogjuk tartani -, hagyományteremtő szándékkal rendezzük meg a jubiláns házaspárok találkozóját. Az esti szentmisére és az azt követő agapéra szeretettel hívjuk és várjuk egyházközségünknek azokat a házaspárjait, akik 5, 10, 15, 20 (és így tovább) éve kötöttek szentségi házasságot.
Kérjük a jubiláló házaspárokat, hogy részvételi szándékukat a sekrestyében vagy a plébánián mielőbb jelezzék.

Böjte Csaba testvér Egerben

2017. 09. 04. Böjte Csaba testvér szeptember 7-én, csütörtökön a fertálymesterek meghívására Egerbe látogat. Du. 4 órakor a Hotel Egerben tart előadást, majd a Szent István Rádió által közvetített fél 6-kor kezdődő elsőcsütörtöki szentségimádás után este fél 7-kor a Bazilikában mutat be szentmisét, amelynek perselyadományával a dévai alapítványt támogathatjuk.

Kis zenés áhítat az Egri Bazilikában

2017. 08. 25.
Szeptember 3-án, az esti szentmise után 19.30-tól folytatódik
a „Kis zenés áhítat az Egri Bazilikában” címmel indított
elsővasárnap esti sorozatunk, amelyben most
az egri bazilika ifjúsági énekkara fog közreműködni.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Iskolai tanévnyitók a Bazilikában

2017. 08. 27. Szeptember 1-jén, pénteken 8 órakor a Szent Imre Katolikus Általános Iskola,
fél 10-kor az Andrássy Gyula Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola,
11-kor pedig a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium
tarja az ünnepélyes tanévnyitóját a Bazilikában.
Ezen a napon a szokásos déli orgonakoncert egy órával később kezdődik.

Turisztikai hirdetés

2017. 08. 21. Augusztus 24-én, csütörtökön a Bazilikában: 9-13 óra között az egyházmegye katolikus oktatási intézményeinek tanévnyitó szakmai napja lesz, amelyre közel 1800 pedagógust várunk. Ezért ebben az időben a Bazilika turisták számára nem lesz látogatható.

Búcsúk Egerben

2017. 08. 21. Augusztus 27-én vasárnap 2 templombúcsú lesz Egerben:

a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisével ünneplik a Lajosvárosi-plébániatemplom búcsúját, ahol a körmenet után az egyházközség tagjai a jelenlévőket agapéra is várják.


Délután 4 órakor kezdődik a Rókus kápolna búcsúja, amely Eger Város fogadalmi búcsúünnepe a több mint 300 évvel ezelőtti pestisjárvány elmúltáért.

Szent István király ünnepe

2017. 08. 20. Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a hagyományoknak megfelelően délután 5-kor Érsek Atya vezetésével a Bazilikában lesz a kenyérmegáldással egybekapcsolt városi ünnepi szentmise, amelyre mindenkit szeretettel hívunk.
A szentmise után az érsekség díszudvarában Szent István szobrának megáldása, majd a plébánián a Böjte Csaba gyermekotthonából Egerben nyaraló gyermekek búcsúztatása lesz.

Nagyboldogasszony ünnepe

2017. 08. 14. A Bazilikában augusztus 14-én az esti szentmise végétől éjfélig az idén is bekapcsolódunk a „Virrasztás Magyarországért” országos imádságba, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A virrasztó szentségimádást a karizmatikus közösség tagjai vezetik.

Augusztus 15-én, kedden, Nagyboldogasszony napján a Bazilikában ünnepi rend szerint (7, fél 9, 10 és este fél 7-kor lesznek a szentmisék).
A fél 12–es szentmise elmarad, mivel az Érseki Papnevelő Intézet (Szeminárium) kápolnájának búcsúi szentmiséje 11-kor kezdődik, s oda hívják és várják a szemináriumot szerető, és a kispapokért sokat imádkozó kedves testvéreket.
A búcsúi szentmisét Linczenbold Levente teológiai tanár, tardi plébános mutatja be.

Szovátai gyermekek táboroztatása

2017. 07. 31. 2017. augusztus 16-21 között Böjte Csaba testvér szovátai gyermekotthonából 20 gyermek részére Egerben nyári tábort terveznek.
A gyerekeket napközben 2 velük jövő nevelő fogja az egyes programokra kísérni.
A szervezők olyan családok jelentkezését várják, akik egy hétre 2-3 gyermek befogadását és ellátását szívesen vállalnák, vagy a költségekhez hozzájárulnának.

Hatvani temető kápolnájának Havas Boldogasszony búcsúja

2017. 07. 31.

A Hatvani temetőkápolna Havas Boldogasszony búcsúját az augusztus 6-án, vasárnap délután fél 5-kor kezdődő és körmenettel egybekapcsolt szentmisében tartjuk, de a temető kápolnájában délelőtt fél 10-kor is lesz szentmise.

Kis zenés áhítat az Egri Bazilikában

2017. 07. 28.

Augusztus 6-án, az esti szentmise után folytatódik a
„Kis zenés áhítat az Egri Bazilikában” címmel
indított (elsővasárnapi) sorozatunk, amelyben most közreműködnek:
Dudás Anna, Faludi Zsuzsa, Nyíri Zsuzsa és Birincsik Péter,
akik az énekhang, fuvola és orgonajáték által dicsérik Istent.

Seregély István érsek atya hálaadó szentmiséje

2017. 07. 25.
Dr. Seregély István nyugalmazott érsek atya,
püspökké szentelésének 30. évfordulóján
hálaadó szentmisét mutat be az Egri Bazilikában.

Időpont: 2017. 07. 25.-én, kedd, 18.30

Mindenkit szeretettel várunk, hogy együtt ünnepeljünk, és hálát adjunk eddigi szolgálatáért, kérve további életére az Isten áldását.

A Bazilika felszentelésének 180. évfordulója

2017. 05. 02.
A Bazilika felszentelésének 180. évfordulója kapcsán
május 6-án este fél 8-tól Urbán Péter és Birincsik Péter
közös orgonakoncertet tartott.
Május 7-én, Húsvét 4. vasárnapján a Bazilikába ellátogatók délután a Bazilikáról készült kisfilmet tekinthették meg,
fél 5-től pedig a Jónás könyve c. zenés áhítatot
láthatták és hallhatták.

Fatimai zarándoklat

2017. 02. 27.
"Végül azonban Szeplőtelen Szívem győzedelmeskedni fog"
Lelkigyakorlattal egybekötött zarándoklat indul az Egri Bazilikából FATIMÁBA, ahol 100 évvel ezelőtt három pásztorgyermeknek megjelent a Szűzanya.
Időpontja: 2017. augusztus 26-szeptember 10.
Lelki vezetője: Füleczki István atya.
Útvonal: Eger - Torino (Bosco Szent János) - Ars sur Formans (Vianney Szent János) LOURDES - Oviedo - Santiago de Compostella (Szent Jakab sírja) - FATIMA - Avila (Avilai Szent Teréz) - Castellon - Manresa, Monserat (Loyolai Szent Ignác) - Girona - Savona - Eger
További részletek a plakáton olvashatóak.

34. Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat

2017. 05. 28. 2017. július 12-16. között rendezik meg a 34. Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlatot, amelynek részletes programját ide kattintva olvashatjuk.
A találkozó mottója: Kaptunk jelet!

Kis zenés áhítat az Egri Bazilikában

2017. 06. 24. Szeretettel tájékoztatjuk a kedves testvéreket, hogy júliustól, az elsővasárnapi esti szentmisék után - havi rendszerességgel - „Kis zenés áhítat az Egri Bazilikában” címmel zenei sorozatot indítunk.
Az első ilyen zenei áhítat – Szabó József Béla atya közreműködésével - július 2-án, vasárnap (a Magnificat „születésnapján”) Szűz Mária Erzsébetnél történt látogatásának ünnepén lesz.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

Jegyeskurzus

2017. 06. 05. A Bazilika Jézus Szíve kápolnájában június 10-én, szombaton du. fél 4-kor elkezdődött a 2. jegyeskurzus, amelyre az idén házasságot kötni szándékozó jegyespárokat hívjuk és várjuk.

 

Szépasszonyvölgyi kápolna búcsúja

2017. 05. 25. Július 2-án, vasárnap reggel 8 órakor kezdődik a szépasszonyvölgyi kápolna búcsúi szentmiséje, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

 

Jézus Szíve litánia

2017. 05. 28. Június a Jézus Szíve tiszteletére szentelt hónap, ezért a hónap minden napján
az esti szentmise után közösen el fogjuk imádkozni a Jézus Szíve litániát
a felajánló imádsággal.
 

Nyári oratórium

2017. 06. 05. Plébániánk nyári oratóriuma (napközis tábora) az idén a tanév befejezése után június 19-23 között lesz.
A Segítő Szűz Mária Főiskolás Leánykollégiumban pedig június 26 - július 7 között.

Tartósélelmiszer-gyűjtés

2017. 06. 05. A Verbiták júliusban Kőszegen gyermek és ifjúsági táborokat szerveznek, amelyhez tartósélelmiszer-támogatást kérnek. Június 26-án fogják elvinni az addig összegyűjtött tartós élelmiszereket, amit a táborozók nevében előre is hálásan köszönnek.

Úrnapja

2017. 06. 12. A következő vasárnap, június 18-án (Úrnapján) a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmiséhez kapcsolódóan tartjuk meg az úrnapi körmenetet.
Kérjük mindazokat, akik az oltárokat és az egyes sátrakat szokták készíteni, vagy a körmenet megszervezésében segédkeznek, hogy vállalják most is ezt a fáradságos, de az Oltáriszentség iránti szeretet kifejezését jelentő feladatot.
Külön kérjük az ELSŐÁLDOZÓKAT és a GYERMEKEKET, hogy az úrnapi körmenetben az Oltáriszentség előtt hintsék a virágszirmokat, a lelkiségi mozgalmakhoz tatozókat pedig, hogy a gyerekek számára gyűjtsenek virágszirmokat, s virágadományokkal járuljanak hozzá az úrnapi díszítéshez, amit előre is hálásan köszönünk!

Tanév végi hálaadások

2017. 06. 12. Június 13-án, kedden a Bazilikában közel 1500 pedagógus és diák részvételével délelőtt 10 órától az egyházmegye katolikus oktatási intézményeinek közös tanév végi hálaadása lesz.

Június 15-én, csütrötökön 9 órától a Szent Imre Kat. Ált. Iskola, június 16-án, pénteken pedig a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium tanév végi hálaadása lesz a Bazilikában.

Te Deum

2017. 06. 05. A következő vasárnap, június 11-én: Szentháromság ünnepén a fél 9-es szentmisén lesz a tanév végi közös hálaadásunk: a Te Deum.

Virrasztás az egri várban

2017. 06. 05. virrasztás 2017.06.09. Az egri karizmatikus imaközösség június 9-én, pénteken este 6 órától másnap reggelig a vár golgotai keresztjeinél imavirrasztást szervez, amelyre mindenkit szeretettel várnak. A várba este 9 óra után csak az ún. felső kapun keresztül lehet bemenni.
További részletek a képre kattintva olvashatók.
 

Elsőáldozás és bérmálkozás

2017. 05. 16. Pünkösd ünnepén, június 4-én a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise keretében Érsek atya az egri egyházközségek fiataljainak a bérmálás szentségét fogja kiszolgáltatni.
Ezért a fél 12-es szentmise a bérmálás befejezése után kb. 12 órakor fog kezdődni.

Egyházközségünkben
az elsőáldozás május 14-én a fél 9-es szentmisében volt.

 

Lorettói litánia

2017. 05. 02. Május a Szűz Anya hónapja, ezért e hónap minden napján a Bazilikában
az esti szentmise előtt, 18.00-tól a lorettói litániát imádkozzuk.
 

Csíksomlyói zarándolkat

2017. 02. 27.
2017. június 2-5. között idén is lesz autóbuszos zarándoklat
a Csíksomlyói búcsúra.
A részletes program a plakáton megtekinthető.

Részvételi díj: 38. 000 Ft/fő, mely tartalmazza az utazást, utasbiztosítást és a félpanziós ellátást.
Kérjük, hogy a részvételi szándékukat minél előbb jelezzék, de legkésőbb: 2017. április 15-ig.
A jelentkezés 20. 000 Ft/fő foglaló ellenében lehetséges.
Jelentkezni: Bazilika sekrestyéjében, vagy Bótáné Rékánál: a 20/348-1403-as telefonszámon lehet.

Rózsafüzér társulatok találkozója

2017. 05. 11. Dr. Ternyák Csaba egri érsek újévi körlevelében hirdette meg május 13-ra a Rózsafüzér Társulatok Találkozóját az egri bazilikába.
A programra az egyházmegye papságát és a rózsafüzér társulatok tagjait hívták meg. A májusi szombatra mintegy háromezer zarándokot várnak, így ez az egri főegyházmegye történetének egyik legnagyobb rendezvénye lesz.
A résztvevők előadást hallanak majd a fatimai jelenések történetéről, üzenetéről, a szemlélődő rózsafüzér imádságról. Tanúságtevők szólnak a fertálymesteri imacsoportról, a rózsafüzér szerepéről a papi hivatásban és bemutatkoznak fiatal rózsafüzéresek is.
11 óra 30 perctől szentmisét mutat be Ternyák Csaba egri érsek. A délután folyamán megáldják a zarándokok rózsafüzéreit, majd a hívek közösen mondják el a rózsafüzér imádságot képmeditációval.
A zarándokok nagy számára tekintettel az egri bazilika melletti téren kivetítőn is követni lehet a nap programjait, emellett a Dobó téri minorita templomban, a ciszterci templomban és a barátok templomában is lesz kivetítés.
A találkozó részletes programja az egri egyházmegye honlapján olvasható .

Húsvét

2017. 04. 16.
A Kedves Testvéreknek és szeretteiknek ISTENTŐL MEGÁLDOTT,
KEGYELMEKBEN GAZDAG HÚSVÉTOT
kívánunk.

Egyben hálásan köszönjük mindazoknak a MUNKÁJÁT, ADOMÁNYÁT és SEGÍTSÉGÉT, akik hozzájárultak ahhoz, hogy templomunk a húsvéti ünnepekre szép és a feltámadás ünnepléséhez méltó legyen. Köszönjük a kispapok, az énekkar és mindenki szolgálatát, akik közreműködtek a szertartások áhítatos előkészítésében.

Húsvétvasárnap minden szentmise után megáldjuk a HÚSVÉTI ÉTELEKET. Ilyen szentelt étellel kínáljuk a templom ajtóban a szentmiséről távozókat is.
Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket arra, az Egyház ősi hagyománya szerint a húsvéti időben (Pünkösdig) az Úrangyala imádság helyett a MENNYNEK KIRÁLYNÉ ASSZONYA imádságot mondjuk.
HÚSVÉT MÁSODIK NAPJÁN, - ugyan nem kötelező ünnep - de a Bazilikában ünnepi rend szerint (7, 8.30, 10, 11.30, 18.30) lesznek a szentmisék.

Nagyheti liturgia a Bazilikában

2017. 04. 09. (Fájdalmas) Péntek (április 7.)
 • - 17.45 Keresztút
 • - 18.30 Lelkigyakorlat (szentmise, szentbeszéd)

Szombat (április 8.)
 • - 6 órakor Rózsafüzér
 • - 18.30 Lelkigyakorlat (szentmise, szentbeszéd)

Virágvasárnap (április 9.)
 • - fél 9 elsőáldozásra és bérmálkozásra készülők kiválasztási szertartása és a Szent Imre Katolikus Ált. Iskola diákjainak passiójátéka.
 • - 10 órakor Érseki szentmise barkaszenteléssel, a húsvét éjszakai liturgiában a beavató szentségekben részesülők kiválasztási szertartásával, az egri egyházközségek fiataljainak részvételével.
 • - 6 órakor ünnepi vesperás
 • - 18.30 Lelkigyakorlat (szentmise, szentbeszéd)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

A SZENT HÁROMNAP ALATT a CISZTER – SZENT ANTAL (minorita) – SZENT ANNA templomokban nem lesz szertartás.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

A BAZILIKÁBAN AZ ÉRSEK ATYA ÁLTAL VEZETETT LITURGIÁK

Nagycsütörtökön
 • - délelőtt 9 órakor az egyházmegye papságának jelenlétében OLAJSZENTELÉSI SZENTMISE.
 • - este 6 órakor Jeremiás próféta siralmai, majd a fél 7-kor kezdődő, az UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE végzett szentmise után VIRRASZTÁS lesz.

Nagypénteken (amely egyben szigorú böjti nap)
 • - délelőtt 9 órakor a KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG imádságait egyházközségünk tagjai végzik.
 • - délután fél 3-kor Jeremiás próféta siralmai
 • - délután 3 órakor kezdődik URUNK SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE
 • - este 8 órakor a Servita templomtól a VÁR KÁLVÁRIADOMBJÁra keresztút

Nagyszombaton
 • - délelőtt 9. órakor zsolozsma és SZENTSÍR LÁTOGATÁS
 • - este 8 órakor kezdődik a HÚSVÉTI VIGILIA SZERTARTÁSA, ami a föltámadási körmenettel fejeződik be.

Húsvétvasárnap
 • - a szentmisék végén a húsvéti ételek megáldása.

Húsvéthétfőn
 • - ünnepi rend szerint (7, 8.30, 10, 11.30, 18.30) lesznek a szentmisék

Isteni Irgalmasság VIII. Országos Konferenciája

2017. 03. 21.A Szegeden 2017. április 22-én tartandó Isteni Irgalmasság VIII. Országos Konferenciájára Egerből autóbuszon zarándoklat szerveződik, amelyre mindenkit szeretettel hívunk, hiszen az ezen való részvétel nagyban segíthet az Isten emberhez hajló irgalmas szeretetének mélyebb megtapasztalásában.
Részvételi díj: 4500 Ft.
Jelentkezni Bótáné Rékánál lehet a Bazilika sekrestyéjében.

Keresztút

2017. 02.27. Nagyböjt péntekjein a Bazilikában este háromnegyed 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk.
A keresztúti ájtatosságok alatt Katona István püspök atya gyóntat.

Nagypéntek

2017. 03. 25. Mivel nagypéntek (mely idén április 14-ére esik) munkaszüneti nap lett, ezért megnyílt annak lehetősége, hogy a Bazilikában a nagypénteki szertartást Urunk halálának időpontjában: délután 3 órakor kezdjük.

Este 8 órakor pedig a servita plébánia szervezésében fáklyás keresztúti ájtatosság lesz a VÁR KÁLVÁRIADOMBJÁN, amelyről több információt a hirdetőtáblai plakáton találunk.

Jegyeskurzus

2017. 02. 18. Nagyböjt szombatjain fél 4-től jegyeskurzusra hívjuk az ez évben a Bazilikában házasságot kötni szándékozó jegyespárokat a Bazilika Jézus Szíve kápolnájába.

 

Tartósélelmiszer-gyűjtés

2017. 03. 19. A Magyar Katolikus Püspöki Kar az elmúlt évekhez hasonlóan az idei nagyböjtben is meghirdette a tartós élelmiszergyűjtési akcióját, amely a jövő vasárnapig (március 26-ig) tart. A felajánlott élelmiszereket a mellékoltárnál lévő kosarakba tehetjük, vagy a sekrestyében adhatjuk le. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk, hiszen a templomainkban összegyűjtött élelmiszerek - amit a rászorulók között a karitász fog szétosztani - üzenetet is visznek magukkal: a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.
Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk. --- Isten áldja meg segítőkész családjainkat! Hálásan köszönjük minden kedves testvér jó szándékú adományát.

Nagyböjt

2017. 02. 27. Március 1-jén, hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt.
Azok számára, akik ezen a napon nem tudnak részt venni a szentmisén, a következő vasárnap is lesz hamvazás.
Hamvazószerdán a Bazilikában reggel 8 órakor a Szent Imre Katolikus Iskola, és a Ward Mária egri intézményének tanulói részvételével lesz a nagyböjtkezdő szentmise,
az esti szentmisét pedig érsek atya mutatja be, s végzi a hamvazás szertartását.

Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti nap, aminek a húsevéstől való tartózkodással ill. - a gyermekek és az idősek kivételével - a napi legfeljebb háromszori étkezéssel és csak egyszeri jóllakással tudunk eleget tenni.
Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket, hogy bűnbánatunk jeleként Anyaszentegyházunk - nagyböjt péntekjein - a húsételektől való megtartóztatást kéri tőlünk. Isten iránti szeretetből örömmel hozzuk meg ezt az áldozatot.

Ökumenikus imahét Egerben
2017. január 15-22.

2017. 01. 15. Az ökumenikus imahét helyszínei

Január 15. vasárnap
Minden felekezet-egyházközség a saját templomában a varánapi hivatalos istentiszteletén/ szentmiséjén nyitja meg az ökumenikus imahetet.
Ez a Bazilikában az este fél 7-kor kezdődő szentmise keretében lesz.
Nap Helyszín Igehirdető Liturgia vezető
Január 16. hétfő
du. 5 óra
Református templom Demkó Balázs
gk. parókus
Tóth Imre
ref. lelkész
Január 17. kedd
du. 5 óra
Baptista Imaház Aklan Béla Sándor
ev. lelkész
Zentai László
ny. bapt. lelkész
Január 18. szerda
du. 5 óra
Evangélikus templom Lengyel Gyula
erdőtelki plébános
Aklan Béla Sándor
ev. lelkész
Január 19. csütörtök
du. 5 óra
Bazilika Fabinyi Tamás
ev. püspök
Dr. Ternyák Csaba
érsek
Január 20. péntek
du. 5 óra
Ciszterci templom
(Taizé-i jellegű imaóra)
Tóth Imre
ref.lelkész
Koós Ede
prefektus, templomigazgató
Január 21. szombat
du. 5 óra
Református templom Zentai László
ny. bapt. lelkész
Tóth Imre
ref.lelkész

LEGYÜNK EGY SZÍV ÉS EGY LÉLEK A KÖZÖS IMÁDKOZÁSBAN
ÉS A SZERETETTELJES EGYÜTTLÉTBEN!

Farsangi bál

2016. 12. 26. Egyházközségünk hagyományos farsangi bálja az idén a farsang kezdetén: január 14-én 19.00-tól lesz.
Helye: a Bartók Béla téri gyakorlóiskola új rendezvényterme.
A vacsorát is tartalmazó jegyárak: felnőtt: 3000 Ft, diák: 1500 Ft (első osztályostól középiskolás kor végéig).
Akik a bálon részt akarnak venni, kérjük, hogy Vízkeresztig iratkozzanak fel a sekrestyében vagy a plébánián, hiszen megfelelő létszám hiányában a bált nem tudjuk megtartani.

Vízkereszt

2017. 01. 02. Urunk megjelenését, Vízkeresz napját január 6-án ünnepeljük. Ezen a napon a hívek számára kötelező a szentmisén való részvétel, ezért a Bazilikában délelőtt 7, 8, 10 és fél 12-kor, este pedig fél 7-kor lesznek a szentmisék.
A vízmegáldást az előesti és a délelőtt 10 órai szentmisében végezzük. A Szent Antal templomban pedig délután 5 órakor.
A reggel 8 órai szentmisén a Ward Mária Iskola és a Szent Imre Kat. Ált. Iskola diákjai, a 10 órai szentmisén az Andrássy György Kat. Közgazd. Szakgimnázium diákjai, a fél 12-es misén pedig a Gárdonyi Géza Ciszt. Gimnázium diákjai is részt vesznek.

A 10 órai szentmisét Érsek atya fogja bemutatni, akit 24 évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa Rómában Vízkereszt napján szentelt püspökké. E jeles évfordulón szeretettel köszöntjük, és imádkozunk érte, hogy egyházmegyénk főpásztoraként Isten bőséges áldása kísérje életét és főpásztori szolgálatát.

Akik lakásukat, otthonukat szeretnék megáldatni, azok a címüket és telefonszámukat írassák fel a plébánián, vagy a sekrestyében.

Katekumenátus

2016. 10. 26. Kedden esténként 7 órakor a plébánia hittantermében folytatódik az ún. katekumenátus (szentségek felvételére előkészítő hittan), amelyre Zsolt atya szeretettel hívja az eddig még meg nem keresztelt, vagy bérmálkozásban és szentáldozásban nem részesült felnőtteket, ill. azokat, akik vallási ismereteiket szeretnék frissíteni.
A másik felnőtt hittan: a Teológia felnőtteknek előadássorozat "Hitünk igazságai énekeink tükrében" címmel november 2-ától van szerdánként fél 6-tól a Jézus Szíve kápolnában.

Szent János napi borszentelés

2016. 12. 26. December 27-én, kedden Szent János apostol, egyházmegyénk védőszentjének ünnepén a reggel 7, és 8 órai szentmisét, valamint a 9 órakor kezdődő káptalani imaórát követően a Bazilikában délelőtt 10 órakor is lesz szentmise a Bazilikában, amely végén megtartjuk a hagyományos Szent János napi borszentelést.

Aprószentek

2016. 12. 26. December 28-án, szerdán Aprószentek ünnepén délután 3 órakor néhány perces harangozás lesz a meg nem született és csecsemőkorben elhunyt gyermekek emlékére.

Szent Család ünnepe

2016. 12. 26. December 30-án, pénteken Szent Család ünnepén a szentmisék végén a családokért külön fogunk imádkozni és áldásban részesítjük őket.

Év végi hálaadás

2016. 12. 26. December 31-én, szombaton a polgári év utolsó napján Egyházunk ősi hagyománya szerint ÉVVÉGI HÁLAADÁST TARTUNK, amely a Bazilikában fél 7-kor fog kezdődni. Isten iránti hálánk és köszönetünk jeleként minél többen vegyünk részt ezen a közös imádságon.

Karácsonyi ünnepi szentmisék

2016. 12. 18. Az utolsó roráte szentmise december 24-én, szombaton lesz. Ezen a napon esti szentmisét nem tartunk és délután 13 órától 22 óráig a Bazilika ZÁRVA LESZ.

A Megváltó születését Érsek Atyával együtt az éjféli szentmisén ünnepeljük a Bazilikában.

A karácsony éjféli és első napi perselyadományainkkal a papnevelést fogjuk támogatni.

December 26-án, hétfőn, karácsony másnapján, Szent Istvánnak, az egyház első vértanújának ünnepén a Bazilikában természetesen ünnepi rend szerint délelőtt 7, fél 9, 10, fél 12-kor, és este fél 7-kor lesznek a szentmisék.

Roráte misék

2016. 11. 27.    November 28. hétfőtől advent hétköznapjain reggel 6 órakor kezdődik a    Szent István Rádió által is közvetített ún. RORÁTE szentmise,    amelyben a kispapokkal együtt a reggeli dicséretet is imádkozzuk.
   A hajnali misén résztvevő iskolások, ministránsok utána közösen    reggeliznek a plébánián.
   A reggeli második szentmise a Mária kápolnában továbbra is 8 órakor    lesz.
Az utolsó roráte szentmise december 24-én lesz.

Karácsonyi koncertek

2016. 12. 12. December 16-án, pénteken du. fél 4-kor a Bazilikában a Kormányhivatal dolgozói számára lesz adventi koncert.

December 17-én, szombaton du. fél 5-kor a Bazilikában az Érseki Fiúkórus adventi koncertje lesz.

December 21-én, szerdán a Bazilikában du. 2 órától a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai, pedagógusai és a szülők előadásában adventi jótékonysági hangversenyt tartanak. A koncert ideje alatt támogatói jegyek a Bazilika fő és oldalbejáratánál vásárolhatók, mellyel a Szent Imre Iskoláért és Tanulóiért Alapítványt támogatjuk, segítve ezzel az iskolát és tanulóit!

December 23-án, pénteken fél 6-tól a Bazilika Ifjúsági Ének és Zenekarának koncertje lesz.

Advent

2016. 11. 21. A Kedves Testvéreket hívjuk és várjuk az érsekség díszudvarán szombaton délutánonként fél 4-kor az adventi gyertyagyújtásra. Vasárnaponként pedig délután 4 órától a városi közös ökumenikus gyertyagyújtásra.

November 26-án, szombaton délelőtt 9 órától adventi koszorút készítő játszóházi programra hívjuk a plébániára a hittanosokat. Szalmakoszorút nem, de a 4 adventi gyertyát mindenki hozzon magával!
A templomi adventi gyertyagyújtást a szombat esti szentmisék kezdetén és vasárnaponként fél 9-kor végezzük.
Az Érseki Palota Látogatóközpontjában du. 2 órakor kezdődők Dolhai Lajos rektor Egyházi év című könyvének bemutatója, ami után fél 4-kor az érsekség díszudvarán - az adventi idő kezdeteként - meggyújtjuk az adventi koszorú első gyertyáját.

November 27-én, advent első vasárnapján: du. fél 5-kor a városi közös ökumenikus gyertyagyújtásra várnak bennünket.

Szent Erzsébet napi vásár

2016. 10. 27.
November 13-án a plébániai karitász csoport a Bazilika oldalbejáratánál az idén is megrendezte
a Szent Erzsébet napi „adományt-gyűjtő” jótékonysági vásárát, amelynek bevételéből karácsonyra tartós élelmiszercsomagokat fognak készíteni a rászorulók számára. Isten bőséges áldása kísérje az adakozók életét!

Irgalmasság Szentéve

2016. 11. 16. A Katolikus Egyházban 2015. december 8-án, Szeplőtelen fogantatás ünnepén megkezdődött az Irgalmasság rendkívüli Szentéve, ami 2016. november 20-án, Krisztus király ünnepén fejeződik be. -->

Az egri Bazilikában december 13-án a 10 órai szentmisét Érsek atya mutatta be, amikor a Szentatya szándékának megfelelően megnyitotta az irgalmasság szentévét és a „Szent kaput”. Este fél 6-kor pedig katolikus iskolánk és egyházközségünk ifjú zenészei adventi fuvola zenével köszöntötték az irgalmasság évét.

A „Szent kapu” egész évben nyitva lesz, a zarándokok számára. Aki bűnbánó és jóra törekvő lélekkel halad át rajta, az a szokott feltételek (gyónás-áldozás-pápa szándékára való imádkozás) teljesítésével,- az év folyamán bármely napon - teljes búcsúban részesülhet.

Az egri Bazilika mellett a sárospataki Bazilikában is megnyílt az Irgalmasság Kapuja. Ennek megfelelően mindkét helyszínen lesz egyházmegyei zarándoklat, hogy mindenki a számára leginkább alkalmas helyszínen és időpontban kapcsolódhasson be egyházmegyénk lelki megújulásába.
Az egri egyházmegyei zarándoklat 2016. május 7-én, a Bazilika felszentelésének évfordulóján volt. A sárospataki zarándolkatra pedig 2016. május 16-án, Pünkösdhétfőn került sor. 2016. november 19-én, szombaton Érsek atya - az Őszi Árpádházi Szent Erzsébet Napok keretében – Sárospatakon a fél 11-kor kezdődő, Egerben pedig november 20-án, vasárnap a 10 órai ünnepi szentmisén zárta be az irgalmasság évét.

Mindenszentek ünnepe és halottak napja

2016. 10. 27. November 1-jén, Mindenszentek ünnepén a Bazilikában a reggeli 7, 8 és esti fél 7-es szentmisén kívül délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.
Délután fél 4-kor kezdődik a hatvani temetőben a halottakért végzendő temetői ájtatosság. Ha valaki ezen a napon síremléket szeretne megáldatni, azt közvetlenül a temetői szertartás előtt ill. után fogjuk végezni.

November 2-án, halottak napján a Bazilikában a reggel 7 órai szentmisét az összes elhunytakért ajánljuk fel, az este fél 7–kor kezdődőt pedig az egyházmegye elhunyt főpásztoraiért Érsek Atya fogja bemutatni, majd a szentmise után halottak napi zenés áhítat, zongorakoncert lesz.
A bazilikai szentmiséken kívül reggel 8 órakor a Hatvani temetőben is lesz szentmise, amit az oda eltemetettekért fogunk felajánlani.

November 1-8. között halottainkért felajánlható teljes búcsút nyerhetünk, ha a szentgyónás és szentáldozás mellett meglátogatunk egy temetőt, és ott áhítatos lélekkel imádkozunk az elhunytakért, ill. a pápa szándékára.

Rózsafüzér

2016. 10. 04. Október minden estéjén 6 órától a rózsafüzér közös imádkozására hívjuk a Kedves Testvéreket. Az előimádkozó csoportok beosztása a templomi hirdetőtáblán olvasható.

Orgonakoncert

2016. 05. 04. Felhívjuk Kedves Látogatóink figyelmét, hogy május 1-től október 31-ig a Bazilikában minden nap fél órás orgonakoncertet tartunk.

Hétköznap: 11.30 - 12.00-ig
Vasárnap: 12.45 - 13.15-ig

A belépőjegy
 • nyugdíjasoknak és diákoknak: 500,- Ft/fő
 • felnőtteknek: 800,- Ft/fő.

Hittan órák

2016. 10. 04. Október 8-án, szombaton a Bazilika Jézus Szíve kápolnájában a nem egyházi iskolába járó elsőáldozásra készülőknek 9 órakor, a bérmálkozásra készülőknek pedig 10 órakor elkezdődik a szentségek felvételére felkészítő templomi hittanóra.

A plébánia hittantermében péntekenként fél 6-tól az ifjúsági énekkar próbája, és 7 órától ifjúsági hittan van.
A felnőttek katekézise október végén kezdődik.

Szent Mihály búcsú és egyházközségi nap

2016. 09. 15. A Bazilika Szent Mihály búcsúját október 2-án, vasárnap az esti fél 7-es szentmise keretében tartjuk, amelyet Schönberger Jenő, a szatmári egyházmegye püspöke fog bemutatni. Erre az ünnepi alkalomra szeretettel hívjuk a Bazilikát szerető és ide imádkozni járó Testvéreket.
Szent Mihály napján, szeptember 29-én szentségimádási nap lesz templomunkban.
A Bazilika búcsújához kapcsolódó Egyházközségi Napot a Szent Mihály napját megelőző szombaton (szeptember 24-én) fogjuk megtartani a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában, ahol lesz: szabadtéri főzés és gyermekprogram, „kínáljuk meg egymás azzal, amit sütöttünk-főztünk” vendéglátás, az iskola életével való ismerkedés, valamint sok hasznos információ. A de. 9-től du. 3 óráig tartó programra szeretettel várunk mindenkit!

Egyházmegyei ministránstalálkozó

2016. 09. 15. Október 1-jén, szombaton a Bazilikában egyházmegyei ministránstalálkozó lesz. A találkozó részletes programja az egri egyházmegye honlapján olvasható.
Mivel ez egész napos program, ezért a szokásos déli orgona-bemutató elmarad, és a turisták sem látogathatják napközben a Bazilikát.

Búcsúk Egerben

2016. 08. 30. Szeptember 4-én a Rozália búcsú ünnepi szentmiséje Felnémeten délelőtt 8, az egri Rozália temetőben pedig délután 4 órakor kezdődik.

Szeptember 11-én a Kisboldogasszony templom búcsúján délelőtt 10 órakor dr. Racs Csaba atya teológiai tanár, egerbaktai plébános mutat be szentmisét, majd vezeti a körmenetet. Délután 16 órakor Koós Ede atya szemináriumi prefektus, a ciszterci templom templomigazgatója mutat be szentmisét, majd vezeti a körmenetet.

Szeptember 16-18. között tartják a Fájdalmas Anya vagy más néven Servita búcsút, melynek részletes programja az egri egyházmegye honlapján olvasható.

 

Lengyel nyelvű szentmise a Szent Antal templomban

2015. 06. 28.
Július és augusztus hónapban
minden vasárnap 10 órától lengyel nyelvű szentmise lesz
a Dobó téri Szent Antal templomban.

Veni Sancte és hittan órák

2016. 08. 30. Szeptember 4-én a fél 9-es szentmisén lesz a közös Veni Sancte és tanszermegáldás szertartása, amelyben a diákokért, tanítókért, tanárokért, nevelőkért, oktatókért, óvónőkért, és természetesen a gyermekek legfőbb nevelőiért: a szülőkért száll Istenhez imádságunk.

Iskolai tanévnyitók a Bazilikában

2016. 08. 30. Augusztus 31-én, szerdán délután fél 5-kor az egri Ward Mária Iskola ,

Szeptember 1-jén, csütörtökön 8 órakor a Szent Imre Katolikus Általános Iskola,
fél 10-kor az Andrássy Gyula Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola,
11-kor pedig a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium
tarja az ünnepélyes tanévnyitóját a Bazilikában.
Ezen a napon a szokásos déli orgonakoncert egy órával később kezdődik.

Turisztikai hirdetés

2016. 08. 21. Augusztus 25-én, csütörtökön a Bazilikában: 9-13 óra között az egyházmegye katolikus oktatási intézményeinek tanévnyitó szakmai napja lesz, amelyre több mint 1600 pedagógust várunk. Ezért ebben az időben a Bazilika turisták számára nem lesz látogatható.

Búcsúk Egerben

2016. 08. 21. Augusztus 28-án vasárnap 2 templombúcsú lesz Egerben:

a délelőtt 11 órakor kezdődő (Kladiva Imre aranymisés, jászapáti plébános által bemutatott) szentmisével ünneplik a Lajosvárosi-plébániatemplom búcsúját, ahol a körmenet után az egyházközség tagjai a jelenlévőket agapéra is várják.


Délután 4 órakor kezdődik a Rókus kápolna búcsúja, amely Eger Város fogadalmi búcsúünnepe a több mint 300 évvel ezelőtti pestisjárvány elmúltáért.

Búcsúk Egerben

2015. 08. 08.

Augusztus 7-én, vasárnap a Hatvani temetőkápolna Havas Boldogasszony búcsúját a 16.30-kor kezdődő és körmenettel végződő szentmisében tartottuk, de a temető kápolnájában 9.30-kor is volt szentmise.
Másnap, augusztus 8-án reggel 8.00 órakor a temetőben eltemetettekért volt a szentmise.
Hálásan köszönjük mindazoknak a segítségét, akik a búcsú előkészítésében, megszervezésében munkájukkal és adományaikkal közreműködtek.

Augusztus 14-én délután 4 órakor a Farkasvölgy úti Mária szobornál - a Fertálymesterek szervezésében és közreműködésével - az idén is megtartjuk a Nagyboldogasszonyt köszöntő ünnepi szabadtéri búcsúi szentmisét, amelyet Buda Péter szemináriumi rektor atya fog bemutatni.

Virrasztás Magyarországért

2016. 08. 09. A Bazilikában augusztus 14-én az esti szentmise végétől éjfélig az idén is bekapcsolódunk a "Virrasztás Magyarországért" országos imádságba, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
A virrasztás közvetlenül az esti szentmise után a Fertálymesterek imaórájával kezdődik.
20 órától a Rózsafüzér Társulat, a Verbita Imaközösség, a Karitász és az énekkar
21 órától a belvárosi szerzetesi (a barátok, a ciszterek, a vincés nővérek és a servita) templomok hívei
22 órától az imacsoportok: az Engesztelő és a Karizmatikus csoport, a Mária Légió, a Szent Mónika közösség, a Mécs, a Cursillo imaórája lesz.
23 órától az ifjúság végzi és fejezi be a szentségimádást.

Szovátai gyermekek táboroztatása

2016. 07. 09. Augusztus 14 és 21 között - Böjte Csaba testvér szovátai gyermekotthonából - 20 gyermek részére Egerben nyári tábort terveznek.
A gyerekeket napközben 2 velük jövő nevelő fogja az egyes programokra kísérni.
A szervezők olyan családok jelentkezését várják, akik egy hétre 2-3 gyermek befogadását és ellátását szívesen vállalnák, vagy a költségekhez hozzájárulnának.
Ezzel kapcsolatosan bővebb információt a templomi hirdetőtáblán találunk.

Olaszország az Irgalmasság évében

frissítve: 2016. 06. 05. Az Irgalmasság évében autóbuszos zarándoklat indul Olaszországba.
Időpontja: 2016. július 9-19.
Lelki vezetője: Szabó József spirituális atya.
A fő úti célok: Assisi, Róma, San Giovanni Rotondo, Loreto.

Szépasszonyvölgyi kápolna búcsúja

2016. 05. 30. Július 3-án, vasárnap reggel 8 órakor kezdődik a szépasszonyvölgyi kápolna búcsúi szentmiséje, amelyet Szabó József spirituális atya fog végezni. Az ünnepre mindenkit szeretettel várunk.

 

Nyári oratórium

2016. 05. 27. frissítve: 2016. 06. 14. Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

2016. június 20-24 között tartandó plébániái nyári napközis táborunk jelentkezési időszaka lezárult.
Kérdéseikkel Kóródi Tibor táborszervezőhöz lehet fordulni a 06-30/742-8992-es telefonszámon vagy a hunkorodi@freemail.hu email címen.

Köszönettel:
Kóródi Tibor

Úrnapja

2016. 05. 22. A következő vasárnap (május 29-én) Úrnapján az előző évek gyakorlatától eltérően nem este, hanem a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmiséhez kapcsolódóan tartjuk meg az úrnapi körmenetet.
Kérjük mindazokat, akik az oltárokat és az egyes sátrakat szokták készíteni, vagy a körmenet megszervezésében segédkeznek, vállalják most is ezt a fáradságos, de az Oltáriszentség iránti szeretet kifejezését jelentő feladatot.
Külön kérjük az elsőáldozókat és a gyerekeket, hogy az úrnapi körmenetben az Oltáriszentség előtt hintsék a virágszirmokat, a lelkiségi mozgalmakhoz tartozókat pedig, hogy a gyerekek számára gyűjtsenek virágszirmokat, s virágadományokkal járuljanak hozzá az úrnapi díszítéshez, amit előre is hálásan köszönünk!

Szentlélek szeminárium

2016. 05. 22.
A Szentlélek Szeminárium zárásaként 2016. június 5-én vasárnap 15.00-tól kerül sor a küldetési szentmisére.

Ezt követően 16.30-tól 18.00-ig pedig dicsőítő koncert lesz Csiszér László vezetésével az egri Bazilikában.

Mindkét programra mindenkit szeretettel várunk!

Csíksomlyói zarándolkat

2016. 02. 28.
2016. május 13-16. között idén is lesz autóbuszos zarándoklat
a Csíksomlyói búcsúra.

Egyházmegyei zarándoklat az Egri Bazilikában az Irgalmasság évében

2016. 05. 02. Május 7-én, szombaton az Egri Bazilikában, a bazilika felszentelésének ünnepén tartanak zarándoklatot az Egri Főegyházmegyében, az Irgalmasság Szentévében. Az egri zarándoklaton 8 óra 30 perctől kezdődik a regisztráció, s a gyóntatás. 9 órától rózsafüzért imádkoznak a hívek.
A zarándokokat Csizmadia István, a bazilika plébánosa fogadja.
10 órakor Ternyák Csaba érsek köszönti a zarándokokat, majd közös zsolozsma lesz. Ezután hallgathatják meg a résztvevők Dolhai Lajosnak, az Egri Hittudományi Főiskola rektorának katekézisét, amelyet az Irgalmasság litániájának elimádkozása követ. A második katekézist Szabó József, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa tartja.
Az érseki szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik. Az ebédet követően 14 órakor folytatódik az összejövetel, melynek keretében szentségimádást tartanak, elimádkozzák az Irgalmasság rózsafüzérét. A program 15 óra 30 perckor a zarándokok elbocsátásával zárul.

A zarándoklatról fényképes beszámoló az egyházmegye honlapján olvasható.

Elsőáldozás és bérmálás

2016. 04. 24. Egyházközségünkben az elsőáldozás május 8-án a 8.30-as szentmisén,
a bérmálás pedig Pünkösdkor: május 15-én a 10 órai szentmisén lesz.

Húsvét

2016. 03. 27.
A Kedves Testvéreknek és szeretteiknek ISTENTŐL MEGÁLDOTT,
KEGYELMEKBEN GAZDAG HÚSVÉTOT
kívánunk.

Egyben hálásan köszönjük mindazoknak a MUNKÁJÁT, ADOMÁNYÁT és SEGÍTSÉGÉT, akik hozzájárultak ahhoz, hogy templomunk a húsvéti ünnepekre szép és a feltámadás ünnepléséhez méltó legyen. Köszönjük a kispapok, az énekkar és mindenki szolgálatát, akik közreműködtek a szertartások áhítatos előkészítésében.

Húsvétvasárnap minden szentmise után megáldjuk a HÚSVÉTI ÉTELEKET. Ilyen szentelt étellel kínáljuk a templom ajtóban a szentmiséről távozókat is.
Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket arra, az Egyház ősi hagyománya szerint a húsvéti időben (Pünkösdig) az Úrangyala imádság helyett a MENNYNEK KIRÁLYNÉ ASSZONYA imádságot mondjuk.
HÚSVÉT MÁSODIK NAPJÁN, - ugyan nem kötelező ünnep – de a Bazilikában ünnepi miserend lesz. A Szent Antal templomban a szentmise du. 5 órakor fog kezdődni.

A Szent Három nap szertartásai

2016. 03. 21. A SZENT HÁROM NAP alatt a belvárosban lévő ciszterci, minorita, Szent Anna templomokban nem lesz szertartás. Kérjük, hogy a Bazilikában, az Érsek Atya által vezetett liturgián vegyünk részt!
Ezekben a napokban reggel nincs szentmise, de a Bazilika 8 órától, a Dobó téri Szent Antal templom pedig fél 10-től az imádkozók számára nyitva lesz.
Kérjük, hogy aki csatlakozik a "hozz egy szál virágot Jézus sírjához" kezdeményezéshez, az felajánlását csütörtök délig hozza el.

Nagycsütörtökön:
- délelőtt 9 órakor Érsek Atya az egyházmegye papságának jelenlétében OLAJSZENTELÉSI SZENTMISÉT végez.
- este 6 órakor Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk, majd a fél 7-kor kezdődő, az UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE végzett szentmise után 8 órától virrasztás is lesz.

Nagypéntek:
- szigorú böjti nap, aminek a húsevéstől való tartózkodással ill. - a gyermekek és az idősek kivételével - a napi legfeljebb háromszori étkezéssel és csak egyszeri jóllakással tudunk eleget tenni.
- délután 3 órakor a KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG imádságait egyházközségünk tagjai végzik. Ekkor kell elkezdeni az irgalmasság kilencedet is.
- este 6 órakor Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk, amit fél 7-kor URUNK SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE követ.

Nagyszombaton:
- délelőtt SZENTSÍR LÁTOGATÁSRA várjuk a Kedves Testvéreket.
- este 8 órakor kezdődik a HÚSVÉTI VIGÍLIA SZERTARTÁSA, ami a feltámadási körmenettel fejeződik be.

A húsvéti ételeket Húsvétvasárnap a szentmisék végén áldjuk meg.

Nagyböjti lelkigyakorlat

2016. 03. 18. Március 18-20-ig, péntektől vasárnapig az esti fél 7-es szentmisében lesz az egri egyházközségek nagyböjti közös bazilikai lelkigyakorlata, amelyet Felföldi László - a Debrecen-nyíregyházi egyházmegye püspöki helynöke - debreceni plébános atya fog vezetni. A lelkigyakorlatos szentmisék előtt pénteken háromnegyed 6-tól a keresztút, szombaton 6 órától a rózsafüzér, vasárnap 6 órától pedig a vesperás közös imádkozására hívjuk a Kedves Testvéreket!
Ezekben a napokban a Servita templomban is lesz lelkigyakorlat, amelyet Linczenbold Levente atya tart.

Virágvasárnap

2016. 03. 18. Március 20-án, Virágvasárnap:
 • - A fél 9-es diákmiséhez kapcsolódva a Szent Imre Katolikus Ált. Iskola passiójátéka lesz.
 • - Az egri egyházközségek fiataljait Érsek Atya a 10 órakor kezdődő barkaszenteléssel egybekapcsolt ünnepi szentmisére hívja. Itt végzi el a húsvéti liturgiában a beavató szentségekben részesülők kiválasztási szertartását is.

Szentlélek szeminárium

2016. 03. 01.
Az egri Bazilika szervezésében Szentlélek szeminárium indul
2016. április 2-án szombaton, délután 4 órakor a Szent János Házban.
A szeminárium 10 héten át tart, szombatonként 16-tól 18 óráig,
Szabó József spirituális atya és Koós Ede prefektus atya vezetésével.

Jelentkezni 2016. március 20-ig lehet a Bazilika sekrestyéjében
ill. a szeminárium portáján található, vagy a jelentkezési lap kitöltésével és leadásával vagy a
szentlelek2016@gmail.com email címen.
További információ a +36/30/205-6083 telefonszámon kérhető.
Azok jelentkezését várjuk, akik 5 éven belül nem végezték el a Szentlélek szemináriumot.

Keresztút

2016. 02.07. Nagyböjt péntekjein a Bazilikában este háromnegyed 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk.
A keresztúti ájtatosságok alatt délután 5 órától Katona István püspök atya gyóntat.

Jegyeskurzus

2016. 02. 07. Nagyböjt szombatjain jegyeskurzusra hívjuk az ez évben a Bazilikában, és a Dobó téri Szent Antal templomban házasságot kötni szándékozó jegyespárokat.

 

Nagyböjt

2016. 02. 07. Február 10-én, hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti nap, aminek a húsevéstől való tartózkodással ill. - a gyermekek és az idősek kivételével - a napi legfeljebb háromszori étkezéssel és csak egyszeri jóllakással tudunk eleget tenni.
Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket, hogy bűnbánatunk jeleként Anyaszentegyházunk - nagyböjt péntekjein - a húsételektől való megtartóztatást kéri tőlünk. Isten iránti szeretetből örömmel hozzuk meg ezt az áldozatot.

Farsangi bál

2016. 01. 10. Egyházközségünk az idén is megrendezi a hagyományos farsangi bálját, amelynek időpontja: 2016. január 30.
Helye: a Bartók Béla téri gyakorlóiskola új rendezvényterme.
A bálra a sekrestyében vagy a plébániai irodában lehet jelentkezni.
A vacsorát is tartalmazó belépőjegyek ára: felnőtteknek 3.000, diákoknak: 1.500,-Ft.
Támogató jegy is váltható, melynek ára 500,-Ft.
A korábbi bálokhoz hasonlóan a Kedves Testvérektől tombolatárgyak felajánlását szeretnénk kérni, amit a résztvevők nevében hálásan köszönünk.

Ökumenikus imahét Egerben
2016. január 17-23.

2015. 01. 12. Az ökumenikus imahét helyszínei

Január 17. vasárnap
Minden felekezet-egyházközség a saját templomában a varánapi hivatalos istentiszteletén/ szentmiséjén nyitja meg az ökumenikus imahetet.
Ez a Bazilikában az este fél 7-kor kezdődő szentmise keretében lesz.
Nap Helyszín Igehirdető Liturgia vezető
Január 18. hétfő
du. 5 óra
Református templom Dr. Ternyák Csaba
érsek
Tóth Imre
ref. lelkész
Január 19. kedd
du. 5 óra
Bazilika Zentai László
ny. bapt. lelkész
Czibere Zsolt
káplán
Január 20. szerda
du. 5 óra
Evangélikus templom Demkó Balázs
gk. parókus
Aklan Béla Sándor
ev. lelkész
Január 21. csütörtök
du. 5 óra
Bazilika Dr. Fekete Károly
ev. püspök
Csizmadia István
plébános
Január 22. péntek
du. 5 óra
Baptista Imaház Tóth Imre
ref.lelkész
Zentai László
ny. bapt. lelkész
Január 23. szombat
du. 5 óra
Református templom Aklan Béla Sándor
ev. lelkész
Tóth Imre
ref.lelkész

LEGYÜNK EGY SZÍV ÉS EGY LÉLEK A KÖZÖS IMÁDKOZÁSBAN
ÉS A SZERETETTELJES EGYÜTTLÉTBEN!

Vízkereszt

2016. 01. 06. Urunk megjelenését, Vízkeresz napját január 6-án ünnepeljük. Ezen a napon a hívek számára kötelező a szentmisén való részvétel, ezért a Bazilikában délelőtt 7, 8, 10 és fél 12-kor, este pedig fél 7-kor lesznek a szentmisék.
A vízmegáldást az előesti és a délelőtt 10 órai szentmisében végezzük. A Szent Antal templomban pedig délután 5 órakor.
A reggel 8 órai szentmisén a Ward Mária Iskola és a Szent Imre Kat. Ált. Iskola diákjai, a 10 órai szentmisén az Andrássy György Kat. Közgazd. Szakközéiskola diákjainak képviselői, a fél 12-es misén pedig a Gárdonyi Géza Ciszt. Gimnázium diákjai is részt vesznek.

A 10 órai szentmisét Érsek atya fogja bemutatni, akit 23 évvel ezelőtt II. János Pál pápa Rómában Vízkereszt napján szentelt püspökké. E jeles évfordulón szeretettel köszöntjük, és imádkozunk érte, hogy egyházmegyénk főpásztoraként Isten bőséges áldása kísérje életét és főpásztori szolgálatát.

Év végi hálaadás

2015. 12. 26. December 31-én, csötörtökön lesz a polgári év utolsó napja, amikor Egyházunk ősi hagyománya szerint ÉV VÉGI HÁLAADÁST tartunk, amely a Szent Antal templomban délután 5, a Bazilikában Érsek atya vezetésével este fél 7-kor fog kezdődni.
Isten iránti hálánk és köszönetünk jeleként minél többen vegyünk részt ezen a közös imádságon.

Január 1-jén, pénteken SZŰZ MÁRIA ISTENANYASÁGÁNAK ÜNNEPE lesz. Szeretettel kérjük a kedves testvéreket, hogy a szilveszteri szórakozás mellett legyen szívügyünk a szentmisén való részvétel is.
Újév napja egyben elsőpéntek is. Az ünnepi miserend miatt az elsőpéntekes időseket és betegeket másnap (szombaton) fogjuk meglátogatni. Az esti szentmise végén pedig el fogjuk imádkozni a Jézus Szíve litániát a felajánló imádsággal.

1 2 345