Archívum

1 2 345

Karácsonyi ünnepi szentmisék

2015. 12. 21. Az utolsó roráte szentmise december 23-án, szerdán lesz.

December 24-én a Bazilikában a reggeli szentmisék ismét 7 és 8 órakor lesznek. Esti szentmisét nem tartunk, hiszen éjfélkor fogjuk ünnepelni Megváltónk születését.
Ezen a napon délután 13 órától 22 óráig a Bazilika ZÁRVA LESZ.

A Dobó téri Szent Antal templomban délután 5 órakor kezdődik a VIGÍLIA SZENTMISE, amelyen remélhetőleg az éjfélkor templomba már eljönni nem tudó idősebbek és kisgyermekes családok közül is sokan részt tudnak venni.

A Megváltó születését Érsek Atyával együtt az éjféli szentmisén ünnepeljük a Bazilikában.

A karácsony éjféli és első napi perselyadományainkkal a papnevelést fogjuk támogatni.

December 25-én és 26-án, KARÁCSONY első és második napján ünnepi rend szerint délelőtt 7, fél 9, 10, fél 12-kor, és este fél 7-kor lesznek a szentmisék. (A Dobó téri Szent Antal templomban pedig délután fél 5-kor.)

December 27-én, SZENT JÁNOS APOSTOL NAPJÁN a hagyományos borszentelést a 10 órakor kezdődő szentmisében végezzük. Mivel ez a vasárnap SZENT CSALÁD ÜNNEPE is, a szentmisék végén a családokért külön fogunk imádkozni és áldásban részesítjük őket.

Roráte misék

2015. 11. 29. November 30. hétfőtől advent hétköznapjain reggel 6 órakor kezdődik a Szent István Rádió által is közvetített ún. RORÁTE szentmise, amelyben a kispapokkal együtt a reggeli dicséretet is imádkozzuk. A hajnali misén résztvevő iskolások, ministránsok utána közösen reggeliznek a plébánián. A reggeli második szentmise a Mária kápolnában továbbra is 8 órakor lesz.
Az utolsó roráte szentmise december 23-án, szerdán lesz. December 24-én reggel 7 és 8 órakor lesznek szentmisék.

Adventi koncertek

2015. 12. 06. Advent 3. hetében 3 adventi zenés áhítatra szeretnénk a Kedves Testvérek figyelmét felhívni:
- december 15-én a Szent Antal templomban az esti szentmise után a Szent Hedvig Kollégium diákjai és dolgozói hívnak az „Angyalnak lenni jó című” adventi jótékonysági áhítatukra, amellyel a Miskolci Minorita templom felújítását fogják támogatni.
- december 17-én délután 4 órakor a Bazilikában (a Kormányhivatal dolgozói számára) lesz adventi koncert.
- december 19-én az Érseki Fiúkórus adventi áhítata a Bazilikában délután 5 órakor kezdődik.

Szent Erzsébet napi vásár

2015. 11. 01.
November 15-én a plébániai karitász csoport az idén is megrendezte
a Szent Erzsébet napi „adományt-gyűjtő” jótékonysági vásárát. Az összegyűlt adományok összege 224.000,-Ft volt, amelyből plébániánk KARITÁSZ önkéntesei karácsonyra tartós élelmiszercsomagot készítenek a szükségben lévők számára. Isten Bőséges áldása kísérje az adakozók életét!

Katekumenátus

2015. 10. 10. Október 13-án, kedden este 7 órakor a plébánia hittantermében elkezdődött a felnőttek számára az ún. katekumenátus (szentségek felvételére előkészítő felnőtt hittan), amelyre Zsolt atya szeretettel hívja a felnőtt fiatalokat.

Iskolai nyílt napok

November 4-én, szerdán délelőtt az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola tart nyílt napot .
November 6-án, péntekena az Angolkisasszonyok Egri Ward Mária Iskolája hívja nyílt napjára a 4. és 8. osztályos tanulókat és szüleiket.

Mindenszentek ünnepe és halottak napja

2015. 10. 25. November 1-jén, Mindenszentek ünnepén délután 4 órakor kezdődik a hatvani temetőben a halottakért végzendő temetői ájtatosság. Ha valaki ezen a napon síremléket szeretne megáldatni, azt közvetlenül a temetői szertartás előtt fogjuk végezni.
Délután fél 5-kor a Dobó téri Szent Antal templomban elkezdődik az ún. „gergelymise sorozat”, amit 30 napon keresztül azokért az elhunytakért ajánlunk fel, akiknek nevét egy borítékba téve eljuttattuk a Szent Antal templomba.

November 2-án, halottak napján a Bazilikában a reggel 7 órai szentmisét az összes elhunytakért ajánljuk fel, az este fél 7–kor kezdődőt pedig az egyházmegye elhunyt főpásztoraiért Érsek Atya fogja bemutatni.
A bazilikai szentmiséken kívül reggel 8 órakor a Hatvani temetőben is lesz szentmise, amit az oda eltemetettekért fogunk felajánlani

November 1-8. között halottainkért felajánlható teljes búcsút nyerhetünk, ha a szentgyónás és szentáldozás mellett meglátogatunk egy temetőt, és ott áhítatos lélekkel imádkozunk az elhunytakért, ill. a pápa szándékára.

Rózsafüzér

2015. 10. 01. Október minden estéjén 6 órától a rózsafüzér közös imádkozására hívjuk a Kedves Testvéreket. Az előimádkozók csoportbeosztását itt olvasható.

A Szent István Rádió és Televízió jubileuma

2015. 10. 01. A Rádió fennállásának tizenöt, a Tv indulásának pedig a negyedik évfordulóját ünneplik idén. A jeles alkalomból kulturális programsorozat indult Egerben.
Szeptember 30-án a fiatalokat várták az egri bazilikába, ahol a szentmisét követően Csiszér László koncertjére került sor.
Október 7-én, Rózsafüzér Királynője napján, a rádióban szolgálatot végző rózsafüzér csoportokat várták a bazilikába az esti szentmisére, előtte 6 órától pedig közös imádságra.
Október 18-án ünnepi szentmisével és gálaműsorral emlékeztek meg az elmúlt 15 esztendőről.

Zarándoklat Medjugorjéba

2015. 09. 02. 2015. október 15-18-ig autóbuszos zarándoklat indul Medjugorjéba.
A részletek ide kattintva olvashatóak.

 

Szent Mihály búcsú és egyházközségi nap

2015. 09. 13. A Bazilika Szent Mihály búcsúját szeptember 27-én, vasárnap az esti fél 7-es szentmise keretében tartjuk, amelyet Palánki Ferenc püspök atya fog bemutatni.
A Bazilika búcsújához kapcsolódó Egyházközségi Napot nem a Szent Mihály napját megelőző, hanem az azt követő szombaton (október 3-án) fogjuk megtartani.

Egyházmegyei ministránstalálkozó

2015. 09. 20. Szeptember 26-án, szombaton a Bazilikában egyházmegyei ministránstalálkozó lesz.
Mivel ez egész napos program, ezért a szokásos déli orgona-bemutató elmarad, és a turisták sem látogathatják napközben a Bazilikát.

Látogatható a Szépasszonyvölgyi kápolna

2015. 06. 06. Forrás: Eger Egyházmegye  Június elejétől szeptember végéig minden szombaton 15.00 órától 18.00 óráig
 látogatható a kápolna. Bővebben >>

  A kápolna búcsúja július 5-én vasárnap a 8 órakkor kezdődő szentmisében volt, melyet Lengyel Gyula atya végzett.

Veni Sancte és hittan órák

2015. 09. 05. Szeptember 6-án a fél 9-es szentmisén lesz a közös Veni Sancte és tanszermegáldás szertartása, amelyben a diákokért, tanítókért, tanárokért, nevelőkért, oktatókért, óvónőkért, és természetesen a gyermekek legfőbb nevelőiért: a szülőkért száll Istenhez imádságunk. Az Úr bőséges áldása kísérje a felnövekvő nemzedéket, valamint a nevelésükért és oktatásukért fáradozókat.

A tanév elkezdésével kérjük a kedves szülőket, hogy nagy gonddal kísérjék figyelemmel gyermekeiknek a hittanórákon és a vasárnapi szentmiséken való részvételét.
A nem egyházi iskolába járóknak az elsőáldozásra és bérmálkozásra való templomi felkészítő hittan -a Jézus Szíve kápolnában- szeptember 12-én (SZOMBATON) kezdődik: 9 órakor a bérmálkozóké, 10 órakor az elsőáldozóké.
A plébánia hittantermében péntekenként fél 6-tól az ifjúsági énekkar próbája, és 7 órától ifjúsági hittan lesz.
A felnőttek katekézise október végén kezdődik.

Búcsúk Egerben

2015. 09. 05. Szeptember 6-án a Rozália búcsú ünnepi szentmiséje Felnémeten de. 10, az egri Rozália temetőben pedig a délután 4 órakor kezdődik.

Szeptember 13-án lesz a Kisboldogasszony templom búcsúja.
Az ünnepi szentmisét és körmenetet de. 10 órakor Racs Csaba, du. 4 órakor Török László plébános atyák vezetik.

Szeptember 18-20. között tartják a Fájdalmas Anya vagy más néven Servita búcsút, melynek részletes programja a képre kattintva tekinthető meg.

Iskolai tanévnyitók a Bazilikában

2015. 08. 30. Augusztus 31-én, hétfőn délután fél 5-kor az Angolkisasszonyok Ward Mária intézménye,

kedden (szeptember 1-jén) 8 órakor a Szent Imre Katolikus Általános Iskola,
9-kor az Andrássy Gyula Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola,
fél 11-kor pedig a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium
tarja az ünnepélyes tanévnyitóját a Bazilikában.
Ezen a napon a szokásos déli orgonakoncert egy órával később kezdődik.

1 2 345