Archívum

1 2 345

Karácsonyi ünnepi szentmisék

2015. 12. 21. Az utolsó roráte szentmise december 23-án, szerdán lesz.

December 24-én a Bazilikában a reggeli szentmisék ismét 7 és 8 órakor lesznek. Esti szentmisét nem tartunk, hiszen éjfélkor fogjuk ünnepelni Megváltónk születését.
Ezen a napon délután 13 órától 22 óráig a Bazilika ZÁRVA LESZ.

A Dobó téri Szent Antal templomban délután 5 órakor kezdődik a VIGÍLIA SZENTMISE, amelyen remélhetőleg az éjfélkor templomba már eljönni nem tudó idősebbek és kisgyermekes családok közül is sokan részt tudnak venni.

A Megváltó születését Érsek Atyával együtt az éjféli szentmisén ünnepeljük a Bazilikában.

A karácsony éjféli és első napi perselyadományainkkal a papnevelést fogjuk támogatni.

December 25-én és 26-án, KARÁCSONY első és második napján ünnepi rend szerint délelőtt 7, fél 9, 10, fél 12-kor, és este fél 7-kor lesznek a szentmisék. (A Dobó téri Szent Antal templomban pedig délután fél 5-kor.)

December 27-én, SZENT JÁNOS APOSTOL NAPJÁN a hagyományos borszentelést a 10 órakor kezdődő szentmisében végezzük. Mivel ez a vasárnap SZENT CSALÁD ÜNNEPE is, a szentmisék végén a családokért külön fogunk imádkozni és áldásban részesítjük őket.

Roráte misék

2015. 11. 29. November 30. hétfőtől advent hétköznapjain reggel 6 órakor kezdődik a Szent István Rádió által is közvetített ún. RORÁTE szentmise, amelyben a kispapokkal együtt a reggeli dicséretet is imádkozzuk. A hajnali misén résztvevő iskolások, ministránsok utána közösen reggeliznek a plébánián. A reggeli második szentmise a Mária kápolnában továbbra is 8 órakor lesz.
Az utolsó roráte szentmise december 23-án, szerdán lesz. December 24-én reggel 7 és 8 órakor lesznek szentmisék.

Adventi koncertek

2015. 12. 06. Advent 3. hetében 3 adventi zenés áhítatra szeretnénk a Kedves Testvérek figyelmét felhívni:
- december 15-én a Szent Antal templomban az esti szentmise után a Szent Hedvig Kollégium diákjai és dolgozói hívnak az „Angyalnak lenni jó című” adventi jótékonysági áhítatukra, amellyel a Miskolci Minorita templom felújítását fogják támogatni.
- december 17-én délután 4 órakor a Bazilikában (a Kormányhivatal dolgozói számára) lesz adventi koncert.
- december 19-én az Érseki Fiúkórus adventi áhítata a Bazilikában délután 5 órakor kezdődik.

Szent Erzsébet napi vásár

2015. 11. 01.
November 15-én a plébániai karitász csoport az idén is megrendezte
a Szent Erzsébet napi „adományt-gyűjtő” jótékonysági vásárát. Az összegyűlt adományok összege 224.000,-Ft volt, amelyből plébániánk KARITÁSZ önkéntesei karácsonyra tartós élelmiszercsomagot készítenek a szükségben lévők számára. Isten Bőséges áldása kísérje az adakozók életét!

Katekumenátus

2015. 10. 10. Október 13-án, kedden este 7 órakor a plébánia hittantermében elkezdődött a felnőttek számára az ún. katekumenátus (szentségek felvételére előkészítő felnőtt hittan), amelyre Zsolt atya szeretettel hívja a felnőtt fiatalokat.

Iskolai nyílt napok

November 4-én, szerdán délelőtt az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola tart nyílt napot .
November 6-án, péntekena az Angolkisasszonyok Egri Ward Mária Iskolája hívja nyílt napjára a 4. és 8. osztályos tanulókat és szüleiket.

Mindenszentek ünnepe és halottak napja

2015. 10. 25. November 1-jén, Mindenszentek ünnepén délután 4 órakor kezdődik a hatvani temetőben a halottakért végzendő temetői ájtatosság. Ha valaki ezen a napon síremléket szeretne megáldatni, azt közvetlenül a temetői szertartás előtt fogjuk végezni.
Délután fél 5-kor a Dobó téri Szent Antal templomban elkezdődik az ún. „gergelymise sorozat”, amit 30 napon keresztül azokért az elhunytakért ajánlunk fel, akiknek nevét egy borítékba téve eljuttattuk a Szent Antal templomba.

November 2-án, halottak napján a Bazilikában a reggel 7 órai szentmisét az összes elhunytakért ajánljuk fel, az este fél 7–kor kezdődőt pedig az egyházmegye elhunyt főpásztoraiért Érsek Atya fogja bemutatni.
A bazilikai szentmiséken kívül reggel 8 órakor a Hatvani temetőben is lesz szentmise, amit az oda eltemetettekért fogunk felajánlani

November 1-8. között halottainkért felajánlható teljes búcsút nyerhetünk, ha a szentgyónás és szentáldozás mellett meglátogatunk egy temetőt, és ott áhítatos lélekkel imádkozunk az elhunytakért, ill. a pápa szándékára.

Rózsafüzér

2015. 10. 01. Október minden estéjén 6 órától a rózsafüzér közös imádkozására hívjuk a Kedves Testvéreket. Az előimádkozók csoportbeosztását itt olvasható.

A Szent István Rádió és Televízió jubileuma

2015. 10. 01. A Rádió fennállásának tizenöt, a Tv indulásának pedig a negyedik évfordulóját ünneplik idén. A jeles alkalomból kulturális programsorozat indult Egerben.
Szeptember 30-án a fiatalokat várták az egri bazilikába, ahol a szentmisét követően Csiszér László koncertjére került sor.
Október 7-én, Rózsafüzér Királynője napján, a rádióban szolgálatot végző rózsafüzér csoportokat várták a bazilikába az esti szentmisére, előtte 6 órától pedig közös imádságra.
Október 18-án ünnepi szentmisével és gálaműsorral emlékeztek meg az elmúlt 15 esztendőről.

Zarándoklat Medjugorjéba

2015. 09. 02. 2015. október 15-18-ig autóbuszos zarándoklat indul Medjugorjéba.
A részletek ide kattintva olvashatóak.

 

Szent Mihály búcsú és egyházközségi nap

2015. 09. 13. A Bazilika Szent Mihály búcsúját szeptember 27-én, vasárnap az esti fél 7-es szentmise keretében tartjuk, amelyet Palánki Ferenc püspök atya fog bemutatni.
A Bazilika búcsújához kapcsolódó Egyházközségi Napot nem a Szent Mihály napját megelőző, hanem az azt követő szombaton (október 3-án) fogjuk megtartani.

Egyházmegyei ministránstalálkozó

2015. 09. 20. Szeptember 26-án, szombaton a Bazilikában egyházmegyei ministránstalálkozó lesz.
Mivel ez egész napos program, ezért a szokásos déli orgona-bemutató elmarad, és a turisták sem látogathatják napközben a Bazilikát.

Látogatható a Szépasszonyvölgyi kápolna

2015. 06. 06. Forrás: Eger Egyházmegye  Június elejétől szeptember végéig minden szombaton 15.00 órától 18.00 óráig
 látogatható a kápolna. Bővebben >>

  A kápolna búcsúja július 5-én vasárnap a 8 órakkor kezdődő szentmisében volt, melyet Lengyel Gyula atya végzett.

Veni Sancte és hittan órák

2015. 09. 05. Szeptember 6-án a fél 9-es szentmisén lesz a közös Veni Sancte és tanszermegáldás szertartása, amelyben a diákokért, tanítókért, tanárokért, nevelőkért, oktatókért, óvónőkért, és természetesen a gyermekek legfőbb nevelőiért: a szülőkért száll Istenhez imádságunk. Az Úr bőséges áldása kísérje a felnövekvő nemzedéket, valamint a nevelésükért és oktatásukért fáradozókat.

A tanév elkezdésével kérjük a kedves szülőket, hogy nagy gonddal kísérjék figyelemmel gyermekeiknek a hittanórákon és a vasárnapi szentmiséken való részvételét.
A nem egyházi iskolába járóknak az elsőáldozásra és bérmálkozásra való templomi felkészítő hittan -a Jézus Szíve kápolnában- szeptember 12-én (SZOMBATON) kezdődik: 9 órakor a bérmálkozóké, 10 órakor az elsőáldozóké.
A plébánia hittantermében péntekenként fél 6-tól az ifjúsági énekkar próbája, és 7 órától ifjúsági hittan lesz.
A felnőttek katekézise október végén kezdődik.

Búcsúk Egerben

2015. 09. 05. Szeptember 6-án a Rozália búcsú ünnepi szentmiséje Felnémeten de. 10, az egri Rozália temetőben pedig a délután 4 órakor kezdődik.

Szeptember 13-án lesz a Kisboldogasszony templom búcsúja.
Az ünnepi szentmisét és körmenetet de. 10 órakor Racs Csaba, du. 4 órakor Török László plébános atyák vezetik.

Szeptember 18-20. között tartják a Fájdalmas Anya vagy más néven Servita búcsút, melynek részletes programja a képre kattintva tekinthető meg.

Iskolai tanévnyitók a Bazilikában

2015. 08. 30. Augusztus 31-én, hétfőn délután fél 5-kor az Angolkisasszonyok Ward Mária intézménye,

kedden (szeptember 1-jén) 8 órakor a Szent Imre Katolikus Általános Iskola,
9-kor az Andrássy Gyula Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola,
fél 11-kor pedig a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium
tarja az ünnepélyes tanévnyitóját a Bazilikában.
Ezen a napon a szokásos déli orgonakoncert egy órával később kezdődik.

Búcsúk Egerben

2015. 08. 30. Augusztus 30-án vasárnap 2 templombúcsú lesz Egerben:

a délelőtt 11 órakor kezdődő (Szabó József spirituális atya által bemutatott) szentmisével ünneplik a Lajosvárosi-plébániatemplom búcsúját, ahol a körmenet után az egyházközség tagjai a jelenlévőket agapéra is várják.


Délután 4 órakor kezdődik a Rókus kápolna búcsúja, amely Eger Város fogadalmi búcsúünnepe a több mint 300 évvel ezelőtti pestisjárvány elmúltáért.

Lengyel nyelvű szentmise a Szent Antal templomban

2015. 06. 28. Július és augusztus hónapban minden vasárnap 10 órától lengyel nyelvű szentmise lesz a Dobó téri Szent Antal templomban.

Szent István király ünnepe - az ünnepi szentmise a Bazilikában lesz

2015. 08. 19. A hagyományoknak megfelelően 17.30-kor Érsek atya vezetésével lesz a kenyérmegáldással egybekötött ünnepi szentmise, de az időjárásra tekintettel idén nem a Várban, az egykori székesegyház falmaradványai között, hanem a Bazilikában!
Mindenkit szeretettel hívunk.

Plébániai napközis tábor

2015. 06. 20. A nyári hagyományos plébániai napközis tábor (az ún. oratórium) augusztus 11-15 között lesz.

Búcsúk Egerben

2015. 08. 02. A Barátok templomában a porciunkula búcsú augusztus 1-jén, szombaton este a 6 órai szentmisével kezdődik, amit 9 órakor keresztúti ájtatosság és éjfélig tartó szentségimádás követ. Vasárnap 6, 8, 9 és 12 órakor lesznek szentmisék. A búcsú du. 5 órakor a Gonda Imre atya által bemutatott szentmisével ér véget, amelyben a betegek szentségét is kiszolgáltatják.

Augusztus 2-án, vasárnap a Hatvani temetőkápolna Havas Boldogasszony búcsúját a 16.30-kor kezdődő és körmenettel végződő szentmisében tartjuk, de a temető kápolnájában 9.30-kor is lesz szentmise. Másnap, augusztus 3-án reggel 8.00 órakor a temetőben eltemetettekért végezzük a szentmisét.
Hálásan köszönjük mindazoknak a segítségét, akik a búcsú előkészítésében, megszervezésében munkájukkal és adományaikkal közreműködtek.

33. Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat

2015. 07. 19. Július 15-19. között rendezik meg a 33. Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlatot, amelynek részletes programját ide kattintva olvashatjuk.
A lelkigyakorlatot megnyitó - szerda este 6 órakor kezdődő - szentmisét, melyen a Bazilika ifjúsági kórusa fog énekelni, Érsek atya fogja végezni.
A találkozó mottója: Járd végig!

Jegyeskurzus

2015. 06. 06. A Bazilikában megkezdődött a második jegyeskurzus.
Szombatonként 15.30-ra hívjuk és várjuk az ez évben a Bazilikában, és a Dobó téri Szent Antal templomban házasságot kötni szándékozó jegyespárokat.

 

Jézus Szíve litánia

2015. 05. 30. Június a Jézus Szíve tiszteletére szentelt hónap, ezért a hónap minden napján
az esti szentmise után közösen el fogjuk imádkozni a Jézus Szíve litániát
a felajánló imádsággal.
 

Seregély István érsek gyémántmiséje

   2015. 06. 14.    A Bazilikában június 27-én, szombaton délelőtt 10 órakor lesz Seregély István
   nyugalmazott egri érsek gyémántmiséje.

 

Papszentelés

2015. 06. 14.  
Június 20-án, szombaton a Bazilikában a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise keretében lesz a DIAKÓNUS ÉS PAPSZENTELÉS,
amelyre az Érseki Papnevelő Intézet nagy szeretettel hívja és várja a Kedves Testvéreket.

Imádkozunk az újonnan szentelt diakónusokért és papokért, hogy Isten bőséges áldása kísérje szolgálatukat!
Ternyák Csaba érsek ezen a napon pappá szenteli Füleczki István, Strahl Péter, Zsova János és Versler Sándor diakónusokat valamint diakónussá szenteli Bakos Tamást. bővebben>>

Fiúkórus és orgonaünnep

2015. 06. 14. A FIÚKÓRUS ÉS ORGONAÜNNEP rendezvény kapcsán a Bazilikában június 20-án, szombaton du. 5 órakor orgonakoncert lesz, június 21-én vasárnap a délelőtt 10 órai szentmisén pedig az érseki fiúkórus fog énekelni.
A részletes program ide kattintva olvasható.

Tartósélelmiszer-gyűjtés

2015. 05. 30. A Verbiták júliusban Kőszegen gyermek és ifjúsági táborokat szerveznek, amelyhez élelmiszer-támogatást kérnek. Június 20-én fogják elvinni az addig összegyűjtött tartós élelmiszereket, amit a táborozók nevében előre is hálásan köszönnek.

Szent Antal - minorita - templom búcsúja

2015. 06. 06. Június 11-én, csütörtökön, a búcsút megelőzően a minorita templomban egyházmegyei
szentségimádási nap lesz.

Június 13-án szombaton Szent Antal napján,
ami egyben a Boldogságos Szent Szűz Szeplőtelen Szívének emléknapja is,
a Dobó téri Szent Antal templomban 17.00 órakor kezdődik
a búcsúi ünnepi szentmise a gyermekek megáldásával
és a liliomszenteléssel, amit Arthur atya végez.

Turisztikai hirdetés

2015. 06. 06. Június 12-én, pénteken (Jézus Szentséges Szívének ünnepén) délelőtt a Bazilikát turisták nem látogathatják, mert
 • 8 órakor a Ward Mária (Angolkisasszonyok) tanévvégi hálaadása (Te Deum),
 • 10 órától pedig kb. 1600 pedagógus és diák részvételével ún. Katolikus ISKOLA NAP lesz.

Böjte Csaba testvér a Bazilikában

2015. 05. 30. Június 2-án, kedden az esti szentmisét Böjte Csaba testvér (ferences szerzetes) fogja bemutatni, amely alatt a csíkszeredai Role együttes énekel. Az összegyűlt adományokkal Csaba testvér gyermekotthonait segítjük.

Hangversenyek a Bazilikában

2015. 05. 17. Május 22-én, pénteken az esti szentmise után (fél 8-tól) Mons Leidvin Takle norvég orgonaművész hálaadó hangversenye lesz, amelyre a belépés díjtalan.
A következő vasárnap - május 24-én - Pünkösd ünnepén az esti szentmisén a németországi Ruhrkohle Kórus énekel, azt követően pedig miskolci Classic Brass Quintettel együtt hangverseny adnak, amelyre a belépés díjtalan.
 

Elsőáldozás és bérmálkozás

2015. 04. 26. Egyházközségünkben
az elsőáldozás május 10-én a fél 9-es szentmisében,
a bérmálás pedig Pünkösdkor: május 24-én a 10 órai szentmisén lesz.
 

Lorettói litánia

2015. 05. 04. Május a Szűz Anya hónapja, ezért e hónap minden napján a Bazilikában
az esti szentmise előtt, 18.00 a lorettói litániát imádkozzuk.
 

Május 7. a Bazilika felszentelésének napja - egyházmegyei szentségimádási nap

2015. 05. 03. 9.15 órától káptalani imaóra
10.00 órakor ünnepi szentmise a Mária kápolnában
utána este 6 óráig ez egri egyházközségek szentségimádása az alábbi beosztás szerint:
 • 11.00 Kisboldogasszony plébánia
 • 12.00 Servita plébánia
 • 13.00 Nagyboldogasszony plébánia
 • 14.00 Jézus Szíve plébánia
 • 15.00 Lajosvárosi plébánia
 • 16.00 A Ciszter templom és a Szent Anna kápolna hívei
 • 17.00 Belvárosi plébánia
 • 18.00 Szentségbetétel és Lorettó-i litánia

19.30 Esti szentmise

Egyházközségi képviselőtestületek találkozójá

2015. 04. 25. Április 25-én szombaton a Bazilikában az egyházközségi képviselőtestületek találkozójának programja de. 9 órakor a napközi imaóra elimádkozásával kezdődik, majd 3 előadás és 11 órakor érseki szentmise lesz.
Az ebédet követően du. 2 órakor orgonakoncerttel, tanúságtételekkel folytatódik, majd közös imádság után negyed 4-kor ér véget a találkozó programja.

Fehérvasárnap, az Isteni Irgalmasság vasárnapja

2015. 02. 19. A fél 12-es szentmisén –amelyet II. János Pápa halálának 10. és szentté avatásának 1. évfordulója alkalmával mutatunk be- a Lengyel Önkormányzat kezdeményezésére, a krakkói Mária templom HASLO férfikórusa fog énekelni. Közvetlenül a szentmise után pedig egy félórás koncertet is adnak, melynek fővédnöke Dr. Ternyák Csaba érsek atya.
Du. 3 órakor az irgalmasság imaórájával zárul a nagypénteken elkezdett kilenced.
 

Húsvét

2015. 04. 05.
A Kedves Testvéreknek és szeretteiknek ISTENTŐL MEGÁLDOTT,
KEGYELMEKBEN GAZDAG HÚSVÉTOT
kívánunk.

Egyben hálásan köszönjük mindazoknak a MUNKÁJÁT, ADOMÁNYÁT és SEGÍTSÉGÉT, akik hozzájárultak ahhoz, hogy templomunk a húsvéti ünnepekre szép és a feltámadás ünnepléséhez méltó legyen. Köszönjük a kispapok, az énekkar és mindenki szolgálatát, akik közreműködtek a szertartások áhítatos előkészítésében.

Húsvétvasárnap minden szentmise után megáldjuk a HÚSVÉTI ÉTELEKET. Ilyen szentelt étellel kínáljuk a templom ajtóban a szentmiséről távozókat is.
Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket arra, az Egyház ősi hagyománya szerint a húsvéti időben (Pünkösdig) az Úrangyala imádság helyett a MENNYNEK KIRÁLYNÉ ASSZONYA imádságot mondjuk.
HÚSVÉT MÁSODIK NAPJÁN, - ugyan nem kötelező ünnep – de a Bazilikában ünnepi miserend lesz.

Nagyböjt

2015. 02. 19. Hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjt. Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti nap, aminek a húsevéstől való tartózkodással ill. - a gyermekek és az idősek kivételével - a napi legfeljebb háromszori étkezéssel tudunk eleget tenni.
Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket, hogy bűnbánatunk jeleként Anyaszentegyházunk - nagyböjt péntekjein - a húsételektől való megtartóztatást kéri tőlünk. Isten iránti szeretetből örömmel hozzuk meg ezt az áldozatot.

Keresztút

2015. 02. 14. Nagyböjt péntekjein a Bazilikában este háromnegyed 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk.

Jegyeskurzus

2015. 03. 01. Nagyböjt szombatjain jegyeskurzusra hívjuk az ez évben a Bazilikában, és a Dobó téri Szent Antal templomban házasságot kötni szándékozó jegyespárokat.

 

Ökumenikus imahét 2015.január 18-25.

2015. 01. 18. Az ökumenikus imahét helyszínei

Január 18. vasárnap
Minden felekezet-egyházközség a saját templomában a varánapi hivatalos istentiszteletén/ szentmiséjén nyitja meg az ökumenikus imahetet.
Ez a Bazilikában az este fél 7-kor kezdődő szentmise keretében lesz.
Nap Helyszín Igehirdető Liturgia vezető
Január 19. hétfő
du. 5 óra
Református templom Demkó Balázs
gk. parókus
Tóth Imre
ref. lelkész
Január 20. kedd
du. 5 óra
Ward Mária iskola kápolnája
(Angolkisasszonyok)
Kovács Dániel
bapt. lelkész
Demkó Balázs
gk. parókus
Január 21. szerda
du. 5 óra
Evangélikus templom Dr. Dolhai Lajos
rektor
Aklan Béla Sándor
ev. lelkész
Január 22. csütörtök
du. 5 óra
Baptista imaház Aklan Béla Sándor
ev. lelkész
Kovács Dániel
bapt. lelkész
Január 23. péntek
du. 5 óra
Szent Antal
(Minorita) templom
Taizé-i imaóra Ifjúsági iroda
Január 24. szombat
du. 5 óra
Bazilika Tóth Imre
ref.lelkész
Csizmadia István
plébános
 • Az ökumenikus imaóra minden nap du. 5 órakor kezdődik.
 • Az elmúlt évek gyakorlatát követve - az ökumenikus imahét szombati befejező imaóráján is csak egy igehirdető lesz.
LEGYÜNK EGY SZÍV ÉS EGY LÉLEK A KÖZÖS IMÁDKOZÁSBAN
ÉS A SZERETETTELJES EGYÜTTLÉTBEN!

Megújult a honlap

2014. 12. 10. Megújult plébániánk honlapja, melyen ezen túl nem csak az egri Bazilikával és a Belvárosi Főplébániával, hanem a Szent Antal (minorita) templommal kapcsolatos információk, hírek is olvashatók.

1 2 345