Archívum

1 2 345

Búcsúk Egerben

2015. 08. 30. Augusztus 30-án vasárnap 2 templombúcsú lesz Egerben:

a délelőtt 11 órakor kezdődő (Szabó József spirituális atya által bemutatott) szentmisével ünneplik a Lajosvárosi-plébániatemplom búcsúját, ahol a körmenet után az egyházközség tagjai a jelenlévőket agapéra is várják.


Délután 4 órakor kezdődik a Rókus kápolna búcsúja, amely Eger Város fogadalmi búcsúünnepe a több mint 300 évvel ezelőtti pestisjárvány elmúltáért.

Lengyel nyelvű szentmise a Szent Antal templomban

2015. 06. 28. Július és augusztus hónapban minden vasárnap 10 órától lengyel nyelvű szentmise lesz a Dobó téri Szent Antal templomban.

Szent István király ünnepe - az ünnepi szentmise a Bazilikában lesz

2015. 08. 19. A hagyományoknak megfelelően 17.30-kor Érsek atya vezetésével lesz a kenyérmegáldással egybekötött ünnepi szentmise, de az időjárásra tekintettel idén nem a Várban, az egykori székesegyház falmaradványai között, hanem a Bazilikában!
Mindenkit szeretettel hívunk.

Plébániai napközis tábor

2015. 06. 20. A nyári hagyományos plébániai napközis tábor (az ún. oratórium) augusztus 11-15 között lesz.

Búcsúk Egerben

2015. 08. 02. A Barátok templomában a porciunkula búcsú augusztus 1-jén, szombaton este a 6 órai szentmisével kezdődik, amit 9 órakor keresztúti ájtatosság és éjfélig tartó szentségimádás követ. Vasárnap 6, 8, 9 és 12 órakor lesznek szentmisék. A búcsú du. 5 órakor a Gonda Imre atya által bemutatott szentmisével ér véget, amelyben a betegek szentségét is kiszolgáltatják.

Augusztus 2-án, vasárnap a Hatvani temetőkápolna Havas Boldogasszony búcsúját a 16.30-kor kezdődő és körmenettel végződő szentmisében tartjuk, de a temető kápolnájában 9.30-kor is lesz szentmise. Másnap, augusztus 3-án reggel 8.00 órakor a temetőben eltemetettekért végezzük a szentmisét.
Hálásan köszönjük mindazoknak a segítségét, akik a búcsú előkészítésében, megszervezésében munkájukkal és adományaikkal közreműködtek.

33. Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat

2015. 07. 19. Július 15-19. között rendezik meg a 33. Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlatot, amelynek részletes programját ide kattintva olvashatjuk.
A lelkigyakorlatot megnyitó - szerda este 6 órakor kezdődő - szentmisét, melyen a Bazilika ifjúsági kórusa fog énekelni, Érsek atya fogja végezni.
A találkozó mottója: Járd végig!

Jegyeskurzus

2015. 06. 06. A Bazilikában megkezdődött a második jegyeskurzus.
Szombatonként 15.30-ra hívjuk és várjuk az ez évben a Bazilikában, és a Dobó téri Szent Antal templomban házasságot kötni szándékozó jegyespárokat.

 

Jézus Szíve litánia

2015. 05. 30. Június a Jézus Szíve tiszteletére szentelt hónap, ezért a hónap minden napján
az esti szentmise után közösen el fogjuk imádkozni a Jézus Szíve litániát
a felajánló imádsággal.
 

Seregély István érsek gyémántmiséje

   2015. 06. 14.    A Bazilikában június 27-én, szombaton délelőtt 10 órakor lesz Seregély István
   nyugalmazott egri érsek gyémántmiséje.

 

Papszentelés

2015. 06. 14.  
Június 20-án, szombaton a Bazilikában a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise keretében lesz a DIAKÓNUS ÉS PAPSZENTELÉS,
amelyre az Érseki Papnevelő Intézet nagy szeretettel hívja és várja a Kedves Testvéreket.

Imádkozunk az újonnan szentelt diakónusokért és papokért, hogy Isten bőséges áldása kísérje szolgálatukat!
Ternyák Csaba érsek ezen a napon pappá szenteli Füleczki István, Strahl Péter, Zsova János és Versler Sándor diakónusokat valamint diakónussá szenteli Bakos Tamást. bővebben>>

Fiúkórus és orgonaünnep

2015. 06. 14. A FIÚKÓRUS ÉS ORGONAÜNNEP rendezvény kapcsán a Bazilikában június 20-án, szombaton du. 5 órakor orgonakoncert lesz, június 21-én vasárnap a délelőtt 10 órai szentmisén pedig az érseki fiúkórus fog énekelni.
A részletes program ide kattintva olvasható.

Tartósélelmiszer-gyűjtés

2015. 05. 30. A Verbiták júliusban Kőszegen gyermek és ifjúsági táborokat szerveznek, amelyhez élelmiszer-támogatást kérnek. Június 20-én fogják elvinni az addig összegyűjtött tartós élelmiszereket, amit a táborozók nevében előre is hálásan köszönnek.

Szent Antal - minorita - templom búcsúja

2015. 06. 06. Június 11-én, csütörtökön, a búcsút megelőzően a minorita templomban egyházmegyei
szentségimádási nap lesz.

Június 13-án szombaton Szent Antal napján,
ami egyben a Boldogságos Szent Szűz Szeplőtelen Szívének emléknapja is,
a Dobó téri Szent Antal templomban 17.00 órakor kezdődik
a búcsúi ünnepi szentmise a gyermekek megáldásával
és a liliomszenteléssel, amit Arthur atya végez.

Turisztikai hirdetés

2015. 06. 06. Június 12-én, pénteken (Jézus Szentséges Szívének ünnepén) délelőtt a Bazilikát turisták nem látogathatják, mert
 • 8 órakor a Ward Mária (Angolkisasszonyok) tanévvégi hálaadása (Te Deum),
 • 10 órától pedig kb. 1600 pedagógus és diák részvételével ún. Katolikus ISKOLA NAP lesz.

Böjte Csaba testvér a Bazilikában

2015. 05. 30. Június 2-án, kedden az esti szentmisét Böjte Csaba testvér (ferences szerzetes) fogja bemutatni, amely alatt a csíkszeredai Role együttes énekel. Az összegyűlt adományokkal Csaba testvér gyermekotthonait segítjük.

Hangversenyek a Bazilikában

2015. 05. 17. Május 22-én, pénteken az esti szentmise után (fél 8-tól) Mons Leidvin Takle norvég orgonaművész hálaadó hangversenye lesz, amelyre a belépés díjtalan.
A következő vasárnap - május 24-én - Pünkösd ünnepén az esti szentmisén a németországi Ruhrkohle Kórus énekel, azt követően pedig miskolci Classic Brass Quintettel együtt hangverseny adnak, amelyre a belépés díjtalan.
 

Elsőáldozás és bérmálkozás

2015. 04. 26. Egyházközségünkben
az elsőáldozás május 10-én a fél 9-es szentmisében,
a bérmálás pedig Pünkösdkor: május 24-én a 10 órai szentmisén lesz.
 

Lorettói litánia

2015. 05. 04. Május a Szűz Anya hónapja, ezért e hónap minden napján a Bazilikában
az esti szentmise előtt, 18.00 a lorettói litániát imádkozzuk.
 

Május 7. a Bazilika felszentelésének napja - egyházmegyei szentségimádási nap

2015. 05. 03. 9.15 órától káptalani imaóra
10.00 órakor ünnepi szentmise a Mária kápolnában
utána este 6 óráig ez egri egyházközségek szentségimádása az alábbi beosztás szerint:
 • 11.00 Kisboldogasszony plébánia
 • 12.00 Servita plébánia
 • 13.00 Nagyboldogasszony plébánia
 • 14.00 Jézus Szíve plébánia
 • 15.00 Lajosvárosi plébánia
 • 16.00 A Ciszter templom és a Szent Anna kápolna hívei
 • 17.00 Belvárosi plébánia
 • 18.00 Szentségbetétel és Lorettó-i litánia

19.30 Esti szentmise

Egyházközségi képviselőtestületek találkozójá

2015. 04. 25. Április 25-én szombaton a Bazilikában az egyházközségi képviselőtestületek találkozójának programja de. 9 órakor a napközi imaóra elimádkozásával kezdődik, majd 3 előadás és 11 órakor érseki szentmise lesz.
Az ebédet követően du. 2 órakor orgonakoncerttel, tanúságtételekkel folytatódik, majd közös imádság után negyed 4-kor ér véget a találkozó programja.

Fehérvasárnap, az Isteni Irgalmasság vasárnapja

2015. 02. 19. A fél 12-es szentmisén –amelyet II. János Pápa halálának 10. és szentté avatásának 1. évfordulója alkalmával mutatunk be- a Lengyel Önkormányzat kezdeményezésére, a krakkói Mária templom HASLO férfikórusa fog énekelni. Közvetlenül a szentmise után pedig egy félórás koncertet is adnak, melynek fővédnöke Dr. Ternyák Csaba érsek atya.
Du. 3 órakor az irgalmasság imaórájával zárul a nagypénteken elkezdett kilenced.
 

Húsvét

2015. 04. 05.
A Kedves Testvéreknek és szeretteiknek ISTENTŐL MEGÁLDOTT,
KEGYELMEKBEN GAZDAG HÚSVÉTOT
kívánunk.

Egyben hálásan köszönjük mindazoknak a MUNKÁJÁT, ADOMÁNYÁT és SEGÍTSÉGÉT, akik hozzájárultak ahhoz, hogy templomunk a húsvéti ünnepekre szép és a feltámadás ünnepléséhez méltó legyen. Köszönjük a kispapok, az énekkar és mindenki szolgálatát, akik közreműködtek a szertartások áhítatos előkészítésében.

Húsvétvasárnap minden szentmise után megáldjuk a HÚSVÉTI ÉTELEKET. Ilyen szentelt étellel kínáljuk a templom ajtóban a szentmiséről távozókat is.
Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket arra, az Egyház ősi hagyománya szerint a húsvéti időben (Pünkösdig) az Úrangyala imádság helyett a MENNYNEK KIRÁLYNÉ ASSZONYA imádságot mondjuk.
HÚSVÉT MÁSODIK NAPJÁN, - ugyan nem kötelező ünnep – de a Bazilikában ünnepi miserend lesz.

Nagyböjt

2015. 02. 19. Hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjt. Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti nap, aminek a húsevéstől való tartózkodással ill. - a gyermekek és az idősek kivételével - a napi legfeljebb háromszori étkezéssel tudunk eleget tenni.
Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket, hogy bűnbánatunk jeleként Anyaszentegyházunk - nagyböjt péntekjein - a húsételektől való megtartóztatást kéri tőlünk. Isten iránti szeretetből örömmel hozzuk meg ezt az áldozatot.

Keresztút

2015. 02. 14. Nagyböjt péntekjein a Bazilikában este háromnegyed 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk.

Jegyeskurzus

2015. 03. 01. Nagyböjt szombatjain jegyeskurzusra hívjuk az ez évben a Bazilikában, és a Dobó téri Szent Antal templomban házasságot kötni szándékozó jegyespárokat.

 

Ökumenikus imahét 2015.január 18-25.

2015. 01. 18. Az ökumenikus imahét helyszínei

Január 18. vasárnap
Minden felekezet-egyházközség a saját templomában a varánapi hivatalos istentiszteletén/ szentmiséjén nyitja meg az ökumenikus imahetet.
Ez a Bazilikában az este fél 7-kor kezdődő szentmise keretében lesz.
Nap Helyszín Igehirdető Liturgia vezető
Január 19. hétfő
du. 5 óra
Református templom Demkó Balázs
gk. parókus
Tóth Imre
ref. lelkész
Január 20. kedd
du. 5 óra
Ward Mária iskola kápolnája
(Angolkisasszonyok)
Kovács Dániel
bapt. lelkész
Demkó Balázs
gk. parókus
Január 21. szerda
du. 5 óra
Evangélikus templom Dr. Dolhai Lajos
rektor
Aklan Béla Sándor
ev. lelkész
Január 22. csütörtök
du. 5 óra
Baptista imaház Aklan Béla Sándor
ev. lelkész
Kovács Dániel
bapt. lelkész
Január 23. péntek
du. 5 óra
Szent Antal
(Minorita) templom
Taizé-i imaóra Ifjúsági iroda
Január 24. szombat
du. 5 óra
Bazilika Tóth Imre
ref.lelkész
Csizmadia István
plébános
 • Az ökumenikus imaóra minden nap du. 5 órakor kezdődik.
 • Az elmúlt évek gyakorlatát követve - az ökumenikus imahét szombati befejező imaóráján is csak egy igehirdető lesz.
LEGYÜNK EGY SZÍV ÉS EGY LÉLEK A KÖZÖS IMÁDKOZÁSBAN
ÉS A SZERETETTELJES EGYÜTTLÉTBEN!

Megújult a honlap

2014. 12. 10. Megújult plébániánk honlapja, melyen ezen túl nem csak az egri Bazilikával és a Belvárosi Főplébániával, hanem a Szent Antal (minorita) templommal kapcsolatos információk, hírek is olvashatók.

1 2 345