Archívum

1 2 345

Május 7. a Bazilika felszentelésének napja - egyházmegyei szentségimádási nap

2015. 05. 03. 9.15 órától káptalani imaóra
10.00 órakor ünnepi szentmise a Mária kápolnában
utána este 6 óráig ez egri egyházközségek szentségimádása az alábbi beosztás szerint:
  • 11.00 Kisboldogasszony plébánia
  • 12.00 Servita plébánia
  • 13.00 Nagyboldogasszony plébánia
  • 14.00 Jézus Szíve plébánia
  • 15.00 Lajosvárosi plébánia
  • 16.00 A Ciszter templom és a Szent Anna kápolna hívei
  • 17.00 Belvárosi plébánia
  • 18.00 Szentségbetétel és Lorettó-i litánia

19.30 Esti szentmise

Egyházközségi képviselőtestületek találkozójá

2015. 04. 25. Április 25-én szombaton a Bazilikában az egyházközségi képviselőtestületek találkozójának programja de. 9 órakor a napközi imaóra elimádkozásával kezdődik, majd 3 előadás és 11 órakor érseki szentmise lesz.
Az ebédet követően du. 2 órakor orgonakoncerttel, tanúságtételekkel folytatódik, majd közös imádság után negyed 4-kor ér véget a találkozó programja.

Fehérvasárnap, az Isteni Irgalmasság vasárnapja

2015. 02. 19. A fél 12-es szentmisén –amelyet II. János Pápa halálának 10. és szentté avatásának 1. évfordulója alkalmával mutatunk be- a Lengyel Önkormányzat kezdeményezésére, a krakkói Mária templom HASLO férfikórusa fog énekelni. Közvetlenül a szentmise után pedig egy félórás koncertet is adnak, melynek fővédnöke Dr. Ternyák Csaba érsek atya.
Du. 3 órakor az irgalmasság imaórájával zárul a nagypénteken elkezdett kilenced.
 

Húsvét

2015. 04. 05.
A Kedves Testvéreknek és szeretteiknek ISTENTŐL MEGÁLDOTT,
KEGYELMEKBEN GAZDAG HÚSVÉTOT
kívánunk.

Egyben hálásan köszönjük mindazoknak a MUNKÁJÁT, ADOMÁNYÁT és SEGÍTSÉGÉT, akik hozzájárultak ahhoz, hogy templomunk a húsvéti ünnepekre szép és a feltámadás ünnepléséhez méltó legyen. Köszönjük a kispapok, az énekkar és mindenki szolgálatát, akik közreműködtek a szertartások áhítatos előkészítésében.

Húsvétvasárnap minden szentmise után megáldjuk a HÚSVÉTI ÉTELEKET. Ilyen szentelt étellel kínáljuk a templom ajtóban a szentmiséről távozókat is.
Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket arra, az Egyház ősi hagyománya szerint a húsvéti időben (Pünkösdig) az Úrangyala imádság helyett a MENNYNEK KIRÁLYNÉ ASSZONYA imádságot mondjuk.
HÚSVÉT MÁSODIK NAPJÁN, - ugyan nem kötelező ünnep – de a Bazilikában ünnepi miserend lesz.

Nagyböjt

2015. 02. 19. Hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjt. Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti nap, aminek a húsevéstől való tartózkodással ill. - a gyermekek és az idősek kivételével - a napi legfeljebb háromszori étkezéssel tudunk eleget tenni.
Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket, hogy bűnbánatunk jeleként Anyaszentegyházunk - nagyböjt péntekjein - a húsételektől való megtartóztatást kéri tőlünk. Isten iránti szeretetből örömmel hozzuk meg ezt az áldozatot.

Keresztút

2015. 02. 14. Nagyböjt péntekjein a Bazilikában este háromnegyed 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk.

Jegyeskurzus

2015. 03. 01. Nagyböjt szombatjain jegyeskurzusra hívjuk az ez évben a Bazilikában, és a Dobó téri Szent Antal templomban házasságot kötni szándékozó jegyespárokat.

 

Ökumenikus imahét 2015.január 18-25.

2015. 01. 18. Az ökumenikus imahét helyszínei

Január 18. vasárnap
Minden felekezet-egyházközség a saját templomában a varánapi hivatalos istentiszteletén/ szentmiséjén nyitja meg az ökumenikus imahetet.
Ez a Bazilikában az este fél 7-kor kezdődő szentmise keretében lesz.
Nap Helyszín Igehirdető Liturgia vezető
Január 19. hétfő
du. 5 óra
Református templom Demkó Balázs
gk. parókus
Tóth Imre
ref. lelkész
Január 20. kedd
du. 5 óra
Ward Mária iskola kápolnája
(Angolkisasszonyok)
Kovács Dániel
bapt. lelkész
Demkó Balázs
gk. parókus
Január 21. szerda
du. 5 óra
Evangélikus templom Dr. Dolhai Lajos
rektor
Aklan Béla Sándor
ev. lelkész
Január 22. csütörtök
du. 5 óra
Baptista imaház Aklan Béla Sándor
ev. lelkész
Kovács Dániel
bapt. lelkész
Január 23. péntek
du. 5 óra
Szent Antal
(Minorita) templom
Taizé-i imaóra Ifjúsági iroda
Január 24. szombat
du. 5 óra
Bazilika Tóth Imre
ref.lelkész
Csizmadia István
plébános
  • Az ökumenikus imaóra minden nap du. 5 órakor kezdődik.
  • Az elmúlt évek gyakorlatát követve - az ökumenikus imahét szombati befejező imaóráján is csak egy igehirdető lesz.
LEGYÜNK EGY SZÍV ÉS EGY LÉLEK A KÖZÖS IMÁDKOZÁSBAN
ÉS A SZERETETTELJES EGYÜTTLÉTBEN!

Megújult a honlap

2014. 12. 10. Megújult plébániánk honlapja, melyen ezen túl nem csak az egri Bazilikával és a Belvárosi Főplébániával, hanem a Szent Antal (minorita) templommal kapcsolatos információk, hírek is olvashatók.

1 2 345