Harangok


 Az Egri főszékesegyház tornyaiban ma négy harang lakik. Egy az északi, három a déli toronyban.
 

1. SZENT MIHÁLY HARANG

Szent Mihály harang
 • Neve: Szent Mihály harang / Nagyharang
 • Súlya: 6015 kg
 • Magassága: 180 cm
 • Alsó átmérője: 213 cm
 • Alaphangja: G0-6
 • Helye: az egri Bazilika északi tornya

A harangot az 1944-ben, a második világháborúban elvitt
nagyharang pótlására Rudolf Perner öntötte Passauban 2001-ben.
Magyarország 3. legnagyobb harangja.

Felirataː "1000 A. D. MAGYARSÁG * 2000 A. D. KERESZTÉNYSÉG ÖNTÖTTE RUDOLF PERNER PASSAU 2001 AZ 1944 - BEN HADICÉLOKRA ELVITT HARANG HELYETT 2001 -BEN ÚJRAÖNTVE."

További ábrázolások, domborművek és feliratok:

 1. A névadó Szent Mihály arkangyal szárnyas álló alakja, jobbjában kard, baljában lándzsa. Felirata: "SZENT MIHÁLY FŐANGYAL VÉDELMEZZ MINKET A KÜZDELEMBEN"
 2. Szűz Mária 12 csillagos glóriával, lába alatt a Hold, amint kígyóra tapos. Felirata: "SZEPLŐTELEN SZŰZ MÁRIA"
 3. Szent István koronával, jobbjában lándzsa, baljában országalma. Felirata: SZENT ISTVÁN KIRÁLY
 4. Egymás alatt a Magyar Szentkorona; Krisztus születése 2000. évfordulójának emlékérme, amiben a körfelirat: "CHRISTUS HERI HODIE SEMPER" (magyarulː "Krisztus volt, van és örök") végül Eger város címere.
 5. Szent László páncélos alakja a Képes Krónika egy iniciáléja alapján, baljában pallossal. Felirata: "SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY"
 6. Szent János evangélista, sámlin ülve attribútumaival: sas, könyv és írótoll. Felirata: "SZENT JÁNOS APOSTOL"
A Szent Mihály vagy az egriek szerint Nagyharang fajármon függ, harangozáskor mikroprocesszor által vezérelt motor hajtja.

2. SZENT JÓZSEF HARANG

Szent József harang
 • Neve: Szent József harang
 • Súlya: 3300 kg
 • Alsó átmérője: 163 cm
 • Alaphangja: H0
 • Helye: az egri Bazilika déli tornya

Jüstel József öntötte Egerben, 1828-ban.
A paláston a névadó Szent József (Jézus Krisztus nevelőapja),
Szent István király és a szeplőtelen fogantatás képei vannak.

3. SZENT LAJOS HARANG

Szent Lajos harang
 • Neve: Szent Lajos harang
 • Súlya: 1350 kg
 • Alsó átmérője: 137 cm
 • Alaphangja: D1
 • Helye: az egri Bazilika déli tornya

Seltenhofer Frigyes és Fiai öntötték Sopronban, 1923-ban.
A paláston a szöveggel átellenben a névadó Szent Lajos király
képe látható.

3. SZENT JÁNOS HARANG

Szent Janos harang
 • Neve: Szent János harang
 • Súlya: 580 kg
 • Alsó átmérője: 102 cm
 • Alaphangja: G1
 • Helye: az egri Bazilika déli tornya

Seltenhofer Frigyes és Fiai öntötték Sopronban, 1923-ban.
A paláston a névadó Szent János apostol és evangélista képe látható.

 

A déli torony harangjai A déli torony harangjai acél harangszéken függnek (legutóbbi felújításuk 2013-ban történt) és repülő nyelvvel szólnak mind a mai napig, motoros meghajtással.