Hirdetések

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

A JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA

(2019. 05. 12.)

   1./ Köszönjük mindazoknak a munkáját és fáradozását, akik a tegnapi egyházközségi napunk megszervezésében fáradoztak, vagy akár csak rövid időre is bekapcsolódtak a nap programjába.

   2./ A fél 9-kor kezdődő diákmisén elsőáldozásra készülő fiatalok ünnepélyes keresztelési szertartása lesz.

   3./ Ma, Jó Pásztor vasárnapján - ami a papi és szerzetesi hivatások világnapja - különös buzgósággal imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért. Köszöntjük a lelkipásztori hétvégén egyházközségünkbe látogató Kerekes Gábor (3. évf.) kispapot, aki nemcsak tapasztalatszerzés miatt jött, hanem annak az üzenetnek a tolmácsolására is, hogy a Szeminárium - Érsek atya nevében is - szeretettel hívja és várja azokat a fiatalokat, és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus Krisztus papságra szóló hívó szavát és az Egri Főegyházmegyében szeretnének papi szolgálatot végezni. A jelentkezési kérelmet a Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet címére kell elküldeni.

   4./ Hétfőn - a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapján - az esti szentmise után a fatimai szobor előtt el fogjuk imádkozni a felajánló imádságot.

   5./ Kedden a Verbita Imaközösség 5 órakor a Bazilika Jézus Szíve kápolnájában tartja imaóráját.

   6./ Szombaton

  • a Bazilikában a felvidéki leleszi apátság zarándokainakszentmiséje de. 9 órakor kezdődik
  • a városi sportcsarnokban az egyházmegyei ifjúsági találkozó estig tartó programja délután 2-kor kezdődik, amelyre minden érdeklődő fiatalt szeretettel várnak.

   7./ A következő vasárnap (május 19-én)

  • a mezőkövesdi Jézus Szíve templomban a délelőtti bérmálásra Michael August Blume pápai nuncius úr is ellátogat.
  • a fél 12-es szentmisén lesz az elsőáldozás
  • a Vitézi Rend ünnepélyes ökumenikus zászlómegáldása délután 1 órakor kezdődik

   8./ Anyaszentegyházunk májusba az afrikai egyházért imádkozik, hogy elkötelezett tagjain keresztül a remény jele lehessen a földrész számára. Csatlakozzunk mi is ehhez az imaszándékhoz.

   9./ Egerből lengyelországi kegyhelyekre -Szabó József spirituális atya vezetésével- zarándoklat indul, amelyre még lehet jelentkezni.