Hirdetések

ÉVKÖZI 9. VASÁRNAP

ÚRNAPJA

(június 3.)

   1./ Ma

 • A szentmisék után a kispapok a 250 forintos önköltségű Gaudete újságjuk papszentelési számát kínálják.
 • a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise végén tartjuk meg az úrnapi körmenetet, amelyen való áhítatos részvétellel (a szokásos feltételek mellett) teljes búcsú nyerhető.
  Köszönjük mindazoknak fáradozását, akik az oltárokat készítik, a körmenet megszervezésében segédkeznek, virággal, vagy más módon teszik felemelőbbé az Oltáriszentség ünnepét. Külön köszönjük az elsőáldozóknak és a gyermekeknek az Oltáriszentség előtti virágszirom- hintést, az énekkarnak, templomunk akolitusainak és minden segítőnek szolgálatát.

   2./ Hétfőn a Rózsafüzér Társulat fél 6-kor tartja összejövetelét (titokcseréjét) a Jézus Szíve kápolnában, ami után a szándékukra (élő és elhunyt tagjaiért) felajánlott szentmise lesz.

   3./ Csütörtökön

 • az Érseki Látogatóközpontban du. 5 órakor kettős könyvbemutatót tartanak
 • a bazilikai esti szentmise előtt fél 6-kor elsőcsütörtöki szentségimádás lesz, amit a Szent István Rádió is közvetít.

   4./ Pénteken (Jézus Szentséges Szívének ünnepén)

 • a Jézus Szíve litánia és a felajánló imádság elimádkozásával teljes búcsú nyerhető
 • a maklári úti Jézus Szíve templomban egyházmegyei szentségimádási nap lesz. Egyházközségünk imaórája de. 10 órakor kezdődik.

   5./ Szombaton Mezőkövesden a Jézus Szíve búcsú előesti szentmiséjét Dolhai Lajos a Hittudományi Főiskola rektora, a vasárnapi ünnepi szentmisét és a körmenetet Fábry Kornél atya, a 2020-as Eucharisztikus Kongresszus előkészítő bizottságának főtitkára tartja.

   6./A következő vasárnap (június 10-én):

 • a bazilikában a fél 9-es szentmisén lesz a tanév végi közös hálaadásunk: a Te Deum.
 • A 10 órai káptalani szentmisét, - ha egészsége engedi - Katona István püspök atya fogja bemutatni pappá szentelésének 65. évfordulóján
 • az egri Jézus Szíve Plébánia templomának búcsúja du. 5 órakor a Rozália temetőben litániával kezdődik, majd a körmenet után a szentmise a Maklári úti templomban fél 6-kor lesz.

   7./ Hirdetéseink végén 2 aktuális dologról szeretnénk tájékoztatást adni:

 • A plébániai irodában az adminisztrációs feladatokat Sóskúti Edit 16 éven át áldozatos lélekkel végezte. Nyugdíjba vonulásakor megköszönjük hűséges egyházszolgálatát és nyugdíjas éveire Isten bőséges áldását kívánjuk.
  Ennek kapcsán tájékoztatjuk a Kedves Testvéreket, hogy a plébániai irodai ügyintézés ideje némileg változik: az iroda hétfőtől csütörtökig de. 9-11, du. fél 5 - 6, pénteken pedig 11 - 15 óra között lesz nyitva.
 • Az elkövetkező napokban plébániánk életéről, a bazilikához kapcsolódó programokról szeretnénk egy kis hírlevelet eljuttatni az egyházközségünk területén élő családokhoz. Ebben kérjük a Kedves Testvérek segítségét (különösen a társasházakban lakókét), hogy segítsenek a saját és szomszéd lépcsőházakban lakókhoz ezt eljuttatni. A sekrestyéből vigyenek magukkal annyi hírlevelet, ahány család lakik társasházuk lépcsőházaiban, s azt adják át nekik, vagy dobják be postaládáikba. Missziós szolgálatukat előre is köszönjük!