Hirdetések

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

(november 18.)

   1./ A múlt vasárnapi Szent Erzsébet napi jótékonysági vásár adományainak összege 190.000 ft volt, amelyből plébániánk Karitász önkéntesei karácsonyra tartós élelmiszercsomagot készítenek a szükségben lévők számára. Isten bőséges áldása kísérje az adakozók életét!

   2./ A Verbita Imaközösség imaórája a bazilikai Jézus Szíve hittanteremben kedden du. 5 órakor kezdődik.

   3./ Szombaton

 • de. 9 órától a plébánia hittantermébe adventi koszorút készítő játszóházi programra hívjuk a hittanosokat. Szalmakoszorút nem, de a 4 adventi gyertyát mindenki hozzon magával.
 • Az eucharisztikus kongresszusra való készületként - az országos felhíváshoz csatlakozva - a Bazilika Mária kápolnájában az esti szentmise előtt 6 órától csendes szentségimádást tartunk.

   4./ Egy hét múlva az egyházi év utolsó napján, Krisztus Király ünnepén:

 • ezen az Árpádházi Szent Erzsébet ünnepét követő vasárnapon országos gyűjtés keretében a perselyadományainkkal a karitász munkáját támogatjuk.
 • a 10 órakor kezdődő szentmisén lesz az akolitusok és lektorok avatása, valamint az 5. évfolyamos kispapok diakonátusra való jelentkezése az ún. ad missió.
 • Ezen a napon este 6 órától a kispapok vezetésével az Oltáriszentség előtt el fogjuk imádkozni a Jézus Szíve litániát a felajánló imádsággal. Akik ezen az ájtatosságon részt vesznek, a szokott feltételekkel teljes búcsút nyerhetnek.

   5./ Továbbra is szeretettel hívjuk a Kedves Testvéreket a bazilikához kapcsolódó programjainkra:

 • vasárnaponként az esti szentmise előtt a vesperás közös imádkozására,
 • hétfőn és kedden az imacsoportok, lelkiségi mozgalmak összejöveteleire
 • szerdánként az esti szentmise előtt a „Teológia felnőtteknek” előadássorozatra, szentmise után a liturgikus énekkar próbájára, és a szentségek vételére felkészítő katekumenátusra.
 • csütörtökönként este fél 6-tól szentségimádásra,
 • pénteken este 5 órától a bazilikai gyermekénekkar próbájára, 6-tól ifjúsági énekkarra, 7 órától ifjúsági hittanra.
 • szombaton délelőtt elsőáldozási és bérmálkozási hittanra.