Hirdetések

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

(2021. 04. 25.)

   1./ Tegnaptól (Szent György ünnepétől) Szent Mihály napjáig az esti harangszó 8 órakor lesz.

   2./ Ma Jó Pásztor vasárnapján, a papi hivatásokért való könyörgő napon szeretettel köszöntjük egyházközségünkbe látogató és prédikáló kispapjainkat. Imádságainkban Istentől rájuk áldást, egyházunknak pedig sok papi hívatást kérünk. A hivatásvasárnap kapcsán közreadjuk Érsek Atya felhívását, aki szeretettel hívja azokat az érettségizett fiatalokat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus Krisztus papságra hívó szavát és az Egri Főegyházmegyében szeretnének papi szolgálatot végezni. A jelentkezési kérelmet a Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet címére kell elküldeni.

   3./ A mai nap a jó termésért való könyörgő nap is. A búzaszentelés szertartását a 10 órai szentmiséhez kapcsolódón végezz(t)ük.

   4./ Szombattól (május 1-től) május minden napján a Loretói litánia imádkozására hív bennünket Anyaszentegyházunk. A bazilikában a májusi litánia mindig az esti szentmise előtt: 6 órakor kezdődik.

   5./Örömmel értesítjük a Kedves Testvéreket, hogy a lassan, de hála Istennek a javuló járványhelyzet miatt egyházközségünkben a bérmálás Pünkösdkor, az elsőáldozás pedig Úrnapja előtti szombaton lesz.

   6./ Megismételjük elmúlt vasárnapi hirdetésünket, amely szerint az Egri Hittudományi Főiskolán a 2021/2022-es tanévben levelező tagozaton a 3 éves katekéta–lelkipásztori munkatárs és az 5 éves hittanári szakon, a pedagógusoknak a 2 féléves hitoktatói szakirányú továbbképzésen lehet készülni hitoktatói tevékenységre és a keresztény műveltség gyarapítására. A képzésekre a Főiskola  jelentkezési lapján  május 15-ig lehet jelentkezni.