Hirdetések

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

A JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA

(április 22.)

   1./ Ma JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJÁN, - ami a papi és szerzetesi hívatások világnapja - különös buzgósággal imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért. – Köszöntjük a lelkipásztori hétvégén egyházközségünkbe ellátogató Simon Dávid 3. évf. kispapot, aki nemcsak tapasztalatszerzés miatt jött, hanem annak az üzenetnek tolmácsolására, hogy - a Szeminárium - Érsek Atya nevében is - szeretettel hívja és várja azokat a fiatalokat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus Krisztus papságra szóló hívó szavát és az Egri Főegyházmegyében szeretnének papi szolgálatot végezni. A jelentkezési kérelmet a Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet címére kell elküldeni.

   2./ A Verbita-imaközösség kedden du. 5 órakor a ciszterci templomban tartja imaóráját.

   3./ Keddtől (Szent György ünnepétől Szent Mihály napjáig) az esti harangszó 8 órakor lesz.

   4./ Szombaton délelőtt a bazilika Mária Kápolnájában a pápai zarándokok szentmiséje 10 órakor kezdődik.

   5./ A következő vasárnap lesz a jó termésért való könyörgő nap. A de. 10 órai szentmiséhez kapcsolódva végezzük el a búzaszentelés szertartását.

   6./ Előre hirdetjük, hogy:

  • A Don Bosco nővérek által szervezett nyári oratóriumba a beiratkozási május 5-én 14.00-tól lesz az oratóriumban. További részletek a plakáton olvashatók.
  • május 6-án (vasárnap) a de. fél 12-kor kezdődő szentmisében tartjuk az elsőáldozást.
  • a Bazilika felszentelésének évfordulójára készülve május 5-én az esti szentmise után Kuzma Levente orgonakoncertje és a Lieto együttes hangversenye, majd május 7-én egyházmegyei szentségimádási nap lesz.
  • Május 12-én (szombaton) Érsek atya az egyházközségi munkatársakat: hitoktatókat, kántorokat, irodai alkalmazottakat, házvezetést, vagy más szolgálatot teljesítőket hívja zarándoklatra. A délutánig tartó program a Bazilikában de. 9 órakor kezdődik.
  • Az Egerből a május 18-án csíksomlyói búcsúra induló 4 napos, és a Szabó József spirituális atya vezetésével - lelkigyakorlattal egybekötött - franciaországi kegyhelyekre június 23-án induló kéthetes autóbuszos zarándoklatokra korlátozott számban (a bazilika sekrestyéjében) még lehet jelentkezni.