Hirdetések

ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

(október 15.)

   1./ Ma

 • a 10 órakor kezdődő szentmisében tartják a Ciszterci templom búcsúját a védőszentnek: Borgia Szent Ferencnek tiszteletére, amelyre Ede atya mindenkit szeretettel hív.
 • Az esti szentmise után folytatódik a „Kis zenés áhítat az Egri Bazilikában” címmel indított sorozatunk, amelyben most az kispapok gregorián énekét hallhatjuk.

   2./ Kedden - Bazilikánk építtetőjének Pyrker János Lászlónak egri érsekké történő beiktatása 190. évfordulóján -, az Érseki Palota Látogatóközpontjában egész napos konferencia lesz, amelynek részeként du. 5 órakor Érsek atya megnyitja a Pyrker 190 című kiállítást.

   3./ Szerdán (18-án)

 • Jászboldogházán de. fél 11-kor kezdődik Csergő Ervin atya temetése, aki éveken keresztül az egri minorita templomban végezte lelkipásztori szolgálatát.
 • A Liceum kápolnájában este 7 órakor az Egyetemi Lelkészség a fiatalokért, a szentségi házasságok megvalósulásáért bemutatandó szentmisére hív, amelyet Ailer Gellért atya fog végezni a Jézus Szíve plébánia Ifjúsági Ének és Zenekarának közreműködésével.
 • este negyed 8-kor - a plébánia hittantermében – folytatódik az ún. katekumenátus (szentségek felvételére előkészítő felnőtt hittan), amelyre Zsolt atya szeretettel hívja az eddig még meg nem keresztelt, vagy bérmálkozásban és elsőáldozásban nem részesült felnőtteket.
  A másik felnőtt hittan: a „Teológia felnőtteknek előadássorozat” november 8-án indul.
  Az elsőáldozásra és bérmálkozásra készülő gyermekeknek a templomi felkészítő hittan pedig november 11-én kezdődik.

   4./ Pénteken du. 5 órakor lesz a Bazilika gyermekénekkarának próbája, ahová jelentkezőket még várunk.

   5./ Mához egy hétre

 • missiós vasárnap lesz, amikor a perselyadományainkkal a missziók ügyét segítjük.
 • Ezen a napon - Szent II. János Pál pápa liturgikus emléknapján - az Északi-lakótelepen (csebokszáriban) a fél 11-kor kezdődő szentmisében tartják a Missziós Központ ideiglenes kápolnájának első búcsúját, amelyre, s az azt követő agapéra mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

   6./ Novemberben minden nap (a Bazilika Mária kápolnájában a 8 órai szentmisén) - ún. „gergelymisét” fogunk végezni. Elhunyt szeretteink nevét az erre a célra felajánlott adományainkkal együtt egy borítékba téve a plébánián vagy a sekrestyében leadhatjuk, s az ott szereplőkért fogjuk 30 napon keresztül a szentmisét bemutatni.

   7./ Anyaszentegyházunk október hónapban azért imádkozik, hogy a munkánkat, amelyet Isten dicsőségére és a köz javára végzünk, elismerés és megbecsülés övezze.