Hirdetések

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK ÜNNEPE

(AZ ÉVKÖZI IDŐ I. VASÁRNAPJA)

(január 7.)

   1./ Örömmel értesítjük a Kedves Testvéreket, hogy Érsek atya a mezőkövesdi Szent László templomban a holnap/ma du. 3 órakor kezdődő szentmisében pappá szenteli Liga Konrád diakónust, akit imáinkkal kísérünk a szentelési oltárhoz.

   2./ Urunk megkeresztelkedésének mai ünnepével befejeződik a karácsonyi ünnepkör és elkezdődik az évközi idő hamvazószerdáig tartó első része. Ezért a következő szombaton (január 13-án 8.30-tól) lebontjuk templomunk karácsonyi díszítését. Az ebben nyújtott segítséget hálásan köszönjük.

   3./ Az ünnepek elmúltával hirdetjük, hogy (Vízkereszt után) hétfőnként a lelkiségi csoportok összejöveteleire, -- szerda esténként teológia felnőtteknek előadásra, énekkari próbára és felnőtt hittanra: katekumenátusra, -- csütörtök esténként szentségimádásra, -- pénteken a gyermekénekkari és ifjúsági énekkari próbára és ifjúsági hittanra, -- szombaton elsőáldozási és bérmálkozási előkészületre vasárnap az esti szentmise előtt a vesperás közös imádkozására, várjuk a Kedves Testvéreket, ill. a hittanosokat.

   4./ Január 8-án, hétfőn a Rózsafüzér Társulat - a szándékukra bemutatott esti szentmise előtt - du. fél 6-kor tartja januári titokcseréjét a Jézus Szíve kápolnában.

   5./ Kedden (január 9-én) a lajosvárosi templomban egyházmegyei szentségimádási nap lesz.
A Bazilika Jézus Szíve kápolnájában a Verbita Imaközösség kedden du. 5 órakor tartja összejövetelé, amelyre szeretettel hívja tagjait és a velük együtt tevékenykedni és imádkozni szándékozókat.

   6./ A hétköznap templomba járók figyelmébe szeretnénk ajánlani, hogy a reggeli és esti szentmisék alatt csak az első padokban van fűtés.