Hirdetések

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

(október 28.)

   1./ A múlt vasárnap a missiók javára itt a Bazilikában 337 ezer forint adomány gyűlt össze. Isten bőséges áldása kísérje az adakozók életét.

   2./ Hétfőn du. 5 órakor a Szent Mónika imaközösség a Jézus Szíve kápolnában tartja októberi imaóráját.

   3./ November 1-jén, csütörtökön, Mindenszentek (kötelező) ünnepén:

  • a Bazilikában a reggeli 7, 8 és esti fél 7-es szentmisén kívül délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.
  • a halottakért végzett temetői szertartás a hatvani temetőben délután fél 4-kor, a Donát temetőben fél 3-kor fog kezdődni. Ha valaki ezen a napon síremléket szeretne megáldatni, azt közvetlenül a temetői szertartások előtt fogjuk végezni.
  • A bazilikában este fél 6-tól szentségimádás lesz, majd az esti szentmisével elkezdődik a "gergelymise-sorozat", amelybe úgy tudunk bekapcsolódni, hogy elhunyt szeretteink nevét az erre a célra felajánlott adományainkkal együtt egy borítékba téve a plébánián vagy a sekrestyében leadhatjuk, hisz az ott szereplőkért fogjuk 30 napon keresztül a szentmisét bemutatni.

   4./ Pénteken, halottak napján:

  • a Bazilikában a reggel 7 órai szentmisét az összes elhunytakért ajánljuk fel, az este fél 7–kor kezdődőt pedig az egyházmegye elhunyt főpásztoraiért Érsek Atya fogja bemutatni.
  • A bazilikai szentmiséken kívül reggel 8 órakor a Hatvani temetőben is lesz szentmise, amit az oda eltemetettekért fogunk felajánlani.
  • Mivel ez a nap elsőpéntek is, ezért délelőtt az időseket és betegeket látogatjuk meg, az esti szentmise végén pedig el fogjuk imádkozni a Jézus Szíve litániát a felajánló imádsággal.

   5./ November 1-8. között halottainkért felajánlható teljes búcsút nyerhetünk, ha a szentgyónás és szentáldozás mellett meglátogatunk egy temetőt, és ott áhítatos lélekkel imádkozunk az elhunytakért, ill. a pápa szándékára.

   6./ November 4-én az esti szentmise után a Kassáról Egerbe látogató színházi szólistákból és pedagógusokból álló kórus hangversenye lesz, amelyre a belépés díjtalan.

   7./ Előre hirdetjük, hogy :

  • november 7-én este fél 6-kor elkezdődik az április végéig tartó szerda esti katekézis, a "teológia felnőtteknek" előadássorozat, amelyben megismételjük a szentségimádás iskolája című, a ciszterci templomban lévő sorozatot.
  • A plébániai karitász csoport az idén is megrendezi a Szent Erzsébet napi "adományt-gyűjtő" jótékonységi vásárát. Az erre a célra felajánlott dísztárgyakat, kézimunkákat, s ezekhez hasonló dolgokat a sekrestyében adhatjuk le.