Hirdetések

Évközi 23. vasárnap

(2023. 09. 10.)

   1./ Ma

  • a Kisboldogasszony búcsú ünnepi szentmiséjét de. 10 órakor Racs Csaba teológiai tanár, egerbaktai plébános, du. 4 órakor Bakos Tamás teológiai tanár, maklári plébániai kormányzó atyák mutatják be.
  • A Hittudományi Főiskolán és a Papnevelő Intézetben az esti ünnepélyes Veni Sancte-val megkezdődik az idei tanév. Adja Isten, hogy egyházmegyénk egyik legfontosabb intézménye - egyházunk szolgálatára - jó hittanárokat és papokat képezzen.

   2./ A plébánia közösségi termében hétfőn du. fél 5-kor az egyházközségi Karitasz csoport összejövetele, kedden du. 5 órakor pedig a Verbita imaközösség imaórája lesz, akik szeretettel várják a velük imádkozni szándékozókat.

   3./ Tájékoztatásként előre hirdetjük a Kedves Testvéreknek, hogy

  • "Tégy jót" címmel ismét véradást szervez a Szent István RÁdió és Televízió a cselekvő szeretet jegyében. 2023. szeptember 18-án, hétfőn 14 órától 18 óráig az Egri Érseki Palotában várják a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskednek.
  • a Bazilikában a szent Mihály búcsúra készülve szeptember 28-án az esti szentmise után 19 órától a 100 éves Filharmónia az országban 100 helyen tartandó koncertjének egri programjában Mozart művek hangzanak el. A belépődíj nélküli koncertre szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Testvéreket.
  • A templombúcsút követő nap: szeptember 30-án az idén is megrendezzük a jubiláns házaspárok találkozóját. Az esti szentmisére és az azt követő agapéra szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat a házaspárokat, akik 5, 10, 20 (---) 65, 70 éve kötöttek szentségi házasságot. Kérjük a jubilánsokat, hogy a sekrestyében vagy a plébánián mielőbb jelentkezzenek.

   4./ A hitoktatással kapcsolatban hidertjük:

  • a felnőtteknek a (keresztségre, bérmálásra és áldozásra való felkészülést is kínáló) katekumenátus október második szerdáján (11-én) indul,
  • a péntek esténkénti ifjúsági hittan már most szeptemberben elkezdődik, melyre szeretettel várjuk a 14-20 év közötti fiatalokat.
  • a nem egyházi iskolába járóknak az elsőáldozásra és bérmálkozásra való templomi felkszítő hittanra szeptember 20-ig kell jelentkezni a plébánián vagy a sekrestyében.