Hirdetések

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

(október 29.)

   1./ A múlt vasárnap a missiók javára itt a Bazilikában 264 ezer forint adomány gyűlt össze. Isten bőséges áldása kísérje az adakozók életét.

   2./ Október 30-án, hétfőn az Eger és Vidéke Esperesi Kerület őszi ülése a Mária Kápolnában a de. 10 órai szentmisével kezdődik, amire szeretettel hívjuk a Kedves Testvéreket.

   3./ November 1-8. között halottainkért felajánlható teljes búcsút nyerhetünk, ha a szentgyónás és szentáldozás mellett meglátogatunk egy temetőt, és ott áhítatos lélekkel imádkozunk az elhunytakért, ill. a pápa szándékára.

   4./ Szerdán MINDENSZENTEK (kötelező) ünnepén:

  • A Bazilikában a reggeli 7, 8 és esti fél 7 órai szentmiséken kívül de. 10 órakor is lesz szentmise.
  • a hatvani temetőben a halottakért végzett temetői szertartásunkat du. fél 4-kor fogjuk kezdeni. Ha valaki ezen a napon síremléket szeretne megáldatni, azt (3 órától), közvetlenül a temetői szertartás előtt ill. után fogjuk végezni.
  • Az esti szentmisével elkezdődik a "gergelymise-sorozat", amelybe úgy tudunk belekapcsolódni, hogy elhunyt szeretteink nevét - az erre a célra felajánlott adományainkkal együtt - egy borítékba téve a plébánián vagy a sekrestyében leadjuk, hiszen az ott szereplőkért fogjuk 30 napon keresztül a szentmisét felajánlani.

   5./ Csütörtökön (HALOTTAK NAPJÁN):

  • a Bazilikában a reggel 7 órai szentmisét az összes elhunytakért ajánljuk fel, az este fél 7–kor kezdődőt pedig az egyházmegye elhunyt főpásztoraiért Érsek Atya fogja bemutatni.
  • bazilikai szentmiséken kívül reggel 8 órakor a Hatvani temetőben is lesz szentmise, amit az oda eltemetettekért fogunk felajánlani
  • az esti szentmise előtt a Szent István Rádió által is közvetített elsőcsütörtöki SZENTSÉGIMÁDÁS fél 6-kor kezdődik.

   6./ Pénteken de. az időseket és betegeket látogatjuk meg, az esti szentmise végén pedig el fogjuk imádkozni a Jézus Szíve litániát a felajánló imádsággal.

   7./ Szombaton az esti szentmise után - egészen november 22-ig - egy rövid "Mária-köszöntő" imádságot foguk végezni, így emlékezve a MÁRIAPÓCSI KEGYKÉP 1696-ban történ első könnyezésének napjaira.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   8./ Mindenszentek és halottak napjához közeledve, szeretettel kérjük a Kedves Testvéreket, hogy a bazilikai mécsestartókra temetői, műanyag-bevonatú vagy teamécseseket ne helyezzenek el, mert ezek nagyon kormoznak. Csak az ott található, direkt templomi használatra készített, csökkentett kormozású mécseseket gyújtsák meg. Megértésüket köszönjük!

   9./ Előre hirdetjük, hogy:

  • november 8-án este fél 6-kor elkezdődik az április végéig tartó katekézis: a „teológia felnőtteknek” előadássorozat, amelyet ebben az évben a Bazilikában miséző papok felváltva fognak tartani.
  • A plébániai karitász csoport az idén is megrendezi a Szent Erzsébet napi „adományt-gyűjtő” jótékonysági vásárát. Az erre a célra felajánlott dísztárgyakat, kézimunkákat, s ezekhez hasonló dolgokat a sekrestyében adhatjuk le.