Hirdetések

ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP

(2021. 06. 13.)

   1./Megjelent a Gaudete újság ez évi második száma, amelyben a kispapok magukról, a velük történt eseményekről, lelki élményeikről számolnak be. A kiadvány a templom kijáratánál a kispapjainktól megvásárolható, akik újságjuk minden kedves olvasójára Isten bőséges áldását kívánják és kérik!

   2./ A maklári úti Jézus Szíve templomban a templombúcsút este: a fél 6- kor kezdődő szentmisében ünneplik, ami előtt 5 órától litániát is imádkoznak.

   3./ Csütörtökön Jászladányban fél 11-kor kezdődik Pataki Vidor vasmisés ny. esperes-plébános temetése. Sírba tétele szülővárosában: Jászapátiban lesz.

   4./ Szombaton (június 19-én)

  • a bazilikában a de. 10 órakor kezdődő szentmisén lesz a PAPSZENTELÉS, amelyen a jelen körülmények és a helyszűke miatt csak azok tudnak részt venni, akiket a szentelendők külön meghívtak, de a Szent István Rádió közvetítése által mindenki követheti. Imádkozzunk az újonnan szentelt papokért, hogy Isten bőséges áldása kísérje szolgálatukat.
  • A papszentelés kapcsán megismételjük a korábban már közzétett hirdetésünket, amely szerint: Érsek Atya szeretettel hívja azokat az érettségizett fiatalokat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus Krisztus papságra hívó szavát és az Egri Főegyházmegyében szeretnének papi szolgálatot végezni. A jelentkezési kérelmet a Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet címére kell elküldeni.
  • A papszentelés napján (szombaton) a mezőkövesdi Szent László templomban du. 4 órakor kezdődik Jéger Károly pápai prelátus ny. esperes-plébános vasmiséje.

   5./Mivel a tanév a héten befejeződik, ezért a következő vasárnap (20-án) a de. fél 9-kor kezdődő szentmisében tanév végi hálaadás: Te Deum lesz.

   6./ Anyaszentegyházunk június hónapban azokért a fiatalokért imádkozik, akik keresztény közösségek támogatásával készülnek a házasságra, hogy növekedjenek a nagylelkű, hűséges és türelmes szeretetben. A család évében mi is csatlakozzunk ehhez a szándékhoz.