Hirdetések

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

(március 17.)

   1./ Kedden, Szent József ünnepén az esti szentmise után rövid Szent József köszöntő áhítat lesz.

   2./ A Cifrakapu téri Jó Pásztor Óvoda március 20-án (szerdán) délelőtt nyílt napra hívja a leendő óvodásait és szüleiket.

   3./ Pénteken az este háromnegyed 6-kor kezdődő keresztúti ájtatosság imádságait ezen a héten a Szent Imre Katolikus általános iskola pedagógusai végzik.

   4./ Anyaszentegyházunk március hónapban a keresztény közösségek jogainak elismeréséért, s azoknak tiszteletben tartásáért imádkozik.

   5./ Előre hirdetjük a Kedves Testvéreknek, hogy:

  • Az Isteni Irgalmasság eddig évente szervezett konferenciája az idén április 27-én, Mátraverebély-Szentkúton, búcsúi programként lesz megtartva.
  • Egerből június 7 és 10 között a Csíksonlyói búcsúra, július 23 és 31 között pedig Szent II. János Pál pápa nyomában Lengyelországba szerveződik zarándoklat, amelyekről a templomi hirdetőtáblán tájékozódhatnak.
+++++++++++++++++++++++

Hirdetéseink végén megismételjük Dr. Ternyák Csaba érsek úrnak az elmúlt hetekben az egyházmegye plébániáira küldött üzenetét.

Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben a személyi jövedelemadójuk 1%-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a (0011 technikai számú) Katolikus Egyház kapja meg, hiszen az állam így teszi lehetővé, hogy az állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1%-ával Egyházukat támogassák. 
2018. évtől kezdődően az 1%-os felajánlások visszavonásig, illetve újabb nyilatkozattételig érvényesek.
Mint tudjuk, lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1%-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatunk. Főegyházmegyénk területén külön is kérem, hogy támogassák a Magyar Katolikus Rádió Alapítványt.
  Ezt az alkalmat használom fel arra is, hogy köszönetet mondjak és buzdítsam a kedves híveket a sokak által ma is „párbér” –nek nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésére, amely elsősorban az egyházközségek anyagi alapját hivatott biztosítani. Nagylelkűségükért köszönetet mond és életükre Isten bőséges áldását kéri: 
  Dr. Ternyák Csaba egri érsek.