Hitoktatás

Hitoktatás az iskolákban

A Szent Imre Katolikus Általános Iskolában minden évfolyamnak heti két órában az órarendbe illesztve tartják meg a hittanórákat. Itt történik az ott tanuló harmadikosnak az elsőáldozásra, a nyolcadikosoknak pedig a bérmálásra való felkészítése is.

A plébánia területén lévő 2-es és 4-es iskolákban is van rendszeres hitoktatás. Erre jelentkezni az iskolában és a plébánián is lehet.

Hittancsoportok az egyházközségben

1. Egyházközségünk területén lévő mind az 5 (Arany János úti, Farkasvölgyi, Remenyik úti, Széchenyi úti, Deák Ferenc úti) óvodában van hitoktatás, amire az adott intézményben kell jelentkezni.

2. Elsőáldozási oktatást a nem katolikus iskolába tanulók számára szombatonként 9 órakor tartunk a Bazilika Jézus Szíve kápolnájában, amelyre jelentkezni a plébánián, vagy a helyszínen lehet. Az előáldozás minden évben májusban, leginkább a 2. vagy 3. vasárnapján van.

3. Bérmálási oktatást a nem katolikus iskolában tanulók számára szombatonként 10 órakor tartunk a Bazilika Jézus Szíve kápolnájában, amelyre jelentkezni a plébánián, vagy a helyszínen lehet. A bérmálkozás pünkösd vasárnap délelőtt 10 órakor lesz.

4. Ministráns foglalkozás péntek délután 5 órakor van a plébánián. Várunk mindenk fiút, aki már volt elsőáldozó és szeretne bekapcsolódni az oltár körül szolgálatot teljesítők közösségébe.

5. Középiskolásoknak az ifjúsági hittant pénteken este 7 órától a plébánián tartjuk Czibere Zsolt atya vezetésével.

6. A Bazilika ifjúsági ének és zenekara péntekenként este 6 órától a plébánia ifjúsági termében tartja próbáját, melyre szeretettel hívunk és várunk minden énekelni és zenélni vágyót.

7. Fiatal felnőttek és felnőttként szentségek felvételére készülők hittanja, a katekumenátus szerda este 7 órakor kezdődik a plébánia hittantermében, ahová minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk. A szentségek ünnepélyes kiszolgáltatására általában húsvét vigiliáján kerül sor, amit az Érsek atya végez.

8. A „Teológia felnőttek” előadássorozat novembertől áprilisig tart, ami a Bazilika Jézus Szíve kápolnájában van minden szerdán este fél 6 órától.