Hangversenyek az egri Bazilikában

A templom a hívek vallásgyakorlatára illetve az istentiszteletre kiválasztott és kizárólagosan az ezzel kapcsolatos eseményekre és szertartásokra rendelt hely.
Szakrális jellegét meg kell őrizni, ezért ott profán (beleértve az ugynevezett világi hangversenyeket is), vagy a hely szakralitásával összhangban nem lévő rendezvény nem tartható. Egyházzenei hangversenyek, vagy zenei áhítatok tartása viszont kívánatos.

Általános gyakorlat:

  • A Bazilikában tartani kívánt hangversenyek programját és tervezett időpontját előzetesen a plébániára írásban le kell adni.
  • A szükséges bejelentések (például szerzői jog, stb.) és minden szervezési feladat intézése (beleértve a rendezők munkáját is) a koncertet szervezők feladata.
  • A templom igazgatóságával tisztázni kell az előkészülethez, illetve az esetleges gyakorláshoz, próbákhoz igénybe venni kívánt időt, aminek a templomi istentiszteleti rendhez alkalmazkodnia kell. Ezt az együttműködési szerződésben is rögzíteni kell.
  • Minden közreműködő a tevékenységének végzése közben is a templom szakrális jellegéhez maximálisan alkalmazkodni köteles.
  • Az előre nem látható okok (például áramkimaradás, orgona meghibásodása, stb) miatti koncert elmaradásért, illetve a koncerthez kapcsolódó bármilyen balesetért az egyházközség nem tehető felelőssé.

A hangversenyek anyagi velejárói:

  1. A karítatív módon (fellépési díj, belépőjegy nélkül, stb) szervezett kifejezetten zenei áhítatok költségeit az egyházközsége magára vállalja.
  2. A hangversenyeknek illetve koncertnek minősülő, de belépőjegy nélkül tartott zenei rendezvények esetében az egyházközség a szervezőktől önköltségi (villany, takarítás, időn túli templomőrzés, stb) hozzájárulást kér, amelynek összege az igénybevett idő függvényeként a Bazilikában körülbelül 40-60 ezer forint.
  3. A belépőjegy árusítással szervezett hangversenyek esetében az önköltséghez ugynevezett terembérleti kiadás is társul, ami az igénybevett időtől függően a Bazilika esetében körülbelül 60-120 ezer forint.
  4. A templom jellegéből következi, hogy a sekrestyén és a templom belső terén kívül más szolgáltatás (például ruhatár, büfé, fűtött tér, öltözők, stb.) az egyházközség még külön térítés ellenében sem tud biztosítani.
  5. A koncert előkészítése, vagy lebonyolítása kapcsán keletkezett károk megtérítése a szervezők feladata.