Keresztény édesanyák Szent Mónika közössége

 

Mennyei Atyánk, minden ajándék
és örömosztogatója, aki nekem
az édesanyai hivatást adtad, hálát
adok Néked és áldom szent Nevedet.

Úr Jézus! Kérlek növeld hitemet,
erősítsd reményemet és tökéletesítsd
szeretetemet, hogy jó keresztény
édesanya lehessek.

Szentlélek Úristen, erősíts engem,
hogy életem minden nehézsége
közepette se szűnjek meg
gyermekeink hitéért imádkozni.

 

Szent Mónika fiával
(Szent Mónika és Szent Ágoston)

Szent Mónika, Szent Ágoston édesanyja, aki könnyek között évtizedekig imádkozott Ágoston fiának és pogány férjének megtéréséért, amelyet Irgalmas Istenünk megbocsátó kegyelmével jutalmazott.

Közösségünk tagjai a mindennapi imáinkkal és a havi egyszeri összejövetelünk imáival, Szent Mónikát követve könyörgünk családjainkért, betegeinkért, hazánk minden családjáért és papjainkkért, hogy Mónika közbenjárásável mi is elnyerjük mindazt a kegyelmet, amelyet Istentől kérünk, és ha Isten akaratával megegyezik kérésünk, meg is kapjuk azt.
Hála érte!