KIS SZENT TERÉZ MISSZIÓ

A Teréz misszió létrejöttének története már-már legenda. Több mint 20 évvel ezetőtt, egy francia hölgy, Charles asszony levelet írt Lisieux püspökéhez: "Házasságom során soha nem született gyermekem, jóllehet mindig arra vágyódtam, hogy pap fiam legyen. Kérem, nevezze meg az egyik papját, s én megígérem, hogy életem végéig minden nap imádkozom érte." A püspök ezt a választ küldte: "Asszonyom, imádkozzon egy növendékért, hogy pap váljon belőle. A diszkréció miatt csak a keresztnevét adom meg: Bruno."
Charles asszony megtartotta az ígéretét és Bruno Thevenin, aki évekkel később életre hívta a Teréz Missziót, amely ma világszerte, mint kanonikus társaság működik, elvégezte a szemináriumot, és Lisieux-i Szent Teréz születésének 100. évfordulóján pappá szentelték.

IMA A PAPOK NAGYASSZONYÁHOZ

Szűzanyánk!
Kérjed Mennyei Atyánkat:
ébresszen sok ifjúban papi hivatást!
S mivel szíved könyörgése mindent elérhet Mennyei Atyánknál,
esdj ki nekünk szent életű papokat!
Ámen!