A Bazilikához kapcsolódó imacsoportok és
lelkiségi mozgalmak összejövetelei

VERBITA IMAKÖZÖSSÉG
Időpontja: Minden hónap 2. és 4. keddenként délután 5 órakor
Helye: a Bazilika Jézus Szíve káponája
SZENT MÓNIKA IMAKÖR
Időpontja: Minden hónap 27-én délután 5 (½ 6) órakor
Helye: a Bazilika Jézus Szíve káponája
RÓZSAFŰZÉR TÁRSULAT
Időpontja: Minden hónap első hétfőjén délután ½ 6 órakor
Helye: a Bazilika Jézus Szíve káponája
NAGYAR KÁLVÁRIA (ORSZÁGMEGÚJÍTÓ) IMAKÖR
Időpontja: Minden hónap első szombatján délután ½ 6 órakor
Helye: a Bazilika
KIS SZENT TERÉZ MISSZIÓ
egyéni, napi imádkozás otthon, papjainkért.
MÁRIA LÉGIÓ IMACSOPORT
CURIA ÜLÉS: minden hónap 4. csütörtökén du. fél 2-kor a Jézus Szíve kápolnában
PRAESIDIUM (kiscsoport): minden kedden du. fél 4-kor a Batátok templomában
KARITASZ CSOPORT
Időpontja: Minden hónap második hétfőjén délután 5 órakor
Helye: a Bazilika Jézus Szíve káponája/Plébániai hittanterem
CURSILLÓ
Időpontja: Minden páratlan hét hétfőjén este 7 órakor
Helye: Plébániai hittanterem
MÉCS CSALÁDKÖZÖSSÉGEK
Időpontja: Havonta vasárnap 3 órakor
Helye: Plébániai hittanterem